ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همایش بزرگ و جهانی شیرخوارگان حسینی، راه مقابله با کودک کشی در تاریخ معاصر است. تاریخ کودک کشی، به زمان فرعون بر می گردد: وی که اهل خراسان بود و به عنوان: فرماندار به مصر گسیل شده بود، با کشته شدن شاه ایرانی، اعلام استقلال کرد و سعی داشت: بالاترین قدرت را به دست اورد، لذا ادعای خدایی کرد. خوابگزاران او را از قیام یک کودک که: بزودی متولد خواهد شد، ترساندند. وی بجای تعییر رفتار خود، به کودک کشی روی آورد. گارد ضربتی بزرگی تاسیس کرد، تا هر کودکی را بکشند، تا مبادا یکی از انها حضرت موسی باشد. اتفاقا حضرت موسی به دنیا آمد، و در دربار خود فرعون بزرگ شد! اکنون نیز صهیونیست ها به دنبال: کودک کشی در جهان اسلام هستند. آنها بادستگاههای سیتی اسکن، ایکس ری و امثال آن سعی دارند: همه مردان و زنان را نازا کنند. هزینه های زیادی تحت عنوان: کنترل جمعیت کرده اند و در انواع: غذاهای تراریخته و امثال آن، حتی در روغن خوراکی تولیدی شرکت های عربستانی، که در ایران بجای شرکتهای صهیونیستی فعال هستند، از مواد افزودنی استفاده می کنند که: نطفه را در زن و مرد ضعیف، آنان را عقیم یا عدم ازدواج مبتلا کند، تا کودکی متولد نشود! هنوز هم با اینکه سییاست جمعیتی ایران تغییر یافته، هیچ نوع توقفی در عملیات آنها، برای کودک کشی علمی دیده نمی شود! و جمعیت ایران همچنان به لشکر پیران، در حال تبدیل شدن است. نماد کودک کشی در صحرای کربلا هم، شهادت سه کودک از بین 72تن بود. یکی طفل شیرخواره شش ماهه بنام علی اصغر، که فرزند امام حسین بود، و بر روی دستش او را شهید کردند. دومی طفل سه ساله ای بنام رقیه است، که براثر جراحات روحی و جسمی وارده، در خرابه های دمشق (دربار یزید) شهید شد. سومی هم یتیم امام حسن ع، که برادر زاده امام حسین بود. این طفل که بکمک امام حسین رفته بود، تا او را از زمین بلند کند، دشمن شمشیر دیگری فرود اورد، این طفل دستش را جلو برد، شمشیر دستش را قطع کرد. به همین مناسبت سه نوع همایش در ایران پیگیری می شود: برای شهادت طفل شش ماهه، همایش شیرخوارگان حسینی برگزار می شود. که مادران همراه فرزندان خرد سال خود، در ان شرکت می کنند. طفل خود را لباس سبز که نشانه شهادت است، می پوشانند و آنها را درمقابل کودک کشی صهیونیستها، واکسینه می نمایند. مراسم بعدی همایش سه ساله ها برای حضرت رقیه است. همایش احلی من العسل برای امامزاده قاسم می باشد. امامزاده علی اصغر فرزند شیرخوار امام حسین, و امامزاده قاسم ( فرزند امام حسن)، بنابر روایتی بر روی سینه امام حسین، و همراه ایشان در حرم کربلا دفن شده اند. لذا قبر امام حسین ع را شش گوشه می گویند! اما به روایت ایرانیان، تن امامزاده قاسم در کنار حرم امام حسین است. ولی سر او را جدا کردند، تا بعنوان اعلامیه پیروزی همراه سر دیگر شهدا، به مکان های مختلف بفرستند، تا عبرت مردم شوند! سر مبارک 11تن از شهدا را همراه اسرا، به سوریه و دمشق و کاخ یزید فرستادند. که اکنون در راس الحسین و روس الشهدا دفن بوده، و محل زیارت همگان است. ولی بقیه 72تن، هرکدام را در یکی از نقاط مهم: سرزمین آن موقع فرستادند. مانند خراسان و ری و ..بیشترین انها را به طرف ری، که دلیل اصلی شهادت امام حسین بود فرستادند. زیرا به بهانه فرمانداری ملک ری بود که: ابن سعد، امام حسین را محاصره و شهید کرد. بنابر اشهر سرمبارک امامزاده قاسم، به ارتفاعات شهر ری فرستاده شد. این ارتفاعات را هم اکنون شمران می گویند به معنی جایی که شمر در ان محبوبیت داشت. که بعدها باتغییراتی شمیران گفتند و جمع آن شمیرانات.

The way to deal with child abuse

The grand and global conference of Hussein's infants is the way to tackle child abuse in contemporary history. The history of childhood goes back to the time of Pharaoh: he was from Khorasan and was dispatched to Egypt as governor, declared independence by killing the Iranian king and tried to gain the highest power, thus claiming to be a god. Kurdish. The dreamers scared him of the rise of a child: he would soon be born. Instead of changing his behavior, he turned to child abuse. The Guard set up a huge blow to kill every child, lest one of them be Prophet Moses. Prophet Moses was born, and Pharaoh grew up in his court! The Zionists are now looking for: child abuse in the Muslim world. They're trying to get rid of all the men and women in the city, X Ray and the like. There are many costs under the heading: population control and in all kinds of: transgenic foods and the like, even in edible oil produced by Saudi companies, which are active in Iran instead of Zionist companies, using additives that: And the weak man, that they should be circumcised or unmarried, that he should not be born a child! Still, even though Iran's population policy has changed, there is no halt to their scientific kidnapping operations! And the Iranian population is still becoming an army of pirates. A symbol of child abuse in the Karbala Desert was the testimony of three children out of 72. A six-month-old infant named Ali Asghar, son of Imam Hussein, was martyred on his hand. The second is a three-year-old child named Ruqiyah, who was martyred in the wreckage of Damascus (Yazid court) due to mental and physical injuries. The third was the orphaned Imam Hassan, who was the nephew of Imam Hussein. The child, who had been assisted by Imam Hussein to lift him from the ground, threw another sword at the enemy, the child held out his hand, the sword cut off his hand. For this reason, three types of conferences are followed in Iran: For the six-month-old baby martyrdom, the Hosseini Infant Conference is being held. That mothers attend with their young children. Their children are dressed in green, which is a sign of martyrdom, and they are vaccinated against Zionist kidnapping. The next event is the three-year conference for the Prophet (peace be upon him). My first conference is for Imamzadeh Qasim. Imamzadeh Ali Asghar, the infant son of Imam Hussein, and Imamzadeh Qasim (son of Imam Hassan), are reportedly buried in the shrine of Karbala, according to a narrative on Imam Hussein's chest. So the grave of Imam Hussein is called Hexagon! But according to Iranians, the body of Imam Khomeini is next to Imam Hussein's shrine. But they separated his head, to send it to various places as a declaration of victory along with the other martyrs, to serve as a lesson for the people! Mubarak was sent to Syria, Damascus, and the Yazid Palace with 11 martyrs. Now buried at the head of Ras al-Hussein and Ras al-Shohada, and a place of pilgrimage. But the other 72 sent each to one of the most important places: the land at that time. Like Khorasan and Ray and most of them sent to Ray, which was the main reason for Imam Hussein's testimony. Because it was under the pretext of King Ray's governorate: Ibn Saad besieged and martyred Imam Hussein. According to Imamzadeh Qasim, a cache of ashram, he was sent to the highlands of Ray. These highlands are now called Shemran, which means where Shem was popular. Who later said with the change of shemiran and all those shemiranat.

طریقة للتعامل مع إساءة معاملة الأطفال

إن المؤتمر الكبیر والعالمی لأطفال حسین هو السبیل لمعالجة إساءة معاملة الأطفال فی التاریخ المعاصر. یعود تاریخ الطفولة إلى زمن فرعون: لقد كان من خراسان وتم إرساله إلى مصر كحاكم ، وأعلن الاستقلال عن طریق قتل الملك الإیرانی وحاول الحصول على أعلى سلطة ، وبالتالی ادعى أنه إله. أ. خافه الحالمون من صعود طفل: سیولد قریباً. بدلا من تغییر سلوكه ، التفت إلى الاعتداء على الأطفال. وضع الحرس ضربة قویة لقتل كل طفل ، لئلا یكون أحدهم هو النبی موسى. وُلد النبی موسى ، ونشأ فرعون فی بلاطه! یبحث الصهاینة الآن عن: إساءة معاملة الأطفال فی العالم الإسلامی. إنهم یحاولون التخلص من جمیع الرجال والنساء فی المدینة ، X Ray وما شابه. هناك العدید من التكالیف تحت العنوان: التحكم فی السكان وفی جمیع أنواع: الأطعمة المحورة وراثیاً وما شابه ، حتى فی زیوت الطعام التی تنتجها الشركات السعودیة ، والتی تنشط فی إیران بدلاً من الشركات الصهیونیة ، باستخدام المواد المضافة التی: والرجل الضعیف ، أنه ینبغی ختانهم أو غیر المتزوجین ، ولا ینبغی أن یولد طفلاً! ومع ذلك ، على الرغم من أن السیاسة السكانیة فی إیران قد تغیرت ، فلا یوجد توقف لعملیات الاختطاف العلمی! وما زال الشعب الإیرانی یتحول إلى جیش من القراصنة. كان رمزًا لإساءة معاملة الأطفال فی صحراء كربلاء هو شهادة ثلاثة أطفال من أصل 72. استشهد رضیع فی السادسة من عمره یدعى علی أصغر ، نجل الإمام الحسین ، على یده. والثانی طفل عمره ثلاث سنوات یدعى رقیة ، استشهد فی حطام دمشق (محكمة یزید) بسبب إصابات عقلیة وبدنیة. والثالث هو الإمام الیتیم حسن ، الذی كان ابن شقیق الإمام الحسین. ألقى الطفل ، الذی كان قد ساعده الإمام حسین على انتشاله من الأرض ، سیفًا آخر على العدو ، فمسك الطفل یده ، وقطع السیف یده. لهذا السبب ، یتم اتباع ثلاثة أنواع من المؤتمرات فی إیران: بالنسبة لاستشهاد الرضیع منذ ستة أشهر ، یُعقد مؤتمر حسینی للرضع. أن الأمهات حضور مع أطفالهم الصغار. یرتدی أطفالهم اللون الأخضر ، وهو علامة على الشهادة ، ویتم تطعیمهم ضد الخطف الصهیونی. الحدث التالی هو مؤتمر مدته ثلاث سنوات للنبی روكی. أول مؤتمر لی هو للإمام زاده قاسم. یقال إن الإمام زاده علی أصغر ، الابن الرضیع للإمام الحسین ، والإمام زاده قاسم (ابن الإمام حسن) قد دفن فی ضریح كربلاء ، وفقًا لروایة على صدر الإمام حسین. لذلك قبر الإمام الحسین یسمى مسدس! لكن بحسب الإیرانیین ، فإن جثة الإمام الخمینی بجوار ضریح الإمام الحسین. لكنهم فصلوا رأسه ، لإرساله إلى أماكن مختلفة كإعلان النصر إلى جانب الشهداء الآخرین ، لیكون بمثابة درس للشعب! تم إرسال مبارك إلى سوریا ودمشق وقصر یزید مع 11 شهیدًا. دفن الآن على رأس رأس الحسین ورأس الشهداء ، ومكان الحج. لكن 72 آخرین أرسلوا إلى واحد من أهم الأماكن: الأرض فی ذلك الوقت. مثل خراسان ورای ومعظمهم أرسلوا إلى رای ، والذی كان السبب الرئیسی لشهادة الإمام حسین. لأنه كان تحت ذریعة محافظة الملك رای: ابن سعد حاصر واستشهد الإمام الحسین. وفقًا للإمام زاده قاسم ، وهو مخبأ للأشرم ، تم إرساله إلى مرتفعات رای. وتسمى هذه المرتفعات الآن شمران ، مما یعنی حیث كان شیم شعبیة. الذی قال فی وقت لاحق مع تغییر شمیران جمعه شمیرانات.

Uşaq zorakılığı ilə mübarizə yolu

Hüseyin körpələrinin möhtəşəm və qlobal konfransı çağdaş tarixdə uşaq zorakılığına qarşı mübarizə yoludur. Uşaqlıq tarixi Fironun dövrünə gedib çıxır: o, Xorasandan idi və Misirə vali kimi göndərildi, İran şahını öldürərək müstəqillik elan etdi və ən yüksək güc qazanmağa çalışdı və bununla da tanrı olduğunu iddia etdi. Kürd. Xəyalpərəstlər bir uşağın böyüməsindən qorxurdular: o, tezliklə doğulacaqdı. Davranışını dəyişdirmək əvəzinə uşaq istismarına müraciət etdi. Mühafizəçilər hər bir uşağı öldürmək üçün böyük bir zərbə vurdular ki, onlardan biri Musa Peyğəmbər olmasın. Musa peyğəmbər doğuldu və firon öz sarayında böyüdü! Sionistlər indi axtarır: müsəlman dünyasında uşaqlara qarşı zorakılıq. Şəhərdəki bütün kişilərdən və qadınlardan X X Ray və digərlərini qurtarmağa çalışırlar. Başlıqda bir çox xərc var: əhali nəzarəti və hər cür: transgenik qidalar və bənzəri, hətta sionist şirkətlər əvəzinə İranda fəaliyyət göstərən Səudiyyə şirkətləri tərəfindən istehsal olunan yeməli yağda; Zəif insan, sünnət olunmalı və ya evlənməmiş, uşaq doğulmaması üçün! Yenə də İranın əhali siyasəti dəyişsə də, onların elmi qaçırma əməliyyatları dayandırılmır! İran əhalisi hələ də quldurlar ordusuna çevrilir. Kərbəla səhrasında uşaqlara qarşı zorakılığın simvolu 72-dən 3 uşağın ifadəsi idi. Əlində İmam Hüseynin oğlu Əli Əsgər adlı altı aylıq bir körpə şəhid oldu. İkinci, ruhi və fiziki xəsarətlər səbəbiylə Şam (Yezid məhkəməsi) dağıntılarında şəhid olan Ruqiyah adlı üç yaşlı bir uşaqdır. Üçüncüsü, İmam Hüseynin qardaşı oğlu olan Yetim İmam Hassan idi. İmam Hüseynin onu yerdən qaldırmasına kömək edən uşaq düşmənə başqa bir qılınc atdı, uşaq əlini uzatdı, qılınc əlini kəsdi. Bu səbəbdən İranda üç növ konfrans izlənilir: Altı aylıq körpənin şəhid olması üçün Hosseini Körpə Konfransı keçirilir. Həmin analar gənc uşaqları ilə birlikdə olurlar. Uşaqları şəhidlik əlaməti olan yaşıl rəngdə paltar geyinir və sionist oğurlanmasına qarşı peyvənd olunurlar. Növbəti hadisə Peyğəmbər (s.a.v) üçün üç illik konfransdır. İlk konfransım İmamzadə Qasim üçündür. İmam Hüseynin (ə) körpəsi olan İmamzadə Əli Əər və İmamzadə Qasimin (İmam Həsənin oğlu), İmam Hüseynin (ə) sinəsindəki bir rəvayətə görə Kərbəla türbəsində dəfn edildiyi bildirilir. Deməli, İmam Hüseynin qəbri altıbucaqlı adlanır! Ancaq iranlıların fikrincə, İmam Xomeyninin cəsədi İmam Hüseynin ziyarətgahının yanındadır

نوع اخبار :
برچسب : راه مقابله با کودک کشی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :