ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت :
دوشنبه 11 شهریور 1398 :: نویسنده :


برخی مسئولین هنوز در دوران: طرح مارشال زندگی می کنند و فکر می کنند: اروپا و آمریکا بسیار ثروتمند هستند، و باید از انها وام گرفت، یا کمک بلاعوض دریافت نمود. که در فرهنگ فارسی می گویند: یک مو از خرس کندن هم غنیمت است. ولی نمی دانند که آمریکا و اروپا، نه تنها خرس نیستند بلکه مانند کف دست هستند، که مو ندارد!(بوی کباب نیست، بلکه خر داغ می کنند) اجرای گام سوم این را نشان داد. زیرا اگر اروپا یا آمریکا پول داشتند، دزدی نمی کردند! اموال ایران را بلوکه یا مصادره نمی کردند! حتی یک بچه هم می داند: اموالی که بعنوان امانت است، اگر کسی برای خود بردارد، خیانت در امانت محسوب می شود. جای تعجب است: مسئولینی که خواب امریکا را می بینند،چرا نمی خواهند بیدار شوند! همین یک مسئله را در نظر بگیریم، دو حالت داذد: یا آمریکایی ها نمی دانند خیانت در امانت چیست! یا می دانند ولی مجبورند. اینکه نمی دانند حرف نادرستی است. زیرا تمدن غرب و شرق، هر دو براساس ادیان توحیدی است. حتی قاچاقی ها، دزدها و کمونیست ها هم خیانت در امانت را قبول نمی کنند. اصلا باید دانست که اساس کار: دزدها و قاچاقچی ها برصداقت و امانت است! یعنی اگر انها به یکدیگر دروغ بگویند، یا خیانت در امانت بکنند، حکم اعدام خود را امضا کرده اند.اگر امریکایی ها(دولت آمریکا و اتحادیه اروپا) اگر قاچاقی هم باشند، در امانت خیانت نمی کند، چه برسد به اینکه خود را متمدن، و طرفدار حقوق بشر هم می دانند. اما آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج. یعنی از روی استیصال و فقر است، که این همه فیلم بازی می کنند. بدهی های کلان آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، بر هیچکس پوشیده نیست، منبع درآمدی ندارند، که گذران کنند ،چه رسد که بدهی ها را بدهند. به همین جهت بدهیها افزایش می یابد. لذا باید دانست که الان قرن 21 است! و خزب الله لبنان ثروتمند تر از آمریکا و اروپا است. رشد اقتصادی آن، دستمزد بالای کارگران، اشتغال کامل، نبود فقر و بیکاری و بیماری، اکسیری است که فقط در میان: اعضا حزب الله لبنان پیدا می شود. در حالیکه اتحادیه اروپا و آمریکا، با شو.رش و فقر و بیکاری، بیماری و غضب خداوندی درگیر هستند. اروپا و آمریکا از ثروت ایران، به جایی رسیده بودند. بعد از انقلاب اسلامی که جلوی چپاول آنها گرفته شد، به این روز افتادند. نفت جنوب ایران، از قرن19 در دست انگلیس بود! و یک دلار از ان را به ایران نمی داد، همه را در اروپا هزینه می کرد. با کودتای 1328این پولها، دست آمریکا افتاد و رشد اقتصادی امریکا را، که در بحران 1932ببعد گیر افتاده بود، تامین کرد. همه کالاهای امریکایی به ایران فروخته شد! و ثروت زیادی به آنها داده شد. اوج این ثروت بعد از ایجاد: اوپک بود که توانستند: پول نفت ایران را با گرانترین قیمت، برای خود بردارند و: یک دلار هم به ایران ندادند! بجای ان سلاح و غدا دادند. با انقلاب اسلامی شوکه شدند، با اینکه همه دارایی های ایران را بلوکه، و خرج نمودند. ولی نتوانست جای انهمه دلار را بگیرد. لذا مسئولان را اموزش دادند: تا پولها را احتلاس کنند و به آمریکا، اروپا و کاندا ببرند. ولی بازهم کفایت نمی کرد! لذا به دنبال بقیه دارایی های ایران رفته، و با رای دادگاه ساختگی، انها را هم هزینه کردند. حال این آقایان فکر می کنند: داراییهای ایران امانت است، و آنها دست نزده اند! یا خزانه آمریکا پر است! و آنها دارند و نمی خواهند پول ایران را بدهند. ولی گام سوم نشان داد که: هیچ کاری از دستشان بر نمی اید، و می خواهند بعد از این هم، پول نفت ایران را برای خود بردارند.

The third step is to prove the poverty of Europe and America.

Some officials are still living in the Marshall Plan era and thinking: Europe and America are very rich, and they have to borrow money or get grants. It is said in Persian culture: A hair is a spoil for a bear. But they do not know that America and Europe are not only bears but they are like palms, with no hair! Because if Europe or America had money, they wouldn't steal! They did not block or confiscate Iranian property! Even a child knows: Property that is a loan, if one takes it for granted, is a betrayal of the loan. Surprisingly, those who see America asleep, why they don't want to wake up! Consider the same thing, two things: Either Americans don't know what betrayal is! Or they know, but they have to. That they don't know is wrong. Because Western and Eastern civilization are both based on monotheistic religions. Even traffickers, thieves and communists do not accept treason. Not at all to know that the basis of the work: Thieves and smugglers is about honesty and trust! That is, if they lie to each other, or betray their betrayers, they have signed their death sentence. , And they know human rights advocates, too. But what makes the lions slippery is the need. It is because of poverty and despair, that so many movies play. The big debt of the US and EU members is not hidden from anyone, they have no source of income to spend on, let alone pay off. So debts are rising. So it's 21st Century! And Lebanon's Hezbollah is richer than the US and Europe. Its economic growth, high wage workers, full-time employment, lack of poverty and unemployment and disease are the only elixirs to be found among: Hezbollah members in Lebanon. Whereas the European Union and the United States are plagued by poverty, unemployment and the wrath of God. Europe and America came from somewhere in Iran's wealth. They came to this day after the Islamic Revolution, which prevented their plunder. South Iran's oil has been in British hands since the 19th century! And it wouldn't give a dollar to Iran, it would cost everyone in Europe. With the coup d'état of 1328, the money fell into the hands of the United States and provided for the economic growth that had been stalled by the 1932 crisis. All American Goods Sold to Iran! And they were given a lot of wealth. The peak of this wealth after the creation of OPEC was that they could: take the Iranian oil money at the most expensive price, and: not give a dollar to Iran! Instead, they gave weapons and robbers. They were shocked by the Islamic Revolution, even though all Iranian assets were blocked and spent. But it could not replace the dollar. So they trained the officials to emulate the money and take it to the US, Europe and Canada. But it still wasn't enough! So they went after the rest of Iran's assets, and with a fictitious court vote, they spent it. Now these gentlemen are thinking: Iran's assets are safe, and they are not lost! Or the US Treasury is full! And they have and don't want to give Iran money. But the third step showed that they would do nothing, and would like to take Iranian oil money afterwards.

والخطوة الثالثة هی إثبات فقر أوروبا وأمریكا.

لا یزال بعض المسؤولین یعیشون فی عصر خطة مارشال والتفكیر: أوروبا وأمریكا غنیة للغایة ، وعلیهم اقتراض المال أو الحصول على المنح. یقال فی الثقافة الفارسیة: الشعر غنی عن دب. لكنهم لا یعرفون أن أمریكا وأوروبا لیسا مجرد دببة ولكنهما مثل النخیل ، بلا شعر! لأنه إذا كان لأوروبا أو أمریكا أموال ، فلن یسرقوا! لم یحظروا أو یصادرون الممتلكات الإیرانیة! حتى یعرف الطفل: العقار الذی هو قرض ، إذا اعتبره أحد المسلمات ، هو خیانة للقرض. من المستغرب أن أولئك الذین یرون أمریكا نائمة ، لماذا لا یریدون أن یستیقظوا! فكر فی نفس الشیء ، شیئان: إما أن الأمریكیین لا یعرفون ماهیة الخیانة! أو یعرفون ، لكن علیهم أن یفعلوا ذلك. أنهم لا یعرفون خاطئ. لأن الحضارة الغربیة والشرقیة تعتمدان على الدیانات التوحیدیة. حتى المهربین واللصوص والشیوعیین لا یقبلون الخیانة. لیس على الإطلاق معرفة أن أساس العمل: اللصوص والمهربون یدور حول الصدق والثقة! وهذا هو ، إذا كانوا یكذبون على بعضهم البعض ، أو خیانة خیاناتهم ، فقد وقعت عقوبة الإعدام. وهم یعرفون أنصار حقوق الإنسان أیضًا. ولكن ما یجعل الأسود زلقة هو الحاجة. إنه بسبب الفقر والیأس ، یتم تشغیل العدید من الأفلام. لا یتم إخفاء الدیون الكبیرة للولایات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبی عن أی شخص ، ولیس لدیهم مصدر دخل ینفقون علیه ، ناهیك عن الدفع. لذلك الدیون ترتفع. إنه القرن الحادی والعشرین! وحزب الله اللبنانی أغنى من الولایات المتحدة وأوروبا. إن نموها الاقتصادی وعمالها ذوی الأجور المرتفعة والعمالة بدوام كامل وغیاب الفقر والبطالة والمرض هی الإكسیر الوحید الذی یمكن العثور علیه بین: أعضاء حزب الله فی لبنان. فی حین یعانی الاتحاد الأوروبی والولایات المتحدة من الفقر والبطالة وغضب الله. جاءت أوروبا وأمریكا من مكان ما فی ثروة إیران. لقد جاءوا إلى هذا الیوم بعد الثورة الإسلامیة التی حالت دون نهبهم. كان نفط جنوب إیران فی أیدی البریطانیین منذ القرن التاسع عشر! وهو لن یعطی دولاراً لإیران ، وسیكلف الجمیع فی أوروبا. مع انقلاب عام 1328 ، سقطت الأموال فی أیدی الولایات المتحدة ووفرت النمو الاقتصادی الذی توقف بسبب أزمة 1932. بیع جمیع البضائع الأمریكیة إلى إیران! وقد حصلوا على الكثیر من الثروة. كانت ذروة هذه الثروة بعد إنشاء أوبك هی أنها تستطیع: أخذ أموال النفط الإیرانی بأغلى سعر ، و: عدم إعطاء دولار لإیران! بدلاً من ذلك ، أعطوا الأسلحة واللصوص. لقد صدمتهم الثورة الإسلامیة ، على الرغم من أن جمیع الأصول الإیرانیة تم حجبها وإنفاقها. لكنه لا یمكن أن یحل محل الدولار. لذلك قاموا بتدریب المسؤولین لمحاكاة الأموال وأخذها إلى الولایات المتحدة وأوروبا وكندا. لكنها ما زالت لم تكن كافیة! لقد ذهبوا وراء بقیة الأصول الإیرانیة ، وبتصویت المحكمة الوهمی ، قضوا ذلك. الآن هؤلاء السادة یفكرون: أصول إیران آمنة ، ولا تضیع! أو وزارة الخزانة الأمریكیة ممتلئة! لدیهم ولا یریدون إعطاء إیران المال. لكن الخطوة الثالثة أظهرت أنهم لن یفعلوا شیئًا ، ویرغبون فی أخذ أموال النفط الإیرانی بعد ذلك.

La troisième étape consiste à prouver la pauvreté en Europe et en Amérique.

Certains responsables vivent encore à l'ère du plan Marshall et pensent: l'Europe et l'Amérique sont très riches et doivent emprunter de l'argent ou obtenir des subventions. On dit dans la culture persane: Un cheveu est un butin pour un ours. Mais ils ne savent pas que l'Amérique et l'Europe ne sont pas seulement des ours, mais elles sont comme des palmiers, sans poils! Parce que si l'Europe ou l'Amérique avaient de l'argent, ils ne voleraient pas! Ils n'ont ni bloqué ni confisqué les biens iraniens! Même un enfant le sait: la propriété qui constitue un prêt, si on la tient pour acquise, est une trahison du prêt. Étonnamment, ceux qui voient l'Amérique endormie, pourquoi ils ne veulent pas se réveiller! Considérez la même chose, deux choses: Soit les Américains ne savent pas ce qu’est la trahison! Ou ils savent, mais ils doivent le faire. Qu'ils ne sachent pas, c'est faux. Parce que les civilisations occidentale et orientale sont toutes deux fondées sur des religions monothéistes. Même les trafiquants, les voleurs et les communistes n'acceptent pas la trahison. Pas du tout à savoir que la base du travail: Les voleurs et les passeurs concerne l'honnêteté et la confiance! C'est-à-dire que s'ils se mentent ou trahissent leurs traîtres, ils ont signé leur sentence de mort. Et ils connaissent aussi les défenseurs des droits de l’homme. Mais ce qui rend les lions glissants, c’est la nécessité. C'est à cause de la pauvreté et du désespoir que jouent tant de films. La grande dette des États-Unis et de l’Union européenne n’est cachée à personne, ils n’ont aucune source de revenu sur laquelle dépenser, et encore moins payer. Donc, les dettes augmentent. C'est donc le 21ème siècle! Et le Hezbollah libanais est plus riche que les États-Unis et l'Europe. Sa croissance économique, ses hauts salaires, son emploi à plein temps, le manque de pauvreté, le chômage et la maladie sont les seuls élixirs à être trouvés parmi: les membres du Hezbollah au Liban. Alors que l'Union européenne et les États-Unis sont en proie à la pauvreté, au chômage et à la colère de Dieu. L'Europe et l'Amérique venaient de quelque part dans la richesse de l'Iran. Ils sont venus à ce jour après la révolution islamique, ce qui a empêché leur pillage. Le pétrole du sud de l'Iran est dans les mains britanniques depuis le 19ème siècle! Et cela ne donnerait pas un dollar à l'Iran, cela coûterait à tout le monde en Europe. Avec le coup d’État de 1328, l’argent est tombé aux mains des États-Unis et a assuré la croissance économique qui avait été bloquée par la crise de 1932. Tous les produits américains vendus à l'Iran! Et ils ont reçu beauc

نوع اخبار :
برچسب : گام سوم، اثبات فقر اروپا و آمریکاست.،
لینک ها :
شنبه 16 شهریور 1398 04:41 ب.ظ
Appreciating the hard work you put into your site and
in depth information you present. It's great to come across a blog
every once in a while that isn't the same old rehashed information.
Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
شنبه 16 شهریور 1398 03:33 ب.ظ
Unquestionably consider that that you stated.
Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest factor to bear in mind of.
I say to you, I definitely get annoyed while folks consider worries that they just don't recognize about.
You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the whole thing with no need side effect ,
other folks could take a signal. Will likely be back to get more.
Thank you
شنبه 16 شهریور 1398 01:06 ب.ظ
Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post. It was practical.
Keep on posting!
شنبه 16 شهریور 1398 12:34 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is
a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more
of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly
comeback.
شنبه 16 شهریور 1398 03:21 ق.ظ
Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
site? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues
with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
شنبه 16 شهریور 1398 01:11 ق.ظ
Hi, constantly i used to check website posts here in the early hours in the dawn, as i love to find out more and more.
جمعه 15 شهریور 1398 07:24 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using
for this site? I'm getting tired of Wordpress
because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for
another platform. I would be great if you could point
me in the direction of a good platform.
جمعه 15 شهریور 1398 06:00 ب.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both educative and engaging,
and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
I'm very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.
جمعه 15 شهریور 1398 04:24 ب.ظ
I all the time emailed this weblog post page to all my associates,
because if like to read it then my contacts will too.
جمعه 15 شهریور 1398 01:32 ب.ظ
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
جمعه 15 شهریور 1398 12:36 ب.ظ
Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.
جمعه 15 شهریور 1398 12:18 ب.ظ
Hello I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was browsing on Aol
for something else, Anyhow I am here now and would just like to
say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have
bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.
جمعه 15 شهریور 1398 03:53 ق.ظ
how many times can you take sildenafil in one day [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] sildenafil stronger than levitra
پنجشنبه 14 شهریور 1398 02:13 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?
پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:08 ب.ظ
It's very straightforward to find out any matter on web as compared to books, as I found this piece
of writing at this web page.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 10:29 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!
پنجشنبه 14 شهریور 1398 06:20 ق.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter
a blog that's equally educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the
head. The issue is something too few men and women are speaking intelligently about.

I'm very happy that I found this in my hunt for something concerning this.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 07:54 ب.ظ
Ahaa, its pleasant conversation about this paragraph
at this place at this webpage, I have read all that, so
now me also commenting at this place.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 05:42 ب.ظ
You can certainly see your skills in the
article you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are
not afraid to mention how they believe. Always go after your
heart.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 04:49 ب.ظ
I have read so many posts regarding the blogger lovers but this article is actually a fastidious post, keep it up.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 10:06 ق.ظ
I http://cialisles.com/ cialisles.com - far cialis with
peyronie disease cialis.com and cialis generic tadalafil for sale.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 08:57 ق.ظ
Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a very neatly written article.

I'll make sure to bookmark it and return to learn extra of your
helpful info. Thanks for the post. I'll certainly comeback.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 07:52 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for supplying this info.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 04:59 ق.ظ
Hi there, yeah this piece of writing is actually fastidious and I
have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 02:56 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart...

Take care! Where are your contact details though?
سه شنبه 12 شهریور 1398 09:19 ب.ظ
My family always say that I am killing my time here
at web, but I know I am getting experience every day by reading thes
nice articles or reviews.
سه شنبه 12 شهریور 1398 07:38 ب.ظ
I've been browsing online more than 3 hours
today, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
It's lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content
as you did, the internet will be much more helpful than ever
before.
سه شنبه 12 شهریور 1398 05:44 ب.ظ
tourist distance [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription in usa[/url] tight setting
along transportation viagra without doctor prescription usa cheap lack
سه شنبه 12 شهریور 1398 10:32 ق.ظ
whoah this blog is excellent i really like studying your posts.
Keep up the good work! You already know, a lot
of individuals are looking round for this information, you can help them greatly.
سه شنبه 12 شهریور 1398 04:16 ق.ظ
the cheapest viagra online http://viabsbuy.com/ viabsbuy.com.
how is sildenafil made.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو