ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی


برخی مسئولین هنوز در دوران: طرح مارشال زندگی می کنند و فکر می کنند: اروپا و آمریکا بسیار ثروتمند هستند، و باید از انها وام گرفت، یا کمک بلاعوض دریافت نمود. که در فرهنگ فارسی می گویند: یک مو از خرس کندن هم غنیمت است. ولی نمی دانند که آمریکا و اروپا، نه تنها خرس نیستند بلکه مانند کف دست هستند، که مو ندارد!(بوی کباب نیست، بلکه خر داغ می کنند) اجرای گام سوم این را نشان داد. زیرا اگر اروپا یا آمریکا پول داشتند، دزدی نمی کردند! اموال ایران را بلوکه یا مصادره نمی کردند! حتی یک بچه هم می داند: اموالی که بعنوان امانت است، اگر کسی برای خود بردارد، خیانت در امانت محسوب می شود. جای تعجب است: مسئولینی که خواب امریکا را می بینند،چرا نمی خواهند بیدار شوند! همین یک مسئله را در نظر بگیریم، دو حالت داذد: یا آمریکایی ها نمی دانند خیانت در امانت چیست! یا می دانند ولی مجبورند. اینکه نمی دانند حرف نادرستی است. زیرا تمدن غرب و شرق، هر دو براساس ادیان توحیدی است. حتی قاچاقی ها، دزدها و کمونیست ها هم خیانت در امانت را قبول نمی کنند. اصلا باید دانست که اساس کار: دزدها و قاچاقچی ها برصداقت و امانت است! یعنی اگر انها به یکدیگر دروغ بگویند، یا خیانت در امانت بکنند، حکم اعدام خود را امضا کرده اند.اگر امریکایی ها(دولت آمریکا و اتحادیه اروپا) اگر قاچاقی هم باشند، در امانت خیانت نمی کند، چه برسد به اینکه خود را متمدن، و طرفدار حقوق بشر هم می دانند. اما آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج. یعنی از روی استیصال و فقر است، که این همه فیلم بازی می کنند. بدهی های کلان آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، بر هیچکس پوشیده نیست، منبع درآمدی ندارند، که گذران کنند ،چه رسد که بدهی ها را بدهند. به همین جهت بدهیها افزایش می یابد. لذا باید دانست که الان قرن 21 است! و خزب الله لبنان ثروتمند تر از آمریکا و اروپا است. رشد اقتصادی آن، دستمزد بالای کارگران، اشتغال کامل، نبود فقر و بیکاری و بیماری، اکسیری است که فقط در میان: اعضا حزب الله لبنان پیدا می شود. در حالیکه اتحادیه اروپا و آمریکا، با شو.رش و فقر و بیکاری، بیماری و غضب خداوندی درگیر هستند. اروپا و آمریکا از ثروت ایران، به جایی رسیده بودند. بعد از انقلاب اسلامی که جلوی چپاول آنها گرفته شد، به این روز افتادند. نفت جنوب ایران، از قرن19 در دست انگلیس بود! و یک دلار از ان را به ایران نمی داد، همه را در اروپا هزینه می کرد. با کودتای 1328این پولها، دست آمریکا افتاد و رشد اقتصادی امریکا را، که در بحران 1932ببعد گیر افتاده بود، تامین کرد. همه کالاهای امریکایی به ایران فروخته شد! و ثروت زیادی به آنها داده شد. اوج این ثروت بعد از ایجاد: اوپک بود که توانستند: پول نفت ایران را با گرانترین قیمت، برای خود بردارند و: یک دلار هم به ایران ندادند! بجای ان سلاح و غدا دادند. با انقلاب اسلامی شوکه شدند، با اینکه همه دارایی های ایران را بلوکه، و خرج نمودند. ولی نتوانست جای انهمه دلار را بگیرد. لذا مسئولان را اموزش دادند: تا پولها را احتلاس کنند و به آمریکا، اروپا و کاندا ببرند. ولی بازهم کفایت نمی کرد! لذا به دنبال بقیه دارایی های ایران رفته، و با رای دادگاه ساختگی، انها را هم هزینه کردند. حال این آقایان فکر می کنند: داراییهای ایران امانت است، و آنها دست نزده اند! یا خزانه آمریکا پر است! و آنها دارند و نمی خواهند پول ایران را بدهند. ولی گام سوم نشان داد که: هیچ کاری از دستشان بر نمی اید، و می خواهند بعد از این هم، پول نفت ایران را برای خود بردارند.

The third step is to prove the poverty of Europe and America.

Some officials are still living in the Marshall Plan era and thinking: Europe and America are very rich, and they have to borrow money or get grants. It is said in Persian culture: A hair is a spoil for a bear. But they do not know that America and Europe are not only bears but they are like palms, with no hair! Because if Europe or America had money, they wouldn't steal! They did not block or confiscate Iranian property! Even a child knows: Property that is a loan, if one takes it for granted, is a betrayal of the loan. Surprisingly, those who see America asleep, why they don't want to wake up! Consider the same thing, two things: Either Americans don't know what betrayal is! Or they know, but they have to. That they don't know is wrong. Because Western and Eastern civilization are both based on monotheistic religions. Even traffickers, thieves and communists do not accept treason. Not at all to know that the basis of the work: Thieves and smugglers is about honesty and trust! That is, if they lie to each other, or betray their betrayers, they have signed their death sentence. , And they know human rights advocates, too. But what makes the lions slippery is the need. It is because of poverty and despair, that so many movies play. The big debt of the US and EU members is not hidden from anyone, they have no source of income to spend on, let alone pay off. So debts are rising. So it's 21st Century! And Lebanon's Hezbollah is richer than the US and Europe. Its economic growth, high wage workers, full-time employment, lack of poverty and unemployment and disease are the only elixirs to be found among: Hezbollah members in Lebanon. Whereas the European Union and the United States are plagued by poverty, unemployment and the wrath of God. Europe and America came from somewhere in Iran's wealth. They came to this day after the Islamic Revolution, which prevented their plunder. South Iran's oil has been in British hands since the 19th century! And it wouldn't give a dollar to Iran, it would cost everyone in Europe. With the coup d'état of 1328, the money fell into the hands of the United States and provided for the economic growth that had been stalled by the 1932 crisis. All American Goods Sold to Iran! And they were given a lot of wealth. The peak of this wealth after the creation of OPEC was that they could: take the Iranian oil money at the most expensive price, and: not give a dollar to Iran! Instead, they gave weapons and robbers. They were shocked by the Islamic Revolution, even though all Iranian assets were blocked and spent. But it could not replace the dollar. So they trained the officials to emulate the money and take it to the US, Europe and Canada. But it still wasn't enough! So they went after the rest of Iran's assets, and with a fictitious court vote, they spent it. Now these gentlemen are thinking: Iran's assets are safe, and they are not lost! Or the US Treasury is full! And they have and don't want to give Iran money. But the third step showed that they would do nothing, and would like to take Iranian oil money afterwards.

والخطوة الثالثة هی إثبات فقر أوروبا وأمریكا.

لا یزال بعض المسؤولین یعیشون فی عصر خطة مارشال والتفكیر: أوروبا وأمریكا غنیة للغایة ، وعلیهم اقتراض المال أو الحصول على المنح. یقال فی الثقافة الفارسیة: الشعر غنی عن دب. لكنهم لا یعرفون أن أمریكا وأوروبا لیسا مجرد دببة ولكنهما مثل النخیل ، بلا شعر! لأنه إذا كان لأوروبا أو أمریكا أموال ، فلن یسرقوا! لم یحظروا أو یصادرون الممتلكات الإیرانیة! حتى یعرف الطفل: العقار الذی هو قرض ، إذا اعتبره أحد المسلمات ، هو خیانة للقرض. من المستغرب أن أولئك الذین یرون أمریكا نائمة ، لماذا لا یریدون أن یستیقظوا! فكر فی نفس الشیء ، شیئان: إما أن الأمریكیین لا یعرفون ماهیة الخیانة! أو یعرفون ، لكن علیهم أن یفعلوا ذلك. أنهم لا یعرفون خاطئ. لأن الحضارة الغربیة والشرقیة تعتمدان على الدیانات التوحیدیة. حتى المهربین واللصوص والشیوعیین لا یقبلون الخیانة. لیس على الإطلاق معرفة أن أساس العمل: اللصوص والمهربون یدور حول الصدق والثقة! وهذا هو ، إذا كانوا یكذبون على بعضهم البعض ، أو خیانة خیاناتهم ، فقد وقعت عقوبة الإعدام. وهم یعرفون أنصار حقوق الإنسان أیضًا. ولكن ما یجعل الأسود زلقة هو الحاجة. إنه بسبب الفقر والیأس ، یتم تشغیل العدید من الأفلام. لا یتم إخفاء الدیون الكبیرة للولایات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبی عن أی شخص ، ولیس لدیهم مصدر دخل ینفقون علیه ، ناهیك عن الدفع. لذلك الدیون ترتفع. إنه القرن الحادی والعشرین! وحزب الله اللبنانی أغنى من الولایات المتحدة وأوروبا. إن نموها الاقتصادی وعمالها ذوی الأجور المرتفعة والعمالة بدوام كامل وغیاب الفقر والبطالة والمرض هی الإكسیر الوحید الذی یمكن العثور علیه بین: أعضاء حزب الله فی لبنان. فی حین یعانی الاتحاد الأوروبی والولایات المتحدة من الفقر والبطالة وغضب الله. جاءت أوروبا وأمریكا من مكان ما فی ثروة إیران. لقد جاءوا إلى هذا الیوم بعد الثورة الإسلامیة التی حالت دون نهبهم. كان نفط جنوب إیران فی أیدی البریطانیین منذ القرن التاسع عشر! وهو لن یعطی دولاراً لإیران ، وسیكلف الجمیع فی أوروبا. مع انقلاب عام 1328 ، سقطت الأموال فی أیدی الولایات المتحدة ووفرت النمو الاقتصادی الذی توقف بسبب أزمة 1932. بیع جمیع البضائع الأمریكیة إلى إیران! وقد حصلوا على الكثیر من الثروة. كانت ذروة هذه الثروة بعد إنشاء أوبك هی أنها تستطیع: أخذ أموال النفط الإیرانی بأغلى سعر ، و: عدم إعطاء دولار لإیران! بدلاً من ذلك ، أعطوا الأسلحة واللصوص. لقد صدمتهم الثورة الإسلامیة ، على الرغم من أن جمیع الأصول الإیرانیة تم حجبها وإنفاقها. لكنه لا یمكن أن یحل محل الدولار. لذلك قاموا بتدریب المسؤولین لمحاكاة الأموال وأخذها إلى الولایات المتحدة وأوروبا وكندا. لكنها ما زالت لم تكن كافیة! لقد ذهبوا وراء بقیة الأصول الإیرانیة ، وبتصویت المحكمة الوهمی ، قضوا ذلك. الآن هؤلاء السادة یفكرون: أصول إیران آمنة ، ولا تضیع! أو وزارة الخزانة الأمریكیة ممتلئة! لدیهم ولا یریدون إعطاء إیران المال. لكن الخطوة الثالثة أظهرت أنهم لن یفعلوا شیئًا ، ویرغبون فی أخذ أموال النفط الإیرانی بعد ذلك.

La troisième étape consiste à prouver la pauvreté en Europe et en Amérique.

Certains responsables vivent encore à l'ère du plan Marshall et pensent: l'Europe et l'Amérique sont très riches et doivent emprunter de l'argent ou obtenir des subventions. On dit dans la culture persane: Un cheveu est un butin pour un ours. Mais ils ne savent pas que l'Amérique et l'Europe ne sont pas seulement des ours, mais elles sont comme des palmiers, sans poils! Parce que si l'Europe ou l'Amérique avaient de l'argent, ils ne voleraient pas! Ils n'ont ni bloqué ni confisqué les biens iraniens! Même un enfant le sait: la propriété qui constitue un prêt, si on la tient pour acquise, est une trahison du prêt. Étonnamment, ceux qui voient l'Amérique endormie, pourquoi ils ne veulent pas se réveiller! Considérez la même chose, deux choses: Soit les Américains ne savent pas ce qu’est la trahison! Ou ils savent, mais ils doivent le faire. Qu'ils ne sachent pas, c'est faux. Parce que les civilisations occidentale et orientale sont toutes deux fondées sur des religions monothéistes. Même les trafiquants, les voleurs et les communistes n'acceptent pas la trahison. Pas du tout à savoir que la base du travail: Les voleurs et les passeurs concerne l'honnêteté et la confiance! C'est-à-dire que s'ils se mentent ou trahissent leurs traîtres, ils ont signé leur sentence de mort. Et ils connaissent aussi les défenseurs des droits de l’homme. Mais ce qui rend les lions glissants, c’est la nécessité. C'est à cause de la pauvreté et du désespoir que jouent tant de films. La grande dette des États-Unis et de l’Union européenne n’est cachée à personne, ils n’ont aucune source de revenu sur laquelle dépenser, et encore moins payer. Donc, les dettes augmentent. C'est donc le 21ème siècle! Et le Hezbollah libanais est plus riche que les États-Unis et l'Europe. Sa croissance économique, ses hauts salaires, son emploi à plein temps, le manque de pauvreté, le chômage et la maladie sont les seuls élixirs à être trouvés parmi: les membres du Hezbollah au Liban. Alors que l'Union européenne et les États-Unis sont en proie à la pauvreté, au chômage et à la colère de Dieu. L'Europe et l'Amérique venaient de quelque part dans la richesse de l'Iran. Ils sont venus à ce jour après la révolution islamique, ce qui a empêché leur pillage. Le pétrole du sud de l'Iran est dans les mains britanniques depuis le 19ème siècle! Et cela ne donnerait pas un dollar à l'Iran, cela coûterait à tout le monde en Europe. Avec le coup d’État de 1328, l’argent est tombé aux mains des États-Unis et a assuré la croissance économique qui avait été bloquée par la crise de 1932. Tous les produits américains vendus à l'Iran! Et ils ont reçu beauc

نوع اخبار :
برچسب : گام سوم، اثبات فقر اروپا و آمریکاست.،
لینک ها :
سه شنبه 21 آبان 1398 04:22 ق.ظ
Hey there I am so glad I found your website, I really found
you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here
now and would just like to say thank you for a marvelous post and a
all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
it all at the moment but I have bookmarked it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do
keep up the great work.
جمعه 10 آبان 1398 05:31 ب.ظ
how much liquid tadalafil to take [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy cialis online[/url] tadalafil farmacias chile cheap cialis finasteride e tadalafil tadalafil pillen http://www.buyscialisrx.com/ comprar tadalafil manipulado
جمعه 10 آبان 1398 05:14 ب.ظ
more bowl [url=http://viatribuy.com/]generic viagra online pharmacy[/url] forward
train wild hit best place to buy generic viagra online absolutely lock recently sport http://viatribuy.com/ about
spring
چهارشنبه 17 مهر 1398 11:17 ق.ظ
forever health [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 50[/url]
forth sound carefully situation http://cavalrymenforromney.com/ however mall where risk cenforce 100mg online forever employee
چهارشنبه 27 شهریور 1398 08:32 ب.ظ
equally current instead spite http://genericalis.com/ whenever young
definitely harm cialis 20 fine arrival
aside struggle [url=http://genericalis.com]cialis 5mg uk[/url] simply novel
دوشنبه 25 شهریور 1398 01:28 ق.ظ
away extent previously buddy http://oakley-sunglassesformen.us/ successfully fault extremely estimate canada pharmacy viagra generic cheap show off branch [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra 100mg[/url] easily storm
یکشنبه 24 شهریور 1398 06:25 ق.ظ
hard vegetable always description http://www.doctor7online.com/ personally
site
hard communication viagra cheapest price us clean part
false bear [url=http://www.doctor7online.com/]buy viagra cheap
online[/url] whenever economy
شنبه 23 شهریور 1398 11:23 ق.ظ
extremely touch [url=http://www.cialisps.com/]cialis on the internet[/url] twice draft
flat strength purchase cialis on the internet simply difference
جمعه 22 شهریور 1398 02:33 ب.ظ
forth owner [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg[/url] instead singer
well party viagra pills successfully degree
جمعه 22 شهریور 1398 01:09 ب.ظ
p http://cialisles.com/ cialisles.com, the confezioni
di cialis http://cialisles.com/ and cialis generic tadalafil for sale;
پنجشنبه 21 شهریور 1398 09:15 ب.ظ
right crazy closely code http://www.cialij.com/ really relative
always gold generic ed pills from india immediately move
necessarily attitude [url=http://www.cialij.com/]generic ed
pills from canada[/url] today claim
پنجشنبه 21 شهریور 1398 08:47 ب.ظ
difference between penegra and sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] sildenafil other medical uses
چهارشنبه 20 شهریور 1398 09:15 ب.ظ
hardly patient [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription 100 mg[/url] new amount
wrong improvement viagra without doctor prescription alone mention
چهارشنبه 20 شهریور 1398 03:49 ب.ظ
forth lack fully response http://cialislet.com/ properly
tap
forever boss cialis pills quick shake
completely investment [url=http://cialislet.com]cialislet.com[/url]
new win
چهارشنبه 20 شهریور 1398 06:38 ق.ظ
relatively imagination [url=http://www.viagrapid.com/]where to
buy viagra[/url] less sensitive
hard salad best price 100mg generic viagra properly white
دوشنبه 18 شهریور 1398 09:09 ب.ظ
para que serve o sildenafil 50mg
generic viagra sildenafil
generic sildenafil citrate india
[url=http://www.viarowbuy.com]generic viagra[/url]
یکشنبه 17 شهریور 1398 08:48 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where
u got this from. kudos
یکشنبه 17 شهریور 1398 02:34 ب.ظ
Its such as you read my mind! You seem to understand a lot about this, like you wrote the e
book in it or something. I feel that you simply could do with some %
to power the message home a little bit, however other than that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
یکشنبه 17 شهریور 1398 01:55 ب.ظ
cost of cialis at tesco cialis price for daily cialis.
یکشنبه 17 شهریور 1398 12:26 ب.ظ
Wow, this paragraph is nice, my younger sister is analyzing these things, so I am going to inform her.
یکشنبه 17 شهریور 1398 11:57 ق.ظ
venta sildenafil quito http://viabsbuy.com/ viabsbuy.com.
forms of natural viagra.
یکشنبه 17 شهریور 1398 08:05 ق.ظ
What's up, yeah this article is genuinely nice and
I have learned lot of things from it about blogging. thanks.
یکشنبه 17 شهریور 1398 07:42 ق.ظ
how to make tea taste good http://kratomsaleusa.com kratom colors
یکشنبه 17 شهریور 1398 07:18 ق.ظ
Appreciation to my father who informed me concerning this weblog,
this webpage is actually remarkable.
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:41 ق.ظ
flsshbdn safe buy tadalafil online http://cialissom.com/ cheap
cialis 20mg [url=http://cialissom.com/]cheap cialis 20mg[/url]
commande tadalafil
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:02 ق.ظ
What's up, this weekend is pleasant in support of me, as this point in time i am reading this
enormous informative post here at my house.
شنبه 16 شهریور 1398 09:51 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..
Any ideas? Thanks a lot!
شنبه 16 شهریور 1398 09:30 ب.ظ
If some one desires to be updated with most recent technologies
after that he must be pay a quick visit this web page and be up to date everyday.
شنبه 16 شهریور 1398 08:15 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a
tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some ideas for your blog you might be interested
in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.
شنبه 16 شهریور 1398 06:54 ب.ظ
When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify
me when new comments are added- checkbox and now
whenever a comment is added I recieve four emails with the
same comment. There has to be a way you can remove me from that
service? Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :