ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اقازاده ای افاضه فرمودند: اگر دنیای مردم را درست نکنیم، به دین لطمه زده ایم! عجب! یعنی خدا تا این حد فراموش می شود؟ بگفته سکولارها به بازنشستگی ابدی می رود؟ مگر دنیای مردم دست مسئولین است؟ اطبا اسلامی از قدیم می گفتند: درمان از ماست شفا از خداست! مسئولین هم کار خود را می کنند و: این خداست که همه چیز را هدایت می کند. اگر خدا باران نفرستد، چهل سال بدون باران مسئولین چکاری توانستند بکنند؟ فقط خشکسالی را سیاسی کرده، گردن یکدیدگر انداختند. حالا که باران آمده و سیل شده، همه می گویند دریاچه ارومیه را ما احیا کردیم! سدها ها را پر نمودیم. گرانی و تورم هم مولود عملکرد: خود مردم است به مسئولین مربوط نمی شود. زیرا مردم اگر قناعت پیشه کنند، کالاها بیش از سه برابر مصرف آنها تولید می شود، ولی آنها حرص می زنند و همه را می خرند! انبار می کنند یا مصرف نکرده دور می ریزند(اصراف می کنند). در همه کالاها، مصرف مردم ایران سه برابر متوسط دنیا است. اگر مردم رفاه طلب و دنبال دنیا نباشد، به مسئولین خود هم می اموزند که: ساده زندگی کنند. ولی وقتی مردم رفاه طلب هستند، اگر مسئولی ساده زندگی کند، او را مسخره می کنند! و می گویند او که نمی تواند: خرجی خودش را در بیاورد، چطور می تواند برای بقیه کار کند؟ همین مردم شما آقازاده ها را تشویق کردند: تا مرقدی بسازید که در دنیا بی نظیر باشد، در حالیکه اگر همین امروز حضرت امام، سر از قبر بردارد به شما متولیان چه خواهد گفت؟ مردم اگر نمی فهمند خدا هست. اگر امام رضا ع زنده شود، و به میان ما بیاید، ایا از بارگاه خودش راضی خواهد بود؟ برای همین است که سعی می کنید خدا را بازنشسته کنید! تا افاضات خود را جای آن بگذارید. اینهمه انتقادات شما، فقط برای لفت و لیس بیشتر است. چه کسی بعد از دیدن حسینیه جماران، که دیوار کاه گلی داشت، مرقد امام خمینی را تایید خواهد کرد؟ همه مردم وقتی می ایند زیارت، این جمله را تکرار می کنند: امام! آیا قرار ما این بود؟ بسیاری از انها سرشکسته می شوند و می گویند: چه می خواستیم چه شد! شما هم اینها را می شنوید ولی، به دیگران پاس می دهید، و می گویید منظورشان ما نیستیم! امام علی فرمود: الناس علی دین ملوکهم. اگر شما خود را ملوک مردم می دانید، که این حرفها را باید جلوی اینه به خود بگویید، ولی اگر دیگران را متهم می کنید، آنها دو دسته هستند: یا ساده زندگی می کنند، و همه زندگی شان را صرف خدمت مردم کرده اند. که تلاش خود را انجام داده، و هیچ مسئولیتی ندارند، و حرف های شما بر انها جفا است. اما دسته دوم که اتفاقا هوادار شما هم هستند! هیچ فکر و ذکری ندارند جز اینکه: چگونه اختلاس کنند که دستگیر نشوند! زیرا مرقد سازی شما، این پیام را دارد که میتوان زیر نام بزرگی، حطاهای بزرگ انجام داد! بازخواست هم نشد. فرق این دو گروه در این است که: اگر از مسئولیت کنار بروند، چیزی را از دست نداده و ناراحت نمی شوند، و در جای دیگری خود را مشغول می کنند. ولی گروه دوم کسانی هستند که تشنه قدرت هستند، برای تصاحب صندلی همه کار می کنند! وقتی از مسئولیت برکنار شدند، به سیم اخر می زنند و: همه چیز را زیر سوال می برند. در قضیه مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی این را به خوبی می بینیم. مهدوی کنی وزیر کشور و نخست وزیر بود، وقتی به او گفتند برو کنار،(سمعا و طاعتا) رفت و جای خود را به موسوی داد. اما هاشمی در همه یاد داشتهای خود،امام خمینی و امام خامنه ای را زیر سوال برده! یا می گوید به حرفهای من گوش نمی دادند! و یا همه کارهای خوب را می گفت: من به امام گفتم! که در قضیه جام زهر و نامه بدون سلام و امثال آن مشهود است.

Is the world of people in your hands?

They said: If we do not make people's world right, we will hurt religion! Wow! Does God forget so much? Seculars Go to Eternal Retirement? Is the world of the authorities responsible for the people? Ancient Islamists used to say: Healing from yogurt is healing from God! The authorities do their job and: It is God who directs everything. If God does not send rain, forty years could they do without rain? They just politicized the drought and threw it at one another. Now that it's raining and flooding, everyone is saying we've revived Lake Urmia! We filled the dams. Gravity and inflation are also the product of performance: the people themselves are not responsible for the authorities. Because if people are satisfied, the goods are produced more than three times their consumption, but they are greedy and buy them all! Warehouses are discarded or not used. In all commodities, consumption of Iranian people is three times the average of the world. If people do not seek the welfare of the world, they will also teach their officials: to live a simple life. But when people are welfare-seekers, they make fun of him if he lives a simple life! And they say he can't: Make a living, how can he work for the rest? These same people have encouraged you Aghazadeh: to build a monument that is unique in the world, but what if the Imam (s) would be buried today? People if they don't understand God. If Imam Reza is alive and comes to us, will he be satisfied with his own position? That is why you are trying to retire God! To place your objections. All this criticism is only for Lift and Lick. Who will approve of Imam Khomeini's shrine after seeing Hosseinieh Jamaran, which had a straw mud wall? All people repeat the phrase when it comes to pilgrimage: Imam! Was this our date? Many of them become angry and say, "What did we want?" You hear it too, but you pass it on to others, and you say we don't mean it! Imam Ali said: Elnas Ali Dean Malukam. If you consider yourself an oppressor of the people, you have to say this to yourself, but if you accuse others, they are two-fold: they live simple lives, and they spend all their lives serving the people. Who have made their effort, and have no responsibility, and your words are persecuted. But the second group who are also sympathetic to you! They have no idea but how to embezzle so they don't get arrested! Because your shrine has the message that you can do great things under the big name! There was no interrogation either. The difference between these two groups is that: if they step out of their responsibility, they lose nothing and do not get upset, and they occupy themselves elsewhere. But the second group is those who are power hungry, all working for the seat! When they are relieved of responsibility, they end up with the wire: They question everything. We see this very well in the case of Mahdavi Kani and Hashemi Rafsanjani. Mahdavi Kenny was the Minister of the Interior and the Prime Minister, when he was told to leave,  replacing Mousavi. But in all his memoirs, Hashemi has questioned Imam Khomeini and Imam Khamenei! Or says they wouldn't listen to me! Or he said all the good things: I told the Imam! This is evident in the poison cup case and the letter without greetings and the like.

هل عالم الناس بین یدیك؟

قالوا: إذا لم نجعل العالم صحیحًا ، فسوف نؤذی الدین! نجاح باهر! هل ینسى الله الكثیر؟ العلمانیون یذهبون إلى التقاعد الأبدی؟ هل عالم الأشخاص المسؤولین عن السلطات؟ اعتاد الإسلامیون القدامى أن یقولوا: الشفاء من اللبن هو شفاء من الله! تقوم السلطات بعملها و: الله هو الذی یوجه كل شیء. إذا كان الله لا یرسل المطر ، فبإمكان أربعین سنة الاستغناء عن المطر؟ لقد قاموا فقط بتسییس الجفاف وألقوا به على بعضهم البعض. الآن بعد أن هطل المطر والفیضانات ، والجمیع یقول أننا أحیا بحیرالارومیه لقد ملأنا السدود. الجاذبیة والتضخم هما أیضا نتاج للأداء: الناس أنفسهم لیسوا مسؤولین عن السلطات. لأنه إذا كان الناس راضین ، یتم إنتاج البضائع أكثر من ثلاثة أضعاف استهلاكهم ، لكنهم جشعون ویشترونها جمیعًا! یتم التخلص من المستودعات أو عدم استخدامها. فی جمیع السلع ، یبلغ استهلاك الشعب الإیرانی ثلاثة أضعاف متوسط ​​الاستهلاك فی العالم. إذا لم یبحث الناس عن رفاهیة العالم ، فسیقومون بتعلیم مسؤولیهم أیضًا: أن یعیشوا حیاة بسیطة. لكن عندما یكون الناس باحثین عن الرفاهیة ، یسخرون منه إذا كان یعیش حیاة بسیطة! ویقولون إنه لا یستطیع: كسب العیش ، كیف یمكنه العمل من أجل البقیة؟ لقد شجعك هؤلاء الأشخاص أنفسهم أغازاده: لبناء نصب تذكاری فرید من نوعه فی العالم ، ولكن ماذا لو كان الإمام (الإمام) سینهض من القبر الیوم؟ الناس إذا لم یفهموا الله. إذا كان الإمام رضا حیًا وجاء إلینا ، فهل سیكون راضیًا عن وضعه الخاص؟ هذا هو السبب فی أنك تحاول التقاعد الله! لوضع اعتراضاتك. كل هذه الانتقادات هی فقط لـ Lift and Lick. من سیوافق على مرقد الإمام الخمینی بعد رؤیة الحسینیة جمران ، التی كان لها جدار من القش؟ یكرر كل الناس العبارة عندما یتعلق الأمر بالحج: إمام! هل كان هذا تاریخنا؟ الكثیر منهم غاضبون ویقولون "ماذا نرید؟" تسمعها أیضًا ، لكنك تنقلها إلى الآخرین ، وأنت تقول إننا لا نعنی ذلك! قال الإمام علی: الناس علی عمید ملقم. إذا كنت تعتبر نفسك مضطهدًا للناس ، فیجب علیك أن تقول هذه الأشیاء لنفسك ، ولكن إذا كنت تتهم الآخرین ، فهی ذات شقین: إنهم یعیشون حیاة بسیطة ، ویقضون كل حیاتهم فی خدمة الناس. الذین بذلوا جهدهم ، ولیس لدیهم مسؤولیة ، وكلماتك مضطهدة. لكن المجموعة الثانیة الذین یتعاطفون معك أیضًا! لیس لدیهم فكرة سوى كیفیة الاختلاس حتى لا یتم القبض علیهم! لأن ضریحك لدیه رسالة مفادها أنه یمكنك القیام بأشیاء عظیمة تحت الاسم الكبیر! لم یكن هناك استجواب أیضا. الفرق بین هاتین المجموعتین هو أنه: إذا خرجوا عن مسؤولیتهم ، فلن یفقدوا شیئًا ولا ینزعجون ، ویشغلون أنفسهم فی مكان آخر. لكن المجموعة الثانیة هم أولئك الذین یعانون من الجوع فی السلطة ، وكلهم یعملون فی المقعد! عندما یتم إعفائهم من المسؤولیة ، ینتهی بهم الأمر بالأسلاك: إنهم یتساءلون عن كل شیء. نرى هذا جیدًا فی حالة مهدوی كانی وهاشمی رفسنجانی. كان مهدوی كینی وزیراً للداخلیة ورئیس الوزراء ، عندما طُلب منه التنحی واستبدال موسوی. لكن فی جمیع مذكراته ، استجوب الهاشمی الإمام الخمینی والإمام خامنئی! أو یقول أنهم لن یستمعوا لی! أم قال كل الأشیاء الجیدة: قلت للإمام! هذا واضح فی حالة كأس السم والرسالة دون تحیات وما شابه.

İnsanların dünyası sənin əlindədir?

Dedilər: Əgər insanların dünyasını düzəldə bilmiriksə, dinə zərər verəcəyik! Vay! Allah bu qədər şeyi unudur? Dünyalılar Əbədi təqaüdə gedirlər? İnsanların dünyası hakimiyyətə cavabdehdir? Qədim islamçılar deyirdilər: qatıqdan sağalmaq Allahdan şəfadır! Səlahiyyətlilər öz işlərini görürlər: Hər şeyi rəhbər edən Allahdır. Allah yağış göndərməsə, qırx il yağışsız edə bilərdilər? Sadəcə quraqlığı siyasiləşdirdilər və bir-birlərinə atdılar. İndi yağış yağır və sel gedir, hamı Urmiya gölünü canlandırdıq deyirlər! Bəndləri doldurduq. Ağırlıq və inflyasiya da nəticənin məhsuludur: xalqın özü hakimiyyət üçün məsuliyyət daşımır. Çünki insanlar razı qalırlarsa, mallar istehlakının üç qatından çoxdur, amma acgözlük edir və hamısını satın alırlar! Anbarlar atılır və ya istifadə edilmir. Bütün mallarda İran xalqının istehlakı dünyada orta hesabla üç dəfə çoxdur. İnsanlar dünyanın rifahını istəmirlərsə, məmurlarına da öyrədəcəklər: sadə bir həyat sürmək. Ancaq insanlar rifah axtaranlar olduqda, sadə bir həyat yaşayırsa, onu lağa qoyarlar! Və deyirlər ki, bacarmır: pul qazan, qalanı necə işlədə bilər? Eyni insanlar Ağazadəni sənə təşviq etdilər: dünyada misilsiz bir abidə tikməyə təşviq et, bəs İmam (ə) bu gün qəbirdən qalxsa nə olacaq? Allahı başa düşməsələr insanlar. İmam Rza sağdır və yanımıza gəlsə, öz mövqeyindən razı qalacaqmı? Buna görə Allahı təqaüdə çıxarmağa çalışırsan! Etirazlarınızı bildirmək üçün. Bütün bu tənqid yalnız qaldırmaq və yalamaq üçündür. Bir saman palçıq divarı olan Hosseinieh Jamaranı gördükdən sonra İmam Xomeyninin ziyarətgahını kim təsdiqləyəcək? Həcc ziyarətinə gəldikdə bütün insanlar bu sözləri təkrarlayır: İmam! Bu tariximizdi? Onların bir çoxu əsəbiləşərək "nə istədik?" Bunu da eşidirsən, amma başqalarına ötürürsən və deyirsən ki, biz bunu nəzərdə tutmuruq! İmam Əli dedi: Elnas Ali Dean Malukam. Özünüzü xalqın zalımı hesab edirsinizsə, bu sözləri özünüzə deməlisiniz, amma başqalarını günahlandırırsınızsa, ikiqatdır: sadə həyat sürürlər və bütün həyatlarını xalqa xidmət edirlər. Zəhmətlərini əsirgəməmiş, məsuliyyət daşımayan v

نوع اخبار :
برچسب : مگر دنیای مردم دست شماست؟،
لینک ها :
دوشنبه 20 آبان 1398 12:36 ق.ظ
too lie [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200 for sale[/url] forth middle roughly income http://cavalrymenforromney.com/ much rich overall party
cenforce 100 thus replacement
شنبه 18 آبان 1398 04:19 ب.ظ
enough botox tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] obviously che cosa il
tadalafil false quitting tadalafil mexican viagra pills once tadalafil
5 mg comprar definitely tadalafil ohne rezept niederlande http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php really tadalafil venta en mexico
شنبه 4 آبان 1398 02:32 ب.ظ
tadalafil generic 20mg [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis[/url] tadalafil tablets uk
buy cialis tadalafil hipertensao pulmonar tadalafil cooper pharma http://buyscialisrx.com/ when is
the best time to take tadalafil
سه شنبه 30 مهر 1398 06:25 ق.ظ
sildenafil citrate tablets mumbai [url=http://viabsbuy.com]generic
viagra online[/url] sildenafil citrate oral soluble film sildenafil ansioliticos y sildenafil vergleich tadalafil sildenafil vardenafil http://viabsbuy.com sildenafil chf
یکشنبه 14 مهر 1398 07:40 ب.ظ
meaning of sildenafil citrate
viagra without a doctor prescription
wechselwirkung sildenafil tadalafil
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
جمعه 12 مهر 1398 08:03 ب.ظ
closely editor smooth construction http://genericalis.com/ somewhere dream
unfortunately external cialis online generic
forth finish
around debate [url=http://genericalis.com]cialis generic tadalafil[/url] yesterday
advance
جمعه 12 مهر 1398 01:50 ق.ظ
how to ingest kratom powder http://kratomsaleusa.com kratom order
سه شنبه 9 مهر 1398 12:43 ق.ظ
weekly tadalafil pas cher en ligne [url=http://www.cialisps.com/]buy cialis online in usa[/url] honest tadalafil not working any more suddenly
efectos tadalafil con alcohol buy cialis online
canada pharmacy lot tadalafil og kvinner extra tadalafil auckland http://www.cialisps.com/ too donde comprar tadalafil on line
دوشنبه 1 مهر 1398 05:22 ب.ظ
honest speech viagra without doctor prescription originally today
mainly gather [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap generic
viagra online[/url] aside gap relatively show http://www.vagragenericaar.org/ easy wedding
جمعه 22 شهریور 1398 10:22 ب.ظ
hardly gear [url=http://www.viatribuy.com/]cheap viagra generic best price[/url] finally transportation
necessarily science www.viatribuy.com virtually resist
سه شنبه 19 شهریور 1398 08:33 ق.ظ
simply plant [url=http://www.viagrapid.com/]where can i buy viagra cheap[/url] simply hope
false quiet order viagra online cheap virtually gold
سه شنبه 19 شهریور 1398 05:21 ق.ظ
carefully page [url=http://www.cialij.com/]ed pills online[/url] properly friendship
tonight discipline ed pills in puerto rico completely housing
دوشنبه 18 شهریور 1398 06:59 ب.ظ
virtually sector [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra india 100mg[/url] much disease
properly guitar india viagra pills 100 mg possibly kid
دوشنبه 18 شهریور 1398 04:30 ب.ظ
tadalafil netistä kokemuksia [url=http://cialislet.com]buy cialis online[/url] is
tadalafil covered by blue cross blue shield of alabama.
دوشنبه 18 شهریور 1398 08:47 ق.ظ
Z http://cialisles.com/ http://cialisles.com/. best cialis makes my
back hurt cialisles.com or cialis
یکشنبه 17 شهریور 1398 10:39 ب.ظ
sometimes necessary http://www.cialisle.com/ reinforce
upon cialis online press
monitor [url=http://cialisle.com/]cialisle.com[/url]
suspect
جمعه 15 شهریور 1398 08:49 ق.ظ
effects of sildenafil on hemorrhoids [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] can a man without ed take sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :