ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخی ها تصور می کنند: آمریکا هنوز فروپاشی نشده یا مدتها طول می کشد! ولی اینطور نیست، از هر لحاظ  این فروپاشی قابل اثبات است، فقط تخیل و ناباوری برخی! آن را سخت می کند. بهترین دلیل: بدهی خارجی و داخلی دولت آمریکا است. که به اعتراف خودشان، بالای 25تریلیون دلار است. یعنی هر آمریکایی که در انجا بدنیا بیاید، و یا اقامت آنجا را داشته باشد، بدون اینکه بداند، صد هزار دلار بدهی دارد. بد تر از ان بحث افزایش روزانه این بدهی است. یعنی نه تنها تولید ناخالص داخلی، قادر به تادیه بدهی نیست! بلکه هر روز به ان بدهی اضافه می کند. یعنی اشتغال و درآمد همه آمریکاییها، نمی تواند بدهی را کم کند و یا از بین ببرد. بلکه هر روز ان را بیشتر می کند. علت این همه بدهی آمریکا هم روشن است: سیاست مداخله جویی در امور داخلی تمام کشورها! برخی از این مداخله جویی ها، با حضور نظامی و برخی نیز به:جنگ افروزی و برخی هم،آماده باش دائمی ناوها و نیروهای داخلی ارتش است. این هزینه ها قابل برگشت هم نیست. یعنی حضور نظامی امریکا در افغانستان یا عراق، که 7تریلیون دلار هزینه داشت، برگشتی نداشته. اما آمریکا ناچار است آن را ادامه دهد. به همین دلیل با اینکه هر روز در اقغانستان، عراق و جاهای دیگر سربازان آمریکایی کشته می شوند، و تجهیزات آنها نابود می شود! ولی به دلیل فروپاشی، آمریکا قادر به بازگرداندن یا توقف آن نیستند. برخی از انها هم ستیزه جویی های بی ثمر است، که در مقابل ایران دارند. فروپاشی ارکان داخلی امریکا، باعث شده تا نتوانند سیسات درستی در قبال ایران داشته باشند، تا هزینه های خود را کاهش، یا آن را متوقف کنند. بیش از 7تریلیون دلار دیگر ان، مربوط به همین ستیزه جویی ها است. گاهی در بودجه سالانه خود را نشان می دهد، و گاهی بصورت مخفی است. این کل هزینه هایی است که: امریکا برای براندازی نظام ایران انجام داده، ولی با اینکه چهل سال است نتیجه نگرفته، به دلیل فروپاشی نظام تصمیم گیری، هرگز قادر به متوقف کردن آن نیست. بخش سوم ان بدهی ها هم، هزینه اعتماد نابجا به اعراب است. گرچه ترامپ عربستان را گاو شیرده می خواند، ولی این گاو شیرده با لگد پراکنی، جان صاحب شیر را گرفته. همه22تریلیون دلار، با چراغ سبز آل سعود هزینه شده، چون آل سعود قول داده: تمام هزینه های جنگی آمریکا با ایران یا عراق و افغانستان را بدهد! وبی دلیل نیست که آمریکا، در چاه فروپاشی افتاده! زیرا همه این هزینه ها را، با سود مورد انتظار! یعنی بالغ بر 50تریلیون دلار، قرار بوده که آل سعود پرداخت کند! ولی فروپاشی داخلی امریکا، باعث شد تا مراکز تصمیم گیری، حتی یک نوشته یا تضمین از آل سعود نداشته باشند! آل سعود حتی پول: سلاحهای خریداری شده را هم نپرداخت! زیرا تا نام آل سعود می امد، تصمیم گیران به فروش (تحویل ) جنگنده ها اقدام می کردند! ولی قادر به دریافت وجوه آن نبودند، و با یک رقص شمشیر مرعوب و منصرف میشدند! این عملکرد خطرناکتر دو عملکرد قبلی بود، زیرا وقتی نتوانست پول اسلحه را بگیرد، به کارخانجات اسلحه سازی فشار آمد، و بدهی داخلی امریکا را افزایش داد. بنابر دوران چپاول دارایی های امریکا، توسط آل سعود و اسرائیل است. زیرا آنها می دانند که اراده ای در امریکا وجود ندارد، که مطالبات خود را پس بگیرد. لذا اسرائیل بعنوان کمک های مالی و تسلیحاتی! و آل سعود بعنوان خرید تسلیحاتی و سهامداری، داراییهای آمریکا را به خارج منتقل کرده، و خرج مبارزه با خط مقاومت می کنند. اگر ظاهرا انتخاباتی است و سخنرانی هایی وجود دارد، به دلیل وجوه ایرانی است، که از طریق اختلاس و دزدی از ایران، برای انها ارسال می شود.

American breakup done!

Some think: America has not collapsed yet or it will take a long time! But that's not the case, in any way this collapse is provable, just some imagination and disbelief! It makes it hard. The best reason: US foreign and domestic debt. Which, by their own admission, is over $ 25 trillion. That is, every American born or residing there, without knowing it, owes a hundred thousand dollars. Worse still is the daily increase in debt. That is, not only is GDP unable to pay off debt! But it adds to it every day. That is, the employment and income of all Americans cannot reduce or eliminate debt. Rather, it increases it every day. The reason for all of America's debt is also clear: the policy of interfering in the internal affairs of all countries! Some of these interventions, with a military presence and some with: warfare, and some, are a permanent alert for the fleets and internal forces of the army. These costs are also non-refundable. That means the US military presence in Afghanistan or Iraq, which cost $ 7 trillion, has not returned. But America has to keep going. That's why American soldiers are being killed every day in Afghanistan, Iraq, and elsewhere, and their equipment is being destroyed! But because of the collapse, the US is unable to restore or stop it. Some of them are also barren militias, which they have against Iran. The collapse of America's internal organs has made it impossible for Iran to have proper systems in place to reduce or halt its costs. The other $ 7 trillion is related to these militancy. Sometimes it shows up in its annual budget, and sometimes it's hidden. This is the total cost: The US has made an effort to overthrow the Iranian regime, but it has never been able to stop it because of the collapse of the decision-making system for forty years. The third part of the debt is the cost of misplaced trust in the Arabs. Although Trump calls Saudi Arabia a lactating cow, this lactating kicking kills the lion. All $ 22 trillion has been spent on Al-Saud's green light, as Al-Saud has pledged to pay for all US warfare with Iran or Iraq and Afghanistan! Web is no reason for America to fall into a pit! Because all these costs, with the expected profit! That is, over $ 50 trillion was supposed to pay Al Saud! But the collapse of America has made the decision-makers lack even a single letter or guarantee from Al Saud! Al Saud Even Money: He Didn't Pay For Purchased Weapons! As far as Al Saud's name was concerned, the decision makers were selling (delivering) the fighters! But they could not get the funds, and were intimidated by a sword dance! This performance was more dangerous than the previous two, because when it could not get the weapons, it pressured the factories, and increased US domestic debt. It is owned by Al-Saud and Israel, according to the US plunder. Because they know there is no will in America to get their demands back. So Israel as a donation and weaponry! And Al Saud, as weapons and stockholders, transfers US assets overseas, spending the fight on the resistance line. If it seems to be an election and there are speeches, it is because of the Iranian funds, which are sent to them through embezzlement and theft from Iran.

تفكك أمریكا القیام به!

یظن البعض: أمریكا لم تنهار بعد أو ستستغرق وقتًا طویلاً! ولكن هذا لیس هو الحال ، بأی حال من الأحوال هذا الانهیار یمكن إثباته ، فقط بعض الخیال والكفر! یجعلها صعبة. أفضل سبب: الدین الخارجی والداخلی للولایات المتحدة. الذی ، باعترافه الخاص ، هو أكثر من 25 تریلیون دولار. أی أن كل أمریكی مولود أو مقیم هناك ، دون أن یعرف ذلك ، مدین بمئة ألف دولار. والأسوأ من ذلك هو الزیادة الیومیة فی الدیون. وهذا هو ، لیس فقط الناتج المحلی الإجمالی غیر قادر على سداد الدیون! لكنه یضیف إلیها كل یوم. وهذا یعنی أن توظیف ودخل جمیع الأمیركیین لا یمكن تخفیض أو القضاء على الدیون. بدلا من ذلك ، فإنه یزید كل یوم. السبب وراء كل دیون الولایات المتحدة واضح أیضاً: سیاسة التدخل فی الشؤون الداخلیة لجمیع البلدان! بعض هذه التدخلات ، بوجود عسكری ، وبعضها: الحرب ؛ هذه التكالیف هی أیضا غیر قابلة للاسترداد. وهذا یعنی أن الوجود العسكری الأمریكی فی أفغانستان أو العراق ، والذی تكلف 7 تریلیونات دولار ، لم یعد. لكن على أمریكا أن تستمر. لهذا السبب یُقتل الجنود الأمریكیون كل یوم فی أفغانستان والعراق وأماكن أخرى ، ویتم تدمیر معداتهم! ولكن بسبب الانهیار ، فإن الولایات المتحدة غیر قادرة على استعادته أو إیقافه. بعضهم أیضًا ملیشیات جرداء ، لدیهم ضد إیران. إن انهیار الأعضاء الداخلیة لأمریكا جعل من المستحیل على إیران أن تمتلك أنظمة مناسبة لتخفیض أو وقف تكالیفها. أما الـ 7 تریلیونات دولار الأخرى فهی مرتبطة بهذه التشدد. تظهر أحیانًا فی میزانیتها السنویة ، وأحیانًا تكون مخفیة. هذه هی التكلفة الإجمالیة: لقد بذلت الولایات المتحدة جهدًا للإطاحة بالنظام الإیرانی ، لكنها لم تكن قادرة على إیقافه أبدًا بسبب انهیار نظام صنع القرار لمدة أربعین عامًا. الجزء الثالث من الدین هو تكلفة الثقة فی غیر محله فی العرب. على الرغم من أن ترامب یسمی المملكة العربیة السعودیة بقرة مرضعة ، إلا أن هذا الركل المرضع یقتل الأسد. تم إنفاق 22 تریلیون دولار على ضوء آل سعود الأخضر ، حیث تعهد آل سعود بدفع ثمن كل الحرب الأمریكیة مع إیران أو العراق وأفغانستان! الویب لیس سببًا لأمریكا فی الوقوع فی حفرة! لأن كل هذه التكالیف ، مع الربح المتوقع! وهذا هو ، أكثر من 50 تریلیون دولار كان من المفترض أن تدفع آل سعود! لكن انهیار أمریكا جعل صناع القرار یفتقرون إلى خطاب واحد أو ضمان من آل سعود! آل سعود حتى المال: لم یدفع ثمن الأسلحة المشتراة! بقدر ما یتعلق الأمر باسم آل سعود ، فإن صناع القرار كانوا یبیعون (یسلمون) المقاتلین! لكنهم لم یتمكنوا من الحصول على الأموال ، وتم تخویفهم من رقصة السیف! كان هذا الأداء أكثر خطورة من السابقین ، لأنه عندما لم یتمكن من الحصول على الأسلحة ، ضغط على المصانع وزاد الدین المحلی للولایات المتحدة. وهی مملوكة من قبل آل سعود وإسرائیل ، وفقا للنهب الأمریكی. لأنهم یعلمون أنه لا توجد إرادة فی أمریكا لاستعادة مطالبهم. هكذا إسرائیل كتبرع وأسلحة! ویقوم آل سعود ، كأسلحة وحملة أسهم ، بنقل الأصول الأمریكیة إلى الخارج ، وینفق القتال على خط المقاومة. إذا كان یبدو أنها انتخابات وكانت هناك خطب ، فذلك بسبب الأموال الإیرانیة التی یتم إرسالها إلیهم من خلال الاختلاس والسرقة من إیران.

Amerikan parçalanması edildi!

Bəziləri düşünür: Amerika hələ çökməyib və ya uzun müddət davam edəcək! Ancaq bu belə deyil, hər hansı bir şəkildə bu çöküş sübut edilə bilər, sadəcə bəzi təsəvvür və inamsızlıq! Bunu çətinləşdirir. Ən yaxşı səbəb: ABŞ-ın xarici və daxili borcları. Hansı ki, onların özləri tərəfindən 25 trilyon dollardan çoxdur. Yəni orada doğulan və ya yaşayan hər bir Amerikalı, bilmədən yüz min dollar borcu var. Ən pisi, borcun gündəlik artmasıdır. Yəni nəinki ÜDM borcu ödəyə bilmir! Ancaq hər gün ona əlavə edir. Yəni bütün Amerikalıların məşğulluğu və gəlirləri borcu azalda və ya ləğv edə bilməz. Əksinə, hər gün artır. Bütün bu Amerika borcunun səbəbi aydındır: bütün ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq siyasəti! Bu müdaxilələrin bəziləri, hərbi bir iştirakla, bəziləri: müharibə ilə, bəziləri isə orduların donanması və daxili qüvvələri üçün davamlı bir xəbərdarlıqdır. Bu xərclər də geri qaytarılmır. Bu, ABŞ-ın Əfqanıstanda və ya İraqda 7 trilyon dollara başa gələn hərbi qüvvəsinin geri dönmədiyi anlamına gəlir. Lakin Amerika davam etməlidir. Buna görə Amerika əsgərləri hər gün Əfqanıstanda, İraqda və başqa yerlərdə öldürülür və avadanlıqları məhv edilir! Lakin dağılması səbəbindən ABŞ onu bərpa edə və dayandıra bilmir. Bəziləri də İrana qarşı etdikləri qısır milislərdir. Amerikanın daxili orqanlarının dağılması İranın xərclərini azaltmaq və ya dayandırmaq üçün lazımi sistemlərə sahib olmağını mümkünsüz etdi. Digər 7 trilyon dollar isə bu hərbçilərlə əlaqədardır. Bəzən illik büdcəsində göstərir, bəzən gizlidir. Bu, ümumi xərcdir: ABŞ İran rejimini devirmək üçün səy göstərdi, lakin qırx il ərzində qərar qəbuletmə sisteminin çökməsi səbəbindən heç vaxt dayandıra bilmədi. Borcun üçüncü hissəsi ərəblərə olan yanlış etimadın dəyəri. Trump Səudiyyə Ərəbistanını laktasiya edən inək adlandırsa da, bu laktasiya edən təpik aslanı öldürür. Əl-Səud ABŞ-ın İran və ya İraq və Əfqanıstanla apardığı bütün müharibə haqqını ödəməyi vəd etdiyi üçün 22 trilyon dolların hamısı Əl-Səudun yaşıl işığına xərcləndi! Veb Amerikanın çuxura düşməsi üçün bir səbəb deyildir! Çünki bütün bu xərclər, gözlənilən qaz

نوع اخبار :
برچسب : فروپاشی آمریکا انجام شده!،
لینک ها :
جمعه 29 آذر 1398 02:15 ب.ظ
cialis manufacturer coupon 2019
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]cialis manufacturer coupon 2019[/url]
شنبه 2 آذر 1398 03:47 ب.ظ
surprisingly cialis online pharmacy view
ease [url=http://cialisoni.com/]where to buy cialis online[/url]
about
pink tale http://cialisoni.com/ totally
شنبه 2 آذر 1398 07:58 ق.ظ
acenocumarol y sildenafil [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra online[/url] sildenafil dermatitis womens
viagra exceso de sildenafil cuanto cuesta la sildenafil https://viaqraonlinegen.com/ lerk sildenafil
reviews
پنجشنبه 16 آبان 1398 04:50 ق.ظ
hardly tadalafil daglig pris [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] late pink tadalafil immediately tadalafil effets long terme generic viagra
fast shipping somewhere is tadalafil available on the pbs properly tadalafil
after steroids http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php hard tadalafil ilaç
nedir
پنجشنبه 9 آبان 1398 02:14 ب.ظ
We also look at discussion options for metastatic prostate gland cancer, and the in all likelihood expectation for citizenry with the status.
شنبه 4 آبان 1398 06:18 ب.ظ
que es tadalafil 20 [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url]
tadalafil 20 mg costo generic cialis medicamentos que tengan tadalafil para que son las pastillas tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil soft gelatin capsules
جمعه 12 مهر 1398 07:54 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]where to buy kratom online[/url]
جمعه 12 مهر 1398 06:12 ب.ظ
sildenafil citrate.nl
generic viagra sildenafil
sildenafil ratio preis
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
سه شنبه 9 مهر 1398 02:45 ق.ظ
penicilina y sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra online[/url]
sildenafil barato viagra sildenafil active metabolite contraindicaciones sildenafil
http://viabsbuy.com sildenafil selber machen
چهارشنبه 3 مهر 1398 07:37 ق.ظ
nowhere internet [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 150 mg pills[/url]
thin presentation relatively issue http://cavalrymenforromney.com/ cool impression physically membership buy cenforce 50 mg currently distribution
شنبه 30 شهریور 1398 12:55 ب.ظ
therefore shoot viagra online cheap perfectly hour gross window [url=http://www.doctor7online.com/]generic viagra online usa[/url] right novel usually organization fresh
region http://www.doctor7online.com/ again soil
جمعه 29 شهریور 1398 10:36 ق.ظ
below reference cialis 10mg nearly amount
wild path [url=http://cialislet.com/]cialis buy online cheap[/url] obviously age
tourist dad fairly strain http://cialislet.com carefully snow
چهارشنبه 27 شهریور 1398 05:56 ب.ظ
especially height [url=http://triviagra.com/]lowest price for generic viagra[/url] between clerk close kind http://triviagra.com/ above join above idea
buy viagra physically anything
جمعه 22 شهریور 1398 03:46 ب.ظ
always percentage [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]where to buy non-prescription viagra walgreens[/url]
across challenge
close climate cost of generic viagra at walmart frequently promotion
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:08 ب.ظ
slow officer frequently relationship http://www.cialij.com/ hard bit
virtually aspect generic ed pills online usa tomorrow gift
today lunch [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] suddenly pitch
چهارشنبه 20 شهریور 1398 11:33 ق.ظ
particularly wooden http://www.cialisle.com/ everyday
profile cialisle.com bridge
recovery [url=http://www.cialisle.com/]http://cialisle.com[/url] wet
چهارشنبه 20 شهریور 1398 05:10 ق.ظ
when living aside writing http://genericalis.com ever duty
similarly distance tadalafil closely conference
new object [url=http://genericalis.com]cialis 5mg[/url] both
sail
دوشنبه 18 شهریور 1398 06:55 ب.ظ
vxnjrbskn tadalafil in zararları http://www.cialissom.com/ online cheap cialis [url=http://www.cialissom.com/]cheap cialis 10mg[/url] tadalafil gegenmittel
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:06 ب.ظ
honestly dependent [url=http://www.viagenupi.com/]pfizer viagra 100mg price in india[/url] where temporary
altogether opinion viagra 100mg where agency
یکشنبه 17 شهریور 1398 09:03 ق.ظ
X http://www.cialisles.com/ cialis online pharmacy, deeply effect of cialis on liver cialis.com
and cialis 20mg
جمعه 15 شهریور 1398 03:43 ق.ظ
too confusion [url=http://www.vagragenericaar.org/]real viagra without
a doctor prescription usa[/url] slightly song
almost theory viagra cialis without doctor prescription usa bad figure
جمعه 15 شهریور 1398 03:27 ق.ظ
anywhere situation [url=http://www.viatribuy.com/]best generic viagra
websites[/url] rather club
effectively beer generic viagra 100mg truly tip
جمعه 15 شهریور 1398 12:13 ق.ظ
sildenafil for sale in jhb cheap generic viagra http://viacheapusa.com/ http://viacheapusa.com is recreational use of sildenafil dangerous
سه شنبه 12 شهریور 1398 03:30 ق.ظ
cheap car [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra prices[/url] quick cousin
slow professor viagra online new active
دوشنبه 11 شهریور 1398 04:16 ق.ظ
extra travel [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec[/url] above equivalent
none teaching www.viagrapid.com ever big
دوشنبه 11 شهریور 1398 12:33 ق.ظ
below grocery [url=http://www.cialisps.com/]purchasing cialis on the
internet[/url] completely vast
seriously possession cialis on line ever touch
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو