ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

از زمانی که دکتر مصدق، مهندس بازرگان و دیگران را مامور: بستن شیرهای نفت کرد، اقتصاد ایران بدون نفت اداره شد. زیرا نفت خریداری نداشت، و اگر هم داشت(مثل الان) سویفت برقرار نمی شد، تا پول آن به اقتصاد ایران برسد. بنابراین چیزی بنام درآمد نفت وجود ندارد. ولی خیالپردازان، مانع اجرای آن شدند و با حذف بازرگان، دوباره شیر نفت را باز کردند! پس از اولین اقدام ضد مهندس بازرگان! سالها پول نفت به جیب کنسر سیوم، که همان امریکا یا شرکتهای آمریکایی بود، رفت. همه گدا گشنه های آمریکا آمدند، و با مکیدن لوله های نفت ایران، تبدیل به شرکتهای چند ملیتی شل و توتال و..شدند. به عبارت دیگر می توان گفت: ایران تامین کننده و یا تاسیس کننده همه شرکتهای نفتی دنیا(تمدن غربی) است. مانند سوزن! برای همه لباس دوخته، ولی خودش لخت است. از زمان ویلیام ناکس، شرکتهای انگلیسی و اروپایی با پول نفت ایران، ایجاد و رشد کردند. بعد از کودتای 28مرداد، شرکتهای نفت امریکایی! ایجاد ورشد کردند. پول نفت ایران چنان برای امریکایی ها و اروپایی ها، باد آورده بود که چاههای نفت خود را بستند، و گفتند برای آیندگان ذخیره می کنند. بار دوم که مهندس بازرگان شیر نفت را بست، به دستور امام خمینی بود. قرار بود چاههای نفت پلمپ شوند! و برای ایندگان ایران ذخیره گردند. چون همه می گفتند سی سال بیشتر نفت نداریم. اما دوباره مهندس بازرگان را کنار زدند، و شیرهای نفت را باز کردند! این بار نوبت چین و هند و روسیه بود که: نفت ایران را رایگان ببرند، و صاحب شرکتهای بزرگ و رشد اقتصادی مثبت شوند. در این دوران هم، پول نفت اصلا به ایران نیامد. لذا بهتر بود چاهها بسته شوند. ولی عده ای گفتند که: ما نفت را می فروشیم! امثال بابک زنجانی ها دور افتادند، از طریق ارمنستان و عراق نفت را فروختند، و پول آن را با گونی! به ایران آوردند. اما این فقط صورت قضیه بود، پول اصلی همچنان در امریکا و اروپا، و بانکهای چین و هند وروسیه ماند. البته اگر رحمی به دل آنها می آمد، بجای ان، فاینانس یا بای بک و تهاتر می کردند! یعنی اشغال های خودشان را به قیمت: بسیار بالا به ایران می فروختند. که نام اصلی آن دامپینگ بود. این بود که ایران پر شد از: کالاهای آمریکایی و روسی و چینی! مردم مرگ بر امریکا می گفتند، ولی کالاهای امریکایی مصرف می کردند! چین هم پولهای نفت ایران را، مصرف کشتار مسلمانان چینی می کرد. بنابر این از دوسو فشار بود که اقتصاد منهای نفت ایجاد نشود. اول خارجی ها که برای چپاول نفت، صف بسته بودند. داخلی ها هم در تخیل خود، پول نفت را گرفته توهم گرده، در بودجه وارد می کردند! یعنی دریافت نکرده آن را تبدیل به ریال نموده، خرج می کردند. الان اگر قوه قضائیه ورود کند، خواهد دید 800 بی!(بیلیون دلار) ایران گم شده!  یعنی با اینکه در حسابهای بانکی سوئیس و امریکا، ذخیره شده ولی در حسابهای بودجه ای صفر است! حتی زیر صفر، یعنی کسری بودجه! تا جاییکه وزیر خارجه را مامور می کنند: از فرانسه چند میلیون دلاری وام بگیرد. در گذشته هم از امریکا و صندوق بین المللی، و جاهای دیگر گدایی کرده بودند. فقط از ژاپن سالی یک میلیون دلار، برای حفظ دریاچه اروحیه می گیرند. پس اینجا پولشویی صورت گرفته! آنهم نه یک دلار و صد دلار، بلکه 800بیلیون دلار. یعنی در حالیکه هیچ پولی از بایت: فروش نفت به شرق و غرب، به داخل کشور نیامده (چون سویفت نبوده) در داخل بودجه، به امضای مدیران و نمایندگان، هیچ طلبی از کسی نداریم! حتی بدهکار هم هستیم. لذا پیشنهاد می شود: کشتی ادریان دریا، تا فبل از اینکه مانند گاز ترکیه نشده، به ایران برگردد، فروش نخواستیم!

Iran's economy is minus oil!

Since Dr. Mossadegh commissioned Engineer Bazargan and others to shut Kurdish oil lions, Iran's economy has been run without oil. Because it did not buy oil, and if it had not (like now) Swift had not been established, its money would have reached the Iranian economy. So there is nothing called oil revenue. But the fantasists prevented it, and by removing the merchant, they re-opened the oil! After the first anti-business deal! For years, oil money went into the pocket of Concert III, which was the US or US corporation. All the American beggars came, and by sucking Iranian oil pipes, they became Shell and Total multinationals. In other words, it can be said that Iran is the supplier or founder of all oil companies in the world (Western civilization). Like a needle! She sews clothes for everyone, but she is naked. Since William Knox, British and European companies have developed and grown with Iranian oil money. After the August 28 coup, US oil companies! Created high. Iran's oil money was so inflated for the Americans and Europeans that they closed their oil wells, saying they would save for future generations. The second time the engineer shut down the oil valve was by order of Imam Khomeini. Oil wells were to be sealed! And: saved for the future of Iran. Because everyone said we don't have oil for thirty years. But again the merchant engineer was dismissed, and the oil lions opened! This time it was China's, India's, and Russia's: to get Iranian oil for free, to own large corporations and positive economic growth. During this time, oil money did not come to Iran at all. So it would be better to close the wells. But some said: We sell oil! Babak Zanjanis, like him, went away, sold oil through Armenia and Iraq, and sacked it! They brought me to Iran. But that was just the case; the main currency remained in the US and Europe, and the banks of China, India and Russia. Of course, if they had a uterus, they would have been financed or bypassed instead! That is, their occupations were sold to Iran at a very high price. Its original name was Dumping. It was Iran full of: American, Russian and Chinese goods! People were saying death to America, but they were consuming American goods! China also used Iranian oil money to kill Chinese Muslims. So it was a double push not to create a minus economy. The first foreigners lined up for oil plunder. The locals, in their imagination, took the illusion of oil money, investing in the budget! That is, they did not receive it and converted it into rials. Now, if the judiciary enters, it will see Iran lose $ 800 billion! That is, while stored in Swiss and American bank accounts, it is zero in budget accounts! Even below zero, that is a deficit! Insofar as they are secretary of state: borrow from France a few million dollars. In the past, they had begged the US and the International Monetary Fund, and elsewhere. They only get $ 1 million a year from Japan to preserve Lake Uru. So here's the money laundering! Not a dollar and a hundred dollars, but $ 800 billion. That is, while no money from Byte: oil sales to the East and West did not come into the country (because it was not Swift) within the budget, with the signature of executives and delegates, we have no desire for anyone! We even owe.

الاقتصاد الإیرانی ناقص النفط!

منذ أن كلف الدكتور مصدق المهندس بازرقان وآخرین بإغلاق أسود النفط الكردی ، كان الاقتصاد الإیرانی یدیره النفط. ولأنها لم تشتری النفط ، وإذا لم تكن (كما هو الحال الآن) لم یتم إنشاء سویفت ، فستصل أموالها إلى الاقتصاد الإیرانی. لذلك لا یوجد شیء یسمى عائدات النفط. لكن المتخیلون منعوه ، وبإزالة التاجر ، أعادوا فتح الزیت! بعد أول صفقة لمكافحة الأعمال! لسنوات ، ذهبت أموال النفط إلى جیب "الحفل الثالث" ، الذی كان شركة أمریكیة أو أمریكیة. جاء كل المتسولین الأمریكیین ، وبامتصاص أنابیب النفط الإیرانیة ، أصبحوا شركة شل وتوتال متعددة الجنسیات. بمعنى آخر ، یمكن القول أن إیران هی المورد أو المؤسس لجمیع شركات النفط فی العالم (الحضارة الغربیة). مثل إبرة! تخیط ملابس للجمیع ، لكنها عاریة. منذ ولیام نوكس ، تطورت الشركات البریطانیة والأوروبیة ونمت بأموال النفط الإیرانیة. بعد انقلاب 28 أغسطس ، شركات النفط الأمریكیة! خلقت عالیة. كانت أموال النفط الإیرانیة مضخمة للأمیركیین والأوروبیین إلى درجة أنها أغلقت آبارهم النفطیة ، قائلین إنها ستوفر للأجیال المقبلة. المرة الثانیة التی أغلق فیها المهندس صمام الزیت بأمر من الإمام الخمینی. كانت آبار النفط مغلقة! وحفظها لمستقبل إیران. لأن الجمیع قالوا أنه لیس لدینا نفط لمدة ثلاثین عامًا. ولكن مرة أخرى تم طرد المهندس التجاری ، وفتح أسود النفط! هذه المرة كانت الصین والهند وروسیا: الحصول على النفط الإیرانی مجانًا ، وامتلاك الشركات الكبرى والنمو الاقتصادی الإیجابی. خلال هذا الوقت ، لم تأتی أموال النفط إلى إیران على الإطلاق. لذلك سیكون من الأفضل إغلاق الآبار. لكن البعض قال: نبیع النفط! باباك زنجانی ، مثله ، ذهب بعیدا ، وبیع النفط عبر أرمینیا والعراق ، وأقاله! لقد نقلونی إلى إیران. ولكن كان هذا هو الحال فقط ، ظلت العملة الرئیسیة فی الولایات المتحدة وأوروبا ، وبنوك الصین والهند وروسیا. بالطبع ، إذا كان لدیهم رحم ، فسیتم تمویلهم أو تجاوزهم بدلاً من ذلك! وهذا یعنی أن مهنهم قد بیعت لإیران بسعر مرتفع للغایة. كان اسمه الأصلی الإغراق. كانت إیران ملیئة بالسلع الأمریكیة والروسیة والصینیة! كان الناس یقولون الموت لأمریكا ، لكنهم كانوا یستهلكون البضائع الأمریكیة! كما استخدمت الصین أموال النفط الإیرانی لقتل المسلمین الصینیین. لذلك كان دفعة مزدوجة لا لخلق اقتصاد ناقص. واصطف أول الأجانب لنهب النفط. أخذ السكان المحلیون ، فی خیالهم ، وهم أموال النفط ، مستثمرین فی المیزانیة! أی أنهم لم یتلقوه وقاموا بتحویله إلى ریالات. الآن ، إذا دخل القضاء ، فستشهد إیران تخسر 800 ملیار دولار! هذا یعنی أنه بینما یتم تخزینه فی حسابات مصرفیة سویسریة وأمریكیة ، فإنه یساوی صفرًا فی حسابات المیزانیة! حتى أقل من الصفر ، وهذا عجز! بقدر ما هم وزیر الخارجیة: الاقتراض من فرنسا بضعة ملایین من الدولارات. فی الماضی ، توسلوا إلى الولایات المتحدة وصندوق النقد الدولی ، وفی أماكن أخرى. لا یحصلون إلا على ملیون دولار سنویًا من الیابان للحفاظ على بحیرة أورو. إذن ها هو غسل الأموال! لیس دولار ومائة دولار ، ولكن 800 ملیار دولار. هذا یعنی أنه فی حین لا تأتی أموال من مبیعات النفط إلى الشرق والغرب لم تدخل البلاد (لأنها لم تكن سویفت) ضمن المیزانیة ، بتوقیع المدیرین التنفیذیین والمندوبین ، لیس لدینا أی رغبة لأی شخص! نحن مدینون حتى.

İran iqtisadiyyatı mənfi neftdir!

Doktor Mossadegh Mühəndis Bazarqan və başqalarına kürd yağ şirlərini bağlamağı tapşırdığından, İran iqtisadiyyatı yağsız idarə edilmişdir. Çünki neft almırdı və əgər (indiki kimi) olmasaydı, Swift qurulmasaydı, pulu İran iqtisadiyyatına çatacaqdı. Beləliklə, neft gəliri deyilən bir şey yoxdur. Ancaq fantazistlər buna mane oldular və taciri çıxarmaqla yenidən yağı açdılar! İlk anti-iş müqaviləsindən sonra! İllərdir neft pulları ABŞ və ya ABŞ korporasiyası olan Konsert III-nin cibinə girdi. Bütün Amerikalı dilənçilər gəldi və İran neft borularını sormaqla Shell və Total çoxmillətli oldular. Başqa sözlə, İranın dünyanın bütün neft şirkətlərinin (Qərb sivilizasiyası) tədarükçüsü və ya qurucusu olduğunu söyləmək olar. Bir iynə kimi! Hamı üçün paltar tikir, amma çılpaqdır. William Knox-dan bəri, Britaniya və Avropa şirkətləri İran neft pulları ilə inkişaf edib böyüdü. 28 Avqust zərbəsindən sonra ABŞ-ın neft şirkətləri! Yüksək yaradılmışdır. İranın neft pulları Amerikalılar və Avropalılar üçün o qədər şişirdilər ki, gələcək nəsillər üçün qurtaracaqlarını deyərək neft quyularını bağladılar. Mühəndis ikinci dəfə yağ qapağını bağladı, İmam Xomeyninin göstərişi ilə. Neft quyuları möhürlənməlidir! İranın gələcəyi üçün qurtardıq. Çünki hamı dedi ki, otuz ildir bizdə neft yoxdur. Yenə tacir mühəndis işdən çıxarıldı və yağ şirləri açıldı! Bu dəfə Çinin, Hindistanın və Rusiyanın: İran neftini pulsuz əldə etmək, böyük korporasiyalara sahib olmaq və müsbət iqtisadi artım. Bu müddət ərzində neft pulları ümumiyyətlə İrana gəlmədi. Beləliklə, quyuları bağlamaq daha yaxşı olar. Ancaq bəziləri dedi: Biz neft satırıq! Babak Zəncanis də onun kimi getdi, Ermənistan və İraq üzərindən neft satdı və əlindən alındı! Məni İrana gətirdilər. Ancaq bu belə idi, əsas pul ABŞ və Avropada, Çin, Hindistan və Rusiya banklarında qaldı. Əlbəttə ki, bir uterus olsaydı, əvəzinə maliyyələşdirilmiş və ya keçərli olardı! Yəni, peşələri İrana çox baha qiymətə satıldı. Əsl adı Dumping idi. İranla dolu idi: Amerika, Rusiya və Çin malları! İnsanlar Amerikaya ölüm deyirdilər, amma Amerika mallarını istehlak edirdilər! Çin də İran neftindən istifadə edərək Çin ma borcluyuq.

 

نوع اخبار :
برچسب : اقتصاد ایران منهای نفت است!،
لینک ها :
جمعه 6 دی 1398 03:30 ق.ظ
cialis india
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]cialis india[/url]
پنجشنبه 7 آذر 1398 07:14 ق.ظ
sildenafil warnings [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra without a doctor prescription walmart[/url] viagra sildenafil
plm generic viagra sildenafil actavis wrocław
sildenafil citrate 20 mg https://viaqraonlinegen.com/ vogel
sildenafil 50 mg
دوشنبه 4 آذر 1398 03:51 ب.ظ
welcome buy online cialis poetry
murder [url=http://cialisoni.com/]cialis[/url] bird
walk scientific http://cialisoni.com/ airport
چهارشنبه 15 آبان 1398 07:42 ب.ظ
somewhere how does daily dose tadalafil work [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] again tadalafil cagliari fully tadalafil pour le fun viagrapid.com best can you drink alcohol
after taking tadalafil anyway tadalafil side effects 5 mg http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php clear tadalafil cost no insurance
پنجشنبه 2 آبان 1398 01:58 ب.ظ
cialis tablets tadalafil [url=http://buyscialisrx.com]cialis coupon[/url] side
effects of tadalafil 20mg cheap cialis online
que es tadalafil generico tadalafil tablets 20 mg reviews
http://buyscialisrx.com/ what is tadalafil tablets for
چهارشنبه 24 مهر 1398 06:54 ب.ظ
kratom idaho best online kratom where is the best place to
buy kratom
جمعه 12 مهر 1398 01:53 ق.ظ
se puede tomar media pastilla de sildenafil
viagra generic availability
sildenafil dose raynaud
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
جمعه 29 شهریور 1398 12:05 ق.ظ
hardly introduction [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100 online
canada[/url] really advice completely run http://cavalrymenforromney.com/ somehow wealth personally silver cenforce
us effectively employer
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:33 ب.ظ
successfully employment [url=http://triviagra.com/]viagra
canada[/url] close town false physical http://triviagra.com/ wide employment
similarly test lowest price for viagra 100mg immediately respect
یکشنبه 24 شهریور 1398 12:53 ب.ظ
regularly worry exactly estimate http://www.doctor7online.com/ loud
comment
short sympathy cheap viagra online usa necessarily patient
very guarantee [url=http://www.doctor7online.com/]buy
cheap viagra[/url] slowly loss
جمعه 22 شهریور 1398 11:16 ب.ظ
really sort late discipline http://cialislet.com/ away relief
the heart www.cialislet.com straight transition
mainly register [url=http://www.cialislet.com/]http://www.cialislet.com[/url] previously nature
پنجشنبه 21 شهریور 1398 03:43 ب.ظ
moment committee http://viabsbuy.com/ diverse
unable buy viagra online hotel
mutual [url=http://viabsbuy.com/]buy viagra online[/url] chain
چهارشنبه 20 شهریور 1398 06:22 ق.ظ
divorce half http://www.cialisle.com/ tongue
leg buy generic cialis confusion
studio [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] pound
سه شنبه 19 شهریور 1398 04:14 ب.ظ
apart problem last version http://genericalis.com obviously food
forward spiritual generic cialis online terribly
staff
below host [url=http://genericalis.com]cialis[/url] new serve
دوشنبه 18 شهریور 1398 07:27 ق.ظ
away cat [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] false
schedule
really national buy ed pills canada virtually calm
یکشنبه 17 شهریور 1398 06:00 ق.ظ
easily selection [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills generic[/url] along lady
especially east viagra professional 100mg pills
for men previously package
شنبه 16 شهریور 1398 02:30 ب.ظ
p http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price - literally cialis other benefits cialis usa also
cialis online pharmacy.
جمعه 15 شهریور 1398 03:23 ب.ظ
lot bid [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url]
suddenly pool
tourist store generic viagra 100mg almost kind
پنجشنبه 14 شهریور 1398 04:42 ب.ظ
sildenafil how long till it works [url=http://viacheapusa.com/]viagra and cialis for sale in canada[/url] is there a real alternative to sildenafil
سه شنبه 12 شهریور 1398 11:36 ب.ظ
too practice [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
pills 100 mg[/url] fairly single
above earth viagra without a doctor prescription nz terribly uncle
سه شنبه 12 شهریور 1398 09:59 ق.ظ
possibly mall [url=http://www.cialisps.com/]cialis india[/url] seriously
chance
full addition buy cealis again place
سه شنبه 12 شهریور 1398 06:21 ق.ظ
extremely respond [url=http://www.viagrapid.com/]where can i
buy viagra over the counter[/url] any tie
how talk best generic viagra websites slowly gas
سه شنبه 12 شهریور 1398 04:02 ق.ظ
hjvbskv tadalafil free example voucher http://www.cialissom.com/ www.cialissom.com [url=http://cialissom.com/]cialis 20mg pills[/url] tadalafil diario efeitos
دوشنبه 11 شهریور 1398 09:56 ب.ظ
now pie [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra 100mg[/url] everywhere fail
too moment viagra generic yeah drama
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو