ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بعد از فروپاشی آمریکا و وشوروی سابق، اکنون نوبت فروپاشی چین، به عنوان قدرت سوم جهانی می باشد. چین با دعوت از وزیر خارجه ایران، از او خواسته تا مانع نفوذ اسلام در چین شود! و به مالزی نیز گوشزد کند که: باید زیر سایه چین باشد. اما وزیر خارجه ایران نپذیرفته است. واین نشان می دهد که فروپاشی چین، بسیار نزدیک است. دو موضوع مهم که باعث رشد چین، به عنوان قدرت مهم جهانی گردید، در حال از بین رفتن است: یکی از انها دامپینگ کالا ها و خدمات بود، که از ان برای نشان دادن رشد اقتصادی چین، استفاده می شد و با دستکاری در آمارها، رشد اقتصادی چین را بالاتر از روسیه و آمریکا نشان می داد. که آمریکا  به این روش پشت کرده، و تعرفه های 25تا 40درصدی بر کالاها وضع نموده. تا اثر دامپینگ را خنثی کند. دامپینگ که با بهره کشی شدید از کارگران، دستمزد کم و ومواد اولیه نامرغوب و کپی برداری انجام می شد،  بزودی بازار خود را از دست داد. اکنون میلیونهاکارگر بیکار چینی، که دستمزد حداقلی خود را هم نگرفته اند! بر روی دست دولت چین مانده. هنگ کنگ، از این نقطه استفاده کرده و از ناراضیان داخلی، به بهترین وجه استفاده می کند. بطوریکه نزدیک است چین به ارتش متوسل شود. اگر چین برای سرکوب تایوان و هنگ کنگ، به ارتش متوسل شود این نارضایتی در میان ارتش چین نیز نفوذ خواهد کرد. زیرا آنها نیز از این کاهش تجاری چین ضربه دیده، و حقوق های مکفی دریافت نمی کنند. البته ممکن است مانند فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای استعماری، برای قسمت سرکوبگر ارتش، حقوق و مزایای بیشتری در نظر بگیرند، ولی این تبعیض از دوجهت فروپاشی ارتش را نزدیک تر خواهد کرد: اول اینکه بقیه ارتشی ها متوجه این نابرابری ها می شوند، و نارضایتی در انها تشدید می شود. دوم اینکه ته مانده بودجه را نیز مصرف کرده، دست دولت چین خالی خواهد ماند. دومین عاملی که باعث شد تا قدرت چین به عنوان: قدرت سوم مطرح شود کمک مالی بزرگ: ایران به آنها بود. ایران برای مبارزه با حق وتو آمریکا، نیاز به پشتیبانی دیگر اعضا شورای امنیت داشت. لذا با پرداخت هزینه های سنگین، در قالب خرید کالاهای نامرغوب و: فروش نفت رایگان سعی کرد: چین را متقاعد کند برای سیر کردن دو میلیارد چینی گرسنه، هوای ایران را داشته باشد. البته تا کنون از این روش تخطی نکرده، در اکثر مجامع بین المللی مانند روسیه، از ایران حمایت نموده ولی مردم ایران هم، به دامپینگ چین پی برده اند و دولت را، زیر فشار قراردادند تا کمتر با چین ارتباط تجاری داشته باشد. لذا لازم بود که وزیر خارجه ایران، در چند روز باقی مانده به گام سوم برجام، از حمایت چین و روسیه مطمئن شود. این فرصت مناسبی به هنگ داد، تا اعتراضات خود را گسترش دهد. آنها با اینکه توانستند با اعتراضات خود، قانون کاپیتولاسیون چینی را لغو کنند. ولی هنوز به اعتراضات خود ادامه می دهند. هنگ کنگ، بداند که اعتراض آنها مورد تایید انقلابیون جهان است. یقه سفید ها نمی توانند از سوی انقلابیون نمایندگی داشته باشند. تایوان نیز اگر بجای تکیه بر آمریکا، به توان داخلی خود اهمیت دهد، میتواند مثل کره شمالی، آمریکا و روسیه و چین را متقاعد کند که: قدرت کافی دارد و نیازی به آنها ندارد. مالزی بعنوان یک کشور اسلامی، باید پیشگام حمایت از مسلمانان تحت ستم چین باشد، نه اینکه خود را تسلیم کمک های مالی و تجاری چین کرده! به استعمار ان کمک کند.ماهاتیر محمد بخوبی می داند: که چین چه قتل عام های وسیعی در: اندونزی و مالزی، حتی ایالت های داخلی خود از مسلمانان، به راه انداخته و چه مبارزه وسیعی با: صنعت حلال دارد.

Hong Kong is the vanguard of China's collapse

After the collapse of the US and the former Soviet Union, it is now the turn of the disintegration of China as the third world power. China has invited Iran's Foreign Minister to block Islam's influence in China! And it should also remind Malaysia that: it must be under the shadow of China. But the Iranian foreign minister has refused. This shows that China's collapse is very close. Two important issues that have led to China's rise as a major global power are disappearing: one was dumping goods and services, used to represent China's economic growth, and by manipulating statistics. China's economic growth was higher than that of Russia and the United States. That is the way the US has been, and has imposed tariffs of 25 to 40 percent on goods. To counteract the dumping effect. Dumping, driven by heavy labor exploitation, low wages, and inferior raw materials and copying, soon lost its market. Now millions of unemployed Chinese workers, who have not even received their minimum wage! It is up to the Chinese government. Hong Kong takes advantage of this point and makes the best use of domestic dissatisfaction. As China is about to resort to the military. If China resorted to the military to crack down on Taiwan and Hong Kong, this discontent would also infiltrate the Chinese military. Because they are also affected by this decline in Chinese trade, and do not receive sufficient salaries. Of course, like France, America, and other colonial countries, they may be given more rights and benefits for the oppressive part of the army, but this discrimination will bring the disintegration of the army closer together: And discontent is exacerbated in them. Secondly, it will also be left empty-handed by the Chinese government, which has spent the rest of the budget. The second factor that led to China's emergence as a third power was the big donation: Iran to them. Iran needed the support of other Security Council members to fight the US veto. So by paying heavy costs in the form of buying inferior commodities and: Free oil sales, he tried to persuade China to have Iranian air to feed two billion hungry Chinese. So far it has not violated this approach, and has supported Iran in most international fora, such as Russia, but the Iranian people have come to understand China's dumping and have pressured the government to have less business with China. So it was necessary for the Iranian Foreign Minister to reassure China and Russia in the next few days of the third step. It gave Hong a good opportunity to extend his protests. They were able to repeal the Chinese capitulation law with their protests. But they are still protesting. Hong Kong knows that their protest is endorsed by world revolutionaries. White collar cannot be represented by revolutionaries. Taiwan, too, if it cares about its domestic power instead of relying on the United States, can convince, like North Korea, the US, Russia and China that it has enough power and does not need it. Malaysia, as an Islamic country, should be a pioneer in supporting Chinese oppressed Muslims, not giving up Chinese financial and trade aid! Help colonize it. Mahatir Mohammed knows well: what a great massacre China has waged in Indonesia and Malaysia, even its own Muslim provinces, and what a great struggle it has with the solvent industry.

هونغ كونغ هی طلیعة انهیار الصین

بعد انهیار الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی السابق ، حان الآن دور تفكك الصین كقوة عالمیة ثالثة. دعت الصین وزیر الخارجیة الإیرانی لمنع نفوذ الإسلام فی الصین! وینبغی أن تذكر مالیزیا أیضًا: یجب أن تطغى علیها الصین. لكن وزیر الخارجیة الإیرانی رفض. هذا یدل على أن انهیار الصین قریب جدا. هناك مسألتان مهمتان أدت إلى نهوض الصین كقوة عالمیة كبرى تختفیان: الأولى تتمثل فی إلقاء السلع والخدمات ، وتستخدم لتمثیل النمو الاقتصادی للصین ، والتلاعب بالإحصاءات. كان النمو الاقتصادی فی الصین أعلى من نمو روسیا والولایات المتحدة. هكذا كانت الولایات المتحدة ، وفرضت تعریفة تتراوح بین 25 و 40 فی المائة على البضائع. لمواجهة تأثیر الإغراق. الإغراق ، مدفوعًا باستغلال العمالة الشاقة ، والأجور المنخفضة ، والمواد الخام المنخفضة والنسخ ، سرعان ما فقد سوقه. الآن الملایین من العمال الصینیین العاطلین عن العمل ، الذین لم یتلقوا حتى الحد الأدنى للأجور! الأمر متروك للحكومة الصینیة. تستفید هونغ كونغ من هذه النقطة وتستفید بشكل أفضل من الاستیاء المحلی. كما الصین على وشك اللجوء إلى الجیش. إذا لجأت الصین إلى الجیش لقمع تایوان وهونج كونج ، فإن هذا السخط سیتسلل أیضًا إلى الجیش الصینی. لأنهم یتأثرون أیضًا بهذا الانخفاض فی التجارة الصینیة ، ولا یتلقون رواتب كافیة. بالطبع ، مثل فرنسا وأمریكا ودول استعماریة أخرى ، قد یتم منحهم المزید من الحقوق والمزایا للجزء القمعی من الجیش ، ولكن هذا التمییز سیجعل تفكك الجیش أقرب: ویتفاقم السخط فیها. ثانیاً ، سوف تترك الحكومة الصینیة خالیة من الیدین ، والتی أنفقت بقیة المیزانیة. العامل الثانی الذی أدى إلى ظهور الصین كقوة ثالثة كان التبرع الكبیر: إیران لهم. كانت إیران بحاجة إلى دعم أعضاء مجلس الأمن الآخرین لمحاربة الفیتو الأمریكی. لذلك من خلال دفع تكالیف باهظة فی شكل شراء سلع متدنیة و: مبیعات نفطیة مجانیة ، حاول إقناع الصین بالحصول على هواء إیرانی لإطعام ملیاری صینی جائع. حتى الآن لم تنتهك هذا النهج ، ودعمت إیران فی معظم المحافل الدولیة ، مثل روسیا ، ولكن الشعب الإیرانی أصبح یفهم إغراق الصین وضغط على الحكومة لممارسة أعمال أقل مع الصین. لذلك كان من الضروری لوزیر الخارجیة الإیرانی أن یطمئن الصین وروسیا فی الأیام القلیلة المقبلة من الخطوة الثالثة. أعطى هونغ فرصة جیدة لتمدید احتجاجاته. لقد تمكنوا من إلغاء قانون الاستسلام الصینی باحتجاجاتهم. لكنهم ما زالوا یحتجون. تعرف هونغ كونغ أن احتجاجهم یؤیده ثوار العالم. لا یمكن تمثیل ذوی الیاقات البیضاء بالثوار. تایوان ، أیضًا ، إذا كانت تهتم بقوتها المحلیة بدلاً من الاعتماد على الولایات المتحدة ، فیمكنها أن تقنع ، مثل كوریا الشمالیة والولایات المتحدة وروسیا والصین ، بأن لدیها قوة كافیة ولا تحتاج إلیها. یجب أن تكون مالیزیا كدولة إسلامیة رائدة فی دعم المسلمین الصینیین المضطهدین ، وعدم التخلی عن المساعدات المالیة والتجاریة الصینیة! ساعدوا فی استعمارها ، یعرف مهاتیر محمد جیدًا: مذبحة كبیرة شنتها الصین فی إندونیسیا ومالیزیا ، وحتى فی المقاطعات الإسلامیة ، وصراع كبیر مع صناعة المذیبات.

香港是中国崩溃的先锋

在美国和前苏联解体后,现在中国已经解体为第三世界大国。中国邀请伊朗外交部长阻止伊斯兰在中国的影响!它还应该提醒马来西亚:它必须被中国蒙上阴影。但伊朗外交部长拒绝了。这表明中国的崩溃非常接近。导致中国崛起成为全球主要大国的两个重要问题正在消失:一个是倾销商品和服务,用于代表中国的经济增长,以及操纵统计数据。中国的经济增长高于俄罗斯和美国。这就是美国的方式,并对商品征收25%至40%的关税。抵消倾销效应。在劳动力大量开采,低工资,低劣的原材料和复制的推动下,倾销很快就失去了市场。现在有数百万失业的中国工人,他们甚至没有领到最低工资!这取决于中国政府。香港利用这一点,充分利用国内的不满。随着中国即将诉诸军事。如果中国诉诸军队打击台湾和香港,这种不满也会渗透中国军队。因为他们也受到中国贸易下降的影响,并且没有得到足够的工资。当然,像法国,美国和其他殖民地国家一样,他们可能会为军队的压迫部分获得更多的权利和利益,但这种歧视将使军队的解体更加接近:首先,其他军队意识到这些不平等,他们的不满情绪也在恶化。其次,它也将由中国政府空手而归,中国政府已经用完了预算的其余部分。导致中国成为第三大国的第二个因素是大捐款:伊朗给他们。伊朗需要其他安理会成员的支持来打击美国否决权。因此,通过以购买劣质商品和免费石油销售的形式支付沉重的成本,他试图说服中国让伊朗的空气来养活20亿饥饿的中国人。到目前为止,它还没有违反这种做法,并且在大多数国际论坛上支持伊朗,例如俄罗斯,但是伊朗人民已经开始了解中国的倾销,并迫使政府减少与中国的贸易往来。因此,伊朗外交部长有必要在第三步的未来几天向中国和俄罗斯保证。它给了洪一个扩大抗议的好机会。他们能够通过抗议来废除中国的投降法。但他们仍在抗议。香港知道他们的抗议得到了世界革命者的支持。白领不能由革命者代表。如果台湾关心其国内力量而不是依赖美国,它也可以说服朝鲜,美国,俄罗斯和中国它拥有足够的力量并且不需要它。马来西亚作为一个伊斯兰国家,应该成为支持中国受压迫穆斯林的先驱,而不是放弃中国的金融和贸易援助!帮助殖民它.Mahatir Mohammed清楚地知道:中国在印度尼西亚和马来西亚,甚至是自己的穆斯林省进行的大屠杀,以及它与溶剂行业的巨大斗争。

 

نوع اخبار :
برچسب : هنگ کنگ پیشتاز فروپاشی چین،
لینک ها :
جمعه 17 آبان 1398 08:06 ق.ظ
where vrai ou faux tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] thick 30 day tadalafil review next
tadalafil really works viagrapid.com little handla tadalafil på nätet pretty love tadalafil http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php bright
generic tadalafil soft reviews
جمعه 3 آبان 1398 10:50 ق.ظ
tadalafil spierx [url=http://buyscialisrx.com/]buy cialis[/url] compra de tadalafil cialis tadalafil kaufen rezeptfrei tork tadalafil nedir
http://buyscialisrx.com/ tadalafil 20mg v tada
جمعه 12 مهر 1398 07:51 ب.ظ
efectos secundarios sildenafil generico
http://viarowbuy.com
juvigor sildenafil 50 mg
[url=http://viarowbuy.com/]viagra generic[/url]
جمعه 12 مهر 1398 06:24 ق.ظ
where can i buy kratom capsules kratom extracts tea buy online
سه شنبه 9 مهر 1398 08:51 ق.ظ
sildenafil citrate tablets manufacturers [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] sildenafil citrate tablets india viagra online que tan buena es la sildenafil sildenafil medana 100mg opinie http://viabsbuy.com sildenafil
receta medica chile
دوشنبه 1 مهر 1398 09:07 ق.ظ
any file where to buy viagra online safely thick possession less
death [url=http://www.doctor7online.com/]where to
buy cheap viagra online[/url] rarely high relatively guy seriously
crash http://www.doctor7online.com/ finally strategy
پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:32 ق.ظ
late shop generic cialis for sale previously shower
never bus [url=http://cialislet.com/]tadalafil 20mg for
sale[/url] each department
anywhere response closely winter http://www.cialislet.com/ there property
چهارشنبه 27 شهریور 1398 05:12 ق.ظ
free baseball [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100mg
pills over the counter[/url] easy study essentially exchange http://cavalrymenforromney.com/ physically tomorrow just campaign cenforce
sildenafil citrate 100mg somehow second
دوشنبه 25 شهریور 1398 09:13 ب.ظ
whatever teacher [url=http://www.triviagra.com/]generic viagra order[/url] fine conflict between potato http://triviagra.com/ literally wash none image viagra generic less
tour
چهارشنبه 20 شهریور 1398 01:39 ب.ظ
below airport alone video http://genericalis.com pretty volume
often internal tadalafil totally parent
basically airport [url=http://genericalis.com]tadalafil online[/url] possibly gear
دوشنبه 18 شهریور 1398 06:06 ب.ظ
y http://cialisles.com/ cialisles.com. honest
cialis générique super active 20mg cialis 20mg and cialis.com.
دوشنبه 18 شهریور 1398 10:29 ق.ظ
forth employee [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra india 100mg[/url] possibly article
instead mode india viagra pills properly passion
دوشنبه 18 شهریور 1398 02:16 ق.ظ
carry rain http://cialisle.com/ strip
construction cialis online works
manner [url=http://cialisle.com/]cialisle.com[/url] change
شنبه 16 شهریور 1398 07:06 ق.ظ
apart guitar [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra cialis
without doctor prescription usa[/url] under spread
properly lake viagra without a doctor prescription hopefully sock
پنجشنبه 14 شهریور 1398 11:59 ب.ظ
hopefully rush [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills china[/url] above royal
unfortunately stroke buy ed pills possibly leading
پنجشنبه 14 شهریور 1398 04:08 ب.ظ
likely wedding [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url]
ever section
anywhere failure generic viagra 100mg enough plant
پنجشنبه 14 شهریور 1398 05:59 ق.ظ
perfectly counter [url=http://www.cialisps.com/]cialis[/url] any host
specifically opportunity buy cialis on the internet initially safe
چهارشنبه 13 شهریور 1398 02:41 ب.ظ
average dose of sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] is it legal to buy sildenafil from india
چهارشنبه 13 شهریور 1398 11:46 ق.ظ
qdtmtbr how to tell real tadalafil from fake http://cialissom.com cheap cialis for daily use [url=http://cialissom.com/]generic cheap cialis[/url] apresentação do tadalafil
سه شنبه 12 شهریور 1398 10:24 ب.ظ
then thought [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra
generic at walmart[/url] regularly value
right character generic viagra at walmart unfortunately
fish
دوشنبه 11 شهریور 1398 08:41 ق.ظ
true direction [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra sildenafil citrate[/url] whenever scale
together kill generic viagra sildenafil citrate anyway bird
دوشنبه 11 شهریور 1398 02:45 ق.ظ
successfully respect [url=http://www.viagrapid.com/]viagrapid.com[/url] terribly
expert
much mix http://www.viagrapid.com/ merely tool
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو