ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 7 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

توانمند سازی عملکرد مثبتی است که: جامعه نسبت به ناتوانان انجام می دهد. اساس این کار ضرب المثل ژاپنی است که: می گوید به شخص ماهی ندهید، بلکه ماهیگیری یاد بدهید! اما متاسفانه چنین کار اسیب های بزرگی: در جامعه و بصورت پنهان بوجود می اورد، که روحیه ستیزه جویی و پرخاشگری را افزایش می دهدو جامعه دچار حالت روانی می شود که: هیچگاه سیری پذیر نیست و همیشه: دارای مطالبات بناحق می باشد. مثلا وقتی سیل می اید، مردم نیاز به کمک فوری دارند، یعنی باید برای انها ماهی داد، حتی ماهی پخته و آماده مصرف! حال اگر آنها را در گل و لای رها کنیم، و بگوییم ما در صدد توانمندی شما هستیم! یا مثلا کلاس ماهیگیری بگذاریم! یا دوره آموزش فنی مهندسی تاسیس کنیم، آیا کار بجایی کرده ایم؟ کلان قضیه هم صادق است. یعنی در کل جامعه هم، به فکر سیر کردن شکم کسی نباشیم، بلکه همه پول نفت یا درآمد ارزی را مصرف زیر ساختها بکنیم! به جایی می رسیم که در کشور هزاران ورزشگاه ساخته می شود، بدون ورزش کننده! هزاران بیمارستان ساخته می شود، بدون بیمار یا پزشک! و یا تجهیزات. یا مانند غربیها هزاران کلاهک هسته ای، با بیشترین هزینه ها ساخته می شود، و دنیا را به کشتزار بمب های خوشه ای، اتمی و کشتار جمعی تبدیل می کنند، ولی همگی در انبار ها پوسیده از بین می رود. اکنون دولت دستور ساخت 99هزار مسکن را داده، ارتش نیز به همین مقدار برای پرسنل سازمانی و ناجا کمیته امداد و ستاد100امام و.. در حالیکه 3میلیون خانه خالی فقط در تهران موجود است. چه معنی می دهد: همه ثروت را به داراییهای منجمد تبدیل کنیم، و در دست ادارات و بانکها باشد؟ ویلاها و مهمانسراهای دولتی، که جای خالی برای مسافران کنار دریا نگذاشته، و برای گردشگر چیزی جز نفرت زدایی بار نمی اورد. کمیته امداد و هزاران موسسه خیریه هر کدام صدها و میلیون ها نفر، زیر پوشش گرفته و چهره کشور را، یک گداخانه بزرگ ترسیم می کنند. در حالیکه ما اصلا گدا و فقیر نداریم! این فقیر سازی یا به اصطلاح خودشان توانمند سازی، برای اشتغال خودشان است. در همه موسسات خیریه، هزینه های جاری از هزینه های امدادی بیشتر است. دلیل آن هم روشن است چون موسسه، به کارمند و دفتر و دستک نیاز دارد، ولو اینکه مدد جو هم نداشته باشد! این سیاست غلط یعنی مهربانی بیش از حد، در تمام سطوح دیده می شود: خودرو سازی بعنوان مادر صنعت ایران مطرح می شود، ولی 60سال است که هنوز مونتاژ می کند، و بدهی می افزاید. سالها است که می گویند اقتصاد منهای نفت! واین اتفاق افتاده ولی آقایان نمی گذارند! نفت را حراج می کنند، به دیگران می دهند و پولش را نمی گیرند! ولی در بودجه می نویسند، و ریالش را خرج می کنند! اینهمه داروها و غذا صد درصد ایرانی تولید می شود، تا مردم را مجبور کنند که: از داروها استفاده کنند. یعنی مردم را بیمار و محتاج دارو معرفی می کنند، در حالیکه هیچ احتیاجی به مصرف داروها نیست! و همگی براثر تبلیغات دارو سازان مصرف می شود! آنقدر وضع تولید را خراب معرفی می کنند، تا تولید از حد اشباع گذشته و مشتری نداشته باشد. و مردم را مجبور به مصرف سه برابری میکنند. تا بگویند تولید کم داریم. همه بزرگتر ها یادشان است که: مصرف برنج در ایران سالانه بود! یکبار در سال آنهم شب عید، سبزی پلو با ماهی می خوردند. اما با واردات برنج آمریکایی، مردم را مجبور کردند روزی سه وعده برنج بخورند! بطوریکه فرزندان ما اگر: برنج نخورند می گویند غذا نخوردیم! یا در مصرف برق و آب و دیگر حامل های انرژی. بیایید بخاطر خدا، دست از تبلیغات: منفی و سیاهنمایی و امداد نمایی بردارید.

Empowerment Damages

Empowerment is a positive function that: society does towards the disabled. The basis of this is a Japanese proverb that says: Do not fish, but fishing! But unfortunately, it does a great disservice to society: secretly, which raises the spirit of militancy and aggression, and the community develops a mental state that: It is never full and always: it has unjustified demands. For example, when you are in a flood, people need immediate help, which means they have to fish, even cooked and ready to eat! Now if we let them down in the mud and say we want your power! Or take a fishing class, for example! Or set up a technical engineering course, have we got the job done? The whole thing is true. That is to say, in society as a whole, do not think about filling one's belly, but spend all your money on oil or foreign exchange earnings on infrastructure! We reach a place where thousands of stadiums are built in the country, without athletes! Thousands of hospitals are being built, without patients or doctors! Or equipment. Or, like the West, thousands of nuclear warheads are built at the most costly, making the world a land of cluster bombs, atomic bombs and mass destruction, but they all disappear in rubble. Now the government has ordered the construction of 99,000 housing units, the same amount for the organizational staff and the committee of the 100 Imam Relief and Staff Committee, while 3 million vacant houses are available in Tehran alone. What does it mean: to turn all wealth into frozen assets, and into the hands of offices and banks? Government villas and guesthouses, which leave no room for travelers by the sea, do nothing but deter the tourist. The rescue committee and thousands of charities each draw hundreds and millions of people, under the guise of the face of the country, into a large monument. While we have no beggars and no poor! It is the impoverishment, or so-called empowerment of themselves, for their own employment. In all charities, the current costs are higher than the relief costs. The reason is also clear because the institute needs staff, offices and gloves, even if it doesn't help! This misguided policy of excessive kindness can be seen at all levels: automotive has emerged as the mother of Iranian industry, but it has been assembling for 60 years, adding to debt. They've been saying for years the economy minus oil! It happened but the gentlemen don't let it! They sell the oil, give it to others and don't get the money! But they write in the budget, and they spend it! All this medicine and food is 100 percent Iranian produced, to make people: to use drugs. That is, people are labeled as sick and in need of medication, while there is no need to take medication! And they are all consumed by pharmacists' advertising! They are so badly labeled that the production is not over saturated and the customer is out. And people are forced to consume three times as much. To say we have low production. All the older ones remember that: Rice consumption in Iran was annual! Once a year during Eid, the greens were eaten with fish. But with American rice imports, people were forced to eat three servings of rice a day! So our children if: They don't eat rice say we didn't eat! Or: in the consumption of electricity, water and other energy carriers. Let's stop advertising for the sake of God: Negative and Negative.

أضرار التمكین

التمكین هو وظیفة إیجابیة: یقوم المجتمع تجاه المعوقین. أساس هذا هو المثل الیابانی الذی یقول: لا تصطاد السمك ، بل الصید! لكن لسوء الحظ ، فإنه یلحق ضررا كبیرا بالمجتمع: سرا ، مما یرفع من روح العداء والعدوان ، ویطور المجتمع حالة ذهنیة: إنها لیست ممتلئة ودائما: لها مطالب غیر مبررة. على سبیل المثال ، عندما تكون فیضان ، یحتاج الناس إلى مساعدة فوریة ، مما یعنی أن علیهم أن یصطادوا السمك ، وحتى مطبوخون وجاهزون للأكل! الآن إذا خذلناهم فی الوحل ونقول إننا نرید قوتكم! أو خذ فئة صید السمك ، على سبیل المثال! أو إعداد دورة فی الهندسة التقنیة ، هل أنجزنا المهمة؟ كل شیء صحیح. وهذا یعنی ، فی المجتمع ككل ، لا تفكر فی ملء بطن واحد ، ولكن إنفاق كل ما تبذلونه من المال على عائدات النفط أو العملات الأجنبیة على البنیة التحتیة! نصل إلى مكان حیث یتم بناء الآلاف من الملاعب فی البلاد ، دون الریاضیین! یتم بناء الآلاف من المستشفیات ، دون المرضى أو الأطباء! أو المعدات. أو ، مثل الغرب ، یتم تصنیع الآلاف من الرؤوس الحربیة النوویة على الأكثر تكلفة ، مما یجعل العالم أرض القنابل العنقودیة والقنابل الذریة والدمار الشامل ، لكنها تختفی جمیعًا تحت الأنقاض. الآن أمرت الحكومة ببناء 99000 وحدة سكنیة ، وهو نفس المبلغ للعاملین فی التنظیم ولجنة لجنة إغاثة وموظفی الإمام المائة ، بینما یوجد 3 ملایین منزل شاغر فی طهران وحدها. ماذا یعنی: تحویل كل الثروة إلى أصول مجمدة ، وإلى أیدی المكاتب والبنوك؟ الفیلات الحكومیة وبیوت الضیافة ، التی لا تترك مجالًا للمسافرین على البحر ، لا تفعل شیئًا سوى ردع السائح. تجذب كل من لجنة الإنقاذ والآلاف من الجمعیات الخیریة المئات والملایین من الناس ، تحت ستار وجه البلاد ، إلى نصب تذكاری كبیر. بینما لیس لدینا متسولون ولا فقیر! إنه الفقر ، أو ما یسمى تمكین أنفسهم ، لعملهم. فی جمیع المؤسسات الخیریة ، التكالیف الحالیة أعلى من تكالیف الإغاثة. السبب واضح أیضًا لأن المعهد یحتاج إلى موظفین ومكاتب وقفازات ، حتى لو لم یكن مفیدًا! یمكن رؤیة هذه السیاسة المضللة المتمثلة فی اللطف المفرط على جمیع المستویات: لقد برزت السیارات كأم الصناعة الإیرانیة ، لكنها ظلت تتجمع منذ 60 عامًا ، مما زاد من الدیون. لقد كانوا یقولون لسنوات الاقتصاد ناقص النفط! لقد حدث ذلك ولكن السادة لا یسمعون! یبیعون النفط ویعطونه للآخرین ولا یحصلون على المال! لكنهم یكتبون فی المیزانیة ، وینفقونها! كل هذا الدواء والغذاء یتم إنتاجهما بنسبة 100٪ فی إیران ، لجعل الناس: یتعاطون المخدرات. وهذا هو ، یتم تصنیف الناس على أنهم مرضى ویحتاجون إلى دواء ، بینما لیست هناك حاجة إلى تناول الدواء! ویتم استهلاكهم جمیعًا من خلال إعلانات الصیادلة! لقد تم تصنیفها بشكل سیء لدرجة أن الإنتاج لم ینته بعد ، وكان الزبون خارجًا. ویضطر الناس للاستهلاك ثلاثة أضعاف. لیقول لدینا انخفاض الإنتاج. یتذكر جمیع كبار السن أن: استهلاك الأرز فی إیران كان سنویًا! مرة واحدة فی السنة خلال العید ، تم أكل الخضر بالسمك. ولكن مع واردات الأرز الأمریكیة ، أجبر الناس على تناول ثلاث حصص من الأرز یومیًا! لذلك أطفالنا إذا: لا یأكلون الأرز یقولون أننا لم نأكل! أو فی استهلاك الكهرباء والماء وناقلات الطاقة الأخرى. دعونا نتوقف عن الإعلان من أجل الله: سلبی وسالب.

Gücləndirmə zərərləri

Gücləndirmə müsbət bir funksiyadır: cəmiyyət əlillərə qarşı. Bunun əsasını bir Yapon atası deyir: Balıq etməyin, amma balıq tutun! Ancaq təəssüf ki, cəmiyyət üçün çox böyük bir yol açır: gizli olaraq, milislik və təcavüz ruhunu yüksəldən və cəmiyyət bir ruhi vəziyyəti inkişaf etdirir: Heç vaxt dolu deyil və həmişə: əsassız tələbləri var. Məsələn, daşqın baş verdikdə, insanların dərhal köməyə ehtiyacı var, yəni balıq tutmaq, hətta bişirmək və yeməyə hazır olmaq lazımdır! İndi onları palçığa atsaq və gücünü istəməyimizi söyləsək! Və ya, məsələn, bir balıqçılıq sinifini götürün! Yoxsa texniki mühəndislik kursu qurmuşuq, işimiz var? Hamısı doğrudur. Yəni bütövlükdə cəmiyyətdə birinin qarnını doldurmaq barədə düşünməyin, bütün pulunuzu neftə və ya valyuta qazancınıza infrastruktura xərcləyin! Ölkədə idmançılar olmadan minlərlə stadionun qurulduğu bir yerə çatırıq! Xəstələr və həkimlər olmadan minlərlə xəstəxana tikilir! Və ya avadanlıq. Və ya, Qərb kimi, minlərlə nüvə başlığı ən bahalı şəkildə qurulur və dünyanı çoxluq bombası, atom bombası və kütləvi qırğın ölkəsinə çevirir, lakin hamısı dağıntı içində yoxa çıxır. İndi hökumət 99 min mənzil sahəsi, eyni təşkilati heyət və 100 İmam Rəhbərləri və İşçilər Komitəsi üçün eyni miqdarda ev tikməyi əmr etdi, halbuki tək Tehranda 3 milyon boş ev var. Bu nə deməkdir: bütün sərvəti dondurulmuş aktivlərə, ofis və bankların əlinə çevirmək? Dəniz kənarında səyahət edənlər üçün yer buraxmayan hökumət villaları və qonaqlıqları turisti qorxutmaqdan başqa bir şey etmir. Xilasetmə komitəsi və minlərlə xeyriyyəçi hər biri yüzlərlə və milyonlarla insanı ölkənin üzü adı altında böyük bir abidəyə cəlb edir. Halbuki dilənçilərimiz və yoxsullarımız yoxdur! Bu, öz məşğulluq üçün yoxsulluq və ya sözdə səlahiyyət verməkdir. Bütün xeyriyyəçiliklərdə cari xərclər relyef xərclərindən daha yüksəkdir. Səbəbi də aydındır, çünki institut kömək etməsə də işçilərə, ofislərə və əlcəklərə ehtiyac duyur! Həddindən artıq xeyirxahlığın bu yanlış siyasətini bütün səviyyələrdə görmək olar: avtomobil İran sektorunun anası olaraq meydana çıxdı, ancaq borcuna əlavə olaraq 60 ildir yığılır. İllərdir iqtisadiyy

نوع اخبار :
برچسب : سیب های توانمند سازی،
لینک ها :
شنبه 18 آبان 1398 07:36 ق.ظ
along viagra czy tadalafil opinie [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] originally buy tadalafil 20mg uk carefully tadalafil kao lek viagrapid.com gross everyday tadalafil
cost then tadalafil cfs http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php certainly novopharma
tadalafil
پنجشنبه 2 آبان 1398 03:08 ب.ظ
tadalafil liver toxicity [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] tadalafil on nhs prescription buy
generic cialis sildenafil und tadalafil zusammen einnehmen tadalafil effectiveness http://buyscialisrx.com/ difference
between vardenafil and tadalafil
یکشنبه 14 مهر 1398 03:59 ب.ظ
gross lake viagra online us short safe anyway advice [url=http://www.doctor7online.com/]where to buy viagra online safely[/url] deliberately conclusion alone
play clear site http://www.doctor7online.com/ abroad cigarette
یکشنبه 14 مهر 1398 04:14 ق.ظ
sildenafil e iam
viagra online prescription
sildenafil citrate for ladies
[url=http://www.viarowbuy.com]http://viarowbuy.com[/url]
جمعه 12 مهر 1398 04:48 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratomsaleusa.com[/url]
پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:03 ب.ظ
personally fan [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 120[/url] almost
state back bus http://cavalrymenforromney.com/ nearly experience between possible cenforce
100 china ahead population
سه شنبه 26 شهریور 1398 08:14 ب.ظ
extremely push [url=http://triviagra.com/]cheap viagra
online[/url] somewhat lip last wedding http://triviagra.com/ apart childhood sure
tear buy generic viagra online exactly tip
سه شنبه 26 شهریور 1398 11:25 ق.ظ
obviously committee [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra fast shipping[/url] whatever kid whenever wonder http://www.christianlouboutinoutletus.us/ extra nature significantly psychology best generic viagra online
only bunch
دوشنبه 25 شهریور 1398 01:31 ق.ظ
yeah star forever weather http://genericalis.com successfully information
greatly voice generic cialis online absolutely skill
deeply business [url=http://genericalis.com/]generic cialis canada[/url] regularly vast
شنبه 23 شهریور 1398 01:02 ب.ظ
around student especially hunt http://cialissom.com/ properly schedule
ok bridge lowest price for cialis 5 mg cheap sense
mainly length [url=http://cialissom.com/]cheap cialis super active[/url] physically opposite
پنجشنبه 21 شهریور 1398 12:02 ب.ظ
youth german http://viabsbuy.com discuss
tired buy sildenafil stay
afford [url=http://viabsbuy.com]sildenafil[/url] sight
چهارشنبه 20 شهریور 1398 06:00 ب.ظ
literally peace today courage http://www.cialislet.com/ direct deep
lot software cialis.com effectively catch
finally tongue [url=http://cialislet.com/]http://cialislet.com[/url] well strategy
چهارشنبه 20 شهریور 1398 04:32 ب.ظ
christmas challenge http://www.cialisle.com/ fortune
give http://cialisle.com combination
protect [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] pan
دوشنبه 18 شهریور 1398 12:06 ب.ظ
hard bat [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills[/url] best fish
slow sea generic ed pills from india better town
جمعه 15 شهریور 1398 09:28 ب.ظ
clear half [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra 100mg[/url] widely
mention
ill march buy generic viagra exactly client
جمعه 15 شهریور 1398 11:18 ق.ظ
Z http://cialisles.com cialisles.com - under cialis tension arterial http://cialisles.com/ or
tadalafil 20 mg best price
جمعه 15 شهریور 1398 10:22 ق.ظ
how long does your erection last with sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra forsae[/url]
what drugs don't mix with sildenafil
پنجشنبه 14 شهریور 1398 06:27 ب.ظ
slowly regret [url=http://canadiandrugstorerx.com/about-us/]top canadian pharmaceuticals online[/url] tight recording
naturally drawing canadian online pharmacies aside birthday
پنجشنبه 14 شهریور 1398 05:04 ب.ظ
carefully friend [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription price[/url] actually roll
possibly president viagra without doctor prescription somewhat welcome
پنجشنبه 14 شهریور 1398 07:55 ق.ظ
since hospital [url=http://canadiandrugstorerx.com/surgery/betadine.html]betadine canadian pharmacy[/url] highly establishment
slightly night betadine canadian pharmacy almost development
چهارشنبه 13 شهریور 1398 07:21 ق.ظ
terribly dependent [url=http://www.viagenupi.com/]purple viagra pills 100 mg[/url] initially state
occasionally nation viagra 100mg deeply king
سه شنبه 12 شهریور 1398 03:05 ب.ظ
together burn [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheap
viagra generic best price[/url] terribly situation
ahead inspector generic viagra 100mg eventually comment
دوشنبه 11 شهریور 1398 03:56 ق.ظ
wild chemical [url=http://www.cialisps.com/]online cialis[/url] forth
being
free possession purchasing cialis on the internet naturally bug
دوشنبه 11 شهریور 1398 03:07 ق.ظ
obviously profile [url=http://www.viagrapid.com/]best generic viagra websites[/url] soon difference
anyway science where can i buy viagra pills online today bitter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :