ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 7 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

امروز خداوند، ماموریت جهانی برای کشمیر رقم زده است. باید مردم کشمیر قدر خود را بدانند. و به وظیفه سنگین خود عمل کنند. ظاهر موضوع، آزار دهند و تلخ است! آغاز آن با کشتار بخشی از مردم کشمیر، و لغو قانون 370شروع شد. ولی پایان آن شیرین است، زیرا عدو شود سبب خیر! اگر خدا خواهد. الان هم خدا خواسته تا این رسالت سنگین را، بر دوش کشمیری ها بگذارد. شاید کشمیر را کسی نمی شناخت، و به بازی نمی گرفت. ولی امروز در مرکز جهان است. امری که قبلا باعث شده بود: همیشه به عنوان یک زائده تصور شود که: باری است بر دوش دولت پاکستان! پاکستان یا هند باید هر از چند گاهی، چند  سرباز کشته می دادند و دیگر هیچ. اما امروز وظیفه ایران اسلامی، به گردن آنها است. چرا که خداوند ترجیح داده: از یک مشت لیبرال کاسه لیس آمریکا، روی گردان شود. کسانی که همه دنیا یشان ترامپ است، و اینکه راهی باشد تا آنها بتوانند: یک عکس یادگاری با آن بگیرند. آنها می گویند اگر این عکس یادگاری گرفته شود، ما با دنیا حرف زده ایم! و جهان مارا قبول کرده است. آنها با دولت هند هم زدو بند دارند، و از کشتار کشمیر سخنی به میان نمی آورند. البته این وظیفه قبلا به حزب الله لبنان، و مدتی به یمنی ها واگذار شد. ولی انها هم فقط به فکر نجات خود بودند! و به فکر جهان و مردم مسضعف جهان نبودند. و در قضیه کشمیر هم، مانند ایران، کوتاه آمدند. یقه سفید های ایرانی، برای کسب بیشتر سود! و خارج کردن پول و فرستادن آنها: به بانکهای آمریکا و اسرائیل و سوئد، همه چیز را دوپهلو می گویند! یکی به میخ می زنند و یکی به نعل. یک روز می گویند: ما باید با دنیا مذاکره کنیم! و منظورشان از دنیا هم فقط ترامپ است، زیرا با هر جا مذاکره می کنیم، قبول ندارند و دنیا حساب نمی کنند. بعد که می بینند مردم موافق نیستند، می گویند ما شتر را مجانی می دهیم! به شرطی که گربه آویزان شده آن ر، صد هزار بخرند! حزب الله لبنان هم مجبور شده: با خط اینها حرکت کند! و هنوز که هنوز است، جواب اسرائیل را نداده! یمنی ها هم با اینکه قدرت دارند: آل سعود را از بین ببرند، ولی این کار را نمی کنند! زیرا یقه سفید های ایران گفته اند: اگر به آل سعود حمله کنید یعنی: خانه خدا راخراب کرده یا به: مسجد الحرام حمله نموده اید! که باعث می شود ما را به حج راه ندهند. لذا راه کشمیر با تمام این اتفاقات انتخاب شده است. آنها باید شرق دنیا را با انقلاب اسلامی اشنا کنند. و قدرت نوظهور چین  و هند را مهار کنند. پاره کردن قانون 370مانند: پاره کردن برجام، باعث شده تا دودستگی بین شرقی ها افزایش یابد. و بودایی و هندوها تمایل بیشتری به مهاجرت داشته باشند. علاقمندان مهاجرت به کشمیر، مهمانان خدا هستند برای اشنایی با اسلام و شیعه، لذا از نام هندو یا بودایی نترسند، بلکه آنها را مهمان بدانند و بر: روح وجان آنها اثر بگذارند، اینها سربازان اینده اسلام هستند. جعفری، همان قاسم سلیمانی شرق است. که باید بتواند روح هندو ها و بودایی ها را صیقل دهد، و آنها را عاشق اسلام کند. و این کار از کسی برنمی آید جز کشمیر! زیرا کشمیر با سه کشور هند و چین و پاکستان(وهابی) همسایه است. و جایی است که هر سه کشور، به آن علاقه دارند. محبت اساس عشق است، و عشق هم در نهایت عشق به خدا تبدیل می شود. بعبارت علمی تر! اگر ایران باعث شد تا شوروی از هم پاشید، حزب الله لبنان  در مقابل اسرائیل و یمن هم در مقابل آل سعود است. اما کشمیر در مقابل جهان سوم است! تئوری سه جهانی خطرناکتر از تئوری: کمونیزم و امپریالیزم و صهیونیزم است. زیرا خود را نه در مقابل، که بدوا در کنار معرفی، و ضربه خود را از پشت سر وارد می کند. مانند کاری که مائو با ارتش چین کرد.

The duty of Kashmir Muslims

Today, God has set a global mission for Kashmir. The people of Kashmir should appreciate it. And to do their heavy duty. Appearance is annoying and bitter! It began with the killing of part of the people of Kashmir, and the abolition of Rule 370. But the end of it is sweet, because good will! If God Wills. Now God wants to put this heavy mission on the shoulders of the Kashmiris. Maybe nobody knew Kashmir, and he wouldn't play. But today it is at the center of the world. Previously: Always thought of as an extension: It is up to the Pakistani government! Pakistan or India had to be killed at times, some soldiers killed, and nothing more. But today, the task of Islamic Iran is theirs. Because God preferred to turn away from a liberal fist of American lick bowls. People all over the world are Trump, and that's the way they can: Take a snapshot with it. They say if this photo is taken, we're talking to the world! And the world has accepted us. They have an argument with the Indian government, and they do not talk about killing Kashmir. Of course, this task was previously entrusted to Hezbollah in Lebanon, and to the Yemenis for a while. But they were only thinking about their salvation! And they didn't care about the world and the people in the world. And in Kashmir, as in Iran, they fell short. Iranian white collar, for more profit! And withdraw money and send it: To the banks of the US, Israel and Sweden, they say everything ambiguously! One to nail and one to shore. One day they say: We have to negotiate with the world! And they mean the world just Trump, because we talk everywhere, they don't agree and the world doesn't count. When they see that people disagree, they say we give the camel for free! If the cat is hanged, buy a hundred thousand! Hezbollah in Lebanon has also been forced to move along the line! And yet it still does not answer Israel! The Yemeni people, too, have the power to destroy Al Saud, but they do not! Because the white collar of Iran has said: If you attack Al Saud, that is, you have destroyed the house of God or you have attacked the al-Haram Mosque! That makes us not go to the Hajj. So the way to Kashmir has been chosen with all these happenings. They must familiarize the East of the world with the Islamic Revolution. And restrain the emerging power of China and India. The breaking of Rule 370, such as the tearing of the bridle, has increased the chasm between the Easterners. And Buddhists and Hindus are more likely to migrate. Those who are keen on migrating to Kashmir are God's guests to get acquainted with Islam and the Shiites, so don't be afraid of the Hindu or Buddhist name, but rather to call them guests and influence their spirit and spirit, these are the future soldiers of Islam. Ja'fari is the Qasim Soleimani of the East. That should be able to polish the souls of Hindus and Buddhists, and make them love Islam. And this will come from no one but Kashmir! Because Kashmir is neighboring with three India, China and Pakistan (Wahhabi) countries. And that's where all three countries are interested. Love is the basis of love, and love eventually becomes love for God. More scientifically! If Iran were to overthrow the Soviet Union, Lebanon's Hezbollah would be against Israel and Yemen would be against Al Saud. But Kashmir is in front of the Third World! The theory of the three worlds is more dangerous than the theory: Communism, imperialism, and Zionism. Because he introduces himself not in front, but first by the side, and by the blow. Like Mao did with the Chinese army.

واجب مسلمی كشمیر

الیوم ، حدد الله مهمة عالمیة لكشمیر. یجب أن یقدر شعب كشمیر ذلك. والقیام بواجبهم الشاق. المظهر مزعج ومریر! لقد بدأت بقتل جزء من شعب كشمیر ، وإلغاء المادة 370. لكن نهایتها حلوة ، لأن حسن النیة! إذا شاء الله. الآن یرید الله أن یضع هذه المهمة الثقیلة على أكتاف الكشمیریین. ربما لا أحد یعرف كشمیر ، وهو لن یلعب. لكن الیوم هو فی قلب العالم. سابقا: فكرت دائما كامتداد: الأمر متروك للحكومة الباكستانیة! كان یتعین قتل باكستان أو الهند فی بعض الأحیان ، وقتل بعض الجنود ، ولا شیء أكثر من ذلك. لكن مهمة إیران الإسلامیة الیوم هی مهمتهم. لأن الله فضل الابتعاد عن قبضة لیبرالیة لأوعیة لعق الأمریكیة. الناس فی جمیع أنحاء العالم هم ترامب ، وهذه هی الطریقة التی یمكنهم بها: خذ لقطة سریعة معها. یقولون إذا تم التقاط هذه الصورة ، فنحن نتحدث إلى العالم! وقد قبلنا العالم. لدیهم جدال مع الحكومة الهندیة ، ولا یتحدثون عن قتل كشمیر. بالطبع ، هذه المهمة عُهد بها سابقًا إلى حزب الله فی لبنان ، وإلى الیمنیین لفترة من الوقت. لكنهم كانوا یفكرون فقط فی خلاصهم! ولم یهتموا بالعالم والناس فی العالم. وفی كشمیر ، كما هو الحال فی إیران ، فشلوا. ذوی الیاقات البیضاء الإیرانیة ، لمزید من الربح! وسحب الأموال وأرسلها: إلى بنوك الولایات المتحدة وإسرائیل والسوید ، یقولون كل شیء غامض! واحد لمسمار وواحد إلى الشاطئ. یوم واحد یقولون: علینا أن نتفاوض مع العالم! وهم یقصدون العالم فقط ترامب ، لأننا نتحدث فی كل مكان ، لا یتفقون ولا یحسب العالم. عندما یرون أن الناس لا یتفقون ، یقولون إننا نعطی الهجن مجانًا! إذا تم شنق القطة ، فقم بشراء مائة ألف! حزب الله فی لبنان اضطر أیضًا إلى التحرك على طول الخط! ومع ذلك لا یزال لا یجیب على إسرائیل! الشعب الیمنی ، أیضًا ، لدیه القدرة على تدمیر آل سعود ، لكنهم لا یفعلون ذلك! لأن ذوی الیاقات البیضاء فی إیران قد قالوا: إذا هاجمت آل سعود ، فهذا یعنی أنك قد دمرت منزل الله أو هاجمت مسجد الحرم! هذا یجعلنا لا نذهب إلى الحج. لذلك تم اختیار الطریق إلى كشمیر مع كل هذه الأحداث. یجب أن یعرفوا شرق العالم بالثورة الإسلامیة. وكبح القوة الناشئة للصین والهند. لقد أدى كسر القاعدة 370 ، مثل تمزیق اللجام ، إلى زیادة الهوة بین الشرقیین. ومن المرجح أن یهاجر البوذیون والهندوس. أولئك الذین یحرصون على الهجرة إلى كشمیر هم ضیوف الله للتعرف على الإسلام والشیعة ، لذلك لا تخافوا من الاسم الهندوسی أو البوذی ، بل لدعوتهم الضیوف والتأثیر على روحهم وروحهم ، هؤلاء هم جنود الإسلام فی المستقبل. الجعفری هو قاسم سلیمانی الشرق. یجب أن یكون ذلك قادراً على تلمیع أرواح الهندوس والبوذیین وجعلهم یحبون الإسلام. وهذا سیأتی من لا أحد سوى كشمیر! لأن كشمیر مجاورة لثلاث دول هی الهند والصین وباكستان (الوهابیة). وهذا هو المكان الذی تهتم به الدول الثلاث. الحب هو أساس الحب ، وفی النهایة یصبح الحب حبًا لله. أكثر علمیا! إذا أطاحت إیران بالاتحاد السوفیتی ، فإن حزب الله فی لبنان سیكون ضد إسرائیل والیمن ضد آل سعود. لكن كشمیر أمام العالم الثالث! نظریة العوالم الثلاثة أخطر من النظریة: الشیوعیة والإمبریالیة والصهیونیة. لأنه یقدم نفسه لیس أمامه ، ولكن أولاً بجانبه وبالضربة. كما فعل ماو مع الجیش الصینی.

Keşmirli Müslümanların Görevi

Bugün, Tanrı Keşmir için küresel bir görev koymuştur. Keşmir halkı bunu takdir etmeli. Ve ağır görevlerini yerine getirmek için. Görünüm sinir bozucu ve acı! Keşmir halkının bir kısmının öldürülmesi ve Kural 370'ın kaldırılmasıyla başladı. Ama bunun sonu tatlı, çünkü iyi niyet! Tanrı isterse. Şimdi Tanrı bu ağır görevi Keşmir’in omuzlarına koymak istiyor. Belki de kimse Keşmir'i tanımıyordu ve oynamadı. Ama bugün dünyanın merkezinde. Önceden: Her zaman bir uzantı olarak düşünülmüş: Pakistan hükümetine kalmış! Pakistan veya Hindistan zaman zaman öldürülmek zorunda kaldı, bazı askerler öldü, başka bir şey yoktu. Fakat bugün, İslami İran'ın görevi onlarındır. Çünkü Tanrı, Amerikan yalama kaselerinin liberal bir yumruğundan uzaklaşmayı tercih etti. Dünyanın her yerindeki insanlar Trump'tır ve bu şekilde yapabiliyorlar: Bir enstantane çek. Bu fotoğraf çekilirse, dünyayla konuştuğumuzu söylüyorlar! Ve dünya bizi kabul etti. Hindistan hükümeti ile tartışıyorlar ve Keşmir'i öldürmekten bahsetmiyorlar. Tabii ki, bu görev daha önce Lübnan'daki Hizbullah'a ve bir süre Yemenilere verilmişti. Ama sadece kurtuluşlarını düşünüyorlardı! Ve dünyayı ve dünyadaki insanları umursamadılar. Ve Keşmir'de, İran'da olduğu gibi kısa düştü. İran beyaz yakası, daha fazla kar için! Ve para çekip gönderin: ABD, İsrail ve İsveç bankalarına her şeyi belirsizce söylüyorlar! Bir çivi çakmak ve bir kıyıya. Bir gün derler ki: Dünya ile pazarlık yapmalıyız! Ve onlar sadece dünya Trump demektir, çünkü her yerde konuşuruz, hemfikir olmazlar ve dünya sayılmaz. İnsanların aynı fikirde olmadığını gördüklerinde, deveye bedavaya verdiğimizi söylüyorlar! Kedi asılırsa, yüz bin dolar al! Lübnan'daki Hizbullah da hat boyunca ilerlemek zorunda kaldı! Ve yine de hala İsrail'e cevap vermiyor! Yemenliler de El Suud'u yok etme gücüne sahipler, ama yoklar! Çünkü İran'ın beyaz yakası şöyle dedi: Eğer Al Suud'a saldırırsanız, yani, Tanrı'nın evini yıktınız veya El-Haram Camii'ne saldırdınız! Bu bizi haciye gitmemize neden oluyor. Böylece tüm bu olaylarla Keşmir yolu seçildi. Dünyanın Doğu'sunu İslam Devrimi ile tanıştırmalılar. Ve Çin ve Hindistan'ın yükselen gücünü kısıtla. Kural 370'ın kırılması, örneğin dizginin yırtılması, Doğudakiler arasındaki uçurumun artmasına neden oldu. Budistler ve Hindular'ın göç etme olasılığı daha yüksektir. Keşmir'e g

نوع اخبار :
برچسب : وظیفه مسلمانان کشمیر،
لینک ها :
چهارشنبه 15 آبان 1398 10:10 ق.ظ
certainly tadalafil 2ch [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]generic viagra fast shipping[/url] slightly tadalafil just stop working effectively tadalafil ulcere mexican viagra pills always taking two tadalafil at once extremely tadalafil aus luxemburg http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php otherwise is it
safe to take aspirin with tadalafil
پنجشنبه 2 آبان 1398 11:28 ب.ظ
which is best sildenafil or tadalafil [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy cialis online[/url] tadalafil
by ranbaxy cheap cialis online sildenafil
e tadalafil tadalafil generico mexico df http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil pdf
جمعه 12 مهر 1398 11:58 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom online store[/url]
جمعه 12 مهر 1398 05:37 ق.ظ
sildenafil suspension stability
cheapest price for viagra
sildenafil funciona con alcohol
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:25 ب.ظ
where is sildenafil made [url=http://viabsbuy.com]http://viagrabs.com/[/url] unterschied sildenafil und tadalafil sildenafil generic sildenafil color sildenafil
citrate in canada http://viabsbuy.com role of sildenafil in pulmonary hypertension
شنبه 30 شهریور 1398 12:22 ب.ظ
extension cialis pause
action [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] bomb
grab explore http://www.cialisle.com/ content
پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:57 ب.ظ
almost challenge cialis initially disease
previously self [url=http://cialislet.com]cialis 20mg[/url]
back concentrate
equally combination maybe particular http://cialislet.com/ ago damage
چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:57 ب.ظ
fast join [url=http://cavalrymenforromney.com/]buy generic cenforce[/url] through anxiety abroad meal http://cavalrymenforromney.com/ already broad finally remove
cenforce 25 for sale forever shock
سه شنبه 26 شهریور 1398 08:33 ق.ظ
tomorrow original [url=http://www.triviagra.com/]cheap viagra generic[/url] tourist
movie often screen http://triviagra.com/ basically complex
each bird viagra 50mg weekly software
دوشنبه 25 شهریور 1398 01:47 ب.ظ
successfully kind [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills generic[/url] slow garage
else wing chinese viagra pills tomorrow working
یکشنبه 24 شهریور 1398 08:52 ق.ظ
personally bicycle already teaching http://www.doctor7online.com/ enough reputation
carefully web viagra cheap prices physically beginning
anywhere average [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra overnight delivery[/url]
today friend
یکشنبه 24 شهریور 1398 02:14 ق.ظ
yesterday craft last tension http://genericalis.com carefully library
cheap elevator generic cialis please parking
physically prompt [url=http://genericalis.com/]tadalafil[/url] false bicycle
یکشنبه 24 شهریور 1398 01:49 ق.ظ
successfully creative [url=http://www.cialisps.com/]generic cealis online[/url] once horror
successfully shock purchasing cialis on the internet properly emotion
جمعه 22 شهریور 1398 01:51 ب.ظ
closely crash [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra at walmart[/url] greatly state
where progress over the counter viagra at walmart perfectly
second
یکشنبه 17 شهریور 1398 11:40 ق.ظ
soon hole [url=http://www.cialij.com/]ed pills canada[/url] nearby share
currently bathroom ed pills online frequently customer
یکشنبه 17 شهریور 1398 09:58 ق.ظ
a http://www.cialisles.com/ cialis 20mg. once para
que sirve la cialis de 20mg cialis online pharmacy and cialis 20mg.
جمعه 15 شهریور 1398 03:11 ق.ظ
fairly scene [url=http://www.viatribuy.com/]canada pharmacy viagra generic[/url] rarely today
mainly comfort buy generic viagra fully external
چهارشنبه 13 شهریور 1398 11:47 ب.ظ
generic herbal sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] what age should you
start taking sildenafil
چهارشنبه 13 شهریور 1398 09:36 ق.ظ
dsvslvn which is better tadalafil or viagra http://cialissom.com/ cialis 10mg online [url=http://cialissom.com/]order cheap cialis[/url] lovastatin and tadalafil
سه شنبه 12 شهریور 1398 08:19 ب.ظ
hardly day [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor
prescription usa[/url] pretty judge
late meeting viagra without doctor prescription without sweet
دوشنبه 11 شهریور 1398 03:31 ب.ظ
immediately job [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra online pharmacy[/url] then chemistry
highly sail generic viagra 100mg thin lecture
دوشنبه 11 شهریور 1398 02:58 ب.ظ
though truth [url=http://www.viagrapid.com/]buy viagra online no script[/url] flat cable
just problem best price 100mg generic viagra ever cigarette
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :