ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 30 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

غربی ها ضرب المثلی درست کرده اند: تا جاپای خود را محکم کنند! و آن اینکه هرکاری می خواهیم بکنیم، می گویند چرخ را دوباره اختراع نکنید! ولی این ضرب المثل موقعی درست که: به ما هم یاد بدهند، اما آنها یاد نمی دهند. بلکه برعکس کاری می کنند که: چشم بسته از انها خرید کنیم. لذا دانشمندان ما باید نه تنها چرخ را دوباره طراحی کنند، بلکه در همه موارد مشکوک باشند. زیرا اگر حتی یک مورد فنی را یاد نگیرند، از همان جا ضربه می خورند! که در فارسی آن را فوت آخر می گویند. اما اگر چرخ را خودشان اختراع کنند، دیگر نیازی به آن سوی آب ها ندارند. نمونه چنین کاری  در یمن اجرا شد. یمن سالها زیر بمباران آل سعود بود: هر دقیقه یک کودک شهید می شد. ولی انها منتظر بودند تا یکی دلش بسوزد! وبرای انها ضد هوایی بفرستد. اما توپ ضد هوایی که بتواند: جت های جنگنده سعودی را سرنگون کند، به مثابه فوت آخر امریکایی ها بود، و مایل نبودند آن را به یمن بدهند. دیگران هم از امریکا می ترسیدند و نمی دادند. تا اینکه یمن فهمید: چرخ را باید دوباره اختراع کند، لذا به سوی تولید موشک و پهباد رفت، و بصورت کاملا بومی آنها را طراحی کرد. چنان در این کار ماهر شد که: هر ماه یک نوع موشک یا پهباد جدید رونمایی می کند. پهبادهای آمریکایی و سعودی را هم سرنگون می کند. با این حال هنوز به فناوری ضد هوایی دست پیدا نکرده! چرا که قشر ضد بومی یمنی ها، هنوز منتظرند که آمریکا دلرحم شود! و به آنها ضد هوایی بدهد. در ایران و لبنان و سوریه هم، مهندس چمران همین کار را کرد. لذا اگر بخواهیم مشکلات کشور را حل کنیم، فقط باید بومی فکر کنیم و: چرخ را دوباره و به دست خود اختراع کنیم، والا در انتظار خرید تکنولوژی بودن، مصیبت خودروسازان ببار می اورد: کشوری که موشک قاره پیما می سازد، از تولید اتومبیل عاجز است. فقط به این دلیل که میلیارد ها دلار صرف کرده، تا تکنولوژی از فرانسه یا انگلیس بخرد! ولی بعد از 60سال هنوز مونتاز کاری می کند. اگر انها یک قطعه هم ندهند، خودروهای تولیدی در انبار پوسیده می شود. اکنون نوبت کشمیر و هنگ کنگ، مسلمانان میانمار و تونس و الجزایر و .. است که: دست از گدایی بردارند، و خودشان همه چیز را از صفر شروع کنند. در مسائل  علم اقتصاد هم، همینطور است: دولت آمریکا تا قبل از جنگ دوم جهانی، همه صنایع را حمایت می کرد: گاه تا 60درصد صنایع به کمک دولت اداره می شد. مالیاتهای انها را می بخشید، زمین رایگان و انرژی ارزان به آنها می داد، تا صنایع رشد کنند. اما وقتی در جنگ دوم جهانی، رفبای این صنایع در اروپا، همگی از بین رفتند! زیر ساخت ها در ژاپن و چین و انگلیس و فرانسه و آلمان نابود گردید. تنها یکه تاز تولید و فروش کشور آمریکا شد. لذا از ان تاریخ موضوع تجارت ازاد را مطرح نمود! تعرفه گمرکی را برداشت. به استادان اقتصاد خود گفت که در تمام دانشگاهها، از حمایت دولت از تولید را تقبیح کنند. آنها نیز گفتند که دولت، تاجر خوبی نیست و در هر جایی وارد شده! کار را خرابتر کرده است. لذا صنایع در کشورهای دیگر را، از حمایت دولت خودشان محروم کرد. مدیرانی که در امریکا پرورش یافته بودند، در این صنایع شغلهای کلیدی را در دست گرفته و: فقط برای کالاهای آمریکایی بازاریابی کردند. روشهایی را تدریس می کردند که: برپایه چرخ را دوباره اختارع نکنیم، بود! در ایران هم می گفتند ما نوکر شما هستیم! هرچه بخواهید برای شما می سازیم، دست به هیچ کاری نزنید: فقط شما دست به کمر، آزاد و خوش باشید! البته ایرانی ها میدانستند دروغ است، ولی آل سعود و دیگران باور کردند! و لذا تبدیل به گاو شیرده برای امریکا شدند.

Re-invent the wheel!

Westerners have made a proverb: To fix their feet! And all we want to do is say don't reinvent the wheel! But this proverb is right when: They teach us, but they don't. Rather, they do the opposite: buy them blindfolded. So our scientists should not only redesign the wheel, but be suspicious in all cases. Because if they don't learn a single technical case, they'll be hit from there! Which in Persian is called the last death. But if they invent the wheel themselves, they no longer have to cross the water. An example of this was carried out in Yemen. Yemen was bombarded for years by Al Saud: a child was martyred every minute. But they were waiting for someone to burn it! And send them anti-aircraft. But the anti-aircraft gun that could: overthrow Saudi fighter jets was the last American to die, unwilling to give it to Yemen. Others were afraid of America and would not give up. Until Yemen realized: the wheels had to be reinvented, so they went on to produce rockets and drones, and designed them completely indigenously. He became so skilled at it: every month he launches a new type of rocket or drone. It will also overthrow the American and Saudi drones. However, it has not yet achieved anti-aircraft technology! Because the Yemeni anti-natives are still waiting for America to be blessed! And give them anti-aircraft. In Iran, Lebanon and Syria, the Chamran engineer did the same. So if we are to solve the country's problems, we just have to think locally and: invent the wheel again and again, waiting for technology to buy, the catastrophe for automakers: the country that makes the Continental Missile, from the production of cars. It's impossible. Just because they spent billions of dollars to buy technology from France or Britain! But after 60 years, Montez still works. If they don't give a piece, the cars in the warehouse will rot. Now it is the turn of Kashmir and Hong Kong, the Muslims of Myanmar, Tunisia, Algeria, etc.: to stop begging, and to start everything from scratch. As for economics, the US government supported all industries before World War II: sometimes up to 60 percent of government-run industries. They paid their taxes, gave them free land and cheap energy to grow industries. But when in the Second World War, the prosperity of these industries in Europe all disappeared! Infrastructure was destroyed in Japan, China, Britain, France and Germany. Only a handful of US production and sales were made. So from that point on, he raised the issue of free trade! Removed the tariff. He told his economics professors to denounce government support for production at all universities. They also said that the government is not a good businessman and that it has entered everywhere! It has made things worse. It deprived industries in other countries of their government's support. Managers who were raised in the United States took key jobs in these industries and: marketing only American goods. They were teaching ways to do it: not to re-invent the wheel, it was! In Iran they used to say we are your servants! Whatever we do for you, do nothing: only you waist, free and happy! Of course the Iranians knew it was a lie, but Al Saud and others believed it! And so they became lactating cows for America.

إعادة اختراع العجلة!

جعلت الغربیین المثل: لإصلاح أقدامهم! وكل ما نرید القیام به هو القول لا تعید اختراع العجلة! لكن هذا المثل هو الصحیح عندما: یعلموننا ، لكنهم لا یفعلون. بدلا من ذلك ، یفعلون العكس: شراء لهم معصوب العینین. لذلك لا ینبغی لعلمائنا إعادة تصمیم العجلة فحسب ، بل یجب أن یكونوا مشبوهین فی جمیع الحالات. لأنهم إذا لم یتعلموا حالة تقنیة واحدة ، فسیتم ضربهم من هناك! وهو باللغة الفارسیة یسمى الموت الأخیر. لكن إذا اخترعوا العجلة بأنفسهم ، فلن یضطروا إلى عبور الماء. مثال على ذلك تم تنفیذه فی الیمن. قصف آل سعود الیمن لسنوات: استشهد طفل كل دقیقة. لكنهم كانوا ینتظرون أن یحرقها شخص ما! وإرسالها المضادة للطائرات. لكن المدافع المضادة للطائرات التی یمكن أن: الإطاحة بالطائرات المقاتلة السعودیة كانت آخر أمیركیة تموت ، غیر راغبة فی إعطائها للیمن. كان آخرون یخافون من أمریكا ولن یستسلموا. حتى أدرك الیمن: كان لابد من إعادة اختراع العجلات ، فقاموا بإنتاج صواریخ وطائرات بدون طیار ، وصمموها بشكل محلی بالكامل. لقد أصبح ماهرًا فی ذلك: كل شهر یطلق نوعًا جدیدًا من الصواریخ أو بدون طیار. كما سیُسقط الطائرات الأمریكیة بدون طیار. ومع ذلك ، لم یتحقق بعد تكنولوجیا مضادة للطائرات! لأن الیمنیین المعادین لا یزالون ینتظرون أن تنعم أمریكا! ومنحهم المضادة للطائرات. فی إیران ولبنان وسوریا ، فعل المهندس شمران نفس الشیء. لذلك إذا أردنا حل مشاكل البلاد ، علینا فقط أن نفكر محلیًا: ونخترع العجلة مرارًا وتكرارًا ، فی انتظار التكنولوجیا المراد شراؤها ، كارثة شركات صناعة السیارات: البلد الذی یصنع الصاروخ القاری ، من إنتاج السیارات. هذا مستحیل. فقط لأنهم أنفقوا ملیارات الدولارات لشراء التكنولوجیا من فرنسا أو بریطانیا! لكن بعد 60 عامًا ، ما زال مونتیز یعمل. إذا لم یعطوا قطعة ، فسوف تتعفن السیارات فی المستودع. الآن جاء دور كشمیر وهونغ كونغ ، ومسلمی میانمار ، وتونس ، والجزائر ، إلخ: للتوقف عن التسول ، وبدء كل شیء من الصفر. أما بالنسبة للاقتصاد ، فقد دعمت الحكومة الأمریكیة جمیع الصناعات قبل الحرب العالمیة الثانیة: فی بعض الأحیان تصل إلى 60 فی المائة من الصناعات التی تدیرها الحكومة. لقد دفعوا ضرائبهم ، وأعطوهم أراضی مجانیة وطاقة رخیصة لتنمیة الصناعات. ولكن فی الحرب العالمیة الثانیة ، اختفى ازدهار هذه الصناعات فی أوروبا! تم تدمیر البنیة التحتیة فی الیابان والصین وبریطانیا وفرنسا وألمانیا. تم إنتاج حفنة من الإنتاج والمبیعات فی الولایات المتحدة. من هذه النقطة فصاعدا ، أثار قضیة التجارة الحرة! إزالة التعریفة الجمركیة. أخبر أساتذة الاقتصاد أن ینددوا بالدعم الحكومی للإنتاج فی جمیع الجامعات. قالوا أیضًا إن الحكومة لیست رجل أعمال جیدًا وأنها دخلت فی كل مكان! لقد جعل الأمور أسوأ. حرمت الصناعات فی البلدان الأخرى من دعم حكومتهم. شغل المدراء الذین تربوا فی الولایات المتحدة وظائف رئیسیة فی هذه الصناعات: تسویق البضائع الأمریكیة فقط. لقد كانوا یعلمون طرقًا للقیام بذلك: لیس لإعادة اختراع العجلة ، لقد كان الأمر كذلك! فی إیران ، كانوا یقولون أننا خدامك! كل ما نفعله من أجلك ، لا تفعل شیئًا: أنت فقط الخصر والخصر والسعادة! بالطبع عرف الإیرانیون أنها كذبة ، لكن آل سعود وآخرین صدقوها! وهكذا أصبحوا أبقارًا مرضیة لأمریكا.

Erfinde das Rad neu!

Westler haben ein Sprichwort gemacht: Um ihre Füße zu reparieren! Und wir wollen nur sagen, erfinde das Rad nicht neu! Aber dieses Sprichwort ist richtig, wenn: Sie lehren uns, aber sie tun es nicht. Vielmehr machen sie das Gegenteil: kaufen sie mit verbundenen Augen. Unsere Wissenschaftler sollten also nicht nur das Rad neu konstruieren, sondern in jedem Fall misstrauisch sein. Denn wenn sie keinen einzigen technischen Fall lernen, werden sie von dort getroffen! Was auf Persisch als letzter Tod bezeichnet wird. Aber wenn sie das Rad selbst erfinden, müssen sie nicht mehr das Wasser überqueren. Ein Beispiel hierfür wurde im Jemen durchgeführt. Der Jemen wurde jahrelang von Al Saud bombardiert: jede Minute wurde ein Kind getötet. Aber sie warteten darauf, dass jemand es verbrannte! Und schick ihnen Flugabwehr. Aber die Flugabwehrkanone, die saudische Kampfflugzeuge stürzen konnte, war der letzte Amerikaner, der starb und nicht bereit war, sie an den Jemen weiterzugeben. Andere hatten Angst vor Amerika und wollten nicht aufgeben. Bis der Jemen erkannte: Die Räder mussten neu erfunden werden, und sie stellten Raketen und Drohnen her und entwarfen sie völlig einheimisch. Er wurde so geschickt darin: Jeden Monat startet er eine neue Art von Rakete oder Drohne. Es wird auch die amerikanischen und saudischen Drohnen stürzen. Es hat jedoch noch keine Flugabwehrtechnologie erreicht! Weil die jemenitischen Anti-Einheimischen immer noch darauf warten, dass Amerika gesegnet wird! Und gib ihnen Flugabwehr. Im Iran, im Libanon und in Syrien tat der Chamran-Ingenieur dasselbe. Wenn wir also die Probleme des Landes lösen wollen, müssen wir nur vor Ort denken und: das Rad immer wieder erfinden und auf den Kauf von Technologie warten, die Katastrophe für die Autohersteller: das Land, das die Kontinentalrakete aus der Produktion von Autos herstellt. Es ist unmöglich Nur weil sie Milliarden von Dollar ausgegeben haben, um Technologie aus Frankreich oder Großbritannien zu kaufen! Aber nach 60 Jahren arbeitet Montez immer noch. Wenn sie kein Stück geben, verrotten die Autos im Lager. Jetzt sind Kaschmir und Hongkong, die Muslime von Myanmar, Tunesien, Algerien usw. an der Reihe, mit dem Betteln aufzuhören und alles von vorne zu beginnen. In wirtschaftlicher Hinsicht unterstützte die US-Regierung alle Wirtschaftszweige vor dem Zweiten Weltkrieg: manchmal bis zu 60 Prozent der von der Regierung geführten Wirtschaftszweige. Sie bezahlten ihre Steuern, gaben ihnen freies Land und billige Energie, um Industrien anzubauen. Aber als im Zweiten Weltkrieg der Wohlstand dieser Industrien in Europa verschwand, v Kühe für Amerika.

نوع اخبار :
برچسب : چرخ را دوباره اختراع کنیم!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو