ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

روز عید غدیر در همه زمان ها و همه مکانها، روز جدایی حق از باطل است، زیرا که پیامبر فرمود:( الحق مع علی و علی مع الحق) حق با علی است. کسانی که علی را قبول ندارند کافرند، و کسانی که علی را کمی قبول دارند! اشتباه می کنند. چرا که پیامبر همان روز های اول، علی را به جانشینی خود انتخاب کرد. آنهاییکه در غدیر تشکیک می کنند، بدانند که غدیر واقعی روز اول اعلام آشکار اسلام است. زیرا پس از اینکه مدتها پیامبر مخفیانه تبلیغ دین می کرد، روزی دستور امد(فانذر عشیرتک الاقربین) نزدیکان خود را بخوان، و اسلام را بر انها عرضه کن. پیامبر همه قریش را دعوت کرد و رسما، خود را پیامبر معرفی، و همانجا فرمود هرکس اولین نفر، به من ایمان بیاورد جانشین من است. هیچکس برنخاست! فقط یک نفر برخاست و به رسالت پیامبر گواهی داد. و ان کسی جز علی ع نبود. پیامبر به علی ع فرمود بنشیند. و سه بار آن را تکرار کرد، تا کسی نگوید نشنیده ام!هر سه بار فقط علی ع بود که به صداقت پیامبر گواهی میداد، تا در راه خدا کمک کند. سران قریش و همه بستگان شاهد بودند که: بعد از سه بار  پیامبر فرمود: علی اول ایمان آورنه به من است و: بعد از من جانشین من خواهد بود. حالا چه کسانی می گویند غدیر وجود ندارد؟ یا حادثه غدیر فقط در خواست دوستی، بدون ولایت است؟ آنهاییکه این حرف را می زنند، باید توبه کنند والا کافر خواهند شد. زیرا کافر کسی است که: ضروریات دین را نفی کند، و آن را نپذیرد. امروز هم اگر کسی عدیر را نپذیرد، و جانشینی بلافصل او را رد کند، کافر است. دستور صریح خداست که در ان روز، رسالت کامل شد، یعنی ان روز نبود و اعلام تاجگذاری حضرت علی نمی شد، رسالت ناقص بود و دین تمام نبود. کسی که با دستور صریح خدا، مبارزه می کند کافر است ولو: نام او شیعه یا غیر شیعه باشد. استاد دکتر شهاب مرادی، چه منطقی گفتند: اگر کسی کار اشتباهی کرد، به او نگویید شیعه نیست. درست است که شیعه علی باید: در حد کمال باشد ولی اگر نبود، باید مطابق اشتباه یا گناهی که کرده مجازات شود، نه اینکه تابعیت او را سلب کنند! و بگویند توشیعه نیستی. هرکس علی را قبول داشته باشد، شیعه است ولو نام های دیگری برای خود انتخاب کند. و اگر کسی علی ع را قبول نداشت، کافر است ولو نام شیعه بر روی خود گذاشته باشد. این روح علی در کالبد زمان ماست، که خود را نشان می دهد. امروز و فرداها هم، همین است. هرکس از امروز تا قیامت، علی ع را دوست داشته و قبول کند، شیعه است ولو مسیحی باشد! واگر کسی علی را رد کند و: ولایت او را نپذیرد کافر است، ولو خود را امامیه یا زیدیه بداند. کیارستمی یک از کارگردانان بنام سینمای ایران است. اما نگرش او نگرش مذهبی نبود، و صحبتی از قیامت و زنده بودن پس از مرگ نزده بود. اما پسران و هواداران او، اصرار دارند که کیارستمی زنده است! و آثارش با ما حرف می زند. این است فرق یک کافر که، تا زنده است قیامت را قبول نمی کند، ولی بعد از مرگش القا می کنند که مذهبی بوده! و قیامت و زنده بودن پس از مرگ را قبول داشته. مردم هم برخی اینطور فکر می کند! حضرت علی ع را که نماز مرتب می خوانده، فکر می کردند نماز نمی خواند! و از اینکه در محراب نماز شهید شده، تعجب می کردند! اما ولید و امثال آن که بزور، نماز می خواندند و اشتباهات زیادی می کردند، نمازخوان می دانستند! تمام این انحرافات از موقعی بوجود می اید که: شخص نمی خواهد حقیقتی را قبول کند. زیرا یکی از تعاریف کفر همین است. کفر یعنی پوشاندن حقیقت! و بالاترین حقیقت هم خدا و انبیا و اولیا هستند. و اول کسی هم که مورد غفلت قرار می گیرد همان خدا و انبیا و اولیا است.

Ali's soul in our time

The day of Eid al-Ghadir in all times and in all places is the day of separation of right from wrong, because the Prophet said :) Ali is right. Those who do not accept Ali are disbelievers, and those who do not accept Ali a little! They are wrong. Because: the Prophet, in the early days, chose Ali as his successor. Those in Ghadir know that the real Ghadir is the first day of the explicit declaration of Islam. Because after a long time the Prophet secretly promoted religion, one day he was commanded to read his close ones and present Islam to them. The Prophet summoned all the Quraysh and officially introduced himself as the Prophet, and there he said that the first person to believe in me is my successor. No one is! Only one person stood up and testified to the Prophet's mission. And there was no one but Ali. The Prophet told Ali to sit down. And he repeated it three times, so that no one would hear. All three times it was only Ali who testified to the Prophet's sincerity to help in the way of God. The heads of the Quraysh and all the relatives saw: After three times the Prophet said: 'Ali is the first to believe in me and: After me he will be my successor. Who now says Ghadir does not exist? Or is the Ghadir incident just a friendship without a guardian? Those who say this must repent and disbelieve. For the infidel is the one who: rejects the necessities of religion, and rejects it. Even today, if one does not accept Adir, and rejects his immediate succession, it is a disbelief. It is the explicit command of God that the mission was fulfilled that day, that is, it was not that day and the proclamation of Prophet Ali's coronation was not complete, the mission was incomplete and religion was not finished. Anyone who fights against God's explicit command is an infidel, even though his name is Shiite or non-Shiite. What was the logic of Dr. Shahab Moradi's words: If anyone does something wrong, don't tell him he is not a Shiite. It is true that Shiite Ali should: be perfect, but if not, he should be punished according to his mistake or sin, not stripped of his citizenship! And to say you are not a Shiite. Whoever accepts Ali is a Shiite, even if he chooses other names. And if one does not accept Ali, it is disbelief, even if he has named Shia. This is Ali's spirit in the body of our time, which manifests itself. This is the case today and tomorrow. Whoever loved and accepted Ali from today until the Day of Judgment, is a Shiite, even though he is a Christian! If one rejects Ali and: he does not accept his guardianship, he is an infidel, even though he considers himself an Imamite or a Zaydiyah. Kiarostami is one of the directors of Iranian cinema. But his attitude was not religious, and he had not spoken of the resurrection and the afterlife. But his sons and supporters insist that Kiarostami is alive! And his works speak to us. This is the difference of an infidel who, until he is alive, does not accept the Resurrection, but after his death they are persuaded to be religious! And: accepted the resurrection and the afterlife. Some people think so! Prophet Ali (PBUH) who used to pray regularly, thought they would not pray! And they were surprised that they were martyred in the altar of prayer! But Walid and the likes of those who used to pray, make mistakes, and make many mistakes, knew the prayers! All of these deviations come from when one does not want to accept the truth. Because: that's one of the definitions of infidelity. Disbelief means covering the truth! And the highest truth is God, the prophets, and the prophets. And first, the one who is neglected is God, the prophets, and the prophets.

روح علی فی عصرنا

یوم عید الغدیر فی جمیع الأوقات وفی جمیع الأماكن هو یوم الفصل بین الصواب والخطأ ، لأن النبی قال :) علی الحق. أولئك الذین لا یقبلون علی هم من الكفار ، وأولئك الذین لا یقبلون علی قلیلاً! انهم مخطئون. لأن النبی ، فی الأیام الأولى ، اختار علی كخلیفة له. یعرف أولئك الموجودون فی غدیر أن الغدیر الحقیقی هو الیوم الأول للإعلان الصریح عن الإسلام. لأنه بعد وقت طویل قام النبی بترویج الدین سراً ، فی أحد الأیام أمره بقراءة أقاربه وتقدیم الإسلام إلیهم. استدعى النبی كل قریش وقدم نفسه رسمیا على أنه النبی ، وهناك قال إن أول شخص یؤمن بی هو خلیفی. لا احد هو! وقف شخص واحد فقط وشهد على رسالة النبی. ولم یكن هناك أحد سوى علی. أخبر النبی علی أن یجلس. وكررها ثلاث مرات ، حتى لا یسمع أحد ، كل ثلاث مرات كان فقط علی الذی شهد على صدق النبی أن یساعد فی سبیل الله. ورأى رؤساء قریش وجمیع الأقارب: بعد ثلاث مرات قال النبی: 'علی هو أول من یؤمن بی و: بعدی سیكون خلفی. من یقول الآن غدیر غیر موجود؟ أم أن حادثة غدیر مجرد صداقة من دون وصی؟ أولئك الذین یقولون هذا یجب أن یتوبوا ویصدقوا. لأن الكافر هو الذی یرفض ضرورات الدین ویرفضه. حتى الیوم ، إذا لم یقبل أحد أدیر ، ورفض خلیفته المباشرة ، فإن هذا كفر. إن الأمر الصریح من الله هو أن المهمة قد أنجزت فی ذلك الیوم ، أی أنه لم یكن فی ذلك الیوم وأن إعلان تتویج النبی علی لم یكتمل ، وكانت المهمة غیر مكتملة ولم ینته الدین. كل من یحارب ضد أمر الله الصریح هو كافر ، رغم أن اسمه شیعی أو غیر شیعی. ما كان منطق كلمات الدكتور شهاب مرادی: إذا ارتكب أی شخص شیئًا خاطئًا ، فلا تخبره أنه لیس شیعیًا. صحیح أن علی الشیعی: یجب أن یكون كاملاً ، لكن إذا لم یكن كذلك ، فیجب أن یعاقب وفقًا لخطئه أو خطیئته ، ولیس تجریده من جنسیته! والقول انك لست شیعیا. من یقبل علی فهو شیعی ، حتى لو اختار أسماء أخرى. وإذا كان الشخص لا یقبل علی ، فهذا كفر ، حتى لو كان قد سمى الشیعة. هذه هی روح علی فی جسد زماننا ، والتی تتجلى. هذا هو الحال الیوم وغدا. من أحب وقبِل علی من الیوم وحتى یوم القیامة ، فهو شیعی ، رغم أنه مسیحی! إذا رفض المرء علی و: لا یقبل الوصایة علیه ، فهو كافر ، رغم أنه یعتبر نفسه إمامًا أو زیدیًا. كیاروستامی هو أحد مدیری السینما الإیرانیة. لكن موقفه لم یكن دینیًا ، ولم یتحدث عن القیامة والآخرة. لكن أبنائه وأنصاره یصرون على أن كیاروستامی حی! وأعماله تتحدث إلینا. هذا هو الاختلاف بین كافر لا یقبل القیامة إلا بعد موته ، لكن بعد موته یتم إقناعهم بالتدین! وقبلت القیامة والآخرة. بعض الناس یعتقدون ذلك! النبی علی (علیه الصلاة والسلام) الذین اعتادوا على الصلاة بانتظام ، ویعتقد أنهم لن یصلی! وقد فوجئوا بأنهم استشهدوا فی مذبح الصلاة! لكن ولید وأمثال من اعتادوا الصلاة ، یرتكبون الأخطاء ، ویرتكبون الكثیر من الأخطاء ، عرفوا الصلوات! كل هذه الانحرافات تأتی عندما لا یرید المرء قبول الحقیقة. لأن هذا أحد تعاریف الخیانة الزوجیة. الكفر یعنی تغطیة الحقیقة! وأعلى الحقیقة هی الله والأنبیاء والأنبیاء. وأولًا ، من كان مهملاً هو الله والأنبیاء والأنبیاء.

আমাদের সময় আলীর আত্মা

সর্বদা এবং সর্বত্র Eidদ-আল-গাদিরের দিনটি ভুল থেকে ডানকে পৃথক করার দিন, কারণ নবীজি বলেছেন :) আলী ঠিকই বলেছেন। যারা আলীকে গ্রহণ করে না তারা কাফের এবং যারা আলীকে একটু গ্রহণ করে না! তারা ভুল। কারণ নবী শুরুর দিকে আলীকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। গাদিরেরাই জানেন যে প্রকৃত গাদির হ'ল ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রথম দিন। কারণ দীর্ঘ দিন পরে নবী গোপনে ধর্মের প্রচার করেছিলেন, একদিন তাঁকে তাঁর নিকটবর্তী লোকদের পড়তে এবং তাদের কাছে ইসলাম পেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। নবী সমস্ত কুরাইশকে ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে নবী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমাকে বিশ্বাস করা প্রথম ব্যক্তি আমার উত্তরসূরী। কেউ নেই! কেবল একজনই উঠে দাঁড়িয়ে মহানবী (সাঃ) এর মিশনের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আর আলী ছাড়া আর কেউ ছিল না। নবী আলীকে বসতে বললেন। এবং তিনি এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন যাতে কেউ শুনতে না পায়। তিনবারই কেবল আলিই ছিলেন যিনি Godশ্বরের পথে সাহায্য করার জন্য রাসূলের আন্তরিকতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কুরাইশের প্রধানগণ এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন দেখেছিলেন: তিনবারের পরে নবীজি বলেছেন: 'আলীই প্রথম আমার প্রতি believeমান আনেন এবং: আমার পরে তিনি আমার উত্তরসূরী হবেন। কে এখন বলে যে গাদিরের অস্তিত্ব নেই? নাকি গাদির ঘটনাটি কেবল অভিভাবক ছাড়া বন্ধুত্ব? যারা এটি বলে তাদের অবশ্যই অনুতপ্ত হবে এবং অবিশ্বাস পোষণ করবে। কারণ কাফির সেই ব্যক্তি যিনি: ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন। আজও যদি কেউ আদিরকে গ্রহণ না করে এবং তার তাত্ক্ষণিক উত্তরসূরী প্রত্যাখ্যান করে তবে এটি কুফরী। এটি Godশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশ যে মিশনটি সেদিন পূর্ণ হয়েছিল, অর্থা সেদিনটি ছিল না এবং হযরত আলীর রাজত্বের ঘোষণাটি সম্পূর্ণ হয়নি, মিশনটি অসম্পূর্ণ ছিল এবং ধর্ম শেষ হয়নি। যে কেউ God'sশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে কাফের, যদিও তার নাম শিয়া বা অ-শিয়া। ডাঃ শাহাব মুরাদির এই কথার যুক্তি কি ছিল: কেউ যদি কিছু ভুল করে, তাকে বলবেন না যে সে শিয়া নয়। এটা সত্য যে শিয়া আলির উচিত: নিখুঁত, তবে যদি না হয় তবে তাকে তার ভুল বা পাপ অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত, নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া উচিত নয়! আর বলতে গেলে আপনি শিয়া নন। যে ব্যক্তি আলীকে গ্রহণ করে সে শিয়া ভাববাদীরা।

نوع اخبار :
برچسب : روح علی در کالبد زمان ما،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو