ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به گذشته بسیار بهتر است، ولی برخی نکات است که متوجه آن نیستند. و تذکر این نکات به معنی انتقاد، یا بی حرمتی نسبت به ایشان نیست، که از ان ناراحت می شوند بلکه برای اصلاح: تئوری ها و سیستم ها و روشهای بانک مرکزی است. زیرا در بانک مرکزی هنوز انقلابی رخ نداده، و همان سیاست های انگلیسی و آمریکایی،اجرا می شود بدیهی است وفاداری به قوانین ضد ایرانی، نشان حسن مدیریت نیست. بلکه راه اصلی تغیر آنها، به نفع جمهوری اسلامی است. مانند وفاداری ستون پنجم! به شغل خود و درست انجام دادن آن، عین خیانت است. لذا باید دید که حسن انجام وظیفه، به کدام نسبت برمی گردد. مثلا اجرای قانون پولشویی غربی، که خودشان هم آن را اجرا نمی کنند، چه فایده دارد؟ علت عدم اجرای قانون پولشویی در خارج از کشور، ان است که همه کار انها پولشویی است! و لذا مبارزه با پولشویی، قانونی نامتعارف و مخالف عرف بین المللی است! اینهمه اختلاس از بانکهای ایران، و واریز به بانکهای خارجی، از جمله بانکهای سوئیسی پولشویی نباشد، چه نام دارد؟ اگر انها واقعا به پولشویی حساسیت دارند، 80تریلیون دلار پول های ایرانی را، در بانکهای سوئیس پس بدهند. 220تریلیون دلار پولهای ایرانی را، که توسط شاهزاده ها و منافقین و ضد انقلاب،  به آمریکا برده شده پس بدهند. می بینید اگر این کار را بکنند، یعنی انتقال 320تریلیون دلار به خزانه ایران، و فقیر تر شدن اروپا و آمریکا. طبیعی است که این کار را نمی کنند. این البته کم کاری قوه قضائیه هم محسوب می شود. زیرا انها هر روز بیشتر: دزدی و اختلاس می کنند، تا هم مسئولین را دزد معرفی کنند، و هم خزانه های خود را پرکنند. و بانک مرکزی هیچ کاری نمی کند! این وظیفه شناسی آنها ما را کشته! و اقتصاد ایران را نابود کرده است. قبله همه بانک مرکزی ها، صندوق بین المللی پول و اقامت آمریکا است! آیا تعهد به این آرزوها، و براورده کردن آن، و فرستادنشان به آمریکا به بهانه: سفر های علمی و مطالعاتی، وظیفه شناسی است؟ آیا ارسال صورتحساب های مالی ایران، و گزارش های محرمانه به: صندوق  وظیفه شناسی است؟ یا جاسوسی مالی؟ در مورد همین مسئله ارزی، آیا جلوگیری از سقوط ارزش دلار وظیفه ملی است؟ یا خیانت به ملت. که شما با عنوان ثبات در بازار ارز! آن را خوش فرم نشان می دهید؟ در بازار  فردوسی، ارز را به 11هزار تومان می خرند، و به بانک مرکزی 12هزار تومان می فروشند! روند کاهشی قیمت دلار، در هیچیک از مولفه های تورم، صادرات و واردات تاثیری نداشته، در حالیکه همین بانک مرکزی، علت تورم و گرانی ها را، بالا رفتن نرخ ارز اعلام می کرد. آیا این وظیفه شناسی است، یا دوگانه بینی به نفع دشمن؟ پس: وفاداری به قانون دشمن نوشته، نمی تواند مطلوب باشد. زیرا آنها به نفع خودشان نوشته اند، و باید که اصلاح شود. بانک مرکزی در این چهل سال، وفاداری خود را به قانونهای گذشته بیشتر کرده! و مانع اصلاح آنها شده. اگر قانونی هم مثل قانون بانکداری اسلامی، تصویب شده به کمک دفتر پژوهش های بانک مرکزی! آن را به مسخره گرفته و یا فرموده که: همان قانون بانکداری قبلی است، فقط اسمهایش عربی شده! بانکهای مالزی و آلمانی در اجرای بانکداری اسلامی، توفیقاتی داشته اند ولی، در ایران هرگز! حتی وقتی دانشمندان بانکی آلمان یا مالزی و دبی، تئوری های خود را در کنفرانس های بانک مرکزی، به ایران عرضه می کنند، با انتقاد های کارشناسان روبرو، یابه مسخره گرفته می شوند. یا در ایران قابل اجرا نیست چون تحریم هست! رئیس جان شما بفرمایید: در کدام کشوری بهره بانکها بالای 12درصد است؟

Subscribe to currency dealers

The performance of the head of the central bank is much better than it used to be, but there are some things he doesn't understand. And the point is not to criticize, or disrespect, them to be upset, but to reform: central bank theories and systems and methods. Because there has not been a revolution in the central bank yet, and the same British and American policies are being implemented, loyalty to anti-Iranian laws is clearly not good management. Rather, the main way to change them is in the interest of the Islamic Republic. Like Fifth Column Loyalty! It's a betrayal of your job and doing it right. Therefore, it is important to see what proportion of the performance is good. For example, what is the benefit of implementing Western money laundering, which they do not themselves implement? The reason for not implementing the money laundering law abroad is that all their work is money laundering! And so the fight against money laundering is an unusual law and against international custom! What is the name of all this embezzlement from Iranian banks, and not remittances to foreign banks, including Swiss money laundering banks? If they are really allergic to money laundering, they will have to pay back $ 80 trillion of Iranian money to Swiss banks. Return $ 220 trillion of Iranian money, taken by princes, hypocrites, and counter-revolutionaries to the United States. You see, if they do, that is to transfer $ 320 trillion to the Iranian Treasury, and to make Europe and America poorer. Of course they don't. This, of course, is also a lack of judiciary. Because they are stealing more and more every day: stealing and embezzling to identify officials as thieves, and filling their treasures. And the central bank does nothing! It is their conscience that killed us! And it has destroyed the Iranian economy. Qibla is all central banks, the IMF and the US Residence! Is it a conscience to commit to these aspirations, and to fulfill them, and to send them to America under the pretext: scientific and study trips? Is submitting Iran's financial statements, and confidential reports to: The Fund a Task Force? Or financial spying? On the same currency issue, is it a national duty to prevent the dollar from falling? Or betraying the nation. That you as the currency market stability! Do you look good? In the Ferdowsi market, they buy the currency for 11,000 USD, and sell it to the Central Bank for 12,000 USD! The downward trend in the dollar did not affect any of the components of inflation, exports and imports, while the central bank announced the rise in the exchange rate as the cause of inflation. Is it conscientious, or double-nose in favor of the enemy? So: Fidelity to the law of the enemy is written, it may not be desirable. Because they wrote for their own benefit, and that needs to be corrected. The Central Bank has increased its loyalty to past laws in these forty years! And prevented them from reforming. If a law like Islamic Banking Law, approved by the Central Bank Research Office! Mocking it or saying: it's the same banking law, its just Arabic names! Malaysian and German banks have been successful in implementing Islamic banking, but never in Iran! Even when German or Malaysian and Dubai banking scholars present their theories at central bank conferences, they are ridiculed by the criticism of experts. Or it is not applicable in Iran because there are sanctions! Boss, where is the interest of banks at 12%?

اشترك فی تجار العملات

أداء رئیس البنك المركزی أفضل بكثیر مما كان علیه فی السابق ، ولكن هناك بعض الأشیاء التی لا یفهمها. والهدف من ذلك هو عدم انتقادهم أو عدم احترامهم ، لأن یكونوا منزعجین ، ولكن للإصلاح: نظریات وأنظمة البنك المركزی وأسالیبه. نظرًا لأنه لم تحدث ثورة فی البنك المركزی بعد ، ویتم تنفیذ نفس السیاسات البریطانیة والأمریكیة ، فمن الواضح أن الولاء للقوانین المناهضة لإیران لیس إدارة جیدة. بدلاً من ذلك ، فإن الطریقة الرئیسیة لتغییرها هی فی مصلحة الجمهوریة الإسلامیة. مثل ولاء العمود الخامس! انها خیانة لعملك وتفعل ذلك بشكل صحیح. لذلك ، من المهم معرفة نسبة الأداء الجید. على سبیل المثال ، ما فائدة تنفیذ عملیات غسل الأموال الغربیة ، والتی لا ینفذونها هم أنفسهم؟ السبب وراء عدم تنفیذ قانون غسل الأموال فی الخارج هو أن جمیع أعمالهم هی غسل الأموال! وبالتالی فإن مكافحة غسل الأموال هی قانون غیر عادی وضد العرف الدولی! ما اسم كل هذا الاختلاس من البنوك الإیرانیة ، ولیس التحویلات إلى البنوك الأجنبیة ، بما فی ذلك البنوك السویسریة لغسل الأموال؟ إذا كانت لدیهم حساسیة حقیقیة من غسل الأموال ، فسیتعین علیهم دفع 80 تریلیون دولار من الأموال الإیرانیة للبنوك السویسریة. قم بإرجاع 220 تریلیون دولار من الأموال الإیرانیة ، التی أخذها الأمراء والمنافقون والثوریون المضادون إلى الولایات المتحدة. إنهم یرون ، إذا فعلوا ذلك ، تحویل 320 تریلیون دولار إلى الخزانة الإیرانیة ، وجعل أوروبا وأمریكا أكثر فقراً. بالطبع لم یفعلوا. هذا ، بطبیعة الحال ، هو أیضا عدم وجود القضاء. لأنهم یسرقون

S'abonner aux marchands de devises

La performance du directeur de la banque centrale est bien meilleure qu’elle ne l’était auparavant, mais il ne comprend pas certaines choses. Et il ne s'agit pas de les critiquer ou de leur manquer de respect, mais de les réformer: théories, systèmes et méthodes de la banque centrale. Comme il n'y a pas encore eu de révolution à la banque centrale et que les mêmes politiques britanniques et américaines sont appliquées, la fidélité aux lois anti-iraniennes n'est clairement pas une bonne gestion. Au contraire, le principal moyen de les changer est dans l’intérêt de la République islamique. Comme la cinquième colonne de fidélité! C'est une trahison de votre travail et bien le faire. Par conséquent, il est important de voir quelle proportion de la performance est bonne. Par exemple, quels sont les avantages de la mise en œuvre du blanchiment d’argent occidental, qu’ils ne mettent pas eux-mêmes en œuvre? La raison pour laquelle la loi sur le blanchiment d’argent n’est pas appliquée à l’étranger est que tout leur travail est du blanchiment d’argent! La lutte contre le blanchiment d’argent est donc une loi inhabituelle et contraire à la coutume internationale! Quel est le nom de tous ces détournements de fonds des banques iraniennes et non des envois de fonds à des banques étrangères, y compris des banques suisses de blanchiment d’argent? S'ils sont réellement allergiques au blanchiment d'argent, ils devront rembourser 80 000 milliards de dollars iraniens aux banques suisses. Rendez 220 000 milliards de dollars d’argent iranien, pris par des princes, des hypocrites et des contre-révolutionnaires aux États-Unis. Vous voyez, s’ils le font, c’est transférer 320 milliards de dollars au Trésor iranien et appauvrir l’Europe et l’Amérique. Bien sûr que non. Ceci, bien sûr, est également un manque de pouvoir judiciaire. Parce qu'ils volent de plus en plus chaque jour: voler et détourner pour identifier les fonctionnaires comme des voleurs et remplir leurs trésors. Et la banque centrale ne fait rien! C'est leur conscience qui nous a tué! Et cela a détruit l'économie iranienne. La Qibla regroupe toutes les banques centrales, le FMI et la résidence américaine! Est-ce une conscience de s’engager dans ces aspirations, de les réaliser et de les envoyer en Amérique sous prétexte de voyages scientifiques et d’études? La soumission des états financiers et des rapports confidentiels de l'Iran à: Le Fonds est-elle un groupe de travail? Ou d'espionnage financier? S'agissant de la même question monétaire, est-ce une obligation nationale d'empêcher le dollar de chuter? Ou trahir la nation. Que vous en tant que la stabilité du marché monétaire! Avez-vous l'air bien? Sur le marché de Ferdowsi, ils achètent la monnaie pour 11 000 USD et la vendent à la Banque centrale pour 12 000 USD! La tendance à la baisse du dollar n’a affecté aucune des composantes de l’inflation, des exportations et des importations, tandis que la banque centrale a annoncé que la hausse du taux de change était la cause de l’inflation. Est-ce que c'est consciencieux ou un double-nez en faveur de l'ennemi? Donc: Fidélité à la loi de l'ennemi, cela peut ne pas être souhaitable. Parce qu'ils ont écrit pour leur propre avantage et que cela doit être corrigé. La Banque centrale a renforcé sa fidélité aux lois du passé au cours de ces quarante années! Et les empêchait de se reformer. Si une loi comme la loi bancaire islamique, approuvée par le bureau de recherche de la banque centrale! Se moquer ou dire: c'est la même loi bancaire, ce sont juste des noms arabes! Les banques malaisiennes et allemandes ont réussi à mettre en place un système bancaire islamique, mais jamais en Iran! Même lorsque des spécialistes allemands ou malaisiens et du secteur bancaire de Dubaï présentent leurs théories lors de conférences de la banque centrale, ils sont ridiculisés par des experts critiques. Ou ce n'est pas applicable en Iran parce qu'il y a des sanctions! Boss, où est l'intérêt des banques à 12%?

 

نوع اخبار :
برچسب : سوبسید به دلالان ارز،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو