ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 25 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سقوط پهباد گرانقیمت آمریکایی، با یک موشک ارزان قیمت ایرانی! نشان نقطه برخورد دو تمدن است. تمدن غرب و تمدن اسلامی نوین! که سالها همه به انتظار آن بودند. بعبارت بهتر برنده این برخورد، همان برنده جنگ های صلیبی نوین است. زیرا تمدن غرب در حال نزول بوده، و تمدن نوین اسلامی در حال صعود. و این دو، در نقطه ای با هم برخورد می کنند که: پس از ان نزول تمدن غربی بیشتر شده، و تمدن نوین اسلامی هم بالاتر می رود. واین یعنی عمر تمدن غرب به سر امده، و حیات تمدن نوین تثبیت شده است. لایه های تمدن غرب از انقلاب صنعتی و انقلاب کمونیستی، انقلاب اینترنتی و انقلاب ضد بردگی امریکایی تشکیل شده بود. که باید گفت از انقلاب کبیر فرانسه، در سال 1789رسما کلید می خورد. مونتسکیو روح ایدئولوژیک بر ان می دمد. که اساس آن بر جدایی دین از دنیا و: سیاست و فرهنگ و اجتماع بود. روسو بجای تربیت دینی، تربیت اجتماعی را تعریف می کند. جان لاک و دیگری وجدان را به جای اخلاق می نشاند.آخرین ضربه را لنین می زند که می گوید: دین را باید براندازیم. بنابر این لنینیسم یک پدیده مستقل نبود، بلکه شکل عریان تمدن غرب بود که: به زبان روسی بیان شد و: بر دور آن دیوار آهنین کشیده شد. اما با ظهور انقلاب اسلامی، اولین دیواری که فروریخت همین دیوار آهنین بود! دومین دیوار آن انقلاب صنعتی غربی بود که با نبوغ ایرانی نابود شد! و اکنون در مرحله صنعتی اسلامی هستیم. یعنی قدرت موشکی و پدافندی ایران، بزرگترین قدرت صنعتی جهان را، از پا در اورد. به گفته امام جمعه تهران: ما حتی از اس سیصد روسی هم استفاده نکردیم( تا نگویند روسیه بر آمریکا غلبه کرد). از دلایل مهم فروپاشی آمریکا، همین ظهور پدیده ترامپیسم است. ترامپ با خروج از گات و تجارت جهانی، ثابت می کند که همه امید خود را به جهان خارج از دست داده است. و دیگر جایی در آن ندارد. چیزی که سالها لیبرال های ایرانی، به دنبال پیوستن به آن بودند! در واقع خروج از برجام، آغاز خروج آمریکا از جهان و تنیدن در لاک خود است. دلیل دیگر اینکه امروز، قدرتهای جهان سوم به میدان آمده اند. تئوری جهان سوم، گرچه در ظاهر برای جدایی از شوروی و آمریکا بود، ولی عملا ادامه دهنده آنها بود .و امروز که آمریکا و شوروی، دچار فروپاشی شده اند نوبت هند و چین است! که جای انها را بگیرند، و بر علیه تمدن نوین اسلامی مبارزه کنند. یعنی در فاز سوم سقوط تمدن غربی و: رشد تمدن اسلامی هستیم. فاز اول قدرت نمایی شوروی سابق بود، که با ایجاد حزب توده در داخل و کمک به صدام بعثی (سوسیالیست)در خارج، سعی داشت اسلام را نابود، و تئوری جدایی دین از سیاست را اجرا کند. در فاز دوم که بعد از فروپاشی شوروی بود، آمریکا با تمام تضاد ظاهری، پا در جای پای شوروی گذاشت، و در مقابل تمدن اسلامی نوین ایرانی ایستاد. وی با ایجاد لیبرال ها و اصلاحاتی ها در داخل، و کمک به امنیت اسرائیل و عربستان در خارج، سعی کرد جلوی انقلاب اسلامی بایستد. تا این بار او سردمدار جدایی دین از سیاست باشد.  حالا که کشتی آنها به گل نشسته! و در خلیج فارس گرو گرفته شده. هند و چین که بنیانگذار تئوری جهان سوم بودند، به میدان آمده اند: چین با کشتار مسلمانان اویغور و استعمار هنگ کنگ و مالزی و اندونزی، و هند با کشتار مردم کشمیر و مسلمانان برمه و مغولستان. این بار آنها خود را در تراز ایران می بینند! و می خواهند جدایی دین از سیاست را اجرا کنند. اما این اشتباه بزرگ آنان، بخوبی راه طی شده را روشن می کند. و نشان می دهد که مردم کشمیر و هنگ کنگ، ایغور و چچن نیز مانند مردم: یمن و بحرین و لبنان، شجاعانه در مقابل انها می ایستند.

The intersection of civilizations

Fall of expensive American drone with a cheap Iranian rocket! The sign :of the clash between the two civilizations. Western civilization and modern Islamic civilization! That had been waiting for many years. In other words, the winner of this clash is the winner of the New Crusade. Because Western civilization is on the decline, and modern Islamic civilization is on the rise. And the two come together at a point: after that Western civilization declines, and modern Islamic civilization goes further. This means the end of the Western civilization, and the life of the new civilization has stabilized. The layers of Western civilization consisted of the Industrial Revolution and the Communist Revolution, the Internet Revolution, and the American Anti-Slavery Revolution. It should be said that since the Great French Revolution, in 1789, it has officially fallen. Montesquieu blows the ideological spirit. It was based on the separation of religion and the world: politics, culture and society. Rousseau defines social education rather than religious education. John Locke and the other put conscience in place of morality. The final blow is Lenin saying, "We must overthrow religion." Leninism was not, therefore, an independent phenomenon, but a naked form of Western civilization: it was expressed in Russian and: around it an iron wall was drawn. But with the advent of the Islamic Revolution, the first wall that collapsed was this iron wall! The second wall was the Western Industrial Revolution that was destroyed by Iranian genius! And now we are in the Islamic industrial phase. That is, Iran's missile and defense capabilities destroyed the world's largest industrial power. According to :the Friday Imam of Tehran: We did not use even 300,000 Russians (unless Russia overcame the US). One of the most important reasons for the collapse of America is the emergence of Trumpism. With the departure of Gat and world trade, Trump proves that he has lost all hope in the outside world. And nowhere else. What the Iranian liberals have been looking for for years! In fact, getting out of Brajam is the beginning of America's departure from the world and lurking in its lock. Another reason today is that Third World powers are coming to the fore. Third world theory, although it was apparently for the separation of the USSR and the US, was practically a continuation of them. And today that the US and the Soviet Union have collapsed, it is the turn of India and China! To :replace them, and to fight the modern Islamic civilization. That is, we are in the third phase of the collapse of Western civilization and the growth of Islamic civilization. The first phase was the exponential power of the former Soviet Union, which sought to destroy Islam by implementing the Tudeh Party inside and aiding Saddam's Ba'athist abroad and to apply the theory of separation of religion and politics. In the second phase after the collapse of the Soviet Union, the US, with all its apparent contradiction, stepped foot in the Soviet Union and stood up to the new Islamic Islamic civilization. He tried to stop the Islamic revolution by creating liberals and reforms at home, and by helping to secure Israel and Saudi Arabia abroad. Until this time, he was in charge of separating religion from politics. Now that their ship sits in flower! And: taken hostage in the Persian Gulf. India and China, the founders of Third World Theory, came into being: China killing the Uighur and colonial Muslims of Hong Kong, Malaysia and Indonesia, and India killing the Kashmir people and the Burmese and Mongolian people. This time, they find themselves in Iran! And they want to enforce separation of religion and politics. But their big mistake is clearing the way forward. And it shows that the people of Kashmir and Hong Kong, Uyghur and Chechnya, like Yemen, Bahrain, and Lebanon, stand boldly against them.

تقاطع الحضارات

سقوط طائرة أمریكیة بدون طیار باهظة الثمن بصاروخ إیرانی رخیص! علامة الصدام بین الحضارتین. الحضارة الغربیة والحضارة الاسلامیة الحدیثة! كان هذا ینتظر لسنوات عدیدة. بمعنى آخر ، الفائز فی هذا الصدام هو الفائز فی الحملة الصلیبیة الجدیدة. لأن الحضارة الغربیة فی تراجع ، والحضارة الإسلامیة الحدیثة فی ازدیاد. ویجتمع الاثنان معاً عند نقطة: بعد أن تتراجع الحضارة الغربیة ، والحضارة الإسلامیة الحدیثة تذهب أبعد من ذلك. وهذا یعنی نهایة الحضارة الغربیة ، واستقرت حیاة الحضارة الجدیدة. تتألف طبقات الحضارة الغربیة من الثورة الصناعیة والثورة الشیوعیة ، وثورة الإنترنت ، والثورة الأمریكیة لمكافحة الرق. یجب القول أنه منذ الثورة الفرنسیة الكبرى ، فی عام 1789 ، سقطت رسمیاً. مونتسكیو ینفخ الروح الإیدیولوجیة. استند إلى الفصل بین الدین والعالم: السیاسة والثقافة والمجتمع. یعرف روسو التربیة الاجتماعیة بدلاً من التعلیم الدینی. وضع جون لوك والآخر الضمیر بدلاً من الأخلاق ، والضربة الأخیرة هی لینین قائلاً: "یجب أن نطیح بالدین". وهكذا ، لم تكن اللینینیة ظاهرة مستقلة ، بل كانت شكلاً عاریاً من الحضارة الغربیة: فقد تم التعبیر عنها بالروسیة و: تم رسم الجدار الحدیدی من حولها. ولكن مع ظهور الثورة الإسلامیة ، كان أول سور ینهار هو هذا الجدار الحدیدی! الجدار الثانی هو الثورة الصناعیة الغربیة التی دمرتها العبقریة الإیرانیة! ونحن الآن فی المرحلة الصنادهم.

L'intersection des civilisations

Chute d'un drone américain coûteux avec une fusée iranienne bon marché! Le signe du choc entre les deux civilisations. Civilisation occidentale et civilisation islamique moderne! Cela attendait depuis de nombreuses années. En d'autres termes, le gagnant de cet affrontement est le gagnant de la nouvelle croisade. Parce que la civilisation occidentale est en déclin et que la civilisation islamique moderne est en hausse. Et les deux se rejoignent en un point: après que la civilisation occidentale ait décliné et que la civilisation islamique moderne aille plus loin. Cela signifie la fin de la civilisation occidentale et la vie de la nouvelle civilisation s'est stabilisée. Les couches de la civilisation occidentale se composaient de la révolution industrielle et de la révolution communiste, de la révolution de l'Internet et de la révolution anti-esclavagiste américaine. Il faut dire que depuis la Grande Révolution française, en 1789, il est officiellement tombé. Montesquieu souffle l'esprit idéologique. Il était basé sur la séparation de la religion et du monde: politique, culture et société. Rousseau définit l'éducation sociale plutôt que l'éducation religieuse. John Locke et l'autre ont mis la conscience à la place de la moralité. Le dernier coup porté est Lénine: "Nous devons renverser la religion." Le léninisme n'était donc pas un phénomène indépendant, mais une forme nue de la civilisation occidentale: il s'exprimait en russe et autour de lui était tracé un mur de fer. Mais avec l'avènement de la révolution islamique, le premier mur qui s'est effondré était ce mur de fer! Le deuxième mur était la révolution industrielle occidentale qui a été détruite par le génie iranien! Et maintenant nous sommes dans la phase industrielle islamique. C'est-à-dire que les capacités de défense et de missile de l'Iran ont détruit la plus grande puissance industrielle du monde. Selon l'imam vendredi de Téhéran: Nous n'avons même pas utilisé 300 000 Russes (à moins que la Russie ait vaincu les États-Unis). L’émergence du trumpisme est l’une des principales causes de l’effondrement de l’Amérique. Avec le départ de Gat et le commerce mondial, Trump prouve qu'il a perdu tout espoir dans le monde extérieur. Et nulle part ailleurs. Ce que les libéraux iraniens recherchent depuis des années! En fait, sortir de Brajam marque le début du départ de l'Amérique du monde et se cache dans sa serrure. Une autre raison aujourd'hui est que les puissances du tiers-monde sont en train de devenir une priorité La théorie du tiers monde, même si elle visait apparemment la séparation de l'URSS et des États-Unis, en était pratiquement la continuation. Et aujourd'hui, les États-Unis et l'Union soviétique se sont effondrés, c'est au tour de l'Inde et de la Chine! Pour les remplacer et combattre la civilisation islamique moderne. C'est-à-dire que nous en sommes à la troisième phase de l'effondrement de la civilisation occidentale et du développement de la civilisation islamique. La première phase était le pouvoir exponentiel de l'ex-Union soviétique, qui cherchait à détruire l'islam en intégrant le parti Tudeh à l'intérieur, en aidant le baathiste de Saddam à l'étranger et en appliquant la théorie de la séparation de la religion et de la politique. Au cours de la deuxième phase qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis, avec toutes leurs contradictions apparentes, ont fait leur entrée dans l'Union soviétique et ont défendu la nouvelle civilisation islamique islamique. Il a essayé d'arrêter la révolution islamique en créant des libéraux et des réformes chez lui et en aidant à sécuriser Israël et l'Arabie saoudite à l'étranger. Jusqu'à cette époque, il était chargé de séparer la religion de la politique. Maintenant que leur bateau est en fleur! Et pris en otage dans le golfe Persique. L'Inde et la Chine, fondateurs de la théorie du tiers monde, ont vu le jour: la Chine tuant les Ouïghours et les musulmans coloniaux de Hong Kong, de Malaisie et d'Indonésie, et l'Inde tuant les peuples du Cachemire et les peuples birman et mongol. Cette fois, ils se retrouvent en Iran! Et ils veulent imposer la séparation de la religion et de la politique. Mais leur grande erreur ouvre la voie à l’avenir. Et cela montre que les peuples du Cachemire et de Hong Kong, les Ouïghours et la Tchétchénie, comme le Yémen, le Bahreïn et le Liban, leur défendent avec courage.

نوع اخبار :
برچسب : تقاطع تمدن ها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو