ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 24 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

خوشحالی سخنگوی دولت از: دوبرابر شدن واردات مایه تاسف است! وی در ادامه این خوشحالی می فرماید: تمام گمرکات ما پر است از کالاهای وارداتی. اگر از روی فراموشی این حرف را می زند، یاد آوری می شود که: امسال سال رونق تولید است، نه رونق واردات. واگر از روی عمد این حرفها را می زند، یعنی می خواهد تولید داخلی را ورشکسته کند. این سیاست ضد انقلابی است، که تا کنون همه دولت های اصلاحات آن را دنبال کردند. بعید نیست ایشان هم، جزو درصد بگیران شده باشد. زیرا واردات با دلار دولتی (4200ت) به معنی: دامپینگ دولتی برضد تولیدات داخلی است. وقتی گندم یا ذرت را با دلار 4200وارد کنند، یک سوم قیمت جهانی شده است. اگر یک ریال هم زیر قیمت بفروشند، کسی تولیدات داخلی را نمی خرد. همه آن کشاورزان ورشکست شده به خاک سیاه می نشینند، سراغ کشت گندم یا ذرت نمی روند. این امر سود کلانی را به وارد کنده هم می رساند: یعنی دوبرابر قیمت وارد شده سود خالص دارد، که به جیب وارد کننده ( نه دولت) می رود. زیرا به خزانه واریز نمی شود، بلکه همان 4200با خزانه مبادله اسناد می کنند. این مبلغ هنگفت دو برابر 14میلیارد دلار: واردات هرساله کالاهای اساسی است. که بعنوان شرکت های اقماری (به بهانه تحریم) وارد: حسابهای شخصی موسس ان شرکت ها می شود. به دلیل سود های باد آورده است که: وارد کنندگان به مرگ تولید داخلی رضایت می دهند، و از ان خوشحال هستند. اگر در این چهل سال، هر سال 14 میلیارد دلار کالاهای اساسی، با ارز دولتی خریداری شده باشد، و با کمی تفاوت بازار ازاد، به عنوان سهمیه فروخته شده باشد. تفاوت آن به خزانه واریز نشده باشد، یعنی 1120میلیارد دلار به جیب: واسطه های دولتی خرید رفته است. مسلما این پولها در ایران هم نگهداری نمی شود، زیرا به بهانه تحریم، هیچ دلاری نمی تواند وارد ایران شود. بلکه به جیب زده و: در حسابهای خارجی خود ذخیره کرده اند. یا در خارج هزینه کرده و یا سرمایه گذاری نموده اند. لذا باید که از واردات خوشحال باشند. بهانه این باشد که اجناس داخلی گران است! اگر همان دلارها به تولید کنندگان داخلی می دادند، قیمت ها تا یک دهم پایین می امد. چنانچه وزیر بهداشت می گوید: 97درصد داروها تولید داخلی است، و ما کمک کرده ایم: آن سه درصد هم با یکدهم قیمت، در داخل تولید شود! تمام وزرا درصدد افزایش تولید داخلی هستند، حتی معاون اول فرمانده اقتصاد مقاومتی است و: بخشنامه های فراوانی کرده که مشکلات تولید داخلی را، برطرف کند. اما چه کسانی هستند که زحمت: همه اینها را هدر می دهند. واردات را مثل چماق بر بالای: سر انها نگهداشته و: صراحتا می گویند اگر جنس داخلی، گران یا کمیاب شود وارد می کنیم! بجای آن باید بگویند که: اگر جنس داخلی گران یا کمیاب شود، از صندوق ذخیره ارزی دلار دولتی، به آنها می دهیم تا مجبور نشوند گران بفروشند! آنها نه تنها چماق واردات را، بالای سر تولید کنندگان نگهداشته اند، بلکه حرف انها این است که: تولید کنندگان خارجی باید تقویت شوند! دانه های روغنی مثل افتابگردان یا ذرت، فقط یک بهانه است زیرا اگر: در این دو هم خودکفا شویم، چیزهای دیگری را خواهند گفت. آنها حتی از سیل زده شدن مردم، و مصیبت دیدن آنها هم خوشحال می شوند! چرا که راه جدیدی برای استفاده از: صندوق ذخیره ارزی باز می شود. بنیاد برکت همه لوازم خانگی: مردم سیل زده را داخلی تهیه کرد، حتی پول داده کارخانه ها راه افتادند. همینطور در نوشت افزار، پویش راه انداخته ولی گویا دولتی های مشکوک، عزا گرفته اند! چون تولید داخلی کاغذ و نوشت افزار، یعنی مرگ ایده جدید آنان در: واردات کاغذ است.

Two-fold imports

Government spokesman happy: doubling imports is unfortunate! "All our customs are full of imported goods," he said. If you forget about it, it will be remembered: This year is a boom in production, not an import boom. If he deliberately hears this, he wants to ruin domestic production. This is a counter-revolutionary policy, so far followed by all the reform governments. They are also unlikely to be included in the percentage. Because imports with government dollars (4200 t) mean: Government dumping is against domestic production. When wheat or maize is imported at $ 4,200, one-third of the world price has gone up. If they sell below the price, nobody will buy the domestic product. All those bankrupt farmers sit on black soil, not cultivating wheat or corn. This also brings in huge profits for the importer: that is, twice the imported price of net profit, which goes into the pocket of the importer (not the government). Because they are not deposited in the treasury, they exchange the same 4200 with the treasury. That's a whopping $ 14 billion: Imports are staples every year. Entering: as satellite companies (under the pretext of boycott): The personal accounts of the founders of those companies. It is because of the windfall profits that: Importers are satisfied with the death of domestic production, and are happy about it. If in these forty years, $ 14 billion worth of basic commodities were bought in government currency each year, and with little free market difference sold as a quota. The difference has not been deposited in the treasury, that is, $ 1120 billion in pockets: government intermediaries have bought. Of course, this money is not kept in Iran either, because under the pretext of sanctions, no dollar can enter Iran. Rather, they are pocketed and stored in their foreign accounts. Or invested abroad or invested. So they should be happy with the import. The pretext is that the goods are expensive! If the same dollars were given to domestic producers, prices would fall by one tenth. As the Minister of Health says, 97 percent of medicines are domestically produced, and we have helped: those three percent to be manufactured domestically at the same price! All ministers are seeking to boost domestic production, even the first deputy commander of the Resistance Economics, and have made numerous directives to address domestic production problems. But who are the trouble: They waste all this. Imports like sticks on top: They keep their heads down and: We explicitly say that if the interior becomes expensive or scarce! Instead, they should say: If the domestic currency becomes expensive or scarce, we give it from the government reserve currency so they don't have to sell it! They have not only kept the import stick on top of the manufacturers, but they are saying: foreign producers need to be strengthened! Oilseeds like sunflower or corn are just an excuse because, if we are self-sufficient, they will say something else. They are happy even for the flood of people, and for their tragedy! Because there is a new way to use: Currency Reserve. Blessing Foundation for All Home Appliances: People provided flood relief internally, even factory-supplied money. As well as writing software, the scans have been launched, but suspicious governments have been mourned! Because paper production and writing, that is, the death of their new idea is: importing paper.

واردات شقین

المتحدث باسم الحكومة سعید: مضاعفة الواردات أمر مؤسف! وقال "كل عاداتنا ملیئة بالبضائع المستوردة". إذا نسیت ذلك ، فسیتم تذكره: هذا العام طفرة فی الإنتاج ، ولیس طفرة فی الاستیراد. إذا سمع هذا عمدا ، فهو یرید تدمیر الإنتاج المحلی. هذه سیاسة مضادة للثورة ، تتبعها حتى الآن جمیع الحكومات الإصلاحیة. من غیر المرجح أن یتم تضمینها فی النسبة المئویة. لأن الواردات بالدولار الحكومی (4200 طن) تعنی: الإغراق الحكومی ضد الإنتاج المحلی. عند استیراد القمح أو الذرة بسعر 4200 دولار ، ارتفع ثلث السعر العالمی. إذا بیعوا بأقل من السعر ، فلن یقوم أحد بشراء المنتج المحلی. یجلس جمیع هؤلاء المزارعین المفلسین على تربة سوداء ، ولیس زراعة القمح أو الذرة. یؤدی هذا أیضًا إلى تحقیق أرباح ضخمة للمستورد: أی ضعف سعر الربح الصافی المستورد ، والذی یدخل فی جیب المستورد (ولیس الحكومة). نظرًا لأنه لا یتم إیداعها فی الخزینة ، فإنها تتبادل نفس الخزانة مع 4200. هذا هو 14 ملیار دولار ضخم: الواردات هی السلع الأساسیة كل عام. الدخول كشركات أقمار صناعیة (تحت ذریعة المقاطعة): الحسابات الشخصیة لمؤسسی تلك الشركات. إن الأرباح المفاجئة هی: - أن المستوردین راضون عن وفاة الإنتاج المحلی ، وأنهم سعداء بذلك. فی هذه السنوات الأربعین ، تم شراء سلع أساسیة بقیمة 14 ملیار دولار بالعملة الحكومیة كل عام ، مع وجود فرق ضئیل فی السوق الحرة یباع كحصص. لم یتم إیداع الفرق فی الخزینة ، أی 1120 ملیار دولار فی جیوب: لقد اشترى الوسطاء الحكومیون. بالطبع ، لا یتم الاحتفاظ بهذه الأموال فی إیران أیضًا ، لأنه بحجة العقوبات ، لا یمكن لأی دولار دخول إیران. بدلا من ذلك ، یتم جیوبهم وتخزینها فی حساباتهم الخارجیة. أو استثمرت فی الخارج أو استثمرت. لذلك یجب أن تكون سعیدة مع الاستیراد. الذری

Doubles importations

Le porte-parole du gouvernement est heureux: doubler les importations est regrettable! "Toutes nos coutumes regorgent de marchandises importées", a-t-il déclaré. Si vous oubliez cela, rappelez-vous: cette année est un boom de la production, pas un boom des importations. S'il entend délibérément cela, il veut ruiner la production nationale. C'est une politique contre-révolutionnaire, suivie jusqu'à présent par tous les gouvernements réformateurs. Il est également peu probable qu'ils soient inclus dans le pourcentage. Parce que les importations avec des dollars du gouvernement (4200 t) signifient: Le dumping gouvernemental est contre la production nationale Lorsque le blé ou le maïs est importé à 4 200 dollars, le tiers du prix mondial a augmenté. S'ils vendent en dessous du prix, personne n'achètera le produit national. Tous ces agriculteurs en faillite sont assis sur un sol noir et ne cultivent ni blé ni maïs. Cela génère également des profits énormes pour l’importateur: c’est-à-dire deux fois le prix du profit net importé, qui va dans la poche de l’importateur (et non du gouvernement). Comme ils ne sont pas déposés au trésor, ils échangent le même 4200 avec le trésor. C'est 14 milliards de dollars: les importations sont des produits de base chaque année. Entrer en tant que sociétés satellites (sous le prétexte d'un boycott): Les comptes personnels des fondateurs de ces sociétés. C'est à cause des bénéfices exceptionnels que: Les importateurs sont satisfaits de la disparition de la production nationale et en sont satisfaits. Si, au cours de ces quarante années, 14 milliards de dollars de produits de base ont été achetés en monnaie gouvernementale chaque année et qu’il y a eu peu de différence sur le marché libre, vendus comme quotas. La différence n’a pas été déposée dans le Trésor, c’est-à-dire des poches de 1 120 milliards de dollars: les intermédiaires gouvernementaux ont acheté. Bien entendu, cet argent n'est pas non plus conservé en Iran, car sous prétexte de sanctions, aucun dollar ne peut entrer en Iran. Au contraire, ils sont empochés et stockés dans leurs comptes étrangers. Ou investi à l'étranger ou investi. Ils devraient donc être satisfaits de l'importation. Le prétexte est que les marchandises sont chères! Si les mêmes dollars étaient accordés aux producteurs nationaux, les prix chuteraient d'un dixième. Comme le dit le ministre de la Santé, 97% des médicaments sont produits dans le pays et nous avons aidé: ces trois pour cent sont fabriqués au même prix! Tous les ministres cherchent à stimuler la production nationale, même le premier commandant adjoint de Resistance Economics, et ont formulé de nombreuses directives pour résoudre les problèmes de production nationale. Mais qui sont le problème: ils gaspillent tout cela. Les importations comme des bâtons sur le dessus: Ils gardent la tête basse et: On dit explicitement que si l'intérieur devient cher ou se raréfie! Au lieu de cela, ils devraient dire: si la monnaie nationale devient chère ou rare, nous la donnons à partir de la devise de réserve du gouvernement afin qu'ils ne soient pas obligés de la vendre! Ils ont non seulement maintenu le bâton d'importation au-dessus des fabricants, mais ils ont déclaré: les producteurs étrangers doivent être renforcés! Les graines oléagineuses comme le tournesol ou le maïs ne sont qu'une excuse, car si nous sommes autonomes, ils diront autre chose. Ils sont heureux même pour le flot de gens et pour leur tragédie! Parce qu'il existe une nouvelle façon d'utiliser: la réserve de monnaie. Fondation Blessing pour tous les appareils ménagers: les gens ont fourni une aide interne en cas d'inondation, même de l'argent fourni par l'usine En plus du logiciel d’écriture, les scans ont été lancés, mais les gouvernements suspects ont été pleurés! Parce que la production et l’écriture du papier, c’est la mort de leur nouvelle idée: importer du papier.

 

نوع اخبار :
برچسب : دو برابری واردات،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو