ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طبق آیه قران، انفال، متعلق به خدا و رسول است، و از انجا که علما ورثه انبیا هستند، لذا به آنها می رسد. از نظر کلی هم گفته اند که: انفال، اموال غیر شخصی است. بنابر این رودخانه ها کوهها و بیابان ها و دره ها و جنگل ها، مصداق بارز آن است. تصور غلطی که هست این است که: انفال را در یک محدوده مشخصی می دانند. مثلا رودخانه های ایران! یا معادن ایران، در حالیکه انفال به همه رودخانه ها اطلاق می شود، و کسی حق ندارد خود را مالک: رودخانه یا دریا بداند، فرقی نمی کند این دریا در ایران باشد، یا در خارج از ایران. زیرا حکم الهی تقید بردار نیست، مگر اینکه خداوند خودش آن را مقید کند. وقتی انفال جمع بسته می شود، یعنی همه مباحات جهانی برای خدا است. قاعده ای در مورد زمین هست که می گوید: زمین از ان کسی است که آبادش کند(الارض لمن احیاها)، بنابراین زمین تا موقعی که احیا نشده، یعنی کاربری صنعتی مسکونی یا کشاورزی پیدا نکرده، متعلق به هیچکش نیست.  حالا چرا این تصور پیش آمده؟ که انفال در امریکا یا اروپا متعلق به خدا نیست، باید از سکولارها پرسید! چون آنها اصلا خدا را قبول ندارند، که بخواهند زمین و دریا را به او نسبت بدهند. یکی از نشانه های بارز کسانی که به خدا ایمان دارند، عمل به احکام و دستورات الهی است. پس آنهاییکه دم از ادیان توحیدی می زنند، باید قبول کنند که انفال متعلق به خدا است، و در انها تصرف نکنند. والا در زبان گفتن! یا در همایشها سخنرانی کردن، و خود را پیرو مسیح، یهودیت و اسلام دانستن، ولی انفال را بالا کشیدن معنی ندارد. حتی بودائیها هم اعتراف می کنند: نهضت امام خمینی نه تنها: گرایش به دین را در ادیان توحیدی زیاد کرد، بلکه در ادیان دیگر هم مردم معتقد تر شده اند. پس باید که دیانت خود را ثابت کنند، و انفال را در هرکجا هست، متعلق به خدا بدانند و در: اختیار ولی فقیه قرار دهند. البته ولی فقیه هم مالک نیست، بلکه اداره آنها را برای جلوگیری از: تصرف غیرقانونی به عهده دارد، و میتواند ان را به نیازمندان بدهد، یا از درآمد آنها برای مردم رفاه ایجاد نماید. ولی فقیه همچنین: حق دارد برای بازپس گیری این اموال اقدام کند. و قانون لازم را به تصویب برساند. از انجا که امام خمینی به ولایت مطلقه فقیه عقیده داشت، بنابراین ولایت فقیه بر تمام دنیا: باید اشراف داشته باشد. و نگذارد که انفال غارت شود: یا به مالکیت غصبی تبدیل شود. ممکن است بحث مبسوط الید بودن هم مطرح شود. و بگویند چون ولی فقیه، در ایران است فقط به ایرانی ها میتواند: دستور بدهد ولی این طور نیست. ولایت مطلقه فقیه قابل تجزیه نیست، یعنی نمی توان برای مصر و اردن، یا آمریکا و روسیه ولی فقیهی جداگانه قائل شد. بلکه اگر هم لازم شد، باید نمایندگی از سوی ولی فقیه اصلی داشته، یا منصوب از طرف ایشان باشد. ادعاهای مردم عراق ومصر و افغانستان و غیره، صحیح نیست که بگویند ما: ولی فقیه را قبول داریم ولی باید: از خودمان باشد! ولی فقیه نماینده امام زمان عج است. و امام زمان هم، نماینده خداوند در روی زمین است، نه فقط در بین ایرانیان! حکومت واحد جهانی ایشان، فقط مخصوص ایران! نخواهد بود بلکه سراسر زمین را، پر از عدل و داد می کند. یکی از ظلم هاییکه جهان را پر می کند، همین انفال خواری است. دولتها و شرکتها، با تکیه بر زور یا سرمایه خود، انفال را تصاحب می کنند، و مردم دنیا را در عسرت و تنگی قرار می دهند. در حالیکه انفال برای رفاه عموم مردم است، باید که خرج شخصی نشود. هارون به موسی بن جعفر گفت: فدک را به تو برمی گردانم! حدود آن را تعیین کن، و امام فرمود مرز اولش عدن است، مرز دوم سمرقند، و مرز سوم آفریق و مرزچهارم خزر و ارمنستان

Why not follow Anfal?

According to the verse of the Qur'an of Anfal, it belongs to God and the Prophet, and because the scholars are heirs to the prophets, so it reaches them. It is also generally said that: Anfal is an impersonal property. So the rivers, mountains, deserts, valleys and forests are a prime example. The misconception is: Anfal is known to be within a certain range. For example, the rivers of Iran! Or mines of Iran, while Anfal applies to all rivers, and no one has the right to own: river or sea, no matter whether this sea is in Iran, or outside Iran. For the divine injunction is not a vector unless God Himself confines it. When Anfal is closed, it means that God is the universal discourse. There is a rule about land that says that the land belongs to the one who built it (earth restarts), so the land is not owned until it is restored, ie, no residential or agricultural industrial use. Now why did this notion come true? That the Anfal does not belong to God in America or Europe, you should ask the secularists! Because they do not accept God at all, they want to attribute the earth and the sea to him. One of the obvious signs of those who believe in God is the practice of divine commandments and commands. So those who worship the monotheistic religions must accept that Anfal belongs to God, and not to conquer them. High on the tongue! Or lecturing at conferences, calling himself a follower of Christ, Judaism and Islam, but raising Anfal does not make sense. Even Buddhists admit: Imam Khomeini's movement not only: it has increased the tendency towards religion in monotheistic religions, but also in other religions people have become more religious. So they have to prove their religion, and to know Anfal wherever it is, to belong to God and to give it to the supreme leader. But the jurisprudent is not the owner either, but manages them to prevent: illegal seizure, and can give it to the needy, or make a living for the benefit of the people. But the jurisprudent also: has the right to recover the property. And pass the necessary law. Since Imam Khomeini believed in the Supreme Leader of the Supreme Leader of the Jurisprudence, the Supreme Leader of the Jurisprudence of the Whole World: He Must Have Aristocracy And do not let Anfal be looted: or transformed into ill-gotten property. There may also be talk of extending eligibility. And to say that because the supreme leader is in Iran, only Iranians can: order, but it is not. The absolute jurisdiction of the jurisprudence cannot be divided, meaning Egypt and Jordan, or the US and Russia, but no separate jurisprudence. Rather, if necessary, it should be represented by, or appointed by, the chief jurist. The claims of the people of Iraq, Egypt, Afghanistan, etc., are incorrect to say: We accept the jurisprudence, but it must: be our own! But the jurisprudent represents Imam Zaman. And Imam Zaman is God's representative on earth, not just among Iranians! Their global unity government, exclusively for Iran! It will not be but the whole earth, full of justice and giving. One of the cruelties that fills the world is ignorance. Governments and corporations, relying on their own power or capital, seize Anfal, and put the people of the world in misery. While Anfal is for the benefit of the general public, it should not be a personal expense. Aaron said to Moses bin Ja'far, "I will return Fadak to you! Set its boundaries, and the Imam said his first border is Aden, the second border of Samarkand, and the third border of Africa and the fourth border of the Caspian and Armenia.

لماذا لا تتبع الأنفال؟

وفقا لآیة من القرآن من الأنفال ، فإنه ینتمی إلى الله والنبی ، ولأن العلماء ورثة للأنبیاء ، حتى یصل إلیهم. یقال أیضًا بشكل عام: أنفال هی خاصیة غیر شخصیة. لذلك فإن الأنهار والجبال والصحاری والودیان والغابات هی مثال ساطع. الاعتقاد الخاطئ هو: من المعروف أن الأنفال تقع ضمن نطاق معین. على سبیل المثال ، أنهار إیران! أو مناجم إیران ، فی حین أن الأنفال ینطبق على جمیع الأنهار ، ولیس لأحد الحق فی امتلاك: النهر أو البحر ، بغض النظر عما إذا كان هذا البحر فی إیران ، أو خارج إیران. لأن الأمر الإلهی لیس متجهًا إلا إذا كان الله نفسه یحصره. عندما یتم إغلاق الأنفال ، فهذا یعنی أن الله هو الخطاب العالمی. هناك قاعدة حول الأرض تفید بأن الأرض ملك لمن قام ببنائها (إعادة تشغیل الأرض) ، وبالتالی فإن الأرض لیست مملوكة إلا بعد استعادتها ، أی لا یوجد استخدام صناعی أو سكنی صناعی. الآن لماذا أصبحت هذه الفكرة حقیقة؟ أن الأنفال لا ینتمی إلى الله فی أمریكا أو أوروبا ، یجب علیك أن تسأل العلمانیین! لأنهم لا یقبلون الله على الإطلاق ، فهم یریدون أن یعزووا الأرض والبحر إلیه. واحدة من علامات واضحة لأولئك الذین یؤمنون بالله هو ممارسة الوصایا والأوامر الإلهیة. لذلك یجب أن یقبل أولئك الذین یعبدون الأدیان التوحیدیة أن الأنفال ینتمی إلى الله ، ولیس لغزوها. عالیة فی اللسان! أو إلقاء المحاضرات فی المؤتمرات ، واصفا نفسه بأنه أتباع للمسیح والیهودیة والإسلام ، لكن رفع الأنفال لا معنى له. حتى البوذیون یعترفون: حركة الإمام الخمینی لیست فقط: لقد زادت المیل نحو الدین فی الدیانات التوحیدیة ، ولكن أیضًا فی الدیانات الأخرى أصبح الناس أكثر تدیناً. لذلك علیهم أن یثبتوا دینهم ، وأن یعرفوا الأنفال أینما كان ، وأن ینتموا إلى الله ویعطوه للزعیم الأعلى. لكن الفقه لیس هو المالك أیضًا ، ولكنه یدیرها لمنع: الاستیلاء غیر القانونی ، ویمكنه إعطاؤه للمحتاجین ، أو كسب الرزق لصالح الناس. لكن الفقه أیضًا: له الحق فی استرداد الممتلكات. وتمریر القانون اللازم. منذ أن آمن الإمام الخمینی بالمرشد الأعلى للزعیم الأعلى للفقه ، القائد الأعلى للفقه فی العالم بأسره: یجب أن یكون لدیه أرستقراطیة ولا تدع أنفال تنهب: أو تتحول إلى ملكیة غیر قانونیة. قد یكون هناك أیضا حدیث عن تمدید الأهلیة. والقول إنه بسبب وجود المرشد الأعلى فی إیران ، فإن الإیرانیین وحدهم یمكنهم: النظام ، لكن الأمر لیس كذلك. لا یمكن تقسیم الاختصاص القضائی المطلق للفقه ، أی مصر والأردن أو الولایات المتحدة وروسیا ، ولكن لا یوجد فقه قانونی منفصل. بدلاً من ذلك ، إذا لزم الأمر ، فیجب تمثیله أو تعیینه بواسطة كبیر القضاة. إن ادعاءات شعب العراق ومصر وأفغانستان وغیرها ، غیر صحیحة لقول: نحن نقبل الفقه القانونی ، لكن یجب أن یكون: نحن وحدنا! لكن الفقه یمثل الإمام زمان. والإمام زمان هو ممثل الله على الأرض ، ولیس فقط بین الإیرانیین! حكومة الوحدة العالمیة ، حصریاً لإیران! لن تكون إلا الأرض كلها ، ملیئة بالعدالة والعطاء. واحدة من الوحشیة التی تملأ العالم هو الجهل. الحكومات والشركات ، التی تعتمد على قوتها أو رأس مالها ، تستولی على الأنفال وتضع شعوب العالم فی بؤس. فی حین أنفال هی لصالح عامة الناس ، لا ینبغی أن یكون حساب شخصی. قال هارون لموسى بن جعفر: "سأرجع فدك إلیك! حدد حدوده ، وقال الإمام إن حدوده الأولى هی عدن ، والحدود الثانیة من سمرقند ، والحدود الثالثة لأفریقیا والحدود الرابعة لبحر قزوین وأرمینیا.

Waarom volg je Anfal niet?

Volgens het vers van de koran van Anfal is het van God en de profeet, en omdat de geleerden erfgenamen van de profeten zijn, bereikt het hen. Over het algemeen wordt ook gezegd dat: Anfal een onpersoonlijke eigenschap is. De rivieren, bergen, woestijnen, valleien en bossen zijn dus een goed voorbeeld. De misvatting is: het is bekend dat Anfal zich binnen een bepaald bereik bevindt. Bijvoorbeeld de rivieren van Iran! Of mijnen van Iran, terwijl Anfal van toepassing is op alle rivieren en niemand het recht heeft te bezitten: rivier of zee, ongeacht of deze zee zich in Iran bevindt of buiten Iran. Want het goddelijke gebod is geen vector tenzij God het zelf beperkt. Wanneer Anfal gesloten is, betekent dit dat God het universele discours is. Er is een regel over land dat zegt dat het land toebehoort aan degene die het heeft gebouwd (het land van opwekking), dus het land is van niemand totdat het is hersteld, dat wil zeggen voor industrieel of residentieel gebruik. Waarom is dit idee nu uitgekomen? Dat de Anfal niet van God is in Amerika of Europa, zou je de secularisten moeten vragen! Omdat ze God helemaal niet accepteren, willen ze de aarde en de zee aan hem toeschrijven. Een van de duidelijke tekenen van degenen die in God geloven, is het beoefenen van goddelijke geboden en bevelen. Dus degenen die de monotheïstische religies aanbidden, moeten accepteren dat Anfal aan God toebehoort, en niet om ze te overwinnen. Hoog op de tong! Of lezingen geven op conferenties, zichzelf een volgeling van Christus, Jodendom en Islam noemen, maar Anfal opvoeden heeft geen zin. Zelfs boeddhisten geven toe: Imam Khomeini's beweging niet alleen: het heeft de neiging tot religie in monotheïstische religies vergroot, maar ook in andere religies zijn mensen religieuzer geworden. Dus moeten ze hun religie bewijzen en Anfal waar het ook is kennen om bij God te horen en aan de hoogste leider te geven. Maar de jurisprudent is ook niet de eigenaar, maar beheert ze om te voorkomen: illegale inbeslagname, en kan het geven aan de behoeftigen, of de kost verdienen voor de mensen. Maar ook de jurisprudent: heeft het recht om het onroerend goed terug te krijgen. En pas de nodige wet toe. Omdat Imam Khomeini geloofde in de Supreme Leader van de Supreme Leader van de Jurisprudentie, de Supreme Leader van de Jurisprudentie van de hele wereld: hij moet aristocratie hebben En laat Anfal niet worden geplunderd: of omgezet in slecht verkregen eigendom. Er kan ook sprake zijn van uitbreiding van de geschiktheid. En om te zeggen dat omdat de opperste leider in Iran is, alleen Iraniërs kunnen: bestellen, maar dat is het niet. De absolute jurisdictie van de jurisprudentie kan niet worden verdeeld, wat betekent dat Egypte en Jordanië, of de VS en Rusland, maar geen afzonderlijke jurisprudentie. In plaats daarvan moet het, indien nodig, worden vertege en Armenië.

نوع اخبار :
برچسب : چرا انفال، پیگیری نمی شود؟،
لینک ها :
پنجشنبه 17 مرداد 1398 10:40 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacybestmeds.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianpharmacybestmeds.com/
<a href=http://canadianpharmacybestmeds.com/>online pharmacies</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :