ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

روشنفکران یمن هم مثل برخی روشنفکران: لیبرال دمکرات چشم خود را به غرب دوخته، و گوششان را به تبلیغات آنها پیوند زده اند. و فکر می کنند اگر گوش به: تبلیغات آمریکایی ها ندهند نمازشان قبول نمی شود! به همین مناسبت است که: ملت خود را مفلوک و مریض و گرسنه! معرفی می کنند، که فقط محتاج مجوز امریکا برای ورود: کمک های مردمی غربی است. در حالیکه ملت یمن بلوغ سیاسی دارند، و از حملات پراکنده و آتش بازیهای بی هدف آل سعود، ترسی به خود راه نمی دهند. زندگی خود را بخوبی اداره می کنند، و کمک به جبهه ها را هم فراموش نمی کنند. تبلیغات آمریکایی مانند عملکردشان است! همانطور که یک درصد خودشان را، 99درصد معرفی می کنند. حملات پراکند و ایذایی آل سعود را، که خلبانان از ترس مافوق خود انجام می دهند، یک جنگ تمام عیار معرفی می کنند! ولی موشک های دور برد و پهبادهای یمنی را، بی اهمیت جلوه می دهند. لذا فرماندهان اصلی یمن، نباید به حرف یقه سفید ها گوش بدهند! بلکه همانطور که تا کنون عمل کرده اند، مستقل و باقدرت عمل کنند. یکی از تاثیرات منفی روشنفکران یمنی، همین است که نگذاشته اند: کشور سرو سامان پیدا کند. سید الحوثی می تواند: مثل امام خمینی در ایران، جمهوری اسلامی اعلام کند و قانون اساسی، و انتخابات برگزار کند. ولی چهار سال است که هنوز به صورت: کمیته ای و ستاد موقت کشور را اداره می کنند. در حالیکه این موضوع به حثیت جهانی یمن لطمه می زند، و نشان می دهد سران ان کشور، هنوز تصمیمی نگرفته اند! و هدف خاصی را دنبال نمی کنند. در واقع سرگردان هستند. اولین چیزی که آن را بزرگنمایی می کنند، جدایی دو یمن است  و می کوشند: با لائیک نشان دادن یمن جنوبی و عدن، مردم صنعا را هم سکولار کنند! اما مردم عدن هم مذهبی هستند، و اگر جمهوری اسلامی اعلام شود، رای خواهند داد. یمن دموکراتیک یا یمن لیبرال، دیگر وجود خارجی ندارد. بلکه مردم یمن شمالی و جنوبی، به جمهوری واحد اسلامی رای خواهند داد. اگر جمهوری اسلامی تشکیل شود، هیات دولت و وزرا و تفکیک قوا و امثال ان پیاده شود، بطور طبیعی مناطقی که مقاومت می کنند، شناسایی شده و اصطکاک کمتری را بر جامعه تحمیل خواهند کرد. و بطور مستمر، از میزان مخالفان کاسته خواهد شد. طبق منشور سازمان ملل، اگر سه مشخصه فراهم شود آنها میتوانند: دولت خود را اعلام نمایند: زمین و مردم و پرچم! لذا یمن هیچگونه کمبودی، در این زمینه ندارد. اگر بتواند انتخابات برقرا کند، ولو در 60درصد مکانها باشد، بازهم برنده اصلی است. و میتواند اقدام کند. مخصوصا اینکه بتازگی، امارات سعی دارد از عدن خارج شود، عربستان هم سعی دارد با ایران مذاکره نماید. بنابر این خطر مهمی، آنها را تهدید نمی کند. بخصوص اینکه اکنون مسلح به سلاحهایی هستند، که فقط دنبال بهانه هستند! تا آن را آزمایش کنند. آل سعود هم اگر عاقل باشد، نباید این بهانه را ایجاد کند. اما آل سعود هم، از نقطه ضعف یمنی ها آگاه هست، و می داند یقه سفید ها فرماندهان را ترسانده اند، تا حکومت تشکیل ندهد! و میداند که حمله کم آنها را هم، بزرگ نشان می دهند! لذا برای زنده ماندن خودشان، حملاتی کورکورانه به مناطق غیر نظامی را، ادامه خواهد داد. لذا باید الحوثی ها این عناصر نفوذی را، از خود طرد کنند تا حمله آل سعود هم، قطع شود! و با اعلام (جمهوری اسلامی یمن متحد) همه اینها غربال می شوند! کسانی که با ارمان های مردم یمن متحد، نسبتی ندارند مجبور به ترک مسئولیت خواهد شد! اگر مقاومت کنند، با مردم طرفند، یعنی خط قرمزی بین: همه نیروهای انقلابی و ضد انقلاب کشیده خواهد شد. و دشمنان مردم یمن، مجبور خواهند شد به دشمنی خود، اعتراف کنند.

Why not Yemen, the Islamic Republic?

Yemeni intellectuals, like some intellectuals: Liberal Democrats have turned their eyes to the West, and have tied their ears to their propaganda. And they think if they don't listen to American propaganda their prayers will not be accepted! That is why: Your nation is destitute, sick and hungry! They only need US authorization for entry: Western aid. While the Yemeni nation has a political maturity, they are not afraid of sporadic attacks and endless al-Saud fireworks. They manage their lives well, and do not forget to help the fronts. American advertising is like their performance! As a percent of them introduce themselves, 99 percent. The sporadic attacks of al-Saud, which pilots are waging for fear of their superiors, represent a full-blown war! But the long-range missiles and the Yemeni drones seem trivial. So Yemen's top commanders should not listen to the white collar! Rather, as they have done so far, act independently and powerfully. One of the negative effects of the Yemeni intellectuals is that they have not let up: the country is regulated. Sayed al-Houthi can: Like Imam Khomeini in Iran, proclaim the Islamic Republic and hold a constitution and elections. But for four years it is still running: a committee and an interim headquarters. While this is damaging to Yemen's international prestige, and shows that its leaders have not made a decision yet! And they do not pursue a specific purpose. They are actually wandering. The first thing they magnify is the separation of the two Yemenis and they try to make the people of Sanaa more secular by showing the laymen of South Yemen and Aden! But the people of Aden are also religious, and will vote if the Islamic Republic is declared. Democratic Yemen or Liberal Yemen no longer exists. Rather, the people of northern and southern Yemen will vote for the Islamic Republic. If the Islamic Republic is formed, the cabinet and ministers, and the separation of powers and the like, will naturally identify areas of resistance that will impose less friction on society. And continually, the opposition will be reduced. According to the UN Charter, if three characteristics are provided they can: declare their government: the land, the people and the flag! Therefore, Yemen has no shortage in this regard. If he can win the election, even though he is in 60 percent of the vote, he is still the main winner. And can act. Especially as the UAE is trying to get out of Eden recently, Saudi Arabia is also trying to negotiate with Iran. Therefore, an important danger does not threaten them. Especially since they are now armed with weapons, just looking for an excuse! To test it. Al Saud, if he is wise, should not make this excuse. But Al Saud, too, is aware of the Yemeni weakness, and he knows that white collars have frightened the commanders so that they will not form a government! And he knows their low attack is great too! So they will continue their blind attacks on civilian areas to survive. Therefore, the Houthis must discard these intrusive elements in order to stop the Al Saud attack! And with the proclamation (United Islamic Republic of Yemen) all this is being sifted! Those who have nothing to do with the aspirations of the Yemeni people will have to leave! If they resist, they stand with the people, the red line between: All revolutionary and counter-revolutionary forces will be drawn. And the enemies of the Yemeni people will have to admit their animosity.

لماذا لا الیمن ، الجمهوریة الإسلامیة؟

المثقفون الیمنیون ، مثل بعض المثقفین: الدیمقراطیون اللیبرالیون قد حولوا أعینهم إلى الغرب ، وربطوا آذانهم بالدعایة. ویعتقدون أنهم إذا لم یستمعوا إلى الدعایة الأمریكیة فلن یتم قبول صلواتهم! هذا هو السبب: أمتك هی المعدمة والمرضى والجیاع! إنهم یحتاجون فقط إلى إذن الولایات المتحدة للدخول: المساعدات الغربیة. فی حین أن الأمة الیمنیة تتمتع بنضج سیاسی ، إلا أنها لا تخشى من الهجمات المتقطعة والألعاب الناریة التی لا تنتهی من آل سعود. إنهم یدیرون حیاتهم جیدًا ، ولا تنسوا مساعدة الجبهات. الإعلان الأمریكی یشبه أدائهم! كنسبة مئویة منهم یقدمون أنفسهم ، 99 فی المئة. تمثل الهجمات المتفرقة التی یشنها آل سعود ، والتی یشنها الطیارون خوفًا من رؤسائهم ، حربًا شاملة! لكن الصواریخ بعیدة المدى والطائرات بدون طیار الیمنیة تبدو تافهة. لذلك یجب ألا یستمع كبار قادة الیمن إلى ذوی الیاقات البیضاء! بدلا من ذلك ، كما فعلوا حتى الآن ، التصرف بشكل مستقل وقوی. أحد الآثار السلبیة للمفكرین الیمنیین هو أنهم لم یستسلموا: البلد منظم. یستطیع سید الحوثی: مثل الإمام الخمینی فی إیران ، إعلان الجمهوریة الإسلامیة وإجراء دستور وانتخابات. ولكن لمدة أربع سنوات لا تزال تعمل: لجنة ومقر مؤقت. فی حین أن هذا یضر بمكانة الیمن الدولیة ، ویظهر أن قادتها لم یتخذوا قرارًا بعد! وهم لا یسعون لتحقیق هدف محدد. إنهم یتجولون بالفعل. أول ما یضخونه هو فصل الیمنیین ویحاولون جعل أهل صنعاء أكثر علمانیة من خلال إظهار العلمانیین فی جنوب الیمن وعدن! لكن أهل عدن متدینون أیضاً ، وسوف یصوتون إذا أعلنت الجمهوریة الإسلامیة. لم تعد الیمن الدیمقراطیة أو الیمن اللیبرالی قائمة. بدلاً من ذلك ، فإن سكان شمال وجنوب الیمن سیصوتون لصالح الجمهوریة الإسلامیة. إذا تم تشكیل الجمهوریة الإسلامیة ، فإن مجلس الوزراء والوزراء ، وفصل السلطات وما شابه ذلك ، سوف یحددون بطبیعة الحال مناطق المقاومة التی ستفرض احتكاكاً أقل على المجتمع. وباستمرار ، سیتم تخفیض المعارضة. وفقًا لمیثاق الأمم المتحدة ، إذا تم توفیر ثلاث خصائص ، فیمكنهم: إعلان حكومتهم: الأرض والشعب والعلم! لذلك ، لیس لدى الیمن نقص فی هذا الصدد. إذا تمكن من الفوز فی الانتخابات ، على الرغم من أنه حصل على 60 فی المائة من الأصوات ، فإنه لا یزال الفائز الرئیسی. ویمكن أن تعمل. خاصة وأن دولة الإمارات العربیة المتحدة تحاول الخروج من عدن مؤخرًا ، تحاول المملكة العربیة السعودیة أیضًا التفاوض مع إیران. لذلك ، لا یهددهم خطر مهم. خاصة وأنهم الآن مسلحون بالأسلحة ، فقط یبحثون عن عذر! لاختباره. یجب على آل سعود ، إذا كان حكیماً ، ألا یجعل هذا العذر. لكن آل سعود أیضًا یدرك الضعف الیمنی ، وهو یعلم أن الیاقات البیضاء أخافت القادة حتى لا یشكلون حكومة! وهو یعلم أن هجومهم المنخفض أمر عظیم للغایة! لذلك سوف یواصلون هجماتهم العمیاء على المناطق المدنیة من أجل البقاء. لذلك ، یجب على الحوثیین تجاهل هذه العناصر المتطفلة من أجل وقف هجوم آل سعود! ومع الإعلان (جمهوریة الیمن الإسلامیة الموحدة) كل هذا یجری غربله! أولئك الذین لا علاقة لهم بتطلعات الشعب الیمنی سیضطرون إلى المغادرة! إذا قاوموا ، فإنهم یقفون مع الشعب ، والخط الأحمر بین: سیتم رسم جمیع القوى الثوریة والقوى المضادة للثورة. وسیتعین على أعداء الشعب الیمنی الاعتراف بعدائهم.

यमन, इस्लामिक रिपब्लिक क्यों नहीं?

यमनी बुद्धिजीवी, कुछ बुद्धिजीवियों की तरह: लिबरल डेमोक्रेट्स ने अपनी आँखें पश्चिम की ओर कर ली हैं, और अपने प्रचार के लिए अपने कान बांध दिए हैं। और वे सोचते हैं कि यदि वे अमेरिकी प्रचार को नहीं सुनेंगे तो उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी! यही कारण है कि: आपका राष्ट्र निराश्रित, बीमार और भूखा है! उन्हें केवल प्रवेश के लिए अमेरिकी प्राधिकरण की आवश्यकता है: पश्चिमी सहायता। जबकि यमनी राष्ट्र की राजनीतिक परिपक्वता है, वे छिटपुट हमलों और अंतहीन अल-सऊद आतिशबाजी से डरते नहीं हैं। वे अपने जीवन को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, और मोर्चों की मदद करना नहीं भूलते हैं। अमेरिकी विज्ञापन उनके प्रदर्शन की तरह है! उनमें से एक प्रतिशत ने अपना परिचय दिया, 99 प्रतिशत। अल-सऊद के छिटपुट हमले, जो पायलट अपने वरिष्ठों के डर से कर रहे हैं, एक पूर्ण विकसित युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं! लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलें और यमनी ड्रोन तुच्छ प्रतीत होते हैं। इसलिए यमन के शीर्ष कमांडरों को सफेदपोश की बात नहीं माननी चाहिए! बल्कि, जैसा कि उन्होंने अभी तक किया है, स्वतंत्र रूप से और शक्तिशाली रूप से कार्य करें। यमनी बुद्धिजीवियों के नकारात्मक प्रभावों में से एक यह है कि उन्होंने इसे नहीं छोड़ा है: देश को विनियमित किया जाता है। सैयद अल-हौथी कर सकते हैं: ईरान में इमाम खुमैनी की तरह, इस्लामी गणतंत्र की घोषणा करें और एक संविधान और चुनाव आयोजित करें। लेकिन चार साल से यह चल रहा है: एक समिति और एक अंतरिम मुख्यालय। जबकि यह यमन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, और यह दर्शाता है कि इसके नेताओं ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है! और वे एक विशिष्ट उद्देश्य का पीछा नहीं करते हैं। वे वास्तव में भटक रहे हैं। पहली बात यह है कि वे दो यमनियों को अलग करते हैं और वे दक्षिण यमन और अदन के लोगों को दिखा कर सना के लोगों को अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश करते हैं! लेकिन अदन के लोग धार्मिक भी हैं, और इस्लामिक गणराज्य घोषित होने पर मतदान करेंगे। डेमोक्रेटिक यमन या लिबरल यमन अब मौजूद नहीं है। बल्कि उत्तरी और दक्षिणी यमन के लोग इस्लामिक गणराज्य को वोट देंगे। यदि इस्लामी गणतंत्र का गठन होता है, तो कैबिनेट और मंत्री, और शक्तियों और इस तरह से अलग होने से स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान होगी जो समाज पर कम घर्षण लागू करेंगे। और लगातार, विरोध कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, यदि तीन विशेषताएं प्रदान की जाती हैं, तो वे कर सकते हैं:होगी।

نوع اخبار :
برچسب : چرا یمن، جمهوری اسلامی، اعلام نمی کند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :