ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تنها ماندن آمریکا برای ائتلاف ضد ایران، نقطه پایان قدرت امریکا، آغاز فروپاشی است، چه آن ار بپذیرند یا نه.  این ائتلاف البته امر مهمی هم نبود! فقط آمریکا ادعا کرده بود که: می خواهد امنیت کشتی ها را، در خلیج فارس تامین کند. توهم آنها از نا امنی خلیج فارس را، هیچکس قبول نکرد. زیرا که خلیج فارس با ثبات ترین، و امن ترین نقطه دنیا بوده است. اگر در طول تاریخ چندین هزار ساله خود، چند روز هم نا امن شده، به دلیل حضور نظامی بیگانگان بوده است. چه آن زمان که پرتغالیها حمله کردند، و بندر گمبرون را تصرف کردند. چه زمانی که انگلیسها و آمریکاییها، ناو های جنگی را وارد خلیج فارس کردند. آنها در توهم خود، خلیج فارس را با اقیانوس ارام اشتباه گرفتند! فکر کردند که اگر ناو جنگی ببرند، به چشم نمی آید. زیرا که اقیانوس ها اینطورند. ولی خلیج فارس خانه کوچکی است، که فقط یک در کوچکتر دارد! بنام تنگه هرمز. هرچیزی در آن وارد شود ثبت می شود. همه ابزار ها و سلاح ها و کالاهای آن، تحت کنترل در می آید. خود آمریکایی و انگلیسی ها هم می دانند: اگر رهبر ایران دستور دهد، کلیه ناوهای جنگی آنها با تمام داراییهایش، سالم به ساحل ها هدایت شده و تملک می شوند! تعجب آنها از همین است: که چرا چنین دستوری صادر نمی شود! آنها نمی دانند قدرت ایران، برای زور گویی نیست! قدرت ایران ناشی از قدرت خدا است، و با همان نسبت عمل می کند. نمونه عینی آن واقعه طبس است. خدا آنها را ساقط کرد! والا، بنی صدر که آنها را بمباران کرد، برای ازبین بردن مدارک جرم بود. در خلیج فارس هم اگر بادی بیاید! یا طوفان شود همین اتفاق می افتد. یعنی همه کشتی ها و ناوها سالم می مانند، ولی ممکن است جاسوسانی باشند(مانند امارات یا بحرین) که آنها را دعوت کرده اند، لذا برای محو مدارک، ناچار شوند خودزنی کرده و: همه ناوها را بمباران کنند! که این باعث نابودی خودشان هم خواهد شد. فرمولی که که درطبس بکار گرفته شد. و تکرار آن برای خدا کاری ندارد. طبق دستور خدا هیچ کس: حق حمله یا شروع جنگ را ندارد(مگر به اجازه خدا) و اگر جنگی هم هست، باید سریع تمام شود.  زیرا نابودی انسان ها، کفران نعمت است. نابودی هر نعمتی، کفران نعمت است، و آفرینش و قدرت خدا را از بین می برد. پس برای اینکه بدانیم چطور: ایران ابر قدرت جهان شد، باید با خدا معامله کنیم و: خدا را بشناسیم. موضوع به امروز هم ختم نمی شود. ایران همیشه ابر قدرت بوده، ولی آنهاییکه دیدگاه ابزاری داشتند، یا دهری و مادی بودند باور نمی کردند! می گفتند ایران دست خالی، که ابر قدرت نمی شود! هرچه امام خمینی می گفت: پیروزی خون بر شمشیر! انها می گفتند: پیروزی مشت برسندان امکان ندارد. زیرا دیدگاهی کمونیستی و ابزاری داشتند. ولی خداوند برای اینکه آنها هم ببینند، چنین روزی را آورد که: ناوهای جنگی آمریکا و انگلیس، در گرو ایران باشند. گرچه انها از همان روزی که حرکت کردند، دیگر متعلق به امریکا و انگلیس نبودند!  یک نظامی می داند اسلحه باید در اسلحه خانه باشد. هواپیما در اشیانه باید باشد. وقتی هواپیمایی برای ماموریت بیرون رفت، باید سریع برگردد. وقتی برنگشت یعنی از اختیار آنها خارج شده. که در تئوری نظامی انرا، جزیره برمودا می گویند. خلیج فارس آن جزیره برموردایی است که: همه ناوها را بسوی خود می کشد، و دیگر پس نمی دهد! زیرا کارایی خود را از دست داده اند. چون آغاز حرکت یک ناو، برابر با کودتا بود، و ناو هم بلافاصله برمی گشت. زیرا ماموریت انجام داده و: دولتهایی را ساقط کرده، و تحویل غیرنظامیان وفادار به نظامیان داده. اما در خلیج فارس، همه ناوها جمع شده، اخته شده،کاری نمی توانند بکنند! امکان و راه بازگشت هم ندارند.

How did Iran become a superpower?

America's only stay for the anti-Iran coalition, the end point of American power, is the beginning of the collapse, whether they accept it or not. This coalition was not, of course, important! Only the United States has claimed that it wants to secure the ships in the Persian Gulf. Nobody accepted their illusion of Persian Gulf insecurity. Because: the Persian Gulf has been the most stable, and safest place in the world. If it has been unsafe for several days throughout its several-thousand-year history, it may have been because of the military presence of aliens. What happened when the Portuguese invaded, seizing the port of Gambron. What time did the British and Americans bring the warships into the Persian Gulf? In their illusion, they confused the Persian Gulf with the Pacific Ocean! They thought that if they had a warship, it would not be possible. Because: the oceans are like that. But the Persian Gulf is a small house, with only one smaller door! Called the Strait of Hormuz. Anything that goes into it is recorded. All of its tools and weapons and goods come under control. The Americans and the British themselves know: If the Iranian leader orders, all their warships with all their assets will be safely driven to the shores! Their surprise is this: why such an order is not issued! They do not know the power of Iran, not to say force! Iran's power stems from the power of God, and acts in the same way. An example of this is the Tabas event. God overthrew them! Wala, Bani Sadr who bombed them, was guilty of destroying evidence. In the Persian Gulf too if there is wind! Or it could be a storm. That is, all ships and ships are safe, but there may be spies (such as the Emirates or Bahrain) who have invited them, so they have to shell out to destroy documents: bomb all the ships! This will also destroy them. The formula used in the stall. And repeating it has nothing for God. According to God's command, no one has the right to attack or start a war (except by God's permission), and if there is a war, it must end quickly. For the destruction of mankind is a blessing in disbelief. The destruction of all blessings is the rejection of blessings, and it destroys God's creation and power. So to know how: Iran has become the superpower of the world, we must deal with God and: Know God. The issue does not end today. Iran has always been a superpower, but those who were instrumental, or materialistic, would not believe it! They said Iran was empty-handed, that would not become a superpower! What Imam Khomeini said: Victory over the sword! They would say: It is impossible to win a fist. Because: they had a communist and instrumental view. But God made it a day for them to see: The US and British warships were in Iran. However, from the day they left, they no longer belong to the US and Britain! A military man knows the gun must be in the gun. The plane should be in the lair. When the plane leaves for the mission, it must return quickly. When they do not return, they are out of their control. In military theory, the island of Bermuda is called. The Persian Gulf is the island of Bermuda: It kills all ships, and never gives back! Because: they have lost their performance. Because: the start of a ship's movement was equal to the coup, and the ship was returning immediately. Because it has done the mission and: overthrows governments, and delivered civilians loyal to the military. But in the Persian Gulf, all ships are crushed, castrated, they can do nothing! There is no way back.

كیف أصبحت إیران قوة عظمى؟

إن بقاء أمریكا الوحید للتحالف المناهض لإیران ، نقطة النهایة للقوة الأمریكیة ، هو بدایة الانهیار ، سواء قبلوه أم لا. هذا التحالف لم یكن ، بالطبع ، مهم! ادعت الولایات المتحدة فقط أنها ترید تأمین السفن فی الخلیج الفارسی. لا أحد یقبل وهمهم بانعدام الأمن فی الخلیج الفارسی. لأن الخلیج الفارسی كان أكثر المناطق استقرارًا وأمانًا فی العالم. إذا كانت غیر آمنة لعدة أیام طوال تاریخها الذی دام عدة آلاف من السنین ، فربما كان ذلك بسبب الوجود العسكری للأجانب. ماذا حدث عندما غزت البرتغالیة ، والاستیلاء على میناء Gambron. فی أی وقت جلب البریطانیون والأمریكیون السفن الحربیة إلى الخلیج الفارسی؟ فی وهمهم ، خلطوا بین الخلیج الفارسی والمحیط الهادئ! لقد اعتقدوا أنه إذا كانت لدیهم سفینة حربیة ، فلن یكون ذلك ممكنًا. لأن المحیطات هی من هذا القبیل. لكن الخلیج الفارسی منزل صغیر ، به باب واحد أصغر فقط! دعا مضیق هرمز. یتم تسجیل أی شیء یذهب إلى ذلك. جمیع أدواتها والأسلحة والسلع تخضع للسیطرة. یعرف الأمریكیون والبریطانیون أنفسهم: إذا أمر الزعیم الإیرانی ، فسیتم نقل جمیع سفنهم الحربیة بكل ممتلكاتهم بأمان إلى الشواطئ! دهشتهم هی: لماذا لا یصدر مثل هذا الطلب! إنهم لا یعرفون قوة إیران ، ولا یقولون القوة! قوة إیران تنبع من قوة الله ، وتعمل بنفس الطریقة. مثال على ذلك هو حدث Tabas. أطاحهم الله! ولاء ، بنی الصدر الذی قصفهم ، كانت مذنبة بتدمیر الأدلة. فی الخلیج الفارسی أیضًا إذا كانت هناك ریح! أو یمكن أن تكون عاصفة. أی أن جمیع السفن والسفن آمنة ، ولكن قد یكون هناك جواسیس (مثل الإمارات أو البحرین) الذین دعواهم ، لذلك علیهم أن یقصفوا لتدمیر الوثائق: قصف جمیع السفن! هذا سوف یدمرهم أیضا. الصیغة المستخدمة فی المماطلة. وتكرار ذلك لیس له شیء بالنسبة لله. وفقًا لأمر الله ، لا یحق لأحد أن یهاجم أو یبدأ حربًا (إلا بإذن الله) وإذا كانت هناك حرب ، فیجب أن تنتهی بسرعة. لتدمیر البشریة هو نعمة فی الكفر. تدمیر كل البركات هو رفض البركات ، ویدمر خلق الله وقوته. لكی نعرف كیف: أصبحت إیران القوة العظمى فی العالم ، یجب أن نتعامل مع الله و: أعرف الله. القضیة لا تنتهی الیوم. لطالما كانت إیران قوة عظمى ، لكن أولئك الذین كانوا فاعلین ، أو مادیین ، لم یصدقوا ذلك! قالوا إن إیران خالیة الیدین ، ولن تصبح قوة عظمى! ما قاله الإمام الخمینی: النصر على السیف! سیقولون: من المستحیل الفوز بقبضة. لأن لدیهم وجهة نظر شیوعیة ومفیدة. لكن الله جعله یومًا لیراهم: السفن الحربیة الأمریكیة والبریطانیة كانت فی إیران. ومع ذلك ، فمنذ مغادرتهم ، لم یعودوا ینتمون إلى الولایات المتحدة وبریطانیا! رجل عسكری یعرف أن البندقیة یجب أن تكون فی البندقیة. یجب أن تكون الطائرة فی المخبأ. عندما تغادر الطائرة للمهمة ، یجب أن تعود بسرعة. عندما لا یعودون ، یكونون خارج نطاق سیطرتهم. فی النظریة العسكریة ، تسمى جزیرة برمودا. الخلیج الفارسی هو جزیرة برمودا: إنه یقتل جمیع السفن ، ولا یرد أبدًا! لأنهم فقدوا أدائهم. لأن بدایة حركة السفینة كانت مساویة للانقلاب ، وكانت السفینة عائدة على الفور. لأنها قامت بالمهمة و: أطاحت بالحكومات ، و سلمت مدنیین موالین للجیش. لكن فی الخلیج الفارسی ، یتم سحق جمیع السفن ، مخصی ، لا یمكنهم فعل أی شیء! لا یوجد طریق العودة.

¿Cómo se convirtió Irán en una superpotencia?

La única estadía de Estados Unidos para la coalición anti Irán, el punto final del poder estadounidense, es el comienzo del colapso, lo acepten o no. ¡Esta coalición no era, por supuesto, importante! Solo Estados Unidos ha afirmado que quiere asegurar los barcos en el Golfo Pérsico. Nadie aceptó su ilusión de inseguridad en el Golfo Pérsico. Porque el Golfo Pérsico ha sido el lugar más estable y seguro del mundo. Si ha sido inseguro durante varios días a lo largo de su historia de varios miles de años, puede haber sido debido a la presencia militar de extraterrestres. Lo que sucedió cuando los portugueses invadieron, tomando el puerto de Gambron. ¿A qué hora trajeron los buques de guerra británicos y estadounidenses al Golfo Pérsico? ¡En su ilusión, confundieron el Golfo Pérsico con el Océano Pacífico! Pensaron que si tuvieran un buque de guerra, no sería posible. Porque los océanos son así. ¡Pero el Golfo Pérsico es una casa pequeña, con solo una puerta más pequeña! Llamado el Estrecho de Ormuz. Todo lo que entra se registra. Todas sus herramientas, armas y bienes quedan bajo control. Los estadounidenses y los británicos mismos saben: si las órdenes del líder iraní, todos sus buques de guerra, con todos sus activos, serán conducidos con seguridad a las costas. Su sorpresa es esta: ¡por qué no se emite tal orden! ¡No conocen el poder de Irán, por no decir la fuerza! El poder de Irán proviene del poder de Dios, y actúa de la misma manera. Un ejemplo de esto es el evento de Tabas. ¡Dios los derrocó! Wala, Bani Sadr que los bombardeó, fue culpable de destruir pruebas. ¡En el Golfo Pérsico también si hay viento! O podría ser una tormenta. Es decir, todos los barcos y barcos están a salvo, pero puede haber espías (como los Emiratos o Bahrein) que los han invitado, por lo que tienen que desembolsar para destruir documentos: ¡bombardeen todos los barcos! Esto también los destruirá. La fórmula utilizada en el puesto. Y repetirlo no tiene nada para Dios. Según el mandato de Dios, nadie tiene el derecho de atacar o comenzar una guerra (excepto con el permiso de Dios) y si hay una guerra, debe terminar rápidamente. Porque la destrucción de la humanidad es una bendición en incredulidad. La destrucción de todas las bendiciones es el rechazo de las bendiciones, y destruye la creación y el poder de Dios. Para saber cómo: Irán se ha convertido en la superpotencia del mundo, debemos tratar con Dios y: Conocer a Dios. El problema no termina hoy. Irán siempre ha sido una superpotencia, ¡pero aquellos que fueron instrumentales o materialistas no lo creerían! Dijeron que Irán tenía las manos vacías, ¡eso no se convertiría en una superpotencia! Lo que dijo el imán Jomeini: ¡Victoria sobre la espada! Ellos dirían: es imposibleso.

نوع اخبار :
برچسب : ایران، چگونه ابرقدرت شد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو