ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ترامپ با روزی صدو پنجاه دروغ!  رکوردی بی سابقه برجای گذشته است. سوال اینجاست که ایا مردم امریکا، به چنین دروغ گویی دوباره رای خواهند داد؟ یا اجازه خواهند داد که: دوباره یک دروغگوی پیمان شکن، بر انها حکومت کند؟  فریبکاری که با پول شخصی خود، مردم را فریب داده بود، و مردم تصور می کردند وی، از سرمایه خود برای رفاه مردم هزینه خواهد کرد. ولی نه تنها از درآمد خود به مردم کمکی نکرد، بلکه با اعطای مجوز های غیرقانونی، باعث شد تا درآمد خصوصی شرکتهایش بیشتر شود. لذا مردم آمریکا به او رای ندهند، بلکه حتی نگذارند بنام آنها هم، رای داده شود. زیرا ممکن است وی با پرداخت برخی هزینه ها، مردم را تشویق به رای دادن کند. ولی کسانی هم که پول می گیرند تا رای دهند، بدانند که نباید سرنوشت کشورشان را، برای یک شام یا جشن و مهمانی فدا کنند. انهاییکه به عنوان هوادار ترامپ، در اطراف او جمع می شوند، تا او هم جرات کند و دروغ های بیشتری بگوید، بدانند که مسئولیت تاریخی خود را زیرپا گذاشته، و آیندگان با توجه به همین عکس ها، تک تک آنها را شناسایی و به: سزای اعمالشان خواهند رساند. مردم آمریکا آگاه هستند و در هیچ یک از این بازی ها وارد نمی شوند، و کارت بازی آنها نمی شوند. هیچگاه در انتخابات دولتی و الکترال، درصد شرکت کنندگان به بالای یک سوم نرسیده! و این نشان می دهد فقط کسانی رای می دهند که: تطمیع شده، پول گرفته اند و یا وعده: گرفتن پول به آنها داده شده. بنابراین به یک سوم شرکت کننده در این نوع انتخابات، اعلام می کنیم تحریم انتخابات، بهترین مسئولیت آنها در این زمان است. زیرا به نام شما هر کاری می خواهند انجام می دهند. به نام اینکه شما به آنها رای داده اید، تمام پیمان شکنی های بین المللی و داخلی را انجام می دهند، و با فریب مردم می گویند: این کار به نفع است. شما می دانید که دیوار مکزیک یک بهانه است، تا میلیارد ها دلار پول مالیات مردم، در جیب پیمانکاران و شرکای ترامپ برود؟ شما بهتر می دانید که 40میلیون از مردم آمریکا، گرسنه اند و شبها در کارتن می خوابند. شما می دانید 25درصد مردم آمریکا در زندانها، به سر می برند. و با پول مالیات شما فقط شرکتهای ترامپ، و دامادش سود می برند؟ آیا نمی دانید که 22تریلیون دلار، برای شما بدهی ایجاد شده تا در: عراق و افغانستان دخالت کنند؟ فقط برای اینکه بتوانند: مواد مخدر افغانستان را، سریعتر به اروپا و آمریکا برسانند؟ آیا نمی دانید که فروش اسلحه به دولت آل سعود، باعث کشتار کودکان یمنی است؟ و ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد تا بیشتر بفروشد؟ آیا می دانید که مالیات های شما، در جیب نتانیاهو می رود تا با آن: کودکان فلسطینی را بکشد، خانواده های آنها را آواره کند، و خانه هایشان را بر سرشان خراب کند؟ اگر نمی دانید بدانید که حفاظت: از رژیم آل سعود باعث شده، تا عوامل آنها یازده سپتامبر را لاپوشانی کنند، و داعش و القاعده را ثروتمند نماید؟ همه کودکان امروزه هم می دانند که: حضور نظامی آمریکا در تمام کشورها، باعث کشته شدن: بی جهت سربازان و جوانان شما می شود. زنان خانه دار هم می دانند که: اگر ترامپ اینهمه دروغ نمی گفت، یک روز هم قادر به ادامه زندگی نبود؟ آیا برکسی پوشیده است که ایرانیان، چه ظلمهایی که از دست ترامپ نکشیدند؟ از یکطرف برجام را پاره می کند، وزیر خارجه ایران را تحریم می کند! و از طرف دیگر می گوید: ایرانی ها شدیدا خواستار مذاکره هستند! شما می دانید که تحریم ها یک دروغی بیش نیست، ایرانی ها تحریم را دور زده، به سلامت و رفاه زندگی می کنند. همه این دروغها برای جلب آرا است. بنابر این دنیای فردا در دستان شماست. پس از اشتباه دوباره برحذر باشید.

Do the American people vote for the liars?

Trump with a day and a half fifty lies! There is an unprecedented record in the past. The question is, will the American people vote again on such a lie? Or will they let them: a liar again, rules them? The deceiver who deceived the people with his own money and people thought he was going to spend his money for the welfare of the people. But: not only did he not help people with his income, but by giving them illegal licenses, he increased his companies' private income. So the American people don't vote for him, they don't even let him be named. Because: he might encourage people to vote by paying some fees. But even those who get money to vote know that they should not sacrifice their country's destiny for a dinner or a party. Those who, as Trump's supporters, gather around him, to dare him to lie further, to know that he has violated his historical responsibility, and to identify the offspring with each of these photos, and to: They will be rewarded for their actions. The American people are aware and not involved in any of these games, and they are not playing cards. The percentage of voters never exceeds one-third in the general election and in the general election! And this shows that only those who vote are: lured, taken money or promised: given money. So to one-third of those who run in this kind of election, we say boycotting elections is their best responsibility at this time. Because: they do whatever they want in your name. In the name that you have voted for them, they are doing all the international and domestic pacts, and deceiving people are saying: It is in their favor. You know the wall of Mexico is an excuse to go for billions of dollars in taxpayers' pockets and Trump's partners? You know better than 40 million Americans are hungry and sleeping in cartons at night. You know, 25 percent of Americans are in prisons. And with your tax money only the Trump companies and his groom benefit? Don't you know that $ 22 trillion in debt has been created for you to intervene in: Iraq and Afghanistan? Just to be able to: Afghanistan drugs faster to reach Europe and America? Don't you know that selling weapons to the Al Saud government is killing Yemeni children? And Trump vetoed congressional legislation to sell more? Did you know that your taxes go in Netanyahu's pocket to kill Palestinian children, displace their families, and destroy their homes? If you don't know that protection: Has the al-Saud regime covered 9/11 and made ISIL and al-Qaeda rich? All children nowadays know that: US military presence in all countries kills: without your soldiers and youth. Housewives also know that: If Trump hadn't lied so much, would he not be able to live a day? Is there a cover that the Iranians did not kill Trump? On the one hand, it breaks the border, sanctions the Iranian Foreign Minister! And on the other hand, he says: Iranians desperately want to negotiate! You know that the sanctions are a lie, the Iranians bypass the sanctions, live in health and prosperity. All these lies are for votes. So: tomorrow's world is in your hands. Be careful again after the mistake.

هل یصوت الشعب الأمریكی للكذابین؟

ورقة رابحة مع یوم ونصف الأكاذیب الخمسین! هناك سجل غیر مسبوق فی الماضی. والسؤال هو ، هل سیصوت الشعب الأمریكی مرة أخرى على مثل هذه الكذبة؟ أم سیسمحون لهم: كاذب مرة أخرى ، یحكمهم؟ المخادع الذی خدع الناس بأمواله الخاصة ، ویعتقد الناس أنه كان سینفق أمواله من أجل رفاهیة الشعب. لكنه لم یساعد فقط الأشخاص الذین دخلهم ، ولكن من خلال منحهم تراخیص غیر قانونیة ، زاد من الدخل الخاص لشركاته. لذلك الشعب الأمریكی لا یصوت لصالحه ، حتى أنهم لا یسمحون له بالتسمیة. لأنه قد یشجع الناس على التصویت عن طریق دفع بعض الرسوم. لكن حتى أولئك الذین یحصلون على المال للتصویت یعلمون أنه لا ینبغی لهم التضحیة بمصیر بلدهم لتناول العشاء أو الاحتفال. أولئك الذین تجمعوا حوله ، بصفتهم من مؤیدی ترامب ، لیجرؤوا على الكذب أكثر ، لیعرفوا أنه انتهك مسؤولیته التاریخیة ، وتحدید النسل مع كل من هذه الصور ، و: سیتم مكافأتهم على تصرفاتهم. الشعب الأمریكی مدرك ولا یشارك فی أی من هذه الألعاب ، ولا یلعبون الورق. إن نسبة الناخبین لا تتجاوز أبدا الثلث فی الانتخابات العامة وفی الانتخابات العامة! وهذا یدل على أن فقط أولئك الذین یصوتون هم: إغراء ، أخذ المال أو وعد: أعطیت المال. لذلك لثلث الذین خاضوا الانتخابات من هذا النوع ، نقول إن مقاطعة الانتخابات هی أفضل مسؤولیاتهم فی هذا الوقت. لأنهم یفعلون ما یریدون باسمك. بالاسم الذی صوتت لصالحهم ، یفعلون جمیع المواثیق الدولیة والمحلیة ، ویخدعون الناس یقولون: إنه فی صالحهم. هل تعلم أن جدار المكسیك هو ذریعة للذهاب لملیارات الدولارات من جیوب دافعی الضرائب وشركاء ترامب؟ أنت تعرف أفضل من 40 ملیون أمریكی یعانون من الجوع وینامون فی كرتون لیلا. كما تعلمون ، 25٪ من الأمریكیین فی السجون. ومع أموال الضرائب الخاصة بك فقط شركات ترامب وفوائده العریس؟ ألا تعلم أنه تم إنشاء 22 تریلیون دولار من الدیون لكی تتدخل فیها: العراق وأفغانستان؟ فقط لتكون قادرة على: المخدرات أفغانستان أسرع للوصول إلى أوروبا وأمریكا؟ ألا تعلم أن بیع الأسلحة لحكومة آل سعود یقتل الأطفال الیمنیین؟ وترامب نقضت تشریعات الكونغرس لبیع أكثر من ذلك؟ هل تعلم أن ضرائبك تدخل فی جیب نتنیاهو لقتل الأطفال الفلسطینیین وتهجیر عائلاتهم وتدمیر منازلهم؟ إذا كنت لا تعرف تلك الحمایة: هل قام نظام آل سعود بتغطیة أحداث 11 سبتمبر وجعل تنظیم الدولة الإسلامیة وتنظیم القاعدة ثریین؟ یعرف جمیع الأطفال هذه الأیام أن الوجود العسكری الأمریكی فی جمیع البلدان یقتل: بدون جنودك وشبابك. تعرف ربات البیوت أیضًا: إذا لم یكذب ترامب كثیرًا ، فلن یكون قادرًا على العیش یومًا؟ هل هناك غطاء لم یقتل الإیرانیون ترامب؟ من ناحیة ، إنه یكسر الحدود ویفرض عقوبات على وزیر الخارجیة الإیرانی! ومن ناحیة أخرى ، یقول: یرید الإیرانیون بشدة التفاوض! أنت تعلم أن العقوبات كذبة ، الإیرانیون یتخطون العقوبات ، ویعیشون فی صحة ورخاء. كل هذه الأكاذیب هی للأصوات. لذلك عالم الغد بین یدیك. كن حذرا مرة أخرى بعد الخطأ.

¿Vota el pueblo estadounidense por los mentirosos?

¡Trump con un día y medio de mentiras! Hay un historial sin precedentes en el pasado. La pregunta es, ¿votará nuevamente el pueblo estadounidense sobre tal mentira? ¿O los dejarán: mentiroso otra vez, gobernarlos? El engañador que engañó a la gente con su propio dinero, y la gente pensó que iba a gastar su dinero para el bienestar de la gente. Pero no solo no ayudó a las personas con sus ingresos, sino que al darles licencias ilegales, aumentó los ingresos privados de sus empresas. Entonces, el pueblo estadounidense no vota por él, ni siquiera dejan que lo nombren. Porque podría alentar a las personas a votar pagando algunas tarifas. Pero incluso aquellos que obtienen dinero para votar saben que no deben sacrificar el destino de su país para una cena o una fiesta. Aquellos que, como partidarios de Trump, se reúnen a su alrededor, para desafiarlo a mentir más, para saber que ha violado su responsabilidad histórica e identificar a la descendencia con cada una de estas fotos, y para: Serán recompensados ​​por sus acciones. Los estadounidenses son conscientes y no participan en ninguno de estos juegos, y no están jugando a las cartas. ¡El porcentaje de votantes nunca excede un tercio en las elecciones generales y en las elecciones generales! Y esto muestra que solo aquellos que votan son: atraídos, tomados o prometidos: dinero dado. Entonces, para un tercio de los que se postulan en este tipo de elecciones, decimos que boicotear las elecciones es su mayor responsabilidad en este momento. Porque hacen lo que quieren en tu nombre. En nombre de que los has votado, están haciendo todos los pactos internacionales y nacionales, y las personas engañosas dicen: está a su favor. ¿Sabes que el muro de México es una excusa para buscar miles de millones de dólares en los bolsillos de los contribuyentes y los socios de Trump? Usted sabe que más de 40 millones de estadounidenses tienen hambre y duermen en cajas de cartón por la noche. Ya sabes, el 25 por ciento de los estadounidenses están en las cárceles. ¿Y con su dinero de impuestos solo se benefician las compañías Trump y su novio? ¿No sabes que se han creado $ 22 billones en deudas para que puedas intervenir en: Irak y Afganistán? Solo para poder: ¿Drogas en Afganistán más rápido para llegar a Europa y América? ¿No sabes que vender armas al gobierno de Al Saud está matando a niños yemeníes? ¿Y Trump vetó la legislación del Congreso para vender más? ¿Sabía que sus impuestos van al bolsillo de Netanyahu para matar a niños palestinos, desplazar a sus familias y destruir sus  del error.

نوع اخبار :
برچسب : آیا مردم آمریکا، به دروغگویان رای می دهند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :