ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 7 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

مهاجرت یکی از ارکان تمدن جهان است. مقابله با آن یعنی مقابله با رشد و شکوفایی و تعالی فرهنگی. ممکن است مخالفت با آن دلایل گوناگونی داشته باشد، یا به اشکال مختلفی مطرح شود. ولی همیشه محکوم به شکست است. در جنگهای صلیبی، اروپا به دور خود دیوار بزرگی از: توهمات کشیده بود. انکیزاسیون اجازه هیچگونه تبادل فکر با مسلمان ها را نمی داد. ولی عاقبت چه شد؟ جریانی بنام سکولاریسم این دیوار را از بین برد. الان بزرگترین جمعیت فعال اروپا، جمعیت مهاجر است. زیرا جمعیت اصیل اروپایی به دلیل کنترل جمعیت، روبه انقراض  و نابودی است. همه تحریم ها و زور گویی ها، ته مانده همان دوران صلیبی است. اما بطور آشکاری همه این تحریمها، فروپاشی اروپا و آمریکا را تایید می کند. در آمریکا چند سال است که با دیوار کشی، مانع مهاجرت می شوند، ولی مجبور شده اند: تمام ونزوئلایی ها را پذیرایی رایگان کند! زیرا هرچه مهاجر ونزوئلایی بیشتر شود، رژیم مادورور محدودتر می شود! همین توهم باعث شده تا در مورد مهاجران دیگر هم، تجدیدنظر کنند و به قول خودشان: آزادیخواهان کشورهای خط مقاومت را، به آمریکا دعوت کنند. لذا بسیاری از مهاجران دیگر در سیل این مهاجرت، به امریکا می روند و ترکیب جمعیتی انجا را به هم می ریزند. در شرق اسیا هم شاهد این گون تماس ها هستیم. بودائیسم یا کمونیزم، دیوارهای آهنین بزرگی به دور خود کشیده بودند. ولی این دو هم  فروپاشیدند: شوروی سابق ارتش بزرگی بنام ارتش سرخ داشت، مرزهای خود را گسترش می داد و: سربازان ارتش را در انسوی مرزدیگران پیاده می کرد! کاری که الان چین در حال انجام آن است: هنگ کنگ و مالزی و سنگاپور تایوان واندونزی را، به خاک خود ملحق می کند! اما دیوار آهنی در یک شب فرو ریخت! شوروی ابرقدرت شرق، از هم فروپاشید. ممکن است روسیه جدید هم بخواهد این کار را ادامه دهد: مانند کاری که در اوکراین یا چچن و داغستان می کند. ولی طبیعی است که در مقابل سیل: مهاجرت سدی خاکی هم نیست. مهاجرت ایرانیان به خارج هم، برای مدیریت جهان از این قاعده مستثنی نیست! خیلی ها آن را فرار مغزها نامیدند، بسیاری آن افراد را وطن فروش و خائن گفتند، ولی چه کاری خواهند کرد با: مهاجرت معکوس آنها؟ اگر همه ایرانیان خارج از کشور برگردند، و سرمایه های خود را برگردانند، ایا تمدنی خواهد بود؟ یا اینکه اروپا و آمریکا، به همان دوران قرون وسطی برمی گردند؟ چین مرکز یاجوج و ماجوج های گرسنه می شود؟ ممکن است کسی باور نکند، ولی چین روزانه تا یک میلیون بشکه نفت، به صورت رایگان از ایران می برد! البته در ظاهر خریداری می کند. وزارت نفت ایران هم خوشحال است که: در تحریم های آمریکایی، چین و هند از ایران نفت می خرند. ولی با کدام پول؟ روزانه 70میلیون دلار نفت، به سوی چین و هند می رود. در چهل سال چه پولی می شود؟ اگر این پول به ایران داده شد، کجا رفته؟ واگر هم داده نشده یعنی در خزانه چین و هند مانده، و صرف سیر کردن شکم 3میلیارد بشر شده است. سهم یک دلار در روز ایرانیان، از نفت صادره به چین وهند، در این چهل سال صرف پیشرفت: آنها شده است: دیوار چین را شکسته، و آنها رابا مردم دنیا به تبادل رسانده. لذا می بینیم مهاجرت ایرانیان به سراسر جهان، برای انها صلح و آرامش و ثروت به ارمغان آورده. گروههای کوچکی سعی دارند با برخی ترقه بازیها، القا جنگ کنند، و مردم را از ایران بترسانند! ولی فقط خودشان مخاطب هستند. توهم وزیر خارجه امریکا بخوبی این را می رساند: وی که چندین سال مشغول فحش دادن به آیرانی ها ست، فکر می کند کسی نشنیده!

Immigration must be meaningful

Immigration is one of the pillars of civilization in the world. To confront it is to confront cultural growth and prosperity. Opposition to it may be for various reasons, or in various forms. But always condemned to failure. In the Crusades, Europe was surrounded by a large wall of illusions. Inquisition did not allow any exchange of thought with Muslims. But what happened? A current called secularism destroyed this wall. Now Europe's largest active population is the immigrant population. Because the genuine European population is threatened with extinction due to population control. All sanctions and coercion are the remains of the same crusade. But obviously all these sanctions confirm the collapse of Europe and the United States. In the United States, immigration has prevented immigration for many years, but they have been forced to free admission of all Venezuelans! Because the more Venezuelan immigrants become, the tighter the diet! The same illusion has caused other immigrants to reconsider and, as they say, invite freedom-loving countries of the resistance to America. So many other immigrants are coming to America in the floods of this migration and disrupting their population composition. In East Asia, we also see these types of contacts. Buddhism or communism had dragged a large iron wall. But the two also collapsed: the former Soviet Union had a large army called the Red Army, expanding its borders, and: sending its troops along the border! What China is doing now: Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Indonesia, Indonesia! But the iron wall collapsed in one night! The Soviet Union, the superpower of the East, collapsed. The new Russia may also want to continue: as it does in Ukraine or Chechnya and Dagestan. But it is natural that in the face of floods: migration is not a dam of earth. Expatriation of Iranians abroad is no exception to the management of the world! Many called it brain drain, many called it hometowns and traitors, but what would they do with: their reverse migration? If all Iranians returned abroad and returned their funds, would it be a civilization? Or is Europe and America going back to the medieval era? China becomes the center of hunger and hungry maggots? One may not believe it, but China gets up to one million barrels of oil per day for free from Iran! Of course, it comes in appearance. The Iranian Ministry of Oil is also pleased that: In the US sanctions, China and India are buying oil from Iran. But with what money? Every day, 70 million dollars of oil goes to China and India. What is the money in forty years? Where has this money been given to Iran? If left unchecked, it will remain in the treasury of China and India, spending 3 billion on the stomach. The contribution of one dollar a day to Iranians, from oil exported to China and India, has been spent in this forty years of progress: they have been: they have broken the Chinese wall, and exchanged it with the people of the world. So we see that the migration of Iranians around the world has brought them peace and prosperity. Small groups are trying to induce war with some crackers, and to scare people off Iran! But they are just the audience themselves. The illusion of the US Secretary of State makes it very clear: He, who has been insulting the Iranians for many years, thinks no one has heard!

الهجرة یجب أن تكون ذات معنى

الهجرة هی أحد أركان الحضارة فی العالم. مواجهتها تعنی مواجهة النمو والازدهار والتمیز الثقافی. قد یكون هناك خلاف مع تلك الأسباب المختلفة ، أو بطرق مختلفة. ولكن دائما محكوم علیه بالفشل. فی الحروب الصلیبیة ، كانت أوروبا محاطة بسور كبیر من الأوهام. لم یسمح الإنجیل بأی تبادل للأفكار مع المسلمین. لكن ماذا حدث؟ خیط یسمى العلمانیة دمر هذا الجدار. الآن أكبر عدد سكان فی أوروبا هو عدد السكان المهاجرین. لأن السكان الأوروبیین الأصلیین مهددون بالانقراض بسبب السیطرة على السكان. كل العقوبات والإكراه هی بقایا نفس الحملة الصلیبیة. لكن من الواضح أن كل هذه العقوبات تؤكد انهیار أوروبا والولایات المتحدة. فی الولایات المتحدة ، أعاقتهم الهجرة على مر السنین ، لكنهم اضطروا إلى: تحریر جمیع الفنزویلیین! لأن فنزویلا أكثر المهاجرین ، یصبح نظام مادورافی أكثر محدودیة! وقد أتاح هذا الوهم نفسه للمهاجرین الآخرین إعادة النظر ، وبكلماتهم الخاصة ، فی دعوة محرری خطوط المقاومة إلى الولایات المتحدة. الكثیر من المهاجرین الآخرین یتدفقون إلى الولایات المتحدة فی طوفان هذه الهجرة ، ما یجمع بین التركیبة السكانیة. فی شرق آسیا ، نرى أیضًا هذه الأنواع من جهات الاتصال. كانت البوذیة أو الشیوعیة قد جرت جدار حدیدی كبیر. لكن الاثنین انهارا: الاتحاد السوفیتی السابق كان لدیه جیش كبیر یسمى الجیش الأحمر ، وتوسیع حدودها ، ودفع الجنود إلى الجیوش! ما تفعله الصین الآن: تنضم هونج كونج ومالیزیا وسنغافورة وتایوان وإندونیسیا! لكن الجدار الحدیدی انهار فی لیلة واحدة! الاتحاد السوفیتی ، القوة العظمى فی الشرق ، انهار. قد ترغب روسیا الجدیدة فی الاستمرار ، كما فعلت فی أوكرانیا أو الشیشان وداغستان. لكن من الطبیعی أنه ضد الفیضانات: لا توجد هجرة للزلازل. هجرة الإیرانیین بالخارج لیست استثناء من إدارة العالم! كثیرون أطلقوا علیها اسم هجرة الأدمغة ، وقال كثیرون إن الناس كانوا المنزل والخائن ، لكن ماذا سیفعلون بهجرةهم العكسیة؟ إذا عاد جمیع الإیرانیین إلى البلاد وعادوا رؤوس أموالهم ، فهل ستكون حضارة؟ أم هل ستعود أوروبا وأمریكا إلى نفس فترة العصور الوسطى؟ الصین هی مركز الغاج والمادوغ؟ لا یمكن لأحد تصدیق ذلك ، لكن الصین تأخذ إیران ما یصل إلى ملیون برمیل من النفط یومیًا مجانًا من إیران! بالطبع ، یأتی فی المظهر. كما یسر وزارة النفط الإیرانیة شراء النفط من إیران بفرض عقوبات على الأمریكیین والصین والهند. ولكن مع ما المال؟ كل یوم ، یذهب 70 ملیون دولار من النفط إلى الصین والهند. ما هو المال فی أربعین سنة؟ أین أعطیت هذه الأموال لإیران؟ ولم یتم منحها ، أی أنها بقیت فی خزائن الصین والهند ، وقد تم إنفاقها على حشر بطن ثلاثة ملیارات شخص. إن حصة دولار واحد فی الیوم من الإیرانیین ، من النفط المصدّر إلى الصین والهند ، تحرز تقدماً طیلة هذه السنوات الأربعین: لقد كانوا: كسروا جدار الصین وتبادلوه مع شعوب العالم. لذلك ، نرى أن الهجرة الإیرانیة حول العالم تجلب لهم السلام والهدوء. تحاول المجموعات الصغیرة القتال مع بعض المفرقعات من الألعاب ، وتخویف الناس من إیران! لكنهم مجرد الجمهور أنفسهم. إن وهم وزیر الخارجیة یجعل هذا الأمر جیدًا للغایة: إنه الذی كان یبكی على الأیرلندیة منذ عدة سنوات ، یعتقد أنه لم یسمع!

İmmiqrasiya mənalı olmalıdır

İmmiqrasiya dünyada sivilizasiyanın dayaqlarından biridir. Buna qarşı çıxmaq böyümə və rifah və mədəni mükəmməlliklə qarşılaşmaq deməkdir. Bu müxtəlif səbəblərlə və ya müxtəlif yollarla fikir ayrılığı ola bilər. Ancaq həmişə uğursuzluğa məhkum. Səlib yürüşlərində Avropa geniş illüziya divarları ilə əhatə olunmuşdu. Müharibə müsəlmanlarla fikir mübadiləsi aparmağa imkan vermədi. Bəs nə oldu? Dünyəvilik deyilən bir ip bu divarı yıxdı. İndi Avropanın ən böyük aktiv əhalisi immiqrant əhalidir. Çünki həqiqi Avropa əhalisinə nəzarət səbəbiylə yox olmaq təhlükəsi var. Bütün sanksiyalar və məcburiyyət eyni saldışın qalıqlarıdır. Ancaq açıq şəkildə bütün bu sanksiyalar Avropa və ABŞ-ın dağılmasını təsdiqləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında illər boyu immiqrasiyaya mane olurlar, amma məcbur oldular: bütün Venesuelalıları azad et! Venesuela nə qədər miqrant olsa, Madoraviya rejimi daha məhdudlaşır! Eyni illüziya, digər mühacirlərin yenidən düşünməsinə və öz sözlə müqavimət xətlərini azad edənləri ABŞ-a dəvət etməsinə imkan yaratdı. Demək ki, bir çox başqa immiqrant bu immiqrasiyanın selində ABŞ-a axın edir, demoqrafik bir kompozisiya hazırlayır. Şərqi Asiyada da bu tip təmasları görürük. Buddizm və ya kommunizm böyük bir dəmir divar sürmüşdü. Ancaq ikisi dağıldı: keçmiş Sovet İttifaqının Qırmızı Ordu adlı böyük bir ordusu var idi, sərhədlərini genişləndirdi və əsgərləri orduya itələdi! Çin indi nə edir: Hong Kong, Malayziya və Sinqapur, Tayvan və İndoneziya qoşulur! Ancaq bir gecədə dəmir divar yıxıldı! Şərqin super gücü olan Sovet İttifaqı dağıldı. Yeni Rusiya Ukraynada və ya Çeçenistanda və Dağıstanda olduğu kimi davam etmək istəyə bilər. Ancaq daşqınına qarşı təbiidir: zəlzələ köçü yoxdur. İranlıların xaricə mühacirət edilməsi dünya rəhbərliyi üçün istisna deyil! Bir çoxları bunu beyin boşalması adlandırdı, bir çoxları insanların ev və xain olduğunu söylədi, əksinə, tərs köçəri ilə nə edəcəklər? Bütün İranlılar ölkəyə qayıdıb kapitallarını qaytarsalar, bu bir mədəniyyət olacaqmı? Yaxud Avropa və Amerika orta əsrlərin eyni dövrünə qayıdacaqlar? Çin hacı və madoqun mərkəzidir? Kimsə buna inana bilməz, ammçox yaxşı hala gətirir: bir neçə ildir İrlandiyada ağlayan, eşitmədiyini düşünür!

نوع اخبار :
برچسب : مهاجرت باید معنی شود،
لینک ها :
سه شنبه 5 آذر 1398 06:06 ق.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's
hard to get that "perfect balance" between superb usability
and visual appearance. I must say that you've done a superb
job with this. Also, the blog loads super fast for me on Chrome.
Excellent Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو