ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

رئیس هیات مدیره استارت آپها، از اینکه دوستانش همه به خارج رفته! ولی خودش نتوانسته ناراحت بود. ولی نمیداند وقتی که خارج، جزو داخل نبود گذشته! الان خارج هم داخل حساب می شود. رئیس جمهور اشاره کردند که: ایران در سالهای گذشته تجزیه شده، خطیب نمازجمعه هم، همه آنها را از چشم استعمار پیر دید. اما الان انگلستان دچار تجزیه شده! هر چهار قسمت آن اعلام استقلال کرده اند. دیگر انگلیسی وجود ندارد! اگر هم فکر می کنند هست، این برخی ایرانی ها هستند، که جای ان را گرفته اند. دولت آمریکا نمونه خوبی است. سردمداران آن مایلند به ایران بیایند، و دستبوس شوند ولی میرحسین ها نمی گذارند! به آنها می گویند که باید تحریم را بیشتر کنند. لذا آمریکای اصلی، مال ایران است و شما هرجا بروید، یعنی در ایران هستید. در کانادا هم نمی توانید ادعا کنید که: آنها ایرانی نیستند. بلکه از ماست که برماست. هر سیاست ضد ایرانی را، خود ایرانی های آنجا تزریق می کنند! لذا کل جهان متعلق به ایران شده، و اگر برخی ها گستاخی می کنند، برای این است که سرشان در آخور: هاشمی ها و کروبی ها و موسوی ها است! لذا اگر دانشمندان ایرانی، به هرجا بروند قدر ببینند و بر صدر نشینند. بنابر این اگر کار آفرینی، در ایران رقیب زیاد دارد، و نمی تواند سربلند کند، برود در خارج! چون همه جای جهان ایران من است. از اول هم همینطور بوده، و ما برعکس فکر می کردیم. آمریکایی ها که به ایران آمده بودند، خودشان می گفتند شما دست به سینه راه بروید، و به ما دستور دهید! ما همه کار ها را انجام می دهیم. اخطار انها به روسیه در جنگ دوم جهانی، باعث شد تا دوباره ایران، از سوی روسیه اشغال نشود! اگر آنها را بد ببینیم، بخاطر عینکی بود که اهالی فتنه، به ما می دادند! آلمان قدرتمند آن موقع، خود را اریایی می دانست، و به آن افتخار می کرد! آتاتورک به احترام ایرانی ها، دستور داده بود ویزا نباشد! پست های مهم همه کشورهای دنیا، به ایرانی ها سپرده شده، و تا اکنون هم ادامه دارد. همه آنهاییکه به خارج رفتند(البته بجز ضد انقلاب)، منشا خدمات برای ایران هم بودند. مهاجرت معکوس هم داشتند. پس موضوع فرار مغزها نیست، بلکه دست یافتن به علوم است حتی: اگر در ثریا باشد! تنگ نظری مدیران و کار آفرینان، به اینجا ختم نمی شود! آنها نمی دانند که در ایران، تولیدد اشباع شده: همه چیز هست و اگر هم نباشد، به اشاره چشمی فراهم می شود. مانند کارخانه لنت سازی قزوین، یا آب سنگین اراک. علت عدم تولید و یا راکد بودن کارگاهها هم، به همین دلیل است. یعنی دولت را فریب می دهند تا: پول تزریق کند بعد می بینند که: مشتری ندارد! یا دولت، آنها را گول می زند و برای: ورشکسته کردن آنها، واردات می کند! مثل کارخانه عظیم اتوس سازی در نجف آباد، که دولت از خارج اتوبوس وارد می کند! ذرت را از برزیل وارد می کند، آنهم با ارز یارانه ای! طبیعی است که کشاورز ورشکست می شود. یا برنج وخودروهای لوکس و غیره! یعنی تولید نه تنها اشباع شده، بلکه در مرحله دامپینگ خارجی ها است. آنها هم صف ایستادند تا: ارزانتر به ایران بفروشند! مثل قضیه تبعیض مثبت! به نفع زنان، که خانم کار افرین مطرح کرد! دولت تصویب می کند 50درصد پست ها، در اختیار زنان باشد ولی زن متخصص، برای این کار ها نیست. لذا بجای شایسته سالاری، زن سالاری را اجرا می کنند. نتیجه ای که از این نوع جلسات گرفته می شود بجای بستر سازی برای تولید، بستر زدایی می شود. همه راههای ورشکست کردن آنها را، به هم یاد می دهند. مثل انداختن آنها در دامن بانکها است. زیرا به بهانه باز پرداخت جند برابری وام، بانک مدیران را زندانی و: کارخانه ها را مصادره می کند.

Extremely fast job!

The chairman of the board of directors of startups that his friends went out! But he himself was not upset. But he does not know when he was out, not inside the past! Now it's outside inside the account. The president noted that: Iran has broken down in recent years, the prayer leader of the prayer meeting, all of them have seen the old colonial age. But now Britain is decomposed! Each of its four parts has declared independence. There is no other English! If they think, they are some Iranians who have taken it. The American government is a good example. Its leaders want to come to Iran, and they will be bragged, but the opposition will not allow them! They say they should boycott. So the main Americans are the property of Iran and you go wherever you go, that is, in Iran. In Canada, you can not claim that: They are not Iranians. But it is from us who is fighting. Every anti-Iranian policy is infused by Iranians themselves! Therefore, the whole world belongs to Iran, and if some are rude, it is because their heads are in the manger: Hashemi, Karroubi and Mousavi! So if Iranian scholars go to any place, they will appreciate and stand up. So if entrepreneurship has a lot of rivals in Iran and can not be proud, go abroad! Because everywhere in the world is my Iran. It was the same from the beginning, and we thought it was the opposite. The Americans who came to Iran themselves would say that you should walk around, and order us! We do all the work. Their warning to Russia during the Second World War did not allow Russia to re-occupy Russia! If we were to see them bad, it was because of the glasses that the people of intrigue gave us! Powerful Germany at that time, considered himself an Arian, and was proud of it! Ataturk has been ordered by the Iranian people to refuse to pay a visa! Important posts from all countries of the world have been deposited to Iranians, and so far. All those who went abroad (of course, but not counter-revolution) were the source of services for Iran. Immigration was also reversed. So it's not a matter of brain drain, it's just science, even if it's in Thyroya! The shortcomings of managers and entrepreneurs do not end here! They do not know that in Iran production is saturated: everything is there, and if not, an eye pointing is provided. Like the Qazvin lining factory, or Arak heavy water. The reason for the lack of production or stagnation of the workshops is also why. They deceive the government to: Inject money, then they will see that: No customer! Or government, they are fooling them and for: to bankrupt them, import! Like a huge Otzushi factory in Najaf Abad, which the government imports from the outside! It imports corn from Brazil, with a subsidized currency! It is natural that the farmer goes bankrupt. Or rice and luxury cars, and so on! That is, production is not only saturated, but also at the stage of the dumping of foreigners. They have stood up to sell cheaper to Iran! Like a positive discrimination case! In favor of women, which Mrs. Efrein raised! The government approves 50% of the posts available to women, but the expert woman is not for this. So instead of meritocracy, they run womanhood. The result of these types of sessions will be de-desegregation rather than placement for production. Everyone knows how to bankrupt them. It's like putting them in the skirts of the banks. Because:, on the pretext of reimbursing a loan equalization debt, the bank is imprisoned by directors and confiscates factories.

وظیفة سریعة للغایة!

رئیس مجلس إدارة الشركات الناشئة ، أن أصدقائه خرجوا! لكنه هو نفسه لم ینزعج. لكنه لا یعرف متى كان خارج المنزل ، ولیس داخل الماضی! إنه الآن خارج الحساب. وأشار الرئیس إلى أن: إیران قد انهارت فی السنوات الأخیرة ، زعیم صلاة اجتماع الصلاة ، كلهم ​​رأوا العصر الاستعماری القدیم. لكن بریطانیا الآن متحللة! أعلن كل جزء من الأجزاء الأربعة استقلاله. لا یوجد الإنجلیزیة الأخرى! إذا اعتقدوا ، فهم بعض الإیرانیین الذین أخذوها. الحكومة الأمریكیة مثال جید. إن قادتها یریدون المجیء إلى إیران ، وسوف یتم التباهی بهم ، لكن المعارضة لن تسمح لهم! یقولون أنهم یجب أن یقاطعوا. لذا فإن الأمریكیین الرئیسیین هم ملك لإیران وتذهب إلى أی مكان تذهب إلیه ، أی فی إیران. فی كندا ، لا یمكنك الادعاء بأنهم لیسوا إیرانیین. لكنه منا یقاتل. كل سیاسة معادیة لإیران یتم إرساؤها بواسطة الإیرانیین أنفسهم! لذلك ، فإن العالم كله ملك لإیران ، وإذا كان البعض فظ ، فذلك لأن رؤوسهم فی المذود: هاشمی ، كروبی وموسوی! لذلك إذا ذهب العلماء الإیرانیون إلى أی مكان ، فإنهم سیقدرون ویقفون. لذلك إذا كان لدى ریادة الأعمال الكثیر من المنافسین فی إیران ولا یمكن أن تكون فخوراً ، اذهب إلى الخارج! لأن إیران فی كل مكان فی العالم. كان الأمر نفسه منذ البدایة ، واعتقدنا أنه كان عكس ذلك. سیقول الأمریكیون الذین أتوا إلى إیران بأنهم یجب أن یتجولوا ویأمرونا! نحن نفعل كل العمل. تحذیرهم لروسیا خلال الحرب العالمیة الثانیة لم یسمح لروسیا بإعادة احتلال روسیا! إذا كنا نراهم سیئین ، فذلك بسبب النظارات التی أعطانا إیاها المؤامرون! ألمانیا القویة فی ذلك الوقت ، اعتبر نفسه آریان ، وكان فخوراً بها! أمر أتاتورك من قبل الشعب الإیرانی برفض دفع التأشیرة! تم إیداع المشاركات المهمة من جمیع دول العالم للإیرانیین ، وحتى الآن. كل من ذهب إلى الخارج (بالطبع ، ولكن لیس الثورة المضادة) كان مصدر الخدمات لإیران. تم عكس الهجرة أیضا. لذلك لیست مسألة هجرة الأدمغة ، إنها مجرد علم ، حتى لو كانت فی ثرویا! أوجه القصور فی المدیرین ورجال الأعمال لا تنتهی هنا! إنهم لا یعلمون أن الإنتاج فی إیران مشبع: كل شیء موجود ، وإذا لم یكن الأمر كذلك ، یتم توفیر لافتة للنظر. مثل مصنع بطانة قزوین ، أو أراك بالماء الثقیل. سبب نقص الإنتاج أو ركود ورش العمل هو أیضا السبب. إنهم یخدعون الحكومة من أجل: ضخ أموال ، ثم سیرون ما یلی: لا یوجد عمیل! أو الحكومة ، إنهم یخدعونهم ومن أجل: إفلاسهم ، استیراد! مثل مصنع أوتزوشی الضخم فی النجف آباد ، والذی تستورده الحكومة من الخارج! تستورد الذرة من البرازیل بعملة مدعومة! من الطبیعی أن یفلس المزارع. أو الأرز والسیارات الفاخرة ، وهلم جرا! أی أن الإنتاج لیس مشبعًا فحسب ، بل أیضًا فی مرحلة إلقاء الأجانب. لقد وقفوا لبیع أرخص لإیران! مثل قضیة التمییز الإیجابی! لصالح المرأة ، والتی أثارتها السیدة إیفرین! توافق الحكومة على 50٪ من الوظائف المتاحة للمرأة ، لكن المرأة الخبیرة لیست لهذا الغرض. لذلك بدلاً من الجدارة ، فإنهم یدیرون أنوثة. وستكون نتیجة هذه الأنواع من الجلسات إلغاء إلغاء التمییز بدلاً من التنسیب للإنتاج. الجمیع یعرف كیفیة إفلاسهم. إنه مثل وضعهم فی تنانیر البنوك. لأنه ، بحجة سداد دیون تسویة القرض ، یتم سجن البنك من قبل المدیرین ومصادرة المصانع.

Çox sürətli iş!

Başlanğıc şirkətlərinin direktorlar şurasının sədri, yoldaşları çıxdı! Ancaq özü də incimədi. Ancaq keçmişin içərisində deyil, nə vaxt xaricdə olduğunu bilmir! İndi hesab xaricindədir. Prezident qeyd etdi: İran son illərdə namaz yığıncağının namaz rəhbəri, parçalandı, hamısı köhnə müstəmləkə çağını gördü. Ancaq indi Britaniya parçalanır! Dörd hissədən hər biri müstəqillik elan etdi. Başqa İngilis yoxdur! Düşünürlərsə, bunu alan bəzi iranlılardır. Amerika hökuməti buna yaxşı bir nümunədir. Onun rəhbərləri İrana gəlmək istəyirlər və lovğalanacaqlar, amma müxalifət onlara imkan verməz! Boykot etməli olduqlarını söyləyirlər. Deməli, əsas amerikalılar İranın mülkləridir və hara getsəniz, yəni İranda olursunuz. Kanadada bunu iddia edə bilməzsiniz: Onlar iranlı deyillər. Ancaq mübarizə aparan bizdəndir. İran əleyhinə hər bir siyasəti iranlıların özləri tətbiq edirlər! Buna görə də bütün dünya İrana aiddir, bəziləri kobuddursa, başlarının oxda olmasıdır: Haşimi, Kərrubi və Musəvi! Buna görə İran alimləri hər hansı bir yerə getsələr, təqdir edib ayağa qalxacaqlar. Beləliklə, sahibkarlığın İranda çoxlu rəqibi varsa və qürur duya bilmirsə, xaricə get! Çünki dünyanın hər yeri mənim İranımdır. Əvvəldən eyni idi və bunun əksini düşündük. İrana gələn amerikalılar özləri deyərdilər ki, sən gəzib bizə əmr ver! Bütün işləri görürük. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Rusiyaya etdiyi xəbərdarlıq, Rusiyanı yenidən işğal etməyə imkan vermədi! Əgər biz onları pis görsəydik, bu, intriqa adamlarının bizə verdiyi eynəkdən idi! O dövrdə güclü Almaniya, özünü Arian hesab edirdi və bununla fəxr edirdi! Atatürk, İran xalqına viza verməkdən imtina etməyi əmr etdi! Dünyanın bütün ölkələrindən əhəmiyyətli mesajlar iranlılara həvalə edildi və bu günə qədər. Xaricə gedənlərin hamısı (əlbəttə ki, əks-inqilab deyil) İran üçün xidmət mənbəyi idi. İmmiqrasiya da ləğv edildi. Beləliklə, beyin boşalması məsələsi deyil, yalnız Elmdir, hətta Tiryada olsa belə! İdarəçilərin və sahibkarların çatışmazlıqları bununla bitmir! İranda istehsalın doymuş olduğunu bilmirlər: hər şey var və əgər olmasa gözə işarə verilir. Qazvin astar fabriki və ya Arak ağır suyu kimi. Emalatxanaların istehsalının və ya durğunluğunun səbəbi də budur. Hökuməti aldadırlar: Pul yerit, onda görəcəklər: Müştəri yox! Və ya hökumət, onları aldadır və üçün: onları iflas et

نوع اخبار :
برچسب : کار افرینان پرتوقع!،
لینک ها :
جمعه 15 آذر 1398 04:54 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
پنجشنبه 7 آذر 1398 02:16 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Many thanks
سه شنبه 5 آذر 1398 04:47 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You
definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos
to your site when you could be giving us something enlightening to read?
یکشنبه 3 آذر 1398 05:38 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed
and I hope you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :