ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 26 تیر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دولت هر سال خزانه را خالی می کند، و دلار ها را به بیرون می فرستد! با این کار باعث افزایش قیمت دلار می شود. مثلا هر سال 12تا 20میلیارد دلار، برای کالاهای اساسی می دهد! که  در ایران تولید می شود، و واردات بیش از حد آن، الگوی مصرف ایرانیان را تعییر داده است. واغلب در گمرکات باقی مانده،  یا به عنوان ذخیره ی احتیاطی از ان یاد می شود، که همگی به ضرر تولید داخلی است. اکنون نیز اجازه 5هزار میلیارد دلا ر را گرفته، تا برای سیل زده ها خرج کند! که عاقبت، مانند سرنوشت دلار های 4200می شود! که برای کالاهای اساسی گرفتند، ولی همه را هاپولی کردند! و الان مجلس بررسی آنها را کلید زده است. پس به دلایل زیادی نباید: کالاهای اساسی خریداری شود. تا پولها و دلارها در خزانه بمانند، و ذخیره ارزی بالا رود، و قیمت دلار کاهش یابد. اولین دلیل آن است که کالاهای اساسی بهانه است. همه کالاهای اساسی در ایران تولید می شود، یا امکان تولید دارد. براساس واردات بی رویه دامپینگ معکوس، برعلیه تولیدات داخلی می شود، و تولید کنندگان را نابود می کند. زیرا گندم یا برنج با دلار دولتی (4200) وارد می شود، لذا قیمت آن به یک سوم کاهش می یابد! و تولید کننده داخلی که با ارز آزاد (13000) کار می کند، نمی تواند رقابت کند، ورشکست می شود. دومین دلیل باعث  تغییر ذائقه مردم ایران، و تحمیل الگوهای پرمصرف می شود. مثلا مردم ایران که سالی یکبار، آنهم برنج ایرانی اعلا مصرف می کردند، به مصرف سه بار در روز، آنهم برنج خارجی روی آورده اند. و این به دلیل سهمیه بندی، یا کوپنی کردن کالا بود! که شخص فکر می کرد: اگر مصرف نکند از دست می رود. سوم اینکه دامپینگ ضد ایرانی است. یعنی اجناس خارجی، با دلار دولتی که به یک سوم قیمت خریداری می شود! فقط برای پرکردن بازار، و نابود کردن تولید داخلی است. در حالیکه اگر همان دلار را به تولید کننده بدهند، تا یک دهم قیمت ارزانتر تولید می کند! و رونق تولید اتفاق می افتد. دلیل چهارم از بین بردن ذخائر ارزی، و بازپرداخت بدهی های دشمنان! یعنی آمریکا که پول نفت به ایران بدهکار است، دلار از او نمی گیریم! و بجای آن برنج آمریکایی وارد کنیم! همه پول نفت ایران به این شکل نابود می شود. به عبارتی خام فروشی را تبلیغ، و مجانی فروشی را تحمیل می کند! اولا چه اصراری هست که نفت خام فروخته شود؟ وقتی مشتری نیست، یا در محاصره هستیم، چرا باید نفت را خام فروشی کنند؟ که مخالف تمام سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. در ثانی وقتی می دانیم که پول آن برگشت ندارد، هند و چین و روسیه یک دلار هم نمی دهند، چرا باید اجناس بنجل آنها را وارد کنیم، تا کشوری که مثلا صادر کننده آجیل بوده، الان مصرف کننده آجیل چینی باشد؟ بنابر این از دو جهت خالی کردن خزانه را هدف گذاری کرده اند: اینکه ذخائر نفتی ما خام فروشی شده، از دست برود. درآمد آنهم خرج عطینا و اجاس بنجل شود، و پر مصرفی را به مردم تحمیل کند. پنجم اینکه فقط یکسال است که: موضوع کالاهای اساسی دروغین پیگیری می شود، همه سالها اینطور بوده و مجلس باید: از همه سلها تحقیق و تفحص کند، تا معلوم شود بهزاد نبوی ها، بنام کالای اساسی و کوپنی کردن کالا، چطور خزانه مملکت را به دشمنان تقدیم می کردند. تحقیق و تفحص دیگر این که معلوم شود: کالاهای اساسی خریداری شده حتی: در صورت واقعی بودن(مانند گندم و گوشت  و لاستیک..) چرا در: گمرکات می مانده و یا به انبارها ی متفرقه انتقال داده می شده، براثر عدم نیاز پوسیده و به مزایده گذاشته می شد؟ ششم اینکه تحمیل مصرف کالا به مردم، باعث رونق قاچاق ان کالاهای اساسی، به کشورهای همسایه می شد. 

Empty the treasury!

The government will empty the treasury each year, and send the dollars out! This will increase the price of the dollar. Every year, for example, it costs $ 12 to $ 20 billion for basic goods! Which is produced in Iran, and its excess imports, has changed the pattern of Iranian consumption. It is often left in the customs, or as a precautionary remnant, all of which is at the expense of domestic production. Now it's allowed to spend 5 trillion dollars to spend on the flood! That, in the end, will be like the fate of the 4200 dollars! They got the basic goods, but they made everyone happend! And now the parliament has taken a lead on them. So for many reasons you should not buy basic goods. To keep the money and dollars in the treasury, and the reserve will rise, and the dollar will fall. The first reason is that the underlying commodities are excuse. All basic goods are produced in Iran, or they can be manufactured. On the basis of uncontrolled imports, reverse dumping takes place against domestic production, and destroys manufacturers. Because wheat or rice comes in with a government dollar (4200), its price is down to one third! And the domestic producer, who works in free trade (13,000), can not compete, it goes bankrupt. The second reason causes a change in the taste of the Iranian people and the imposition of high-consumption patterns. For example, the Iranian people who consumed Iranian rice once a year used three times a day for foreign rice. And this was due to quotas, or coupons! That the person thought: If it does not, it will be lost. Third, the dumping is anti-Iranian. Foreign goods, with a government dollar worth of one third of the price! Just to fill the market, and to destroy domestic production. If you give the same dollar to the manufacturer, it will produce a tenth price cheaper! And the production boom happens. The fourth reason is to eliminate currency reserves, and repay the debts of the enemies! That is, the United States, which owes Iran oil money to Iran, we do not charge the dollar! And instead of American rice! All the money of Iranian oil is destroyed in this way. In other words, it promotes the sale of crude goods and imposes free sale! Firstly, what is the insistence on selling crude oil? When it's not a customer, or we are besieged, why should we sell oil crude? Which:  is against all the policies of the Supreme Leader. Secondly, when we know that the money is not back, India and China and Russia do not give us a dollar, why should we import them, so that a country that has exported nuts, for example, is now a consumer of Chinese nuts? Therefore, they have targeted two ways of emptying the treasury: that our oil reserves will be crude lost. The revenues will be spent on Atena and the households, and will impose a high consumption on people. Fifthly, it is only one year that: the subject of fake commodities is being pursued, it has been for all these years, and the parliament must: investigate all the cells, in order to ascertain that the Behzad of the Prophets, in the name of the basic commodity and the couponing of the goods, is how the treasury of the country They gave the enemies. Another research to make it clear: Basic goods purchased even: if they are real (such as wheat, meat, and tires ...) why they are left in the customs or moved to different warehouses due to the lack of rotting needs Was it auctioned? Sixth, the imposition of a ban on the consumption of goods by the people caused the smuggling of basic goods to be extended to neighboring countries.

إفراغ الخزانة!

ستفرغ الحكومة الخزینة كل عام ، وترسل الدولارات! هذا سیزید من سعر الدولار. كل عام ، على سبیل المثال ، یكلف ما بین 12 إلى 20 ملیار دولار للسلع الأساسیة! الذی ینتج فی إیران ، وارداتها الزائدة ، قد غیر نمط الاستهلاك الإیرانی. غالبًا ما یتم تركه فی الجمارك ، أو كباقی احترازی ، وكل ذلك على حساب الإنتاج المحلی. الآن یُسمح بإنفاق 5 تریلیونات دولار للإنفاق على الفیضان! هذا ، فی النهایة ، سیكون مثل مصیر الـ 4200 دولار! لقد حصلوا على السلع الأساسیة ، لكنهم جعلوا الجمیع یحدث! والآن اتخذ البرلمان زمام المبادرة علیهم. لذلك لأسباب عدیدة لا یجب علیك شراء السلع الأساسیة. للحفاظ على المال والدولار فی الخزینة ، وسوف یرتفع الاحتیاطی ، وسوف ینخفض ​​الدولار. السبب الأول هو أن السلع الأساسیة عذر. یتم إنتاج جمیع السلع الأساسیة فی إیران ، أو یمكن تصنیعها. على أساس الواردات غیر الخاضعة للرقابة ، یحدث الإغراق العكسی ضد الإنتاج المحلی ، ویدمر المصنعین. لأن القمح أو الأرز یأتی بدولار حكومی (4200) ، فإن سعره ینخفض ​​إلى الثلث! والمنتج المحلی ، الذی یعمل فی التجارة الحرة (13000) ، لا یستطیع التنافس ، فسوف یفلس. السبب الثانی یؤدی إلى تغییر فی ذوق الشعب الإیرانی وفرض أنماط عالیة الاستهلاك. على سبیل المثال ، استخدم الشعب الإیرانی الذی یستهلك الأرز الإیرانی مرة واحدة فی العام ثلاث مرات یومیًا للأرز الأجنبی. وكان هذا بسبب الحصص ، أو كوبونات! أن فكر الشخص: إذا لم یحدث ذلك ، فسیضیع. ثالثًا ، الإغراق معادٍ لإیران. البضائع الأجنبیة ، بقیمة الدولار الحكومی تبلغ ثلث السعر! فقط لملء السوق ، وتدمیر الإنتاج المحلی. إذا أعطیت نفس الدولار للمصنع ، فسینتج سعرًا أقل عشرًا! ویحدث ازدهار الإنتاج. السبب الرابع هو القضاء على احتیاطیات العملة ، وسداد دیون الأعداء! وهذا هو ، الولایات المتحدة ، التی تدین إیران بأموال النفط لإیران ، ونحن لا نفرض الدولار! وبدلاً من الأرز الأمریكی! یتم تدمیر كل أموال النفط الإیرانی بهذه الطریقة. بمعنى آخر ، إنه یشجع على بیع البضائع الخام ویفرض بیعًا مجانیًا! أولاً ، ما هو الإصرار على بیع النفط الخام؟ عندما لا یكون العمیل ، أو نحن محاصرون ، لماذا نبیع النفط الخام؟ وهو ضد كل سیاسات المرشد الأعلى. ثانیاً ، عندما نعلم أن الأموال لن تعود ، فإن الهند والصین وروسیا لا تعطینا دولارًا ، فلماذا یجب أن نستوردها ، حتى تصبح الدولة التی تصدر الجوز ، على سبیل المثال ، مستهلكًا للمكسرات الصینیة؟ لذلك ، استهدفوا طریقتین لإفراغ الخزینة: أن احتیاطیاتنا النفطیة ستكون خامًا ، مفقودة. سیتم إنفاق العائدات علىالأسر ، وسوف تفرض استهلاكًا كبیرًا على الأشخاص. خامساً ، ما زال عام واحد فقط على ما یلی: موضوع السلع المزیفة یتم متابعته ، وقد استمر طوال هذه السنوات ، ویجب على البرلمان: التحقیق فی جمیع الخلایا ، من أجل التأكد من أن بهزاد الأنبیاء ، باسم السلعة الأساسیة وقسیمة البضائع ، هو كیف یمكن لخزانة البلد أعطوا الأعداء. بحث آخر لتوضیح: البضائع الأساسیة المشتراة حتى: إذا كانت حقیقیة (مثل القمح واللحوم والإطارات ...) لماذا یتم تركها فی الجمارك أو نقلها إلى مستودعات مختلفة بسبب نقص الاحتیاجات المتعفنة هل تم المزاد؟ سادسا ، إن فرض حظر على استهلاك الناس للبضائع تسبب فی تهریب السلع الأساسیة إلى البلدان المجاورة.

Xəzinə boşaltın!

Hökumət hər il xəzinəni boşaltacaq və dollarları göndərəcəkdir! Bu dolların qiymətini artıracaq. Hər il, məsələn, əsas mallar üçün 12 milyard dollardan 20 milyard dollar! İranda istehsal olunan və artıq idxal edən, İran istehlak modelini dəyişdi. qalan gömrük əksəriyyəti ya ehtiyatla bir mağaza daxili istehsal hesabına bütün adlanır kimi. İndi daşqına sərf etmək üçün 5 trilyon dollar sərf etməyə icazə verilir! Bu, sonunda, 4200 dolların taleyi kimi olacaq! Onlar əsas mallar almışlar, lakin hər kəsə xoşbəxtlik gətirmişlər! İndi parlament onlara üstünlük verdilər. Beləliklə, bir çox səbəblərdən əsas mal almaq olmaz. Pul və dollarları xəzinə saxlamaq və ehtiyat artacaq və dollar düşəcək. Birincisi, əsas malların bəhanə olmasıdır. Bütün əsas mallar İranda istehsal olunur və ya istehsal edilə bilər. idxal dempinq ayrı-seçkilik güdmədən görə daxili məhsul qarşı bərpa və istehsalçıları məhv edilir. Çünki buğda və ya düyü bir hökumət dollar (4200) ilə gəlir, onun qiyməti üçdə bir aşağı! Və azad ticarətlə məşğul olan yerli istehsalçı (13.000) rəqabət edə bilmir, iflas edir. İkinci səbəb isə İran xalqının dadında dəyişiklik və yüksək istehlak nümunələrinin tətbiq edilməsinə səbəb olur. Məsələn, İran düyüsünü ildə bir dəfə istehlak edən İran xalqı xarici düyü üçün gündə üç dəfə istifadə edir. Və bu, kvota və ya kupon sayəsində oldu! İnsanın düşündüyü kimi: Əgər yoxsa, itəcək. Üçüncüsü, dəmləmə anti-İrandır. Xarici mallar, qiymətin üçdə biri dəyərində bir hökumət dolusu! Yalnız bazarın doldurulması və yerli istehsalın məhv edilməsi. Eyni dollar istehsalçiyə verərsəniz, onda bir qiymət daha ucuz olacaq! Və istehsal bumu olur. Dördüncü səbəb valyuta ehtiyatlarını aradan qaldırmaq və düşmə

نوع اخبار :
برچسب : خالی کردن خزانه!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :