ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 25 تیر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

موسسات تولیدی و خدماتی همیشه دارای زیان هستند، گاهی زیان انباشته آنان از حد سرمایه و سهام هم، بالاتر رفته است. که باعث تغطیلی کار گاهها و بالا بودن هزینه های تولید و غیر قابل رقابت شدن کالا هم شده، و کسی برای درمان آن اقدام نمی کند. در حالیکه راه بسیار ساده برای سود آور کردن: همه مجتمع های تولیدی و خدماتی، سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی وجود دارد. در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت ها و موسسات، عامل اصلی زیان ده بودن شرکتها، هزینه بهره بانکی است. اصولا هیچ شرکت زیان ده ی، بدون بهره بانکی وجود ندارد. یعنی رمز سود آوری شرکتها عدم استفاده از وام بانکی است. دلیل ان بسیار ساده است: شخص به اضطرار به سراغ دریافت وام می رود، و در آن لحظه، هر شرایطی که وام دهنده مقرر کند، با چشم بسته امضا می کند! بانکها از این موضوع سوء استفاده می کنند، و شرکت ها را نابود می کنند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی، یک نفر 100 میلیون وام می گیرد، بعد از باز پرداخت 200میلیون تومان! بانک به او اعلام می کند: 300 میلیون تومان دیگر بدهد! همه اینها هم، طبق قرارداد و امضا ها و رضایت وام گیرنده است! اما چه رضایتی ؟ طبق قانون مدنی و قانون اسلامی، هر گونه اقدام یا اعتراف تحت فشار و اضطرار، فاقد ارزش و وجاهت قانونی است. لذا قابل استناد نیست. ضمن اینکه بدهکاری جرم محسوب نمی شود. البته مخالفین هم می گویند: اینهمه قرارداد، برای جلوگیری از عدم بازپرداخت است، یعنی کسی که وام می گیرد، از ابتدا قصد بازپرداخت ندارد!. ممکن است عده ای هم برای این منظور وام گرفته باشند. ولی کسی که بازپرداخت می کند، تحت نام این دسته نباید باشد. زیرا اگر چنین هم باشد، بر اثر تبلیغات سوءعملکرد بانکی است. یعنی برای اینکه طرف آن را امضا کند، به او دلداری می دهد که: باز پرداختی در کار نیست! مانند کسی که در ازدواج، مهریه سنگین می خواهد، معمولا می گوید: کی داده و کی گرفته! یعنی زوجه با این کلمات، زوج را برای امضای مهریه سنگین تشویق می کند. اما هنوز  شش ماه نشده، مهریه را به اجرا می گذارد. حق الاجره و بهره دیرکرد و: جرایم و هزینه های دادرسی را هم مطالبه می کند. لذا تولید کنندگان و کار افرینان، اگر قصد انجام کار دارند، روی وام بانکی حساب باز نکنند! بانکی ها زرنگ تر از شماهستند، و شمارا به روز سیاه می نشانند. اگر خیال می کنید: وام گرفتن نقد است و پس دادن آن نسیه! این کار را نکنید! البته کسانی که قصد تولید ندارند، ممکن است آگاهانه وارد شوند. زیرا هدف آنها اجرای سیاست: دزدی و اختلاس بیگانگان است، تا بتوانند پناهندگی بگیرند. یا به بهانه زندگی بهتر در آمریکا و کانادا، همه پولهای ایران را خارج کنند. این ها، دشمن رو در رو هستند. و باید با آنها به عنوان: جاسوس اقتصادی یا دشمن مسلح برخورد کرد. عملکرد آنها دو جنبه دارد اول اینکه: پولها را از ایران خارج می کنند، تا به قول آمریکایی ها پولی دست ملاها نماند! تا خرج تروریست های حزب الله شود. دوم اینکه مسئولین را به فساد متهم می کنند! یعنی اختلاس آنها بجای اینکه: به نام آمریکا تمام شود، به نام رهبری یا نظام تبلیغ می شود. سردسته این کارها هم، رادیو آمریکا است که: تروریستهای اقتصادی و سیاسی را پرورش می دهد، و به بهانه درج اخبار شان، به آنها دستور می دهد که چه کاری انجام دهند. مثلا در حال حاضر، شاهد پایین آمدن نرخ دلار هستیم. اما پیاده نظام دشمن ساکت نیست، بلکه می خواهد به بهانه قیمت نیمایی، مانع از کاهش بیشتر آن بشود! در حالیکه دلار بی ارزش تر از پول ایران است، و نباید به سیاست قبل از: سقوط پهباد(چله اول) ادامه داد!

The only way to profit

Manufacturing and service institutions are always at a disadvantage, sometimes losses accumulated by capital and stocks are higher. Which has led to a lack of work and a high cost of production and an uncompetitive commodity, and no one is taking action to deal with it. While there is a very simple way to make money: there are all manufacturing and service complexes, public and private organizations and institutions. In analyzing the financial statements of companies and institutions, the main reason for the loss of companies is the interest rate of the bank. Basically there are no losing companies without interest rates. That is, the corporate profits are not the use of a bank loan. The reason for this is very simple: a person goes to the emergency to get a loan, and at that moment, any conditions that the lender determines, signs blindly closed! Banks exploit this and destroy companies. According to one of the MPs in public, one person gets 100 million loans, after paying $ 200 million! The bank will announce to him: Give 300 million other tomans! All of this, according to the contract and signatures and satisfaction of the borrower! But what satisfaction? Under civil law and Islamic law, any act or confession under pressure and urgency is worthless and legal. So it's not cited. Meanwhile, debt is not considered a crime. Of course, the opponents also say: "All contracts are not intended to repay from the beginning to prevent non-repayment, that is, the person who takes out a loan!" Some may have borrowed for this purpose. But whoever repays does not have to be named under this category. Because: if that is the case, it's because of the advertising misconduct of the bank. In order to sign the party, he is encouraged by the fact that there is no payback! Like someone who wants to marry a heavy dowry, she usually says: who has been given and who she is! That is, a wife with these words encourages the couple to sign a heavy payday. But he has not yet completed six months. The right to deduct and deductible: It also requires criminal offenses and costs of proceeding. Therefore, if you are going to do business, the manufacturers and the work of the agents do not opt ​​out on a bank loan! The banks are more savvy than the banks, and they are black on the day. If you think: Loan is a critique and give it back! Do not do this! Of course, those who do not intend to produce, may consciously enter. Because their goal is to enforce the policy: they are robbery and embezzlement of foreigners, so that they can get asylum. Or,: on the pretext of better life in the United States and Canada, to withdraw all the money from Iran. These are the enemies facing each other. And they should be treated with them as: economic spy or armed enemy. Their performance is twofold: first, they withdraw money from Iran, so that, according to the Americans, they will not be paid by the mullahs! To: Hezbollah terrorists. Second, they accuse officials of corruption! That is, their embezzlement, instead of being called America, is advertised in the name of the leadership or system. The head of these works is also the American radio, which develops economic and political terrorists, and, on the pretext of entering their news, orders them to do what they do. At the moment, we are seeing the dollar down. But the enemy's infantry is not silent, but it wants to reduce it further under the pretext of a half price! While the dollar is worthless than the Iranian currency, it should not be politics before: the fall of the drone (first round)!

الطریقة الوحیدة للربح

تكون مؤسسات التصنیع والخدمات فی وضع غیر مؤات دائمًا ، فی بعض الأحیان تكون الخسائر المتراكمة من رأس المال والأسهم أعلى. مما أدى إلى قلة العمل وارتفاع تكلفة الإنتاج وسلعة غیر قادرة على المنافسة ، ولا أحد یتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. فی حین أن هناك طریقة بسیطة للغایة لكسب المال: هناك كل مجمعات التصنیع والخدمات والمؤسسات والمؤسسات العامة والخاصة. عند تحلیل البیانات المالیة للشركات والمؤسسات ، فإن السبب الرئیسی لفقدان الشركات هو سعر الفائدة للبنك. أساسا لا توجد شركات خاسرة دون أسعار الفائدة. وهذا هو ، أرباح الشركات لیست استخدام قرض مصرفی. السبب فی ذلك بسیط للغایة: أی شخص یذهب إلى الطوارئ للحصول على قرض ، وفی تلك اللحظة ، أی شروط یحددها المقرض ، علامات مغلقة عمیاء! البنوك تستغل هذا وتدمر الشركات. وفقًا لأحد أعضاء البرلمان علنًا ، یحصل شخص واحد على 100 ملیون قرض ، بعد دفع 200 ملیون دولار! سیعلن البنك له: امنح 300 ملیون تومان أخرى! كل هذا ، وفقا للعقد والتوقیعات ورضا المقترض! لكن ما الرضا؟ بموجب القانون المدنی والقانون الإسلامی ، فإن أی عمل أو اعتراف تحت الضغط والإلحاح لا قیمة له وقانونی. لذلك لم یتم الاستشهاد به. وفی الوقت نفسه ، لا یعتبر الدین جریمة. بالطبع ، یقول المعارضون أیضًا: "لیس المقصود من جمیع العقود السداد من البدایة لمنع عدم السداد ، أی الشخص الذی یحصل على قرض!" البعض قد اقترضت لهذا الغرض. ولكن من لا یقوم بتسدید هذه المدفوعات فی هذه الفئة. لأنه إذا كان هذا هو الحال ، فذلك بسبب سوء التصرف الإعلانی للبنك. من أجل التوقیع على الحفلة ، یشجعه حقیقة أنه لا یوجد رد! مثلها مثل شخص یرید الزواج من مهر كثیف ، تقول عادة: من أعطى ومن هی! وهذا یعنی أن الزوجة التی تحمل هذه الكلمات تشجع الزوجین على توقیع یوم دفع ثقیل. لكنه لم یكمل بعد ستة أشهر. الحق فی الخصم والخصم: كما یتطلب جرائم جنائیة وتكالیف المتابعة. لذلك ، إذا كنت ستقوم بالأعمال التجاریة ، فإن المنتجین وعمل الوكلاء لا یختارون الحصول على قرض بنكی! البنوك أكثر ذكاءً من البنوك ، وهی سوداء فی الیوم. إذا كنت تعتقد: القرض هو نقد وإعادته! لا تفعل هذا! بالطبع ، أولئك الذین لا یعتزمون إنتاج ، قد یدخل بوعی. لأن هدفهم هو تطبیق السیاسة: فهم السطو والاختلاس للأجانب ، حتى یتمكنوا من الحصول على اللجوء. أو ، بحجة حیاة أفضل فی الولایات المتحدة وكندا ، لسحب جمیع الأموال من إیران. هؤلاء هم الاعداء الذین یواجهون بعضهم البعض. ویجب معاملتهم على أنهم: جاسوس اقتصادی أو عدو مسلح. أدائهم ذو شقین: أولاً ، إنهم یسحبون أموالاً من إیران ، بحیث ، وفقاً للأمریكیین ، لن یدفعهم الملالی! إلى حزب الله الإرهابیین. ثانیاً ، یتهمون المسؤولین بالفساد! وهذا هو ، اختلاسهم ، بدلا من أن یطلق علیهم أمریكا ، یتم الإعلان باسم القیادة أو النظام. رئیس هذه الأعمال هو أیضًا الإذاعة الأمریكیة ، التی تطور الإرهابیین الاقتصادیین والسیاسیین ، وتطلب منهم ، بحجة إدخال أخبارهم ، أن یفعلوا ما یفعلون. فی الوقت الحالی ، نرى الدولار ینخفض. لكن مشاة العدو لیست صامتة ، لكنها ترید تقلیصها بحجة سعر النصف! فی حین أن الدولار لا قیمة له من العملة الإیرانیة ، فإنه لا ینبغی أن یكون السیاسة من قبل: سقوط الطائرة بدون طیار (الجولة الأولى)!

Mənfəətin yeganə yolu

İstehsalat və xidmət təşkilatları həmişə itkilər var kapitalında yığılmış zərərlər də yüksək ola bilər. orada bütün istehsal və xidmət mərkəzləri, təşkilat və qurumların, ictimai və özəl şirkətlərin sərfəli üçün çox sadə şəkildə edir. şirkətləri vəəssisələri, korporativ faiz xərcləri bank zərər əsas səbəbi maliyyə hesabatlarını təhlil. Əsasən faiz dərəcəsi olmadan itirən şirkətlər yoxdur. Yəni korporativ mənfəət bank kreditindən istifadə etmir. Banklar bunu istismar edir və şirkətləri məhv edirlər. açıq iclasda deputatların birinə görə, bir şəxs 200 milyon ABŞ dolları ödənilməsi sonra, 100 milyon borc! Bank ona xəbər verəcəkdir: 300 milyonu başqa taman verin! Bütün bu zaman, imzalanmış müqavilə və borcalanın razılığı görə! Amma nə məmnunluq? mülki hüquq və İslam hüquq, hər hansı bir hərəkət və ya təzyiq və məcburiyyət altında etiraf sözlərinə görə, heç bir hüquqi dəyəri və etibarlılığı var. Buna görə də qeyd edilmir. Bu sırada borc cinayət hesab edilmir. Əlbəttə ki, rəqib də bu müqavilələr, default qarşısını almaq üçün demək niyyətində deyil sıfırdan borc şəxs ödəmək üçün. Bəziləri bu məqsədlə borc almış ola bilər. Amma kimin ödəməsi bu kateqoriyada adlandırılmalıdır. Bu, çünki, bank qəza reklam ilə bağlıdır. Ki, işarə, çünki o ödəmə iş deyil ki, təsəlli edir! evlilik, məbləği kimsə kimi, adətən vaxt və kim tərəfindən deyir olacaq! arvad sözləri ilə, bir zorba cehiz imzalamaq cüt həvəsləndirir. Amma hələ altı ayı tamamlamadı. Alajrh və sağ tələblərinə görə ittihamı və haqları və gecikdirmək üçün. Siz nə üçün gedir, əgər Buna görə, istehsalçıları və sahibkarlar, bank kredit üzrə sayılmaz! bank outwit və qara gün Dizi götürür Shmahstnd. Əgər düşünürsünüzsə: Kream!

نوع اخبار :
برچسب : تنها راه سود آوری،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو