ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 24 تیر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی از شفافیت اطلاعات سخن به میان می اید، همه ادارات دولتی یا سازمانها، موظف به این کار می شوند ولی مردم، خودشان از ان دایره بیرون می مانند! در حالیکه اگر در مورد مردم، شفاف سازی شود، همه شفاف سازی ها کامل می شود! زیرا کارکنان دولت هم، از همین مردم هستند! به این دلیل باید سیستم یکپارچه و جامعی طراحی شود که: مثلا صد میلیون خانه داشته باشد. هر فروم یا خانه آن، متعلق به یک ایرانی باشد که در ان، همه اطلاعات او درج شده باشد: از سال تولد و محل تولد و میزان درآمد: تا صورت دارایی ها و اموال. به این ترتیب هیچ ایرانی، در هیچ جای دنیا غریب و ناشناس نخواهد بود. دولت هم به وظایف خود، بهتر عمل خواهد کرد! مثلا سازمان بهزیستی توانایی جسمی یا ذهنی آنها را رصد می کند. و کسی که ناتوان باشد، از قلم نمی افتد، و دولت می تواند همه را بطور روشن و: بدون نیاز به تحقیق و پژوهش، تحت پوشش قرار دهد زیرا یکبار برای همیشه، اطلاعات پیمایش شده و در طول زمان آمایش  می شود، و بعد از اصلاح هم، پایش ان تامین می گردد. سازمان مالیاتی دیگر با پدید ای بنام فرار مالیاتی، یا ظلم مالیاتی مواجه نخواهد بود. زیرا درآمدها از طریق این سامانه جامع اطلاعاتی، راستی آزمایی می شود. خط سیر پولها را میتوان در آن مشاهده کرد. زیرا هر نوع معامله ای درون این سیستم انجام می گیرد. پولی که از جیب یک نفر می رود، با راستی آزمایی طرف گیرنده منطبق می گردد. و باصطلاح حسابداری ملی، هر بدهکاری یک بستانکاری مساوی خود دارد. و ریالی گم نمی شود. اگر مغایرتی بوجود آمد، فوری خود را نشان می دهد. آموزش و پرورش هم، براحتی می داند سال بعد، چند نفر دانش آموز خواهد داشت (بالقوه) و اگر، نتوانست به آن حد برسد، نقاط ضعف را جستجو و رفع مغایرت کند. ارتش می داند چند نفر سرباز، با چه میزان درآمد یا سواد و بهداشت خواهد داشت. اگر تعداد منطبق با واقع نشد، افراد گم شده یا خارج از سیستم را، تا رفع مغایرت جستجو می کند. از موازی کاری مخصوصا در امداد رسانی، جلوگیری می شود و سازمان های متعدد، خواهند دانست که هرکس از کجا، منبع درآمدی دارد. تا که یک نفر به هیچ جا دستش نرسد، و نفر بعدی که سند سازی می داند، از همه جا کمک بگیرد. براساس اعتراف رئیس سازمان بهزیستی، حدود 60هزار نفر از افراد ناتوان و کم توان، یارانه نمی گیرند! یعنی کم توانی آنها بقدری زیاد بوده، که حتی قادر به ثبت نام در: سیتسم یارانه ای نبوده اند، یا مدارک لازم را ارائه نداده اند. و این ظلم مضاعف در همه مقاطع که: اطلاعات شفاف نباشد، اتفاق می افتد. بنابر این تجمیع اطلاعات افراد، و یکپارچه سازی آن امری لازم، و بر سبیل عدالت است. تا راه فساد و تباهی ها را ببندد. ممکن است عده ای بگویند این اطلاعات، حریم خصوصی است! اشکال ندارد، حریم خصوصی برای افراد خصوصی، از بین می رود! مثلا افراد عضو یک خانواده، به اطلاعات زیادی از یکدیگر نیاز دارند، تا بهتر با هم ارتباط داشته باشند. بنابر این همانطور که پزشک، محرم اسرار بیماران خود است، سازمان تجمیع اطلاعات و: شفاف سازی ملی که ما، آن را دیده بان ملی می نامیم، هم یک پزشک ملی است! و محرم همه ملت محسوب می شود. یا اینکه اطلاعات مورد نیاز این سیستم، به دلیل ضرورت داشتن برای برنامه ریزی اجتماعی، حریم خصوصی محسوب نمی شود. زیرا خلا همین اطلاعات، باعث می شود تا افراد سودجو، قاچاق کالا و ارز کنند و: یا فرار مالیاتی انجام دهند: لذا از افشای برخی اطلاعات خود بیم دارند. ضمنا این طرح می تواند در مسیر تکاملی خود، تا 8میلیارد خانه هم داشته باشد! که هیچ بنی بشری از قلم نیافتد.(ولارطب ولایابس)

National watch!

When it comes to transparency of information, all government departments or organizations are obliged to do this, but the people themselves will leave the circle! While all clarifications will be complete if people are cleared! Because the employees of the government are the same people! For this reason, the integrated system must be designed to: have, for example, one hundred million homes. Each forum or home belongs to an Iranian, in which all his information is entered: from the year of birth and place of birth and amount of income: to the form of assets and property. In this way, no Iranian will be strangely unknown in any place in the world. The government will do its duty better! For example, the welfare organization observes their physical or mental ability. And someone who is incapacitated does not fall, and the government can cover everything clearly and without the need for research, because once and for all, the information is scanned and over time, and then Correction is also ensured. The tax organization will no longer face tax evasion or tax evasion. Because: revenues are verified through this comprehensive information system. The trajectory can be seen. Because: any transaction within this system takes place. The money that goes from one pocket matches the recipient's verification. And so-called national accounting, each debt has an equal payout. And Rials will not be lost. If there is a discrepancy, it will immediately show up. Education also knows very well how many students will (potential) next year, and if it fails to reach the limit, it will find the weaknesses to match and resolve. The army knows how many soldiers, how much income, or health and literacy. If the number does not match, the missing or out-of-system people will search for conflicts. Parallel work, especially in relief, is prevented, and numerous organizations will know that wherever they are from sources of income. So that nobody gets anywhere, and the next person who knows how to document is getting help everywhere. According to the head of the Welfare Organization, about 60,000 people with disabilities and low income do not receive subsidies! That is, their low income was so high that they could not even be enrolled in: the system was not subsidized, or did not provide the necessary documents. And this double tyranny occurs at all times: information is not transparent. Therefore, the aggregation of personal information and its integration is necessary, and is based on the mustache of justice. To close the path of corruption and ruin. Some people may say this information is privacy! No problem, privacy for private individuals is gone! For example, members of a family need a lot of information each other to better communicate with each other. So, as the doctor, the Muharram is the secrets of his patients, the information aggregation organization: the National Transparency, which we call the National Watch, is also a national physician! And Muharram is considered a nation. Or, the information required by this system is not considered privacy due to the need for social planning. Because the vacuum of this information, it makes people profitable, smuggle goods and exchange and / or tax evasion: so they are afraid of disclosing some of their information. In addition, this plan can have up to 8 billion homes along its evolutionary path! There is no human being.

ساعة وطنیة!

عندما یتعلق الأمر بشفافیة المعلومات ، فإن جمیع الدوائر أو المنظمات الحكومیة ملزمة بالقیام بذلك ، لكن الناس أنفسهم سیغادرون الدائرة! فی حین أن جمیع التوضیحات ستكون كاملة إذا تم مسح الناس! لأن موظفی الحكومة هم نفس الناس! لهذا السبب ، یجب تصمیم النظام المتكامل بحیث: على سبیل المثال ، مائة ملیون منزل. ینتمی كل منتدى أو منزل لإیرانی ، یتم فیه إدخال جمیع معلوماته: من سنة المیلاد ومكان المیلاد ومقدار الدخل: إلى شكل الأصول والممتلكات. بهذه الطریقة ، لن یكون أی إیرانی مجهولاً فی أی مكان فی العالم. الحكومة ستقوم بواجبها بشكل أفضل! على سبیل المثال ، تلاحظ منظمة الرفاهیة قدرتها البدنیة أو العقلیة. ولا یسقط أی شخص عاجز ، ویمكن للحكومة أن تغطی كل شیء بوضوح ودون الحاجة إلى البحث ، لأنه یتم مسح المعلومات مرة واحدة وإلى الأبد ، ومع مرور الوقت ، ثم ویضمن التصحیح أیضا. لن تواجه المؤسسة الضریبیة التهرب الضریبی أو التهرب الضریبی. لأن الإیرادات تتحقق من خلال نظام المعلومات الشامل هذا. یمكن أن ینظر إلى المسار. لأن أی معاملة داخل هذا النظام تتم. الأموال التی تنفق من جیب واحد تطابق التحقق من المستلم. وما یسمى المحاسبة الوطنیة ، كل الدیون لدیها دفع تعویضات متساویة. ولن تضیع الریال. إذا كان هناك تباین ، فسوف یظهر على الفور. یعرف التعلیم جیدًا عدد الطلاب (الإمكانات) فی العام المقبل ، وإذا فشل فی الوصول إلى الحد الأقصى ، فسوف یجد نقاط الضعف التی یجب مواجهتها وحلها. یعرف الجیش كم من الجنود ، وكم من الدخل ، أو الصحة ومحو الأمیة. إذا كان الرقم غیر متطابق ، فسیبحث الأشخاص المفقودون أو الخارجون عن النظام عن التعارضات. یتم منع العمل الموازی ، وخاصة فی الإغاثة ، وستعرف العدید من المنظمات أنه أینما كانوا من مصادر الدخل. بحیث لا یحصل أی شخص على أی مكان ، والشخص التالی الذی یعرف كیفیة التوثیق هو الحصول على المساعدة فی كل مكان. وفقًا لرئیس منظمة الرعایة الاجتماعیة ، فإن حوالی 60،000 شخص من ذوی الإعاقة وذوی الدخل المنخفض لا یتلقون إعانات! وهذا یعنی أن دخلهم المنخفض كان مرتفعًا لدرجة أنه لا یمكن حتى تسجیلهم: لم یكن النظام مدعومًا أو لم یقدم المستندات اللازمة. ویحدث هذا الطغیان المزدوج فی جمیع الأوقات: المعلومات لیست شفافة. لذلك ، فإن تجمیع المعلومات الشخصیة ، وتكاملها ضروری ، ویستند إلى شارب العدالة. لإغلاق طریق الفساد والخراب. قد یقول بعض الناس أن هذه المعلومات هی الخصوصیة! لا توجد مشكلة ، لقد ولت الخصوصیة للأفراد! على سبیل المثال ، یحتاج أفراد الأسرة إلى الكثیر من المعلومات لبعضهم البعض للتواصل بشكل أفضل مع بعضهم البعض. هكذا ، كطبیب ، فإن محرم هو أسرار مرضاه ، وهی منظمة تجمیع المعلومات: منظمة الشفافیة الوطنیة ، والتی نسمیها ناشیونال ووتش ، هی أیضًا طبیب وطنی! ویعتبر محرم أمة. أو أن المعلومات المطلوبة من قبل هذا النظام لا تعتبر خصوصیة بسبب الحاجة إلى التخطیط الاجتماعی. لأن الفراغ من هذه المعلومات ، فإنه یجعل الناس مربحین ، وتهریب البضائع وتبادل و / أو التهرب الضریبی: لذلك یخشون الكشف عن بعض المعلومات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، یمكن أن تحتوی هذه الخطة على ما یصل إلى 8 ملیارات منزل على طول مسارها التطوری! لا یوجد إنسان مستبعد.

Milli saat!

Məlumatın şəffaflığına gəldikdə, bütün hökumət idarələri və ya təşkilatlar bunu etmək məcburiyyətindədirlər, lakin insanların özləri dairəni tərk edəcəklər! İnsanlar təmizlənərsə, bütün açıqlamalar tamam olacaq! Hökumətin işçiləri eyni insanlardır! Buna görə vahid sistem aşağıdakilər üçün nəzərdə tutulmalıdır: məsələn, yüz milyon ev var. Hər bir forum və ya ev bütün məlumatları girildiyi bir İrana məxsusdur: doğulduğu ildən, doğum yerindən və gəlirin məbləğindən: aktiv və əmlak forması. Beləliklə, heç bir İran dünyanın heç bir yerində qəribə bir şəkildə tanınmayacaqdır. Hökumət öz vəzifəsini daha yaxşı həyata keçirəcək! Məsələn, rifah quruluşu onların fiziki və ya zehni qabiliyyətlərini gözləyir. Və həqiqi olmayan kimsə düşmür və hökumət hər şeyi açıq-aşkar və tədqiqat ehtiyacları olmadan əhatə edə bilər, çünki bir dəfə və hər zaman məlumatlar taranır və vaxt keçdikcə, sonra isə Düzəliş də təmin edilir. Vergi təşkilatları artıq vergi ödəmədən və ya vergi ödəmədən qaçırılmayacaqlar. Gəlirlər bu geniş məlumat sistemi vasitəsilə təsdiqləndiyi üçün. Trajectory görülə bilər. Çünki bu sistem içərisində hər hansı bir əməliyyat olur. Bir cibdən gedən pul alıcının yoxlamasına uyğun gəlir. Və milli mühasibat olaraq adlandırılan hər bir borc bərabər bir ödənişə sahibdir. Və rials itirilməyəcək. Bir fərqlilik varsa, dərhal ortaya çıxacaq. Təhsil də gələn il neçə şagird (potensial) olacağını çox yaxşı bilir və əgər limitə çatmırsa, zəif cəhətləri uyğunlaşdırmaq və həll edəcəkdir. Ordu nə qədər əsgər, nə qədər gəlir, sağlamlıq və savadlılıq bilir. Nömrə uyğun deyilsə, itkin və ya sistemdən kənar olmayan insanlar münaqişələr axtaracaqlar. Paralel iş, xüsusilə də rahatlama halında, qarşısı alınır və çox sayda təşkilat biləcəklər ki, harada olursa olsun gəlir mənbələrindən. Beləliklə, heç kəs heç bir yerə getmir və hər hansı bir yerə sənəd verməyi bilən növbəti şəxs kömək edir. Rifah Təşkilatının rəhbəri hesab edir ki, əlilliyi olan 60 minədək və aşağı gəlirli insanlar subsidiyalar almırlar! Yəni onların aşağı gəlirləri belə yüksək idi ki, hətta qeydiyyata alınmayıb: sistem sübvansan qalmır.

نوع اخبار :
برچسب : دیده بان ملی!،
لینک ها :
پنجشنبه 14 آذر 1398 09:07 ب.ظ
Thank you for any other great post. The place else could anybody get that
kind of info in such an ideal means of writing?
I've a presentation subsequent week, and I'm at the search for such info.
دوشنبه 4 آذر 1398 05:35 ق.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS
feed to my Google account. I look forward to fresh updates
and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو