ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
اروپا بدون آنکه بداند، قربانی بازی موش و گربه با ایرانیان شده است. گربه وقتی موش را به تله می اندازد، فوری آن را نمی بلعد! بلکه تا مدتها با آن بازی می کند، تا اشتهایش باز شود! البته اشتهای ایران قبلا بواسطه بازی با آمریکا، کور شده بود وحالا کمی، با اروپا بازی می کند تا اشتهایش باز شود. موضوع از این قرار است که: آمریکا و اروپا در معرض فروپاشی، و افتادن به دامن اسلام هستند. و هرچه دست و پا می زنند، نجات پیدا نمی کنند! لذا ایرانیان که دست و پازدن آنها را دیدند، دلشان به حال آنها سوخت و مدتی، به آنها اجازه زنده ماندن دادند! البته اروپایی ها و سکولار ها فکر می کنند: این از زرنگی آنها است که: چند روزی بیشتر میتوانند: شعار های سکولار ولیبرالی بددهند، و قدرت نمایی کنند.  اما ایرانیان همه جا ثابت کرده اند که: آنها فقط یک قربانی هستند. اولا هیچگونه پیشرفت چشمگیری در علوم وفنون ندارند. یعنی مرزهای دانش بر روی آنها بسته شده. حتی در امر فضا و پرتاب موشک، که روزی با سرعت پیشرفت می کردند، امروز همه آن پیشرفت ها زیر سوال رفته! مردم فهمیده اند که در صحرای نوادا، فیلم برداری کرده اند و گفته اند: در سطح کره ماه هستند! اخیرا هم، هربار ماهواره ای را هوا می کنند، ترجیح می دهد فورا برگردد! آخرین هنرنمایی آنها برای اعزام: سفینه جاسوسی برای امارت، توسط فرانسه بود که: هنوز از زمین برنخاسته! شکست خورد و بر زمین اصابت کرد. البته ممکن است آنها طبق معمول بگویند: نقص فنی! بوده ولی عقل سلیم می داند: کسانی که قبلا این کار را براحتی انجام می دانند، نقص فنی برای انها امکان پذیر نیست. زیرا علم عقبگرد ندارد. فقط یک موضوع باقی می ماند: و ان اینکه قربانی ایران شده باشند. دلایل بسیار واضحی برای این کار وجود دارد. به مسائل امنیتی و حاشیه ای، کاری نداریم ولی براحتی می توان حدس زد که: خرابکاری بوده و یا عدم توانایی علمی! و هردو به ایران برمی گردد. اگر عدم توانایی علمی بوده، یعنی اینکه آنها به دروغ! ادعا های قبلی خود را تبلیغ می کردند، و دانش آن را نداشتند. وجود دانشمندان ایرانی در بین آنها، قدرت می داده است. که چون به ایران برگشته اند، و برای وطن خود کار می کنند، جای آنها را کسی نمی تواند پرکند. حالت دوم یعنی خرابکاری هم باشد، باز هم نشان از قدرت علمی: افسانه ای ایرانیان دارد. که حتی موشک در حال پرواز را هم، از کار انداخته اند. آنهم باز به دلیل برتری علمی، نسبت به سازندگان آن! چرا که سازندگان نتوانسته اند: این خرابکاری احتمالی را تشخیص دهند. در ثانی میتوان گفت: همین فاجعه در مسائل اقتصادی و سیاسی هم، برای آنان اتفاق افتاده است. یعنی به دروغ ادعای ثروتمندی، یا پیشرفت می کردند. همه آنها به دست ایرانیان انجام می شده، ولی بنام آنها ثبت می گردیده. دراین مورد مثال ها فراوان، ودلایل بسیار عینی تر و واضح تر است. همه افتخار انگلیس، به جواهراتی است که از ایران، به سرقت برده اند که مانند: الماس کوه نور در تاریخ می درخشد. همه داراییهای موزه ای فرانسه، و تاریخ و تمدن آن، با آثار باستانی رقم خورده که: آنها را هم از ایران به سرقت برده، و بنام خود یا بنام یونان و روم ثبت کرده اند. تمام سرمایه گذاری های آمریکا متعلق به ایران است، زیرا ایرانیان با ثروت افسانه ای خود، به آمریکا پا گذاشته اند! فقط 22تریلیون دلار سرمایه نقدی است، که بصورت دلار توسط شاهزاده ها و ضد انقلاب ها، به آنجا منتقل شده است. و کافی است به ایران بازگردانده شود. به همین دلیل اینستکس یک قرص سیانور برای اروپا و آمریکا است.اگر اجرا کنند باید همه پولهای ایران را برگردانند! لذا بجای گدایی و التماس، گردن کلفتی می کنند.

Instex or a mouse and a cat game

Without knowing, Europe has been the victim of a mouse and cat game with Iranians. The cat does not immediately blow it out when it traps the mouse! But it's playing for a long time, so that it can be opened! Of course, the appetite of Iran has already been blinded by playing with America, and now it's playing a bit with Europe to make its appetites open. The subject is that: America and Europe are prone to collapse and falling to the brink of Islam. And whatever they do, they will not be saved! Therefore, the Iranians who saw them saw their fate and for some time allowed them to survive! Of course, Europeans and secularists are thinking: It is their wisdom: they can be more secular for a few days: they can make secretive slogans and empower them. But the Iranians have proved everywhere: they are just one victim. Firstly, there are no significant advances in science and technology. The boundaries of knowledge are closed on them. Even in space and rocket launches, which were progressing fast, today all of those advances have been questioned! People have figured out that they were filming in the Nevada desert, saying they are on the moon's surface! Recently, each time they fly the satellite, they prefer to go back immediately! Their last appearance was to send: The Espionage Spy for the Emirate, by France: "It's not gone!" Failed and hit the ground. Of course, they might as well say: technical malfunction! But it knows common sense: those who already know this easily cannot be a technical malfunction. Because: science does not retreat. Only one issue remains: and they should be victims of Iran. There are very clear reasons for this. We have nothing to do with security and marginal issues, but it's easy to guess that: sabotage or scientific inability! And both go back to Iran. If the inability is scientific, that they are false! They propagated their previous claims, and did not know it. The existence of Iranian scholars among them has given power. When: they return to Iran and work for their homeland, they cannot be replaced by anyone. The second state is sabotage, it also demonstrates the scientific power: the myth of Iranians. Even missiles that are on the fly have been abandoned. It is open because of its scientific superiority to its makers! Because the creators have not been able to: detect this possible vandalism. Secondly, the same catastrophe in economic and political matters has happened to them. It was false claims of wealth or progress. All of them were done by the Iranians, but they were registered in their names. In this case, there are many examples, and the reasons are much more objective and clear. All honored by the British, they have stole jewels from Iran, such as: Diamond of Mount Nour shines in history. All of the museum's assets of France, and its history and civilization, have been excavated with antiquities: they have also stolen them from Iran, and they have registered themselves in the name of Greece or Rome. All American investments belong to Iran, because Iranians have gone to the United States with their mythical wealth! Only $ 22 trillion is cash, which was transferred to the princes and counter-revolution dollars in dollars. And it is enough to be returned to Iran. That's why Instex is a cyanide tablet for Europe and the United States. If they are to run, they must return all the money from Iran! So instead of begging and begging, the neck is thickened.

Instex أو الماوس ولعبة القط

من دون علم ، كانت أوروبا ضحیة لعبة الفأر والقطة مع الإیرانیین. القط لا ینفخ على الفور عندما یصید الفأر! لكنه یلعب لفترة طویلة ، بحیث یمكن فتحه! بالطبع ، فإن شهیة إیران قد أعمت بالفعل باللعب مع أمریكا ، والآن تلعب قلیلاً مع أوروبا لجعل شهیتها مفتوحة. الموضوع هو: أمریكا وأوروبا عرضة للانهیار وسقوطهما على شفا الإسلام. ومهما فعلوا ، فلن یتم إنقاذهم! لذلك ، رأى الإیرانیون الذین رأوهم مصیرهم وسمحوا لهم لبعض الوقت بالبقاء على قید الحیاة! بالطبع ، یفكر الأوروبیون والعلمانیون: إنها حكمتهم: یمكن أن یكونوا أكثر علمانیة لبضعة أیام: یمكنهم صنع شعارات سریة وتمكینهم. لكن الإیرانیین أثبتوا فی كل مكان: إنهم مجرد ضحیة واحدة. أولاً ، لا توجد تطورات مهمة فی العلوم والتكنولوجیا. حدود المعرفة مغلقة علیها. حتى فی عملیات إطلاق الصواریخ والفضاء ، التی كانت تتقدم بسرعة ، الیوم تم التحقیق فی كل هذه التطورات! اكتشف الناس أنهم كانوا یصورون فی صحراء نیفادا ، قائلین أنهم على سطح القمر! فی الآونة الأخیرة ، فی كل مرة یطیرون فیها القمر الصناعی ، یفضلون العودة على الفور! وكان آخر ظهور لها هو إرسال: التجسس التجسس للإمارة ، من قبل فرنسا: "لم یختف" فشل وضرب الأرض. بالطبع ، قد یقولون كذلك: عطل فنی! لكنه یعرف الحس السلیم: أولئك الذین یعرفون بالفعل هذا بسهولة لا یمكن أن یكون خلل فنی. لأن العلم لا یتراجع. تبقى قضیة واحدة فقط: ویجب أن یكونوا ضحایا لإیران. هناك أسباب واضحة جدا لهذا. لا علاقة لنا بالأمن والقضایا الهامشیة ، لكن من السهل تخمین ذلك: التخریب أو العجز العلمی! وكلاهما یعود إلى إیران. إذا كانت عدم القدرة علمیة ، فهی خاطئة! لقد نشروا ادعاءاتهم السابقة ولم یعرفوها. وجود العلماء الإیرانیین بینهم أعطى السلطة. عندما یعودون إلى إیران ویعملون من أجل وطنهم ، لا یمكن استبدالهم بأی شخص. الدولة الثانیة هی التخریب ، كما أنها توضح القوة العلمیة: أسطورة الإیرانیین. حتى الصواریخ التی تطیر قد تم التخلی عنها. إنه مفتوح بسبب تفوقه العلمی على صناعیه! لأن المبدعین لم یتمكنوا من: اكتشاف هذا التخریب المحتمل. وثانیا ، حدثت لهم نفس الكارثة فی المسائل الاقتصادیة والسیاسیة. لقد كانت ادعاءات كاذبة بالثروة أو التقدم. كلهم قاموا به من قبل الإیرانیین ، لكن تم تسجیلهم بأسمائهم. فی هذه الحالة ، هناك العدید من الأمثلة ، والأسباب أكثر موضوعیة وواضحة. جمیعهم كرمهم البریطانیون ، سرقوا جواهر من إیران ، مثل: ماسة جبل نور تتألق فی التاریخ. تم استكشاف جمیع أصول المتحف فی فرنسا وتاریخها وحضارتها بالآثار: لقد سرقوها أیضًا من إیران ، وقد سجلوا أنفسهم باسم الیونان أو روما. جمیع الاستثمارات الأمریكیة تخص إیران ، لأن الإیرانیین ذهبوا إلى الولایات المتحدة بثروتهم الأسطوریة! 22 تریلیون دولار فقط هی الأموال التی تم تحویلها إلى الأمراء ودولارات مكافحة الثورة بالدولار. ویكفی أن تعاد إلى إیران. لهذا السبب فإن Instex عبارة عن قرص سیانید لأوروبا والولایات المتحدة ، فإذا أرادوا الفرار ، فیجب علیهم إعادة جمیع الأموال من إیران! لذا بدلاً من التسول والتسول ، تكون العنق كثیفة.

Instax və ya bir siçan və bir pişik oyunu

Bilinmədən, Avropa İranlılar ilə siçan və pişik oyununun qurbanı olmuşdur. Siçanı tələyə saldığında pişik dərhal onu əsirgəmir! Ancaq uzun müddət oynanır ki, açılsın! Əlbəttə ki, İranın iştahı artıq Amerika ilə oynayaraq kor olmuşdur və indi onun iştahını açmaq üçün Avropa ilə bir az oynayır. Mövzu belədir: Amerika və Avropa İslamın eşiyinə çökməyə və düşməyə meyllidir. Və nə etdikləri halda, xilas olmazlar! Ona görə də onları görən iranlılar öz taleylərini gördülər və bir müddət onlara sağ qalmağa icazə verdilər! Əlbəttə, Avropalılar və dünyəvilər düşünürlər: Bu onların hikmətidir: onlar bir neçə gün daha dünyəvi ola bilərlər: gizli şüarlar və onları gücləndirə bilərlər. Amma iranlılar hər yerdə sübut edirlər: onlar yalnız bir qurban. Birincisi, elm və texnologiyada əhəmiyyətli irəliləyişlər yoxdur. Bilimin sərhədləri onlara bağlıdır. Hətta sürətlə irəliləyən məkanlarda və raket başlanğıclarında bu gün bütün bu irəliləyişlər sorgulanmışdır! İnsanlar ayın səthində olduğunu söyləyərək, Nevada çölündə çəkiliş etdilər. Son zamanlarda, onlar peyk uçmaq hər dəfə, onlar dərhal geri dönmək üstünlük verirlər! Onların sonuncu görünüşü göndərildi: Fransa tərəfindən Əmirlik üçün Espionage Casus: "Bu getdi!" Başa çatmadı və yerə çarpdı. Əlbəttə, onlar da yaxşı ola bilərlər: texniki arızalar! Ancaq sağlam düşüncəni bilir: artıq bunu asanlıqla bilənlər texniki arızalı ola bilməz. Elm geri çəkilmədiyi üçün. Yalnız bir məsələ qalır: onlar İran qurbanları olmalıdır. Bunun çox aydın səbəbləri var. Təhlükəsizlik və marjinal məsələlərlə bağlı heç bir əlaqəmiz yoxdur, lakin təxmin etmək çətindir: təxribat və ya elmi qabiliyyətsizlik! Hər ikisi də İrana dönür. Qabiliyyətsizlik elmi olsa, yalan deyillər! Onlar əvvəlki iddialarını yayırdılar və bilmirdilər. Aralarında İranlı alimlərin varlığı hakimiyyətə verildi. İrana qayıtdıqda və vətən üçün işlədikdə, onlar heç kim tərəfindən əvəz edilə bilməz. İkinci dövlət sabotajdır, elmi gücünü də nümayiş etdirir: İranlıların miti. Hətta uçan raketlər də tərk edilmişdi. Onun yaradıcılarına elmi üstünlükləyerinə, boyun qalınlaşdırılır.

نوع اخبار :
برچسب : اینستکس یا بازی موش و گربه،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو