ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سید مقاومت در مصاحبه های خود، یک موضوع را تاکید دارد که: اگر ایران مورد حمله آمریکا قرار بگیرد، تنها نخواهد ماند! این اشاره به یک استراتژی عمیق و حساب شده، در جهان امروز است که درک آن، برای بسیاری از تحلیل گران مشکل است. و آن استراتژی جایگزینی عملیاتی است. به این معنی که در گام دوم انقلاب اسلامی، همه چیز به سود انقلاب پیش می رود، عملکردهای گذشته تبدیل به آلترناتیوی شده اند، که ایران را بسوی تشکیل ائتلاف بزرگ هدایت می کند. این ائتلاف در استراتژی های نظری دیده نشده، و عمدا هم  غفلت شده، ولی در این زمان خود را بر تاریخ تحمیل می کند. همانطور که در گام اول، یا چهل سال گذشته انقلاب، همه ائتلافها برعلیه ایران بود، در گام دوم ضرورتا و بدون دخالت اراده های شخصی، آن ائتلاف ها نابود شده و: ائتلاف جدیدی به هواداری ایران تشکیل می شود. همانطور که دکتر ظریف اشاره کرد: آمریکا در شورای حکام آزانس هم تنها شده! مفهوم دیگر این اشاره آن است که: همه به ائتلاف با ایران رای داده اند. هر کجا ائتلاف به رهبری امریکا تضعیف شده، دو عامل در ان موثر بوده: یکی عامل تبدیل کننده و دیگر عامل جایگزینی. عامل تبدیل کننده همه ائتلافهای آمریکایی به: ائتلاف های ضد آمریکایی، در درون هیات حاکمه آن بوده است. یعنی عملکرد سخیف، بی برنامه و زور گویانه باعث شده: تا هواداران هیات حاکمه آمریکا، دچار ریزش شده و او را تا حد تنهایی رها کنند. اما عامل جایگزینی، در درون هیات حاکمه ایران است. بسیاری از قدرت ها سعی داشتند: جایگزینی برای آمریکا بشوند. اگر خودشان هم نمی خواستند، تحلیل گران چنین خواسته ای داشتند. ولی نقطه قوتی در درون حاکمیت آنها نبود، تا این تحلیل ها به حقیقت برسد. اما در هیات حاکمه ایران، ثبات رای و قدرت تصمیم گیری و توانایی مقاومت وجود داشت، که افکار عمومی را قانع میکرد تا بدانند نقطه اتکای خوبی است. بخصوص اینکه هیات حاکمه ایران، علاوه بر قدرت و ثروت و استعداد های لازم، دارای بینش صلح آمیز و جهان گرا بوده است. رهبری ایران همیشه طرفدار: عدم مداخله در امور دیگران بوده، و دائما تکرار می کرد که: جنگی را شروع نخواهد کرد . دیگران هم همین حرف را می زدند، تا نقطه اتکا شوند! ولی آنها صدها مورد ادعاهای خود را نقض کردند، که موجب بی اعتمادی شد. چین یک از جایگزین های مناسب بود، و امید های زیادی به آن بسته شد. ولی در دامپینگ اقتصادی نشان داد: که می خواهد مانند دامپینگ سیاسی، کشورهای دیگر را ببلعد، و نابود کند. از مالزی، اندونزی تا اویغور ها و: تایوان و هنگ کنگ، همگی شاهد این زور گویی ها بودند. لذا بقیه نیز قبل از نابود شدن، راه خود را جدا کردند. روسیه در جنگ کریمه و اکراین، یا کشتار چچن و داغستان، یا ادغام دوباره کشورهای همسود، نیت خود را آشکار کرد. لذا بقیه نیز از ترس بلعیده شدن، رای به جایگزینی آن ندادند. هندوستان در قضیه کشمیر، جنایت ها که نکرد. درگیری های مذهبی بودائیان برمه و امثال آن را راه انداخت. ژاپن کشتار مردم خود، بوسیله بمب اتمی آمریکا را، فراموش کرد و به مزدور و پیام رسان آمریکا مبدل گردید. اروپا به مردم خود پشت کرد، با کشتار نژادپرستانه معترضین، از هستی ساقط شد. اما ایران بدون اینکه بخواهد ائتلافی ایجاد کند، منطقه وارد ائتلاف با ایران شد. با اینکه پاسخی دریافت نکرده. اما التزام عملی خود رابخوبی: حفظ و توسعه داده است. پیوند فکری و ارمانی  با ایرانی، نوعی پیش درآمد در وفاداری: به خط مقاومت و مواضع اعلام شده، از سوی ایران است. آنها تعصب قومی و نژادی را هم دور زدند! تا این ائتلاف نانوشته پا بگیرد، و توسعه پیدا کند. بعون الله

Iranian Coalition: For Peace

Seyed Resistance in his interviews emphasizes one thing: If Iran is attacked by the United States, it will not stay alone! This refers to a deep and well-considered strategy in today's world, which is difficult to understand for many analysts. And that is the operational replacement strategy. This means that in the second step of the Islamic Revolution, everything goes for the benefit of the revolution; the past functions have become an alternative, which directs Iran to a large coalition. This coalition has not been seen in theoretical strategies, and deliberately neglected, but at this time it imposes itself on history. As in the first or last forty years of the revolution, all the coalitions against Iran, in the second step, necessarily and without the intervention of personal will, the coalition was destroyed and: a new coalition was formed in favor of Iran. As Dr. Zarif pointed out, the United States has just been left alone in the Council of Governors. Another notion of this is that: everyone has voted in favor of a coalition with Iran. Wherever the US-led coalition is weakened, there are two factors in it: one conversion factor and another substitute factor. The agent of the transformation of all American alliances into: anti-American alliances have been within the governing board. That is, the savage, unproductive, and forceful cause: to let supporters of the ruling board of America fall and leave him alone. But the replacement factor is within the Iranian ruling board. Many powers were trying to: replace America. If analysts did not want it, analysts wanted it. But there was no strong point within their sovereignty, until these analyzes came true. But in Iran's governing body, there was a voter stability and decision-making power and resilience, persuading public opinion to find out a good point of reference. Especially since Iran's governing body, in addition to its power and wealth and talent, has a peaceful and global vision. Iran's leadership has always been in favor of: not interfering in the affairs of others, and constantly repeating: it will not start a war. Others did the same thing to rely on the point! But they violated hundreds of claims, which caused distrust. China was one of the right alternatives, and many hopes were closed. But in Tipper, he showed that he wants to swallow and destroy other countries like political dumping. From Malaysia, Indonesia to the Uighurs and: Taiwan and Hong Kong, they all witnessed these harassment. So others left their way before they were destroyed. Russia expressed its intention in the Crimean and Ukrainian-Ukrainian wars, or the massacre of Chechnya and Dagestan, or the reunification of the neighboring countries. So the rest did not vote for swallowing fears. In the case of Kashmir, India did not commit crimes. The religious clashes of the Buddhists of Burma and so on. Japan has forgotten the killing of its people, by the American atomic bomb, and turned into the hacker and messenger of the United States. Europe turned its back on its people, with the racist massacres of protesters, was abandoned. But Iran has entered a coalition with Iran, without a coalition. Although: you have not received a response. But its practical commitment is good: It maintains and develops. An Iranian-Iranian intellectual and intellectual link, a kind of advance in loyalty: Iran's line of resistance and declared positions. They also fought Arabic and Vietnamese fanaticism! Until this unwritten coalition fights and develops.

التحالف الإیرانی: من أجل السلام

یؤكد سید المقاومة فی مقابلاته على شیء واحد: إذا تعرضت إیران لهجوم من الولایات المتحدة ، فلن تبقى وحدها! یشیر هذا إلى استراتیجیة عمیقة ومدروسة فی عالم الیوم ، والتی یصعب فهمها بالنسبة للعدید من المحللین. وهذه هی استراتیجیة الاستبدال التشغیلی. هذا یعنی أنه فی الخطوة الثانیة من الثورة الإسلامیة ، كل شیء یسیر لصالح الثورة ، فقد أصبحت وظائف الماضی بدیلاً یوجه إیران إلى تحالف كبیر. هذا التحالف لم یظهر فی الاستراتیجیات النظریة ، وكان مهملاً عن عمد ، لكنه فی هذا الوقت یفرض نفسه على التاریخ. كما فی أول وأربعین سنة من الثورة ، كل التحالفات ضد إیران ، فی الخطوة الثانیة ، بالضرورة وبدون تدخل الإرادة الشخصیة ، تم تدمیر التحالف و: تم تشكیل تحالف جدید لصالح إیران. وكما أشار الدكتور ظریف ، فإن الولایات المتحدة قد تركت لتوها بمفردها فی مجلس المحافظین. فكرة أخرى عن ذلك هی: لقد صوت الجمیع لصالح تحالف مع إیران. أینما تم إضعاف التحالف الذی تقوده الولایات المتحدة ، هناك عاملان فیه: عامل تحویل واحد وعامل بدیل. عامل تحول جمیع التحالفات الأمریكیة إلى: التحالفات المناهضة للولایات المتحدة كانت داخل مجلس الإدارة. هذا هو السبب الوحشی وغیر المثمر والقوی: السماح لأنصار المجلس الحاكم فی أمریكا بالسقوط وتركه وشأنه. لكن عامل الاستبدال هو داخل المجلس الحاكم الإیرانی. العدید من القوى كانت تحاول: استبدال أمریكا. إذا كان المحللون لا یریدون ذلك ، فإن المحللین یریدون ذلك. لكن لم تكن هناك نقطة قویة ضمن سیادتهم ، حتى تحققت هذه التحلیلات. ولكن فی الهیئة الحاكمة فی إیران ، كان هناك استقرار للناخبین وسلطة صنع القرار والمرونة ، مما أقنع الرأی العام بإیجاد نقطة مرجعیة جیدة. خاصة وأن الهیئة الحاكمة فی إیران ، بالإضافة إلى قوتها وثروتها وموهبتها ، لدیها رؤیة سلمیة وعالمیة. لطالما كانت القیادة الإیرانیة فی صالح: عدم التدخل فی شؤون الآخرین ، والتكرار المستمر: لن تبدأ الحرب. فعل آخرون نفس الشیء للاعتماد على النقطة! لكنهم انتهكوا مئات الادعاءات التی تسببت فی انعدام الثقة. كانت الصین واحدة من البدائل الصحیحة ، وكانت الآمال كثیرة مغلقة. لكن فی Tipper ، أظهر أنه یرید أن یبتلع ویدمر بلدانًا أخرى مثل الإغراق السیاسی. من مالیزیا وإندونیسیا إلى الیوغور و: تایوان وهونج كونج ، شهدوا جمیعًا هذه المضایقات. ترك آخرون طریقهم قبل أن یتم تدمیرهم. أعربت روسیا عن نیتها فی حروب القرم والأوكرانیة الأوكرانیة ، أو مذبحة الشیشان وداغستان ، أو إعادة توحید الدول المجاورة. لذلك لم یصوت الباقون على ابتلاع المخاوف. فی حالة كشمیر ، الهند لم ترتكب جرائم. الاشتباكات الدینیة للبوذیین فی بورما وهلم جرا. لقد نسیت الیابان قتل شعبها ، بسبب القنبلة الذریة الأمریكیة ، وتحولت إلى متسلل ورسول للولایات المتحدة. أوروبا أدارت ظهرها على شعبها ، مع المذابح العنصریة للمتظاهرین ، تم التخلی عنها. لكن إیران دخلت فی تحالف مع إیران ، بدون تحالف. على الرغم من أنك لم تتلق ردا. لكن التزامه العملی جید: فهو یحافظ على التطور ویتطور. رابط فكری وإیرانی إیرانی ، نوع من التقدم فی الولاء: خط المقاومة الإیرانی والمواقع المعلنة. كما حاربوا التعصب العربی والفیتنامی! حتى یحارب هذا التحالف غیر المكتوب ویتطور.

İran Koalisiyası: Sülh Üçün

Seyid Müqaviləsi onun müsahibələrində bir şey vurğulayır: İrana ABŞ tərəfindən hücum edilərsə, tək qalmayacaq! Bu günümüz dünyasında bir çox analitiklər üçün anlamaq çətin olan dərin və yaxşı düşünülmüş bir strategiyaya aiddir. Və bu əməliyyat əvəz strategiyası. Demək, İslam inqilabının ikinci addımında hər şey inqilabın xeyrinədir, keçmiş funksiyalar İranı böyük koalisiyaya istiqamətləndirən bir alternativ halına çevrilmişdir. Bu koalisiya nəzəri strategiyalarda görülməmişdir və qəsdən diqqətsiz saxlanılır, amma bu tarixdə özünü tarixə qoyur. İnqilabın ilk və ya son qırx ilində olduğu kimi, ikinci addımda İrana qarşı bütün koalisiya mütləq və şəxsi iradənin müdaxiləsi olmadan, koalisiya məhv edildi və İranın xeyrinə yeni bir koalisiya yaradıldı. Dr. Zərifin qeyd etdiyinə görə, ABŞ yeni İdarəçilər Şurasında tək qaldı. Bunun başqa bir anlayışıdır: hər kəs İranla koalisiyanın lehinə səs verib. ABŞ rəhbərlik etdiyi koalisiyanın zəiflədiyi hər yerdə iki faktor vardır: bir dönüşüm faktoru və bir başqa əvəz amil. Bütün Amerika ittifaqlarının çevrilməsinin agenti: anti-Amerika ittifaqları rəhbərlik şurasının tərkibində olmuşdur. Yəni, vahid, səmərəsiz və güclü bir səbəb: Amerika hökmdarı heyətinin tərəfdarlarına düşmək və tək buraxmaq. Amma əvəz amil İranın idarə heyətindədir. Bir çox güc, Amerikanı əvəz etməyə çalışdı. Analitiklər bunu istəmədikdə, analitiklər bunu istəmişdilər. Lakin bu təhlillər gerçəkləşməyincə onların suverenliyində heç bir güclü nöqtə yox idi. Lakin İranın idarəetmə orqanında seçici stabilliyi və qərar qəbul edən güc və möhkəmlik vardı, ictimaiyyəti yaxşı bir istinad nöqtəsi tapmaq üçün razı etdi. Xüsusilə İran hakimiyyət orqanı güc, sərvət və istedadına əlavə olaraq sülh və qlobal bir vizyona sahibdir. İranın rəhbərliyi həmişə lehinə olmuşdur: başqalarının işlərinə mane olmur və daim təkrarlayır: bir müharibə başlamayacaq. Digərləri isə nöqtəyə etibar etmək üçün eyni şeyi etdilər! Lakin onlar yüzlərlə iddiaları pozub, bu da etibarsızlığa səbəb oldu. Çin doğru alternativlərdən biri idi və bir çox ümidlər bağlandı. Amma Tipperdə o, siyasi damping kimi digər ölkələri yutmaq və məhv etmək istədiyini göstərdi. Malayziyadan, İndoneziyadan Uyğurlara və: Tayvan və Hong Konga, bütün bu təzyiqlərə şahid olduq. Beləliklə, başqaları məhv edilməzdən əvvəl yollarını tərk etdilər. Rusiya Krım və Ukrayna-Ukrayna müharib

نوع اخبار :
برچسب : ائتلاف ایرانی: برای صلح،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :