ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی به تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی نگاه می کنید، تعجب می کنید که یک ایرانی چطور زنده است! آنها می گویند دلار هر روز بالاتر می رود، فشار گرانی و تورم مردم را از بین برده! در تمام خیابان ها زباله خور ها قدم می زنند، تا شکم خود را سیر کنند. روستاها امکانات نیست، همه مجبورند به شهر ها فرار کنند. در شهرها هم کار نیست، و خانه ندارند! لذا حاشیه نشین شده، با کاغذ و مقوا و حلب برای خود خانه می سازند، و از برق دزدی می کنند. آنقدر از این حرفها می زنند که: خودشان هم باورشان می شود، و بعد منظرند یک یا دو روز دیگر، جنازه همه ایرانی ها از گرسنگی و تشنگی، در خیابان ها باشد. یا اینکه مردم همگی بمیرند و کسی نباشد: آنها را دفن کند. زیرا قیمت زمین بهشت زهرا هم بسیار گران است، کسی توان خرید آن را ندارد... ولی با کمال تعجب هر روز، که خسته از غصه خوردن های شبانگاهی، بیرون می ایند می بینند: مردم با شور و شوق دنبال کار ها هستند، آنقدر عجله و کار دارند که حتی حاضر نیستند: یک ثانیه نقص فنی مترو را تحمل کنند، یا از شلوغی خود را کنار بکشند، و با مترو بعدی بروند! می بینند خیابان ها، آنقدر وسیله نقلیه گرانقیمت هست که:همه جا راه بندان شده. آنها هم با عجله و سرعت، به دنبال کار خود هستند! حتی حاضر نیستند یک ثانیه: چراغ قرمز را دیرتر تحمل کنند! بلیط هواپیما و قطار گیر نمی آید، آنقدر مسافر در صف ایستاده که برای ماهها ی بعد، نوبت بگیرند. جلوی سفارتخانه آنقدر صف ایستاده اند، که نوبت یکساله به آنها می دهند. با تمام گرانی بلیط هواپیما و هزینه سفر، همه را با کمال میل پرداخت می کنند، و کسی اعتراضی نمی کند! شب قبل که او فکر می کرده: مردم گرسنه خوابیده اند، حالا می بیند کیلو ها زباله، آن هم تفکیک نشده از خانه ها بیرون می ریزند! در میان زباله ها، همه چیز پیدا می شود! از غذای آکبند دست نخورده، تا ظروف و قدیمی و مبلمان دمده! ابتدا سعی می کند ببیند: دیشب خواب بوده یا الان! دوسه بار سیلی به صورت خود می زند. اخبار بیگانه را گوش می دهد، می بیند نه دیشب خواب بوده و نه الان. رادیوهای بیگانه همانطور از: فقر و فروپاشی ملت ایران صحبت می کنند، ولی او شادمانی و انگیزه بالا را می بیند. آنقدر بیگانه ها تبلیغ کرده اند، که وزیر بهداشت هم باور کرده: مردم ایران غمگین هستند، و برنامه های شاد ندارند! گویا وزیر ها بیشتر خواب ند. و دیدن اینهمه انگیزه در مردم، آنها را بیدار نمی کند. وزیر بهداشت کافی است: یک سفر غیر رسمی به شمال یا جنوب برود! یا در تعطیلات در بین مردم باشد، تا بداند شادی یعنی چه. اگر مردم غمگین هستند، چرا اینهمه دوست دارند: تعطیلات اضافه شود؟ همه مردم ایران منتظرند تا چهارشنبه شود! از عصر چهارشنبه، تعطیلات خود را شروع می کنند: بار سفر را می بندند! خوب است آمار آنها را از: راهنمایی رانندگی بگیرد، یا از پلیس امنیت بپرسد. چرا وزیر دارو ساز، مردم ایران را روانپریش می خواند؟ و برای آنها روانپزشک تجویز می کند. این خود محل سوال نیست؟ وزیر دارو ساز،  نمی داند که 99درصد مردم ایران، داروهای گیاهی مصرف می کنند! ولی او با داروهای گیاهی دشمن است. فرق داروی گیاهی این است که: اولا مضر نیست! یعنی میوه و سبزیجات هرچه بخورند بهتر است. ولی داروی شیمیایی، اگر یک اثر مثبت داشته باشد، هزاران عوارض جانبی دارد.  زیرا در خلقت خداوند دستکاری کرده اند. مهمتر اینکه تولید داخل است. اما وزیران می خواهند جیب اربابشان پرشود! و دلار ها همه به دست امریکا و اروپا برسد، آنهاهم بگویند: دیگر پولی در دست ملاها نمانده است! اما آنها نمی دانند که: ایرانی انگیزه الهی دارد، و از خزانه غیب ارتزاق می کند.

Iranian motives

When you look at the propaganda of domestic and foreign enemies, you wonder how an Iranian is alive! They say the dollar goes up every day; it exhausts the pressure and inflation! Garbage can is walked on all the streets to feed their stomachs. Villages are not in a position; everyone has to flee to cities. In cities there is no work, and they do not have a home! So they are marginalized, they make houses for themselves by paper, cardboard and Aleppo, and steal electricity. They say so much: they themselves believe in them, and then they will look at the streets for one or two days, the corpse of all Iranians from starvation and thirst. Or that all people die and nobody is: to bury them. Because the price of the earth of Paradise Zahra is also very expensive, nobody can buy it ... But surprisingly every day, when they are tired of the nightly bustle of eating, they see: People are crazy about things, They are so rushed and busy that they are not even willing: endure one second of the technical malfunction of the metro, or pull off their crowds, and go with the next metro! Seeing the streets, there is so much expensive vehicle: all the way. They are in a hurry and speed, looking for their work! They do not even want to wait for a second: they will endure the red light! Airplane and train tickets do not stumble, so passengers are in the queue that will take turns for the next few months. The front of the embassy is so standing, giving them one year's appointment. With all the cost of airline tickets and travel costs, everyone will pay you well, and no one will protest! The night before, when he thought: people are sleeping hungry, now they see kilns pouring garbage out of their homes! Everything is found among the garbage! An unblemished aqueduct of food, up to old and old dishes and furniture! At first he tries to see: last night or now! Doxor loads in a slap. He listens to the alien news; he sees no sleep past and not now. Alien radios speak of the poverty and collapse of the Iranian nation, but it sees high joy and motivation. There are so many foreigners that the health minister has also believed: the Iranian people are sad and have no happy plans! It seems that the ministers are asleep. And seeing such a motive in people does not awaken them. The Minister of Health is sufficient: an unofficial trip to the north or south! Or on vacation on the people, to know what the joy means. If people are sad, why do they like to: add holidays? All Iranian people are waiting for Wednesday! From the Wednesday evening, they start their holidays: they close the journey! It's good to get their stats from: driving directions, or asking for security police. Why does the drug minister read the Iranian people? And: prescribed for them by a psychiatrist. This is not the question itself? Minister of Pharmacy does not know that 99% of Iranians use herbal medicines! But he is an enemy with herbal medicines. The difference between herbal medicine is that: First, it is not harmful! It is better to eat whatever fruits and vegetables. But a chemical medicine, if it has a positive effect, has thousands of side effects. Because: they have manipulated God's creation. Most importantly, production is inside. But the ministers want to pocket their masters! And the dollars are all at the hands of the United States and Europe, they say: There is no money left by the mullahs! But they do not know that: Iran has a divine motive, and it emanates from the treasury of the Unseen.

الدوافع الإیرانیة

عندما تنظر إلى دعایة الأعداء المحلیین والأجانب ، تتساءل كیف یكون الإیرانی على قید الحیاة! یقولون الدولار یرتفع كل یوم ، فإنه یستنفد الضغط والتضخم! یمكن أن تمشی القمامة فی جمیع الشوارع لإطعام بطونهم. القرى لیست فی وضع یمكنها من الفرار إلى المدن. فی المدن لا یوجد عمل ، ولیس لدیهم منزل! لذلك هم مهمّشون ، وهم یصنعون منازل لأنفسهم بالورق والكرتون وحلب ، ویسرقون الكهرباء. یقولون الكثیر: إنهم أنفسهم یؤمنون بهم ، وبعد ذلك سوف ینظرون إلى الشوارع لمدة یوم أو یومین ، جثة جمیع الإیرانیین من الجوع والعطش. أو أن كل الناس یموتون ولا أحد هو: لدفنهم. لأن سعر أرض الجنة زهراء غالی جدًا ، لا یمكن لأحد شرائها ... ولكن من المدهش كل یوم ، عندما یتعبون من صخب اللیل فی تناول الطعام ، یرون: الناس مجنونون بالأشیاء ، إنهم مندفعون ومشغولون لدرجة أنهم لیسوا على استعداد حتى: تحمل ثانیة واحدة من العطل الفنی للمترو ، أو سحب حشودهم ، والذهاب مع المترو التالی! رؤیة الشوارع ، هناك الكثیر من السیارات باهظة الثمن: على طول الطریق. هم فی عجلة من امرنا والسرعة ، وتبحث عن عملهم! إنهم حتى لا یریدون الانتظار لثانیة واحدة: سوف یتحملون الضوء الأحمر! لا تتعثر تذاكر الطیران والقطار ، لذا فإن الركاب فی قائمة الانتظار التی ستتناوب خلال الأشهر القلیلة المقبلة. أمام السفارة یقف للغایة ، ومنحهم التعیین لمدة عام. مع كل تكالیف تذاكر الطیران وتكالیف السفر ، فإن الجمیع سیدفعون لك المال جیدًا ، ولن یحتج أحد! فی اللیلة السابقة ، عندما فكر: الناس ینامون جائعًا ، والآن یرون الأفران التی تصب القمامة خارج منازلهم! تم العثور على كل شیء بین القمامة! قناة لا تشوبها شائبة من الطعام ، ما یصل إلى الأطباق القدیمة والقدیمة والأثاث! فی البدایة یحاول أن یرى: اللیلة الماضیة أو الآن! تحمیل Doxor فی صفعة. یستمع إلى الأخبار الغریبة ، لا یرى نومًا فی الماضی ولیس الآن. تتحدث أجهزة الرادیو الغریبة عن الفقر والانهیار للأمة الإیرانیة ، لكنها ترى فرحة ودوافع كبیرة. هناك الكثیر من الأجانب الذین اعتقد وزیر الصحة أیضًا: الشعب الإیرانی حزین ولیس لدیه خطط سعیدة! یبدو أن الوزراء نائمون. ورؤیة مثل هذا الدافع لدى الناس لا یوقظهم. وزیر الصحة یكفی: رحلة غیر رسمیة إلى الشمال أو الجنوب! أو فی إجازة على الناس ، لمعرفة معنى الفرح. إذا كان الناس حزینین ، فلماذا یحبون: إضافة العطلات؟ كل الشعب الإیرانی ینتظر یوم الأربعاء! من مساء الأربعاء ، یبدأون فی إجازاتهم: یغلقون الرحلة! من الجید الحصول على إحصائیاتهم من: اتجاهات القیادة أو طلب شرطة الأمن. لماذا یقرأ وزیر المخدرات الشعب الإیرانی؟ ویصف لهم الطبیب النفسی. لیس هذا هو السؤال نفسه؟ وزیر الصیدلة لا یعلم أن 99٪ من الإیرانیین یستخدمون الأدویة العشبیة! لكنه عدو مع الأدویة العشبیة. الفرق بین الأدویة العشبیة هو: أولاً ، أنها لیست ضارة! من الأفضل أكل الفواكه والخضروات. لكن الدواء الكیمیائی ، إذا كان له تأثیر إیجابی ، له الآلاف من الآثار الجانبیة. لأنهم تلاعبوا بخلق الله. الأهم من ذلك ، الإنتاج فی الداخل. لكن الوزراء یریدون جیب أسیادهم! إن الدولارات كلها على أیدی الولایات المتحدة وأوروبا ، یقولون: لا یوجد مال تركه الملالی! لكنهم لا یعرفون ذلك: لدى إیران دافع إلهی ، وهی تنبع من خزانة الغیب.

İran motivləri

Daxili və xarici düşmənlərin təbliğinə baxdığınızda, İranın necə canlı olduğunu təəccübləndirirsiniz! Dollar hər gün artdıqlarını, təzyiq və inflyasiyanın tükəndiyini söyləyirlər! Qarınları mədələrini qidalandırmaq üçün bütün küçələrdə gedə bilər. Kəndlər bir vəziyyətdə deyil, hər kəs şəhərlərə qaçmaq məcburiyyətindədir. Şəhərlərdə heç bir iş yoxdur və onların evləri yoxdur! Beləliklə, onlar marjinal vəziyyətdədirlər, kağız, karton və Hələb tərəfindən evlər tikir və elektrik enerjisini çalırlar. onlar özləri hesab, sonra Mnzrnd bir və ya iki gün, aclıq və susuzluqdan bütün İranlılar orqanları, küçələrdə bu şeyi kifayət qədər var. Və ya bütün insanlar ölmək və heç kim: onları gömmək. belə ki, tələsmək və hətta ikinci metro qolu qəza yoxdur, və ya məşğul çəkilməyə və növbəti metro gedin! Küçələri görən, çox bahalı vasitə var: bütün yol. Onlar tələsik və sürətlə işlərini axtarırlar! Onlar bir saniyə də gözləmək istəmirlər: qırmızı işığa dözəcəklər! Plane və qatar bileti növbəti ay üçün uyğun gözləmə kifayət qədər sərnişin aparan deyil, take turns. Səfirliyin önü belə bir vəziyyətdədir və onlara bir illik randevu verir. Təyyarə biletləri və səyahət xərcləri bütün xərcləri ilə, hər kəs yaxşı ödəyəcək və heç kim etiraz edəcək! evləri gəlib o insanlar ac yatmaq fikir əvvəl gecə artıq tullantıların kilo görür, onlar ayrılmış deyil! Hər şey zibil içindədir! Köhnə və köhnə yeməklərə və mebelə qədər qüsursuz bir su akvarium! Əvvəlcə görməyə çalışır: dünən gecə ya da indi! Doxor bir tokatla yüklənir. O, yabanı xəbərləri dinləyir, indi heç bir yuxu görmür. Alien radiosları, İran xalqının yoxsulluğu və dağılması haqqında danışır, lakin bu, çox sevinc və motivasiya görür. Səhiyyə nazirinin də inanmışdı ki, çox sayda əcnəbi var: İran xalqı kədərli və xoşbəxt planları yoxdur! Görünür ki, nazirlər yuxuda. İnsanlardakı belə bir motivi görməmək onları oyandırmaz. Səhiyyə naziri kifayətdir: şimala və ya cənuba qeyri-rəsmi səfər! Yoxsa insanlar üzərində tətil etmək, sevinc nə deməkdir. İnsanlar kədərli olduqda, niyə xoşuna gəlirlər: tətillər əlavə edirlər? Bütün İranlılar çəənbə günü gözləyir! Çəənbə axşamı, onlar bayram başlay

 

نوع اخبار :
برچسب : انگیزه های الهی یک ایرانی،
لینک ها :
چهارشنبه 2 مرداد 1398 12:46 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your feed and stay up for seeking more of your excellent post.
Additionally, I've shared your site in my social networks
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:48 ق.ظ
I think what you said was actually very reasonable. However, what about this?
what if you added a little content? I mean, I don't wish to tell you how to run your website,
but suppose you added a title that grabbed people's attention? I mean ندای ماهین - چرا اینهمه دوست دارند: تعطیلات اضافه شود؟ is kinda
boring. You might glance at Yahoo's front page and see how they write article headlines to get viewers to click.
You might add a video or a pic or two to grab readers excited about everything've written. Just my
opinion, it might make your blog a little livelier.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:37 ق.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to
help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good results. If you know of any please share. Many thanks!
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:25 ق.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your information. Your
article has truly peaked my interest. I'm going to take a
note of your website and keep checking for new information about once a week.
I opted in for your RSS feed too.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 06:41 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great
author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your
great work, have a nice day!
چهارشنبه 2 مرداد 1398 06:00 ق.ظ
orjinal tadalafil satın al http://cialisps.com/ http://cialisps.com
سه شنبه 1 مرداد 1398 03:18 ب.ظ
Wonderful items from you, man. I've bear in mind your stuff previous
to and you are just extremely great. I really like what you've
obtained here, really like what you're stating and the
best way in which you assert it. You're making it entertaining and you still care for to keep it wise.
I can not wait to read much more from you. That is really a
wonderful site.
سه شنبه 1 مرداد 1398 12:28 ب.ظ
I do agree with all of the ideas you've offered in your post.
They are really convincing and will certainly work.
Nonetheless, the posts are too brief for novices. May you
please lengthen them a bit from next time? Thanks for
the post.
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:33 ق.ظ
Outstanding story there. What occurred after? Take care!
دوشنبه 31 تیر 1398 06:56 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

natalielise pof
دوشنبه 31 تیر 1398 10:40 ق.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the challenges.

It was definitely informative. Your website is very useful.
Thank you for sharing!
دوشنبه 31 تیر 1398 09:47 ق.ظ
If some one needs to be updated with most recent technologies then he must be go
to see this site and be up to date every day.
دوشنبه 31 تیر 1398 09:41 ق.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
دوشنبه 31 تیر 1398 09:29 ق.ظ
Someone necessarily assist to make critically articles I'd state.
This is the very first time I frequented your web page and up to now?

I surprised with the research you made to make this actual
publish extraordinary. Great process!
دوشنبه 31 تیر 1398 03:25 ق.ظ
Hi there friends, its impressive piece of writing
about teachingand entirely defined, keep it up all the time.
دوشنبه 31 تیر 1398 02:17 ق.ظ
how easy to get sildenafil prescription buy generic viagra dr frost sildenafil
یکشنبه 30 تیر 1398 06:53 ب.ظ
tadalafil de 60 mg generic cialis tadalafil diabetes effets secondaires
یکشنبه 30 تیر 1398 05:33 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your
efforts and I am waiting for your next write ups thank
you once again.
یکشنبه 30 تیر 1398 10:58 ق.ظ
vente tadalafil en italie [url=http://genericalis.com/]http://genericalis.com/[/url] does
tadalafil increase flaccid size.
یکشنبه 30 تیر 1398 07:34 ق.ظ
You actually make it appear really easy together with your presentation however I
find this matter to be actually something which I think I'd never understand.
It kind of feels too complicated and extremely extensive for me.
I'm having a look forward in your next put up, I will
attempt to get the hang of it!
یکشنبه 30 تیر 1398 05:57 ق.ظ
boots sildenafil uk [url=http://viagrabs.com/]viagra
online[/url] lerk sildenafil indicaciones.
یکشنبه 30 تیر 1398 05:18 ق.ظ
tadalafil 20mg best price http://genericalis.com/ http://genericalis.com
یکشنبه 30 تیر 1398 03:24 ق.ظ
synthesis of tadalafil (cialis) from l-tryptophan [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] inlocuitor cialis.
شنبه 29 تیر 1398 08:04 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your article post.
I like to write a little comment to support you.
شنبه 29 تیر 1398 07:33 ب.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to obtain updated from most up-to-date news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :