ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

امر به معروف با استفاده از هوش هیجانی، میتواند سرشار از انرژی برای جوانان باشد. برای این کار ما باید ابتدا معروف ها را بشناسیم، و بعد آنها را تنظیم کنیم (ایجاد ارتباط)، سپس برای از بین بردن منکر ها، معروف مقابل را ترویج کنیم. فرضا اگر اعتیاد را منکر می دانیم، یک راهپیمایی یا تجمع بزرگ سراسری، برای آنهاییکه ترک اعتیاد کرده اند، بگذاریم. وقتی همه (ان ای ها) معتادان ترک کرده گمنام، در یکجا جمع شوند، طبیعتا اجتماع بزرگی خواهد بود، و همدیگر را درک خواهند کرد، لذا معتادانی که ترک نکرده اند، به انزوا تهدید می شوند. مثال دیگر وقتی در جامعه بی حجابی یا بدحجابی، یک منکر است پس در مقابل آن، حجاب و با حجابی یک معروف است. علت اینکه بدحجابها، زیاد تر می شوند به دلیل این است که: به آنها اهمیت داده می شود! هر ماهواره تلویزیونی و یا هر فیلم سینمایی، (متاسفانه بسیاری زا فیلم های: سینمایی و تلویزیونی وطنی!) به نحوی آنها را مخاطب قرار می دهد. و برای زیاد کردن سطح قابل رویت موهای سر! انرژی جدیدتری به آنان تزریق می کند. در هر فیلم سینمایی ایرانی، هرسال روسری ها کمی عقب تر می رود. و در سریال های خارجی، هر بار لباس ها کوتاه تر، نازکتر و اندام نماتر می شوند. طبیعتا زیر بمباران تبلیغات بی حجابی، دختران نوجوان تصور می کنند که: حجاب یک امری ناپسند یا قدیمی شده است. برای مقابله با این هوش هیجانی منفی، باید پالس های مثبت داده شود. مثلا قیلمهایی ساخته شود: با هنرپیشه های خارجی محجب! یا اینکه در تلویزیون و سینمای ایران، هر روز روسری ها بزرگتر شود، و سطح نامحرمانه را کمتر کند. یکی از راههای بالابردن هوش هیجانی مثبت: در زنان محجبه همین تجمع امروز، در سراسر کشور بود که اگر در: کشور های مسلمان و غیر مسلمان هم، هماهنگی می شد خیلی موثر تر بود. وقتی همه آنها دریک جا همدیگر را ملاقات می کنند، اولا به وجود فعلی خود افتخار می کنند، و ثانیا برای آینده نیز تصمیم بهتری می گیرند. عدم برگزاری دائمی این قبیل همایش ها، باعث می شوند نه تنها حجاب پایش نشود، بلکه  به نقطه ضعفی برای ضربه زدن هم تبدیل شود. اما اگر در هر ماه، یک همایش یا باصطلاح یک  اتفاق باشد، همبستگی زنان محجبه حفظ شده، و حجاب آنها پایش شده و استوارتر می گردد. و اگر از تمام زنان دنیا، خواسته شود تا به این نهضت بپیوندند. دو اثر مهم دارد: اول اینکه آنها هم خوشحال می شوند که: مورد توجه قرار گرفته اند، دوم اینکه ایرانی هم متوجه می شود که: راه شان درست است. یا بجای 12 همایش واخد برای حجاب، این اتفاق ها برای 12 مورد: معروف ها باشد بهتر است. مثلا مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر که اشاره شد، مبارزه با مشروبخواری، بی قانونی شهری، بی ادبی دروغ و تهمت و افترا و کفر و نفاق و ( برگرفته از حدیث: لشکر عقل و جهل امام صادق ع ) برای هر موردی یک تجمع برگزار شود، و در ان تجمع معروف تبلیغ شده، و منکر تقبیح شود، اثرات دائمی داشته و هوش هیجانی، با هوش منطقی و هستی گرا تکمیل خواهد شد. در ایران باستان که یگانه پرستی مورد توجه بوده است، برای این امر برنامه منظمی داشتند. بنا بر روایت حضرت علی ع اصحاب الرس(ساکنان اطراف رود ارس) دوازده شهر داشتند: بنام های فروردین و اردیبهشت و خردادو.. رسم بر این بود که در روز همان ماه، مردم در ان جمع می شدند! و مراسم شکر گزاری داشته اند. مثلا اول فرودرین در شهر فرودرین، دوم اردیبهشت در شهر اردیبهشت، و سوم خرداد در شهر خرداد.  جشن سپاسگذاری از خداوند بر گزار می کردند. معروفترین آنها مهرگان است، که روزهفتم از ماه مهر است.

Comprehensive program to the famous

Empowering the famous with emotional intelligence can be energy-rich for young people. To do this, we must first recognize the famous ones, and then set them up (connecting), then, to eliminate the vices, promote the famous counterpart. By the way, if we consider the addiction to be a denial, let it be a big march or gathering for those who have been addicted. When all the addicts leave the unknown, they will come together, naturally, will be a great community and understand each other, so addicts who have not left isolation are threatened. Another example, when it is a denier in a non-veiled or unclean society, is, in front of it, a veil and a famous veil. The reason why the wicked are getting bigger is because: they are given importance! Each satellite TV or any cinematic film (unfortunately, many films from the cinematic and home theater!) Somehow address them. And to increase the level of visible head hair! Newer energy injects them. In every Iranian film, every year, scarves go a little bit. And in external series, each time the clothes get shorter, thinner and slim. Naturally, under the bombardment of hide-and-seek, adolescent girls imagine that: The veil is something unpleasant or outdated. To counteract this negative emotional intelligence, positive pulses should be given. For example, you should be made alive: with modest foreign actresses! Or, on television and cinema in Iran, every day scarves get bigger, and lower the level of unjustity. One of the ways to increase positive emotional intelligence: in the veiled women of the same gathering today, across the country, it was much more effective if it were in: Muslim and non-Muslim countries. When they all meet in the same place, they firstly are proud of their current existence, and secondarily, they will make a better decision for the future. The lack of permanent holding of such conferences will cause not only the hijab not to be monitored, but also a weak point for knocking out. But if every month a congress or so-called event happens, the solidarity of veiled women is preserved, and their veils are monitored and strengthened. And if all women in the world are asked to join this movement. There are two important works: first, they are happy that they are: they are considered; secondly, the Iranian also realizes that their way is right. Or instead of the 12 hijab conferences, it's better for 12 cases: famous. For example, the fight against drug addiction, which was mentioned, is a struggle against drinking, urban lawlessness, falsehood and slander, defamation, disbelief and hypocrisy, and (from Hadith: Imam Sadiq's wisdom and ignorance), for each case, an organized gathering , In which the popular gathering is advertised, and denied denied, has permanent effects, and emotional intelligence will be completed with rational intelligence and ontological intelligence. In Ancient Iran, which was considered to be unanimity, they had a regular plan for this. According to the narration of Imam Ali (as), the people of Aras had twelve cities: Farvardin, Ordibehesht and Khordad. It was customary to gather people in the same month that same month! And have been grateful. For example, the first lander in the city of Pallurin, May 2 in Ordibehesht, and June 3rd in Khordad city. Celebrate the gratefulness of God. The most famous of them is the Mehregan, which is 7th day since October.

برنامج شامل للمشاهیر

یمكن أن یكون تمكین المشهور بالذكاء العاطفی غنی بالطاقة للشباب. للقیام بذلك ، یجب علینا أولاً أن نتعرف على الشخصیات الشهیرة ، ثم نقوم بإعدادها (الاتصال) ، ثم ، للقضاء على الرذائل ، وتعزیز النظیر الشهیر. بالمناسبة ، إذا نظرنا إلى الإدمان على أنه إنكار ، فلیكن مسیرة كبیرة أو تجمعًا لأولئك الذین أدمنوا. عندما یترك جمیع المدمنین المجهول ، سیجتمعون ، بطبیعة الحال ، سیكونون مجتمعًا عظیمًا ویفهمون بعضهم بعضًا ، لذلك یتعرض المدمنون الذین لم یتركوا العزلة للتهدید. مثال آخر ، عندما یكون منكرًا فی مجتمع غیر محجب أو نجسًا ، یكون أمامه حجابًا وحجابًا مشهورًا. السبب فی أن الأشرار یكبرون هو: أنهم یولون أهمیة! كل القنوات الفضائیة أو أی فیلم سینمائی (لسوء الحظ ، العدید من الأفلام من السینما والمسرح المنزلی!) معالجة بطریقة ما. ولزیادة مستوى شعر الرأس الظاهر! طاقة أحدث تحقن بها. فی كل فیلم إیرانی ، كل عام ، تمضی الأوشحة قلیلاً. وفی السلسلة الخارجیة ، فی كل مرة تصبح الملابس أقصر وأرق ونحافة. وبطبیعة الحال ، تتخیل الفتیات المراهقات ، تحت قصف الغمیضة ، أن: الحجاب شیء غیر سار أو عفا علیه الزمن. لمواجهة هذا الذكاء العاطفی السلبی ، ینبغی إعطاء نبضات إیجابیة. على سبیل المثال ، یجب أن تكون على قید الحیاة: مع ممثلات أجنبیة متواضعة! أو ، على شاشات التلفزیون والسینما فی إیران ، تزداد الأوشحة كل یوم ، وتقلل من مستوى الظلم. إحدى الطرق لزیادة الذكاء العاطفی الإیجابی: فی النساء المحجبات فی نفس التجمع الیوم ، فی جمیع أنحاء البلاد ، كان أكثر فاعلیة بكثیر لو كان فی: البلدان الإسلامیة وغیر الإسلامیة. عندما یجتمعون جمیعًا فی نفس المكان ، فإنهم یفخرون أولاً بوجودهم الحالی ، وثانیاً ، سیتخذون قرارًا أفضل للمستقبل. لن یؤدی الافتقار إلى عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دائم إلى عدم مراقبة الحجاب فحسب ، بل وأیضاً إلى نقطة ضعف للتخلص منها. لكن إذا حدث كل شهر مؤتمر أو ما یسمى بالحدث ، فسیتم الحفاظ على تضامن النساء المحجبات ، ویتم مراقبة حجابهن وتعزیزه. وإذا طلب من جمیع النساء فی العالم الانضمام إلى هذه الحركة. هناك عملان مهمان: أولاً ، إنهما سعیدان: إنهما یتم النظر فیهما ؛ وثانیاً ، یدرك الإیرانیون أیضًا أن طریقهم صحیح. أو بدلاً من مؤتمرات الحجاب الـ 12 ، من الأفضل لـ 12 حالة: مشهورة. على سبیل المثال ، المعركة ضد إدمان المخدرات ، والتی ذكرناها ، هی معركة ضد الشرب ، وانعدام القانون فی المناطق الحضریة ، والباطل والتشهیر ، والتشهیر والكفر والنفاق ، و (من الحدیث: حكمة الإمام صادق والجهل) ، لكل حالة ، تجمع منظم ، حیث یتم الإعلان عن التجمع الشعبی ، وحرمانه من الرفض ، له آثار دائمة ، وسیتم الانتهاء من الذكاء العاطفی بالذكاء العقلانی والذكاء الأنطولوجی. فی إیران القدیمة ، التی كانت تعتبر إجماعًا ، كان لدیهم خطة منتظمة لهذا الغرض. وفقًا لروایة الإمام علی (علیه السلام) ، كان لشعب أراس اثنی عشر مدینة: فارفاردان ، أوردیبیشت وخورداد ، وكان من المعتاد أن یجمع الناس فی نفس الشهر فی نفس الشهر! وكانت ممتنة. على سبیل المثال ، أول هبوط فی مدینة بالورین ، 2 مایو فی أوردیبیشت ، و 3 یونیو فی مدینة خرداد. احتفل بامتنان الله. أشهرها هو مهرجان ، وهو یوم السبع منذ أكتوبر.

Məşhurlara kompleks proqram

Məşhur emosional zəkanın gücləndirilməsi gənclər üçün enerji zəngin ola bilər. Bunu etmək üçün, ilk növbədə tanınmışları tanımalıyıq, daha sonra, pozğunluğu aradan qaldırmaq, məşhur həmkarı təşviq etmək üçün onları birləşdirmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, biz asılılığı bir inkar hesab edərsəniz, böyük bir gediş və ya asılılığı olanlar üçün toplansın. Zaman (s) Addicts Anonymous təhdid təcrid sol deyil narkomanların, belə ki, əlbəttə, böyük bir icma olacaq, bir yerdə bir araya gəlib, və bir-birini başa edəcək. icma örtük və ya açılış, qarşısında mübahisə sonra, pərdə və hicab məlum olduqda başqa bir nümunəsidir. Pislərin böyüdülməsinin səbəbi bunlardır: bunlara əhəmiyyət verilir! Hər bir peyk televiziyası və ya hər hansı bir kinematoqrafiya filmi (təəssüf ki, kinematika və ev kinoteatrı bir çox film!) Bir şəkildə onlara müraciət edin. Və görünən baş saç səviyyəsini artırmaq üçün! Daha yeni enerji onlara yol verir. Hər bir İran filmində, hər il, eşarplar bir az gedir. Xarici seriyalarda, geyimlər hər dəfə daha qısa, incə və incə olsun. Təbii ki, gizli axtarışları bombardmanı altında, ergen qızlar belə düşünürlər: Pillə xoşagəlməz və ya köhnə bir şeydir. Bu mənfi emosional zəkaya qarşı çıxmaq üçün müsbət impulslar verilməlidir. Misal üçün, canlı olmalısınız: təvazökar xarici aktrisalar! Və ya, İranda televiziya və kinoda, hər gün eşarplar daha da böyüqadınların həmrəyliyi qorunur və örtükləri izlənilir və

نوع اخبار :
برچسب : برنامه جامع امر به معروف،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :