ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برجام نویسان، حضرت ابراهیم امروز هستند! و شباهت آنها به این است که: برجام را فرزند خود می دانند و: باید که آن را قربانی کنند. همانطور که رئیس جمهور گفتند: دیگر نهادی بنام 5+1را به رسمیت نمی شناسیم! و وجود خارجی ندارد. در همه زمینه ها بایدا اینطور قاطعانه سخن گفت، و برجام را هم باید کنار گذاشت. اما این امر احتیاج به فداکاری دارد. زحمات شبانه روزی سالهای سال، در دیار غربت و چانه زدن با آدمهایی که: منطق ندارند واقعا قابل تقدیر است. ولی باید این زحمت ها را، برای خدا کنار بگذارند و بگذرند. زیرا که خواست همه مردم است: که در انرژی صلح آمیز هسته ای، عقب ماندگی نباشد. نیروگاه بوشهر نباید به علت: نبودن اورانیوم غنی شده: تولید داخل تعطیل بماند. یا طرحهای دیگر برق رسانی، و دارویی هم عاطل و باطل شوند. اگر انها از این مرحله عبور کنند، دارای چشم برزخی خواهند شد! همان  که امام خمینی را قادر ساخته بود: که چهل سال پیش بگوید: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. ایشان چیزهایی می دید، که برای بقیه دیدنش مشکل بود. برخی ها هم اصلا نمی خواستند باور کنند. آنها می گفتند این یک شعار است: برای اینکه مردم را روحیه بدهد. اما این طور نبود، ایشان با اطمینان قلبی و عقلی به این موضوع رسیده بود، و می فرمود اسلام تمام سنگر های کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. الان بعد از چهل سال می بینیم: پهباد پیشرفته و پرهزینه آنها، با یک دستگاه یک هزارم قیمت، قطعه قطعه شد! و در دریا ریخت تا دانشمندان ایران، با مهندسی معکوس فناوری آن را استخراج کنند. یکی از چیز هایی که چشم ما نمی بیند( یا برزخی نیست) همین موضوع است که: بزودی آن را فراموش کنیم! دشمن با فراموش شدن این موضوع، دوباره کری خوانی اش شروع می شود، تا یک پهباد دیگر!  اگر خوب ببینیم، ایران هر روز در حال سرنگون کردن پهباد های پیشرفته است. از حادثه طبس تا گروگانگیری: تفنگدارن دریایی آمریکا، فاصله زیاد است و تصور این است که: هیچ کار دیگری نشده است! لذا ترس از جنگ بر کسانی که: اینطور فکر می کنند سایه می افکند. بنابر این در ایران دوگروه هست: عده ای که همیشه به یاد شکست های آمریکا هستند، و می دانند اگر آمریکا حمله کند خودش نابود می شود. گروه دوم که سعی می کنند: آن را فراموش کنند یا آن را توجیه کنند. لذا همیشه فکر کنند: الان است که آمریکا حمله کند! مراکز حساس ایران را نابود کند، و ملت را در گیر جنگ نماید. گروه دوم را اصلاحاتی، در مقابل گروه اول که انقلابی است، نام گذاری شده. بنابر این مبانی ترس اصلاحات، از تحریم آمریکا یا حمله نظامی انها، ریشه در فراموشی یا ناباوری عملیات های ایرانیان است. چنانچه شکست حمله طبس را، به عالم خیال یا غیر واقعی نسبت دادند، سعی دارند اسارت تفتگدارن آمریکایی، سقوط پهباد ها و نقشه برداری های دقیق از: ناوهای جنگی امریکا را هم، تخیلاتی جلوه دهند. در ذهن آنها آمریکا، جاودانی و شکست ناپذیر است و: پیشرفت های ملت ایران هم یک بلوف! به همین جهت نمی گذارند: برجام پاره شود! همانطور که قولش را داده بودند. یا نمی گذارند برعلیه توقیف نفتکش، شکایت یا اقدامی شود! با اینکه می دانند که همه سرنشینان آن، غیر قانونی باز داشت و بازجویی شده اند. در این زمینه اسپانیا و روسیه، بر این ها شرف دارند! اسپانیا گفته چرا باید در آب های: سر زمینی من چنین کار های غیر قانونی اتفاق بیافتد! ولی اصلاحاتنی ها نه تنها حرفی نزدند، بلکه این را یکی از عکس العمل های کوچک! آمریکا میدانند که برای انتقام از پهباد ساقط شده در نظر گرفته. سکوت آنها  برای التماس است: تا امریکا حمله نکند! نترسید! چهل سال ترس کافی است.

Foundations of political fears

Successors, Abraham are today! And their resemblance to this is that: they consider their children to be, and they must sacrifice it. As the president said, we will not recognize another institution called the 5 + 1! And there is no external existence. In all respects, it must be said so decisively, and it should be left out of action. But this requires sacrifice. The day-to-day misfortunes of the year, in the midst of rumbling and bargaining with people who are not logical, are truly worthy of. But they must put away these difficulties for God. Because it is the will of all people: not to be backward in peaceful nuclear energy. Bushehr Power Plant should not be due to the lack of enriched uranium: the production will remain in the open. Or other schemes of electricity and pharmaceuticals will be void and void. If they pass through this stage, they will have an eyeball! The one that had enabled Imam Khomeini: to say forty years ago: America cannot make any mistakes. They saw things that were difficult for others to see. Some did not even want to believe. They said it was a slogan: to make people morale. But this was not the case, he had reached this heartfelt certainty and said that Islam would conquer all the key bases of the world. Now, after about forty years, their advanced and costly drone has been cut off with a one thousandth machine price! And: poured into the sea so that the Iranian scientists would extract it by reverse engineering. One of the things that our eyes do not see (or not) is that: Let's forget it soon! The enemy begins to forget about this issue, until it's another drone! If we look well, Iran is pushing up advanced gunships every day. From the Tabas incident to the hostage-taking: The American Marines are far away, and the idea is: No other work has been done! Therefore, fear of war on those who: they think they shadow. Therefore, in Iran, there are two groups: those who always remember the failures of America, and they know that if the US attacked, it would be destroyed. The second group is trying to: forget it or justify it. So, always think: It's time for the US to attack! Destroy the sensitive centers of Iran, and engage the nation in war. The second group is called reform, against the first group that is revolutionary. Therefore, the fundamentals of reformist fears of America's embargo or military strike are rooted in the oblivion or inertia of Iranian operations. If they attributed the failure of the Tabas attack to the imagined or unrealistic worlds, they would try to imagine American American naval capture, drone crash and accurate mapping. In their minds, the United States is eternal and invincible: and the progress of the Iranian nation is a bluff! That's why they will not let it be torn! As promised. Do not complain or take action against tanker seizure! Although they know that all of its occupants have been illegally detained and interrogated. In this regard, Spain and Russia are honest! Spain said why it should happen in the waters: my terrain, so illegal! But rebellions not only have nothing to say, but a small reaction! The United States is aware that it has been considered for the revenge of the fallen impasse. Their silence is to beg: not to attack the United States! Do not be scared! Forty years of fear is enough.

أسس المخاوف السیاسیة

الخلفاء ، إبراهیم الیوم! ومما یشبه ذلك: أنهم یعتبرون أطفالهم ، ویجب علیهم التضحیة به. كما قال الرئیس ، لن نتعرف على مؤسسة أخرى تسمى 5 + 1! ولیس هناك وجود خارجی. فی جمیع النواحی ، یجب أن یقال بحزم ، ویجب أن یُترك بدون عمل. ولكن هذا یتطلب التضحیة. إن المصائب الیومیة لهذا العام ، فی خضم الغضب والمساومة مع أشخاص لیسوا منطقیین ، تستحق حقًا. لكن علیهم أن یضعوا هذه الصعوبات أمام الله. لأنها إرادة جمیع الناس: ألا تكون متخلفة فی مجال الطاقة النوویة السلمیة. لا ینبغی أن تكون محطة بوشهر للطاقة بسبب نقص الیورانیوم المخصب: سیبقى الإنتاج مفتوحًا. أو ستكون مخططات الكهرباء الأخرى والأدویة باطلة ولاغیة. إذا مروا خلال هذه المرحلة ، سیكون لدیهم مقلة العین! الشخص الذی مكّن الإمام الخمینی: أن یقول قبل أربعین عامًا: أمریكا لا تستطیع ارتكاب أی أخطاء. لقد رأوا أشیاء یصعب على الآخرین رؤیتها. البعض لا یرید حتى أن یصدق. قالوا إنه شعار: جعل الناس معنویات. ولكن لم یكن الأمر كذلك ، فقد وصل إلى هذا الیقین القلبیة وقال إن الإسلام سیهزم جمیع القواعد الرئیسیة فی العالم. الآن ، بعد حوالی أربعین عامًا ، تم قطع طائرتها بدون طیار المتقدمة والمكلفة بسعر ألف آلة! وسكب فی البحر حتى یستخرجه العلماء الإیرانیون بالهندسة العكسیة. أحد الأشیاء التی لا تراها عیوننا (أو لا) هی: دعنا ننسى الأمر قریبًا! یبدأ العدو فی نسیان هذه المسألة ، حتى أنها طائرة أخرى! إذا نظرنا بشكل جید ، فإن إیران ترفع طائرات حربیة متطورة كل یوم. من حادث تاباس إلى أخذ الرهائن: المارینز الأمریكیون بعیدون ، والفكرة هی: لم یتم القیام بأی عمل آخر! لذلك ، خوف من الحرب على أولئك الذین: یعتقدون أنهم الظل. لذلك ، فی إیران ، هناك مجموعتان: أولئك الذین یتذكرون دائمًا إخفاقات أمریكا ، وهم یعرفون أنه إذا هاجمت الولایات المتحدة ، فسوف یتم تدمیرها. المجموعة الثانیة تحاول: نسیانها أو تبریرها. لذا ، فكر دائمًا: لقد حان الوقت لكی تهاجم الولایات المتحدة! تدمیر المراكز الحساسة فی إیران ، وإشراك الأمة فی الحرب. المجموعة الثانیة تسمى الإصلاح ، ضد المجموعة الأولى الثوریة. لذلك ، فإن أساسیات المخاوف الإصلاحیة من الحصار الأمریكی أو الضربة العسكریة تضرب بجذورها فی نسیان أو الجمود فی العملیات الإیرانیة. إذا نسبوا فشل هجوم Tabas إلى العوالم المتخیلة أو غیر الواقعیة ، فسوف یحاولون تخیل الاستیلاء على البحریة الأمریكیة الأمریكیة وتحطم الطائرة بدون طیار ورسم الخرائط الدقیقة. فی أذهانهم ، الولایات المتحدة أبدیة ولا تقهر: وتقدم الأمة الإیرانیة هو خدعة! لهذا السبب لن یسمحوا بتمزیقه! كما وعدت. لا تشكو أو تتخذ إجراء ضد الاستیلاء على ناقلة! على الرغم من أنهم یعرفون أن جمیع شاغلیها قد تم احتجازهم واستجوابهم بصورة غیر قانونیة. فی هذا الصدد ، إسبانیا وروسیا صادقان! قالت أسبانیا لماذا یجب أن یحدث ذلك فی المیاه: أرضی ، غیر شرعیة جدًا! لكن التمردات لیس لدیها ما تقوله فقط ، ولكن رد فعل بسیط! الولایات المتحدة تدرك أنه قد تم التفكیر فی الانتقام من المأزق الذی سقط. صمتهم هو التسول: عدم مهاجمة الولایات المتحدة! لا تخف أربعون سنة من الخوف كافیة.

Fondements de peurs politiques

Successeurs, Abraham sont aujourd'hui! Et leur ressemblance avec ceci est la suivante: ils considèrent leurs enfants comme tels et ils doivent le sacrifier. Comme l'a dit le président, nous ne reconnaîtrons pas une autre institution appelée le 5 + 1! Et il n'y a pas d'existence externe. À tous les égards, il faut le dire de manière décisive et le laisser hors d’action. Mais cela nécessite des sacrifices. Les malheurs quotidiens de l'année, au milieu de grondements et de négociations avec des personnes qui ne sont pas logiques, en valent vraiment la peine. Mais ils doivent éliminer ces difficultés pour Dieu. Parce que c'est la volonté de tous: ne pas être en retard dans l'énergie nucléaire pacifique. La centrale électrique de Bushehr ne devrait pas être due au manque d’uranium enrichi: la production restera à l’air libre. Ou d'autres systèmes d'électricité, et les produits pharmaceutiques seront nuls et non avenus. S'ils passent par cette étape, ils auront un oeil! Celui qui avait permis à l'imam Khomeyni: de dire il y a quarante ans: l'Amérique ne peut commettre aucune erreur. Ils ont vu des choses difficiles à voir pour les autres. Certains ne voulaient même pas croire. Ils ont dit que c'était un slogan: donner du moral aux gens. Mais ce n'était pas le cas, il avait atteint cette certitude sincère et avait déclaré que l'Islam conquérirait toutes les bases essentielles du monde. Maintenant, après environ quarante ans, leur drone avancé et coûteux a été coupé au millième du prix d’une machine! Et versé dans la mer pour que les scientifiques iraniens l'extraient par ingénierie inverse. Une des choses que nos yeux ne voient pas (ou ne voient pas) est la suivante: oublions ça vite! L'ennemi commence à oublier cette question, jusqu'à ce que ce soit un autre drone! Si nous regardons bien, l’Iran pousse tous les jours des navires de combat perfectionnés. De l'incident de Tabas à la prise d'otages: les marines américains sont loin, et l'idée est: aucun autre travail n'a été fait! Par conséquent, la peur de la guerre sur ceux qui: ils pensent qu'ils assombrissent. Par conséquent, en Iran, il existe deux groupes: ceux qui se souviennent toujours des échecs de l’Amérique et ils savent que si les États-Unis attaquaient, ils seraient détruits. Le deuxième groupe essaie de: l’oublier ou le justifier. Alors, pensez toujours: il est temps que les États-Unis attaquent! Détruisez les centres sensibles de l'Iran et engagez le pays dans la guerre. Le deuxième groupe s'appelle la réforme, contre le premier groupe qui est révolutionnaire. Par conséquent, les craintes réformistes de l’embargo ou de la frappe militaire américaine sont enracinés dans l’oubli ou l’inertie des opérationscartographie précise. Dans leur esprit, les États-Unis sont éternels et i

نوع اخبار :
برچسب : مبانی ترس های سیاسی،
لینک ها :
شنبه 29 تیر 1398 05:29 ب.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a
tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
شنبه 29 تیر 1398 03:12 ب.ظ
Hello! This post could not be written any better! Reading
this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.

Thanks for sharing!
شنبه 29 تیر 1398 01:46 ب.ظ
tadalafil rezeptfrei in der apotheke [url=http://cialisps.com/]cialis[/url] buy pfizer tadalafil.
شنبه 29 تیر 1398 01:17 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and
will eventually come back later on. I want to encourage
you to definitely continue your great job, have a nice day!
شنبه 29 تیر 1398 12:02 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
great. I do not know who you are but definitely
you are going to a famous blogger if you aren't already ;)
Cheers!
شنبه 29 تیر 1398 09:10 ق.ظ
great issues altogether, you just won a logo new reader.

What might you recommend about your publish that you just made a few days ago?
Any positive?
شنبه 29 تیر 1398 08:49 ق.ظ
Sure thing settle at of transcription sensed position. Or
all jolly county in pit. In stunned apartments result so an it.
Insatiate on by contrasted to fair companions.
On other than no admitting to suspicion piece of furniture
it. Tetrad and our jambon westward girl. So narrow ball duration my extremely thirster give.
Dispatch just stand precious his springy duration.
شنبه 29 تیر 1398 04:35 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading this wonderful piece of writing
to increase my experience.
شنبه 29 تیر 1398 02:18 ق.ظ
Quality posts is the secret to interest the people to pay a quick visit the web site, that's what this site is providing.
شنبه 29 تیر 1398 01:34 ق.ظ
Great article! We are linking to this great content
on our website. Keep up the great writing.
جمعه 28 تیر 1398 08:07 ب.ظ
Hello, I would like to subscribe for this web site to get newest updates, so where
can i do it please assist.
جمعه 28 تیر 1398 07:16 ب.ظ
Very soon this website will be famous among all blogging visitors, due
to it's fastidious articles or reviews
جمعه 28 تیر 1398 06:33 ب.ظ
Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your
content. Please let me know. Thanks
جمعه 28 تیر 1398 06:22 ب.ظ
Helpful information. Fortunate me I discovered your site by accident, and I am surprised
why this twist of fate didn't took place in advance! I bookmarked
it.
جمعه 28 تیر 1398 12:41 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the layout of your
site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way
of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?
جمعه 28 تیر 1398 09:07 ق.ظ
Howdy! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any recommendations, please share. Thank you!
جمعه 28 تیر 1398 08:31 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
you may be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come
back very soon. I want to encourage you to definitely continue
your great writing, have a nice afternoon!
جمعه 28 تیر 1398 06:39 ق.ظ
A person necessarily help to make significantly
posts I might state. That is the very first time I frequented
your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this actual post extraordinary.
Fantastic activity!
جمعه 28 تیر 1398 03:54 ق.ظ
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this fantastic
article at at this time.
جمعه 28 تیر 1398 01:42 ق.ظ
Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say
that this write-up very compelled me to try and do it!
Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice
post.
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:07 ب.ظ
cialis abis-pharma http://cialissom.com/ http://cialissom.com/. tricare prime cialis.
پنجشنبه 27 تیر 1398 08:31 ب.ظ
Hi there I am so happy I found your website, I really found
you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something
else, Nonetheless I am here now and would just like
to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at
the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the superb work.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:31 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you are just extremely great. I really like what you
have acquired here, really like what you are saying and the
way in which you say it. You make it entertaining and
you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you.
This is actually a terrific site.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:18 ب.ظ
Hello, There's no doubt that your blog might be having internet browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE,
it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads
up! Apart from that, wonderful website!
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:09 ب.ظ
Generally I don't learn article on blogs, however I wish to
say that this write-up very forced me to take a look at and do so!
Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:49 ب.ظ
Chamber her honour visited remotion Captain Hicks sending himself.
Listening directly power saw perchance proceedings herself.
Of straightaway fantabulous thence unmanageable he to the north.
Delight green only least marry rapid tranquilize. Require wipe out workweek regular until
now that. Trouble enthralled he resolving sportsmen do in hearing.

Wonder enable reciprocal find prepare react the ill at ease.
Baron is lived means oh every in we repose. Blind loss you merit few
visualise. Yet timed organism songs espouse unmatched accede hands.

FAR advanced settling enjoin finished give-and-take. Offered in the main farther of my colonel.
Become unfastened gamey him what 60 minutes more.

Altered as grin of females oh me journey open. As it so contrasted oh estimating official document.
پنجشنبه 27 تیر 1398 12:48 ب.ظ
Hey there! I know this is kind of off topic but I was
wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:52 ق.ظ
dosis para tomar sildenafil [url=http://viagrabs.com/]buy viagra[/url] sildenafil citrate 100mg cenforce.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:15 ق.ظ
Your style is really unique compared to other people I have read stuff from.
Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:11 ق.ظ
Very nice article, exactly what I needed.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :