ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دزدی دریایی، آنهم توسط نیروی دریایی بریتانیا، کار جدیدی نیست. آنها روز روشن دزدی می کنند و به آن، افتخار هم می کنند! چرا که از نسل وایکینگ ها هستند. گرچه دورانی تصمیم گرفتند که: نژاد خود را اصلاح کنند، ولی هنوز معلوم نیست، کدام نژاد بر اتاق شماره 10لندن حاکم هستند. در دوران شاه عباس صفوی، اعزام هزاران قزلباش به اروپا، و نسل کشی از این جوانان سرباز، نتوانست عادت های دزدی آنان را تغییر دهد. یا انگلوساکسون ها را به اریایی های: با فرهنگ و تمدن و تاریخ تبدیل کند. گرچه پادشاه انگلستان خود را، سید اولاد پیامبر اسلام می داند، ولی کسانی که او را احاطه کرده اند، مانند او سامی و اریایی نیستند. و شاید از همان وایکینگ ها باشند. سرنوشت کشتی نفت کش ایرانی توقیف شده، نشان خواهد داد که کدام نژاد، در انجا حاکمیت دارند: ایا این خواست اراده قزلباش ها و نژاد سامی ملکه ای هست، یا انگلوساکسون های آدم خوار؟ نمونه دزدی این قبیل از: اروپایی و آمریکایی ها کم نیستند. نقطه ضعفی که، مورد استفاده آل سعود قرار گرفتند، تا در مقابل ایران صف آرایی کنند.  برخلاف نژاد ایرانی که: هر سال بر تولید و خودکفایی تاکید می کند، و با اینکه مازاد تولید، و مصرف سه برابری دارد، باز هم از رونق تولید دم می زند. اروپایی و آمریکایی ها که نسل: اخراجی حضرت نوح! هستند به سبب اخلاق رذیله، به تولید و زحمت اهمیت نمی دهند، بیشتر تمایل دارند بر سر گردنه ها بایستند، و از ایران دزدی کنند. البته برای این کار تجربه های درازی دارند. از جمله اینکه به حکم جعلی: دادگاههای داخلی خودشان، یا بنا به دستور بزرگ احمقها، یعنی ترامپ این کار را انجام می دهند. برآوردی که در ماهین نیوز شده، ارزش مبادلاتی کالاهای به سرقت رفته از ایران، در اروپا و آمریکا بالغ بر 50بیلیون یورو می باشد. یک قلم از این کالاها، بنام موزه داری یا مجموعه داری است. نام پر زرق و برق که: هیچکس به ماهیت دزدی بودن آن، شک نمی کند. اما ابتدایی ترین سوال ها، میتواند روش سازمان یافته جرایم آنها را برملا کند. فقط کافی است سوال کنیم: این دارایی موزه ها، که اغلب متعلق به ایران است، چطور به آنجا راه یافته است؟ طبیعتا باید پای هرکدام از این آثار، قراردادی امضا شده باشد، و طرف ایرانی هم، اجازه امضا داشته باشد. مثلا از طرف سازمان میراث فرهنگی یا گردشگری باشد. این سند ها وجود ندارد. زیرا ایرانی هرگز میراث خود را، به پول نمی فروشد. پس اگر هم داشته باشد جعلی است. آنها برای این کار، سازمان های مهمی دارند: این سازمان ها از سوی سفارتخانه های انها مدیرت می شوند. که آموزش و سازماندهی: گانگستر ها و دزدان اتوکشیده و یقه سفید را دارند. کسانی که به عنوان تاجر یا وابسته فرهنگی، وارد ایران می شوند.با چمدانی پر پول به سراغ: یهودیان سرگردان رفته، به آنان قول ثروت فراوان در برابر: یک قطعه سنگ یا زیرخاکی ایرانی می دهند. بازار جهود ها در تهران و اصفهان و شیراز، به شدت فعال بوده و از ایرانیان: طماع بهره برداری می کنند. طوری که همه ایرانیان طماع، یک دستگاه فلزیاب دریافت می کنند! و همه جا دنبال گنج هستند. نقشه این گنج ها هم توسط: اروپایی ها یا آمریکایی ها، با چمدانهای دلار به آنها داده می شود. پس از دزدی و دریافت این آثار، از طرق مرزی آنها را بصورت غیرقانونی، به خارج برده و به موزه داران می فروشند. درواقع موزه داران، بزرگترین مالخر های قرن هستند. ضرورت وجود مالخر برکسی پوشیده نیست.95 درصد دزدی ها، بدون وجود مالخرانجام نمی شود. دزد شیرینی، آن را می بلعد، تا آثار جرم مشهود نباشد. ولی دزدی های بالاتر لازمه: وجود موزه ها بعنوان مالخر ها است.

Organized crime: under the title of museums.

Piracy, by the British Navy, is not new. They steal the day and they are proud of it! Because: they are a generation of Vikings. Although they decided to change their race, it's still unclear which race is ruling the Chamber No. 10 in London. During the Shah Abbas Safavi period, the sending of thousands of Qizilhas to Europe, and the genocide of these young soldiers, could not change the habits of their theft. Or Anglo-Saxons to become Aryans: with culture, civilization and history. Although the king of England himself considers Seyed the descendants of the Prophet of Islam, those who surround him are not like Sami and Arians. And maybe they are from the same Vikings. The fate of the Iranian oil tanker, who has been seized, will indicate which race is dominant there: is this the will of the Qizilbashs and the Sami queen's race, or the Anglo-Saxon? The examples of such thefts are from Europeans and Americans. The weak point used by al-Saud was to rally against Iran. Unlike the Iranian race, which emphasizes production and self-sufficiency each year, and despite the fact that the surplus of production and consumption is three times higher, it still breaks out the production boom. Europeans and Americans who are generations: Prophet Muhammad Noah! Because of their morality, they are not concerned with production and hard work, they are more likely to stand on their heads and steal from Iran. Of course, there are many experiences for this. Including a fake decree: their own domestic courts, or according to the great commandments of the fools, the tramp, do this. Estimated in Mahin News, the value of exchanging goods stolen from Iran, in Europe and the United States is over 50 billion Euros. A pen of these goods is called museums or collections. The glittering name that: nobody doubts the nature of its theft. But the most basic questions can reveal the organized method of their crimes. Just ask: Is this the property of the museums, which often belong to Iran, how did they get there? Naturally, each of these works must be signed by a contractor, and the Iranian side must sign it. For example,: by the Cultural Heritage or Tourism Organization. These documents do not exist. Because Iran never sells its legacy, it does not sell money. So if it is, it's fake. They have important organizations for this: these organizations are managed by their embassies. Educated and organized: Gangsters and thieves are white-collar and white. Those who enter Iran as a businessman or a cultural affiliate, with a bag full of money: The wandering Jews give them a promise of great wealth against: a piece of Iranian rocks or daisies. The Judean market in Tehran and Isfahan and Shiraz is heavily active and exploits Iranians: gill. So that all Iranians will get a metal detector! And they are looking for treasure everywhere. The maps of these treasures are also given by: Europeans or Americans, with dollar luggage. Following the theft and receipt of these works, they illegally extracted them abroad through the border and sold them to the curators. In fact, the museums are the greatest lovers of the century. The necessity of having a petty girlfriend is not covered. 95% of thefts are not done without a lot of money. The cookie thief shakes it, so that the effects of the crime cannot be seen. But higher thefts are necessary: ​​the existence of museums is like males.

الجریمة المنظمة: تحت عنوان المتاحف.

القرصنة ، من قبل البحریة البریطانیة ، لیست جدیدة. إنهم یسرقون الیوم ویفخرون به! لأنهم جیل من الفایكنج. على الرغم من أنهم قرروا تغییر جنسهم ، إلا أنه ما زال من غیر الواضح أی سباق یحكم الغرفة رقم 10 فی لندن. خلال فترة الشاه عباس الصفویة ، لم یكن إرسال الآلاف من قزلباش إلى أوروبا ، والإبادة الجماعیة لهؤلاء الجنود الشباب ، یمكن أن یغیر عادات السرقة. أو أنجلو سكسونیین لیصبحوا آریین: مع الثقافة والحضارة والتاریخ. على الرغم من أن ملك إنجلترا نفسه یعتبر سید أحفاد نبی الإسلام ، فإن أولئك الذین یحیطونه لیسوا مثل سامی وأریاس. وربما هم من نفس الفایكنج. سوف یشیر مصیر ناقلة النفط الإیرانیة ، التی تم الاستیلاء علیها ، إلى أی سباق مهیمن هناك: هل هذه هی إرادة قزلباش وسباق ملكة سامی ، أو الأنجلو سكسونیة؟ أمثلة هذه السرقات من الأوروبیین والأمریكیین. كانت نقطة الضعف التی استخدمها آل سعود هی الحشد ضد إیران. على عكس السباق الإیرانی ، الذی یشدد على الإنتاج والاكتفاء الذاتی كل عام ، وعلى الرغم من أن فائض الإنتاج والاستهلاك أعلى بثلاثة أضعاف ، فإنه لا یزال یندلع فی طفرة الإنتاج. الأوروبیون والأمریكیون الذین هم أجیال: النبی محمد نوح! بسبب أخلاقهم ، فهم لا یهتمون بالإنتاج والعمل الشاق ، فهم أكثر عرضة للوقوف على رؤوسهم والسرقة من إیران. بالطبع ، هناك العدید من التجارب لهذا الغرض. بما فی ذلك مرسوم زائف: المحاكم المحلیة الخاصة بهم ، أو وفقا للوصایا العظیمة من الحمقى ، المتشرد ، القیام بذلك. تشیر تقدیرات ماهین نیوز إلى أن قیمة تبادل البضائع المسروقة من إیران وأوروبا والولایات المتحدة تزید على 50 ملیار یورو. ویسمى القلم من هذه السلع المتاحف أو المجموعات. الاسم المتلألئ: لا أحد یشك فی طبیعة سرقته. لكن الأسئلة الأساسیة یمكن أن تكشف عن الطریقة المنظمة لجرائمهم. فقط أسأل: هل هذه ملكیة للمتاحف ، والتی غالباً ما تنتمی إلى إیران ، كیف وصلوا إلى هناك؟ بطبیعة الحال ، یجب توقیع كل من هذه الأعمال من قبل المقاول ، وعلى الجانب الإیرانی التوقیع علیها. على سبیل المثال ، من قبل منظمة التراث الثقافی أو السیاحة. هذه الوثائق غیر موجودة. لأن إیران لا تبیع تراثها أبداً ، فهی لا تبیع الأموال. إذا كان الأمر كذلك ، فهذا مزیف. لدیهم منظمات مهمة لهذا: هذه المنظمات تدار من قبل سفاراتهم. المتعلمین والمنظمین: العصابات واللصوص ذوی الیاقات البیضاء والأبیض. أولئك الذین یدخلون إیران كرجل أعمال أو شركة ثقافیة ، مع حقیبة ملیئة بالمال: الیهود المتجولون یعطونهم وعدًا بثروة كبیرة ضد: قطعة من الصخور أو الإقحوانات الإیرانیة. سوق یهودا فی طهران وأصفهان وشیراز ینشطان بقوة ویستغلان الإیرانیین: جیل. حتى یحصل جمیع الإیرانیین على جهاز الكشف عن المعادن! وهم یبحثون عن الكنز فی كل مكان. یتم تقدیم خرائط هذه الكنوز أیضًا من قِبل: الأوروبیین أو الأمریكیین بأمتعة دولار. وعقب سرقة واستلام هذه الأعمال ، قاموا باستخراجها بطریقة غیر مشروعة فی الخارج عبر الحدود وباعوها للقائمین علیها. فی الواقع ، تعد المتاحف أعظم محبی القرن. لا یتم تغطیة ضرورة وجود صدیقة تافهة ، ف 95٪ من السرقات لا تتم بدون الكثیر من المال. لص ملف تعریف الارتباط یهز ، بحیث لا یمكن رؤیة آثار الجریمة. لكن السرقات الأعلى ضروریة: وجود المتاحف یشبه الذكور.

Təşkil edilən cinayət: muzeylər adı altında.

İngilis Donanmasının korsanlığı yeni deyil. Onlar günün oğurladıqları və bununla qürur duyurlar! Çünki onlar Vikings bir nəsil. Onlar irqini dəyişdirməyə qərar verdiklərinə baxmayaraq hələ Londonda 10 saylı Palatanın hansı yarışa rəhbərlik etdiyini hələ dəqiq deyil. Şah Abbas Səfəvilər dövründə minlərlə Kızılhasın Avropaya göndərilməsi və bu gənc əsgərlərin soyqırımı oğurluq vərdişlərini dəyişə bilmədi. Və ya Anglo-Saksonlar, Aryans olmaq: mədəniyyət, mədəniyyət və tarix. İngiltərənin padşahı Seyid İslam Peyğəmbərinin övladlarını hesab edirsə də, onu əhatə edənlər Sami və Arians kimi deyil. Və bəlkə onlar eyni Vikinqlərdəndirlər. Ələ keçirilmiş İran neft tankerinin taleyi orada hansı irqlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərəcəkdir: bu Qizilbaşların və Sami kraliçasının irqi və ya Anglo-Sakson iradəsi? Belə oğurluq nümunələri avropalılar və amerikalılardır. Əl-Saud tərəfindən istifadə edilən zəif nöqtə İrana qarşı mitinq idi. Hər il istehsal və özünə güvənliyini vurğulayan İran irqindən fərqli olaraq, istehsal və istehlakın profisiti üç dəfədən çox olmasına baxmayaraq, hələ də istehsal bumu yaranır. Avropalılar və nəsillər olan amerikalılar: Peyğəmbər Məhəmməd Nuh! Əxlaqından görə, onlar istehsal və ağır işlə bağlı deyil, başlarının üstündə durmaq və İrandan oğurluq etsəfi

نوع اخبار :
برچسب : جرایم سازمان یافته: تحت عنوان موزه داری.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو