ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تا مدتها بشر نمی دانست: ذخیره کردن یعنی چه! لذا هرچه  می کاشت می خورد، و هرچه داشت مبادله می کرد، یا دور می انداخت. تا اینکه حضرت یوسف ع  ساختن سیلو و ذخیره سازی را، با وحی الهی به مردم مصر آموخت. البته هر پیامبری مبعوث می شد، یک راه حل اقتصادی هم، برای مردم خود به اذن خداوند ارائه می کرد. مانند حضرت آدم که کشاورزی آموخت. یا حضرت ادریس کلاس داری و لباس دوزی، حضرت داوود ع ذوب آهن و ساخت زره، و حضرات دیگر نجاری، چوپانی و معماری های بزرگ  را، برای بشر هدیه اوردند، تا در کنار احکام جدید، رفاه بیشتری نیز به مردم داده باشند. همه این معجزات در طول تاریخ تحریف می شد، یا بنام دیگران ثبت می گردید. یا بعنوان تصادف! از ان یاد میشد: یعنی تصادفا آتش کشف شد تصادفا کشاورزی و خیاطی و نجاری را بشر آموخت. ولی آخرین معجزه، یعنی کتابت باقی ماند(قران)، بقیه را هم در آن درج کرد و: از دست تحریف نجات داد. علی ایحال، بعد از حضرت یوسف بود که: ذخیره سازی معنی پیدا کرد، مثلا در هند بودائیان به ذخیره طلا روی آورده بودند. وقتی نادرشاه به هند رفت،  هندی ها کادو های طلای زیادی، از جمله کوه نور و دریای نور را به او هدیه کردند. تا ذخیره طلای ایران تکمیل شود. غربی ها هم به دنبال طلای هند رفتند ولی موفق نشدند. ولی برخی از انها، تازه فهمیده بودند زمین گرد است، تصمیم گرفتند از راه دور زدن زمین، به ذخائر طلای هند، دست پیدا کنند. اما به جای هند سر از امریکا در اوردند، و سرخپوستها را هندی خطاب کردند! باکشتن آنها طلاهایشان را صاحب شدند! ولی وقتی با طلاهای زیاد برگشتند گندمی در کار نبود! زیرا همه کشاورزان به: سوداگری طلا مشغول شده بودند. دیدند طلا را نمی شود خورد! اگر از کشورهای دیگر هم می خریدند، برایشان بسیار گران تمام می شد. وباید همه طلاهای خود را می دادند، فهمیدند طلای اصلی گندم است!(کشاورزان گنجینه های خداوند هستند). و این را عصر سوداگران: در تاریخ علم اقتصاد می نامند. اما این اولین تجربه انحرافی؛ آنان را وادار کرد که طلا را ذخیره نموده،  بجای ان کاغذ یا اسکناس منتشر کنند. طلا پشتوانه جدید پول و اقتصاد شد. اما در جنگ دوم جهانی، انفجار بمب اتم در هیروشیما توسط آمریکا، با قدرتی که به آمریکا داد، ذخیره اورانیوم جای طلا را گرفت! هرکس به آمریکا جنس نمی فروخت، تهدید به بمب اتمی شده، کوتاه می امد و تابع می شد. هیچکس هم اجازه دسترسی به بمب اتم را نداشت: باید اورانیوم خود را به آمریکا می فروخت. تا اینکه ایرانیان، اقدام به تاسیس نیروگاه بوشهر کردند. آنها دانش غنی سازی را، که خودشان به امریکا برده بودند، برگردادند. قدرت از امریکا گرفته شد، و به ایران منتقل گردید! لذا در سال 1979 بازگشت دانشمندان، به همراه بازگشت رهبری محبوب، مرگ آمریکا را امضا نمود. آمریکا دست و پای زیادی زد: تا ایران هم مانند دیگر کشورها، فقط خریدار تکنولوژی باشد! لذا دست به تحریم زد، وبرجام را نوشت اما نتوانست. تا اینکه دانشمندان ایرانی: برجک او را نشان گرفتندو: پوز او را به خاک مالیدند: با ساخت دستگاههای پیشرفته، بمب اتم آنها در پهباد پیشرفته شان نابود کردند! ایران هم تصمیم گرفت: غنی سازی را ادامه دهد. زیرا فهمید تمام تحریم ها و تهدیدهای آمریکا، فقط برای جلوگیری از غنی سازی و: ذخیره اورانیوم بوده است. البته هنوز کسانی هستند که: گول آمریکا را می خورند و تحت عنوان برجام، می خواهند جلوی غنی سازی را بگیرند! ولی این بار دانشمندان، دور از چشم آمریکا، به ایران آمده اند تا راز مگو را برملا سازند. تلاش الکی اروپا و اینستکس خیالی هم، بی نتیجه است.

Uranium deposits are higher than foreign currencies!

For a long time, mankind did not know: what to save! So he ate everything he ate, and everything that he exchanged, or threw away. Until Yusuf taught the Egyptian people how to make silos and storage, with divine revelation. Of course, every prophet was called, an economic solution was offered to his people by the permission of God. Like Adam, who taught agriculture? Hadrat Idris, the classmate and embroidered clothes, the Prophet Dawood and the manufacture of armor, and other woodworkers, shepherds and great architects, were presented to mankind, in order to give people more prosperity along with the new laws. All of these miracles were distorted throughout history, or recorded in the name of others. Or as an accident! It was learned from it: that is, accidentally, the fire was discovered; it was accidental that mankind taught agriculture, sewing and carpentry. But the last miracle, that is, your book remained (Quran), insert the rest and: saved from distortion. Ali, then, after Yusuf, "storage" meant meaning, for example, in India Buddhists had turned to gold. When Nader Shah came to India, the Indians donated many golden candles, including Mount Niman and the Sea of ​​Light. To: complete the gold reserve of Iran. The west also sought the gold of India but failed. But some of them, newly understood to be round the pitch, decided to reach India's gold reserves bypassing the land. But instead of India, they came from the United States, and the Indians called them Hindi! They destroyed their gold! But whenever they returned with a lot of gold, there was no wheat! Because all the farmers were busy with gold. See gold cannot be sucked! If they bought from other countries, they would have been too expensive for them. And they should have given all their gold; they understood that the main gold is wheat! (Farmers are God's treasures). And this is the era of traders: in the history of economics. But this was the first deviant experience, forcing them to save gold, instead of publishing paper or bills. Gold was the new backing of money and economy. But in World War II, the explosion of the atomic bomb in Hiroshima by the United States, with the power given to the US, saved uranium instead of gold! Anyone who did not sell sex to the United States would threaten and attack the atomic bomb. Nobody allowed access to the atomic bomb: they had to sell their uranium to the United States. Until: Iranians began to build Bushehr power plant. They returned the enrichment knowledge that they had taken to the United States themselves. Power was taken from America, and it was transmitted to Iran! So in 1979, the return of scientists, along with the return of the popular leadership, signed the death of the United States. The United States has come a long way: so Iran, like other countries, will only be a technology buyer! So he went on to boycott, and he wrote, but failed. Until the Iranian scientists showed him the turret and: Pose blew him up: By making advanced devices, their atomic bombs destroyed them in their advanced drone! Iran also decided to continue enrichment. Because he understood that all US sanctions and threats were just to prevent enrichment and: the storage of uranium. Of course, there are still those who: They are gullible to eat the Americans and they want to stop enrichment under the name of accomplishment! But this time, scientists have come to Iran, far from the eyes of the United States, to reveal the mystery of the Mogul. The European Quest and the fantasy Instex, too, are fruitless.

ودائع الیورانیوم أعلى من العملات الأجنبیة!

لفترة طویلة ، لم یعرف الجنس البشری: ماذا ینقذ! فأكل كل ما أكله ، وكل ما تبادل ، أو رمى به. حتى علم یوسف الشعب المصری كیفیة صنع الصوامع والتخزین ، مع الوحی الإلهی. بالطبع ، تم استدعاء كل نبی ، وتم تقدیم حل اقتصادی لشعبه بإذن الله. مثل آدم ، الذی علم الزراعة. تم تقدیم حضرة إدریس ، زمیل الفصل والملابس المطرزة ، والنبی داود وصناعة الدروع ، وغیرها من الأعمال الخشبیة والرعاة والمهندسین المعماریین العظمین ، من أجل منح الناس المزید من الرخاء إلى جانب القوانین الجدیدة. تم تشویه كل هذه المعجزات على مر التاریخ ، أو تسجیلها باسم الآخرین. أو كحادث! لقد تم تعلمه من ذلك: أی أنه تم اكتشاف الحریق بطریق الخطأ ، وكان من قبیل الصدفة أن یتعلم الإنسان الزراعة والحیاكة والنجارة. لكن المعجزة الأخیرة ، أی كتابك بقی (القرآن) ، أدخل الباقی و: حفظ من التشویه. علی ، بعد یوسف ، یعنی "التخزین" المعنى ، على سبیل المثال ، فی الهند تحول البوذیون إلى الذهب. عندما جاء نادر شاه إلى الهند ، تبرع الهنود بالعدید من الشموع الذهبیة ، بما فی ذلك جبل نیمان وبحر النور. لاستكمال احتیاطی الذهب فی إیران. كما سعى الغرب إلى الحصول على ذهب الهند لكنه فشل. لكن بعضها ، الذی تم فهمه حدیثًا على أنه یدور حول الملعب ، قرر الوصول إلى احتیاطیات الذهب الهندیة التی تتجاوز الأرض. لكن بدلاً من الهند ، جاءوا من الولایات المتحدة ، وكان الهنود یسمونهم بالهندی! بتدمیرهم ، كانوا یمتلكون ذهبهم! ولكن كلما عادوا مع الكثیر من الذهب ، لم یكن هناك قمح! لأن جمیع المزارعین كانوا مشغولین بالذهب. رؤیة الذهب لا یمكن امتص! إذا اشتروا من بلدان أخرى ، فستكون باهظة الثمن بالنسبة لهم. وكان ینبغی علیهم إعطاء كل ما لدیهم من الذهب ، فهموا أن الذهب الرئیسی هو القمح! (المزارعون هم كنوز الله). وهذا هو عصر التجار: فی تاریخ الاقتصاد. ولكن هذه كانت أول تجربة منحرفة ، حیث أجبرتهم على توفیر الذهب ، بدلاً من نشر الأوراق أو الفواتیر. كان الذهب هو الدعم الجدید للمال والاقتصاد. لكن فی الحرب العالمیة الثانیة ، أدى انفجار القنبلة الذریة فی هیروشیما من قبل الولایات المتحدة ، مع القوة الممنوحة للولایات المتحدة ، إلى توفیر الیورانیوم بدلاً من الذهب! أی شخص لا یبیع الجنس للولایات المتحدة سیهدد ویهاجم القنبلة الذریة. لا أحد یسمح بالوصول إلى القنبلة الذریة: لقد اضطروا إلى بیع الیورانیوم الخاص بهم إلى الولایات المتحدة. حتى بدأ الإیرانیون فی بناء محطة بوشهر للطاقة. لقد أعادوا معرفة التخصیب التی أخذوها إلى الولایات المتحدة بأنفسهم. تم الاستیلاء على السلطة من أمریكا ، وتم نقلها إلى إیران! لذلك فی عام 1979 ، وقعت عودة العلماء ، إلى جانب عودة القیادة الشعبیة ، إلى وفاة الولایات المتحدة. لقد قطعت الولایات المتحدة شوطًا طویلاً: لذا ، فإن إیران ، مثلها مثل الدول الأخرى ، لن تكون إلا مشترًا للتكنولوجیا! وذهب إلى المقاطعة ، وكتب ، لكنه فشل. حتى أظهره العلماء الإیرانیون برج و: بوز فجره: من خلال صنع الأجهزة المتقدمة ، دمرت قنابلهم الذریة فی الطائرة بدون طیار المتقدمة الخاصة بهم! كما قررت إیران مواصلة التخصیب. لأنه یفهم أن كل العقوبات والتهدیدات الأمریكیة كانت فقط لمنع التخصیب و: تخزین الیورانیوم. بالطبع ، لا یزال هناك من: هم مذنبون فی أكل الأمریكیین ویریدون وقف التخصیب تحت اسم الإنجاز! لكن هذه المرة ، جاء العلماء إلى إیران ، بعیدًا عن أعین الولایات المتحدة ، للكشف عن لغز المغول. السعی الأوروبی والخیالی ، أیضا ، غیر مثمر.

Uran əmanətləri xarici valyutalardan daha yüksəkdir!

Uzun müddət bəşəriyyət bilmədi: nə qazandıracaq! Beləliklə, o, yediyi hər şeyi yeyirdi, dəyişdirdiyini və ya atdığını itirdi. Yusif Misir xalqına ilahi vəhy ilə silos və saxlama etmək üçün öyrətdi. Əlbəttə, hər bir peyğəmbər çağırıldı, Allahın izni ilə xalqına iqtisadi bir həll təklif edildi. Kənd təsərrüfatı tədris edən Adam kimi. Peyğəmbər Davud və zireh istehsalı, digər ağac işçiləri, çobanlar və böyük mimarlar olan İbrahim İdris, insanlara yeni qanunlarla yanaşı daha çox rifah gətirmək üçün təqdim olunmuşdur. Bu möcüzələrin hamısı tarixi boyunca təhrif edilmiş və ya başqalarının adına yazılmışdır. Və ya qəza kimi! Ondan öyrənildi: yəni təsadüfən yanğın aşkar edilərkən, insanlığın kənd təsərrüfatı, tikiş və dülgərlik öyrətdiyi təsadüfi idi. Amma son möcüzə, yəni kitabınız qaldı (Quran), qalanları yerləşdirin və təhrifdən xilas olun. Əli, sonra Yusufdan sonra "saxlama" mənasını ifadə etdi, məsələn, Hindistanda Budistlər qızıldan döndü. Nader Şah Hindistana gəldiyi zaman, hindilər Niman dağını və İşıq dənizi kimi bir çox qızıl şam bağışladılar. İranın qızıl ehtiyatını tamamlamaq. Qərb də Hindistanın qızılını istədi, ancaq uğursuz oldu. Ancaq yenə də yeni tərəflər, yeni meydanın ətrafında başa düşülərkən, torpaqları atlataraq Hindistanın qızıl ehtiyatlarına çatmağa qərar verdilər. Hindistandan başqa, onlar ABŞ-dan gəldilər və hindilər onları Hind dili adlandırdılar! Onların məhv edilməsi ilə onların qızılları var idi! Lakin bir çox qızıllarla döndükdə buğda yox idi! Çünki bütün fermerlər qızılla məşğul idi. Qızılın sucked oluna bilməz! Digər ölkələrdən satın almışlarsa, onlar üçün çox bahalı olardı. Onlar bütün qızıllarını verməli idilər, əsas qızıl buğda olduğunu başa düşdilər (Fermerlər Allahın xəzinələridir). Və bu treyderlər dövrü: iqtisadiyyat tarixində. Amma bu ilk deviant təcrübə idi, onları qızıl saxlamaq üçün zorladılar, kağız və ya sənədləri nəşr etdi. Qızıl pul və iqtisadiyyatın yeni dəstəyi oldu. Lakin İkinci Dünya müharibəsində ABŞ-a verilən güclə ABŞ-ın Hiroşima şəhərindəki atom bombasının partlaması qızıl yerinə uran qorumuşdur! ABŞ-a cinsi satmayan hər kəs atom bombasını təhdid edəcək və hücum edəcək. Heç kim atom bomba imkan vermədi: onlar uranyumunu ABŞ-a satmaq məcburiyyətində qaldılar. İranlılar Bushehr elektrik stansiyası qurmağa başlayana qədər. Onlar zənginləşdirmə biliklərini Amerika Birləşmiş Ştatlarına özlərinə qaytardılar. Güc Amerikadan götürüldü və İrana göndərildi!

نوع اخبار :
برچسب : ذخایر اورانیوم، بالاتر از دخائر ارزی!،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 10:08 ب.ظ
I will right away clutch your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Kindly allow me recognize so
that I may just subscribe. Thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :