ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از نقطه ضعف های مدیریتی کشور، اعتماد به آمار های غلط دشمنان است. این امر باعث دوباره کاری، چند باره کاری و بدبینی و افزایش هزینه های کشوری، درست در جهت خواست آنان می باشد. بطور مثال در کسب و کار، آنها رتبه ایران را 128 اعلام کرده اند.  این امر باعث ایجاد هزینه های زیادی در: برنامه ریزی شده و هنوز هم دولت نتوانسته، در برنامه پنجم و ششم، این رتبه را ارتقا دهد! در حالیکه اصل آمار اشتباه است. زیرا شرایط کسب و کار در ایران، به روش دیگری است. در ایران مجوز ها اشباع شده، و تولید در حد بالاتر از نیاز کشور است بطوریکه: ظرفیت های تولید همه نیمه کار می باشد. ولی آنها فکر می کنند این مانع است! تا مجوز به تازه کار ها ندهند! تا چندی پیش می گفتند: پزشک بیش از اندازه تربیت شده! طبیعتا راه کار آن بود که: ظرفیت دانشگاهها را کمتر کنند. واین امر یعنی کمک به کسب و کار، در حالیکه وزارت اقتصاد یا دیگر ارگانها، به دنبال رفع موانع این کاهش ظرفیت ها هستند. وقتی مجوز بیش از اندازه صنعتی، داده شوده بطوریکه بازاری برای انها وجود ندارد، و اغلب با یک سوم ظرفیت کار می کنند، اعطای مجوز برای افراد جدید چه معنی دارد؟ اصناف در سراسر کشور، بیش از مشاغل مجوز دار، دچار مشاغل بدون مجوز: مخفی یا زیر زمینی هستند. که اصلا مجوز گرفتن را بی اهمیت می کند. حالا با دادن سالی 270هزار مجوز یعنی چه؟ از ان سو باید دانست: کسانی که اهل کار هستند، سراغ کار رفته، کار خود را انجام می دهند. در این گونه موارد دولت یا اتحادیه ها، به دنبال او هستند تا مالیات بگیرند، بیمه نمایند و یا ساماندهی کنند. معمولا کسانی خودشان دنبال مجوز می گردند، بیشتر برای استفاده از امتیازات:( یاسوء استفاده های مالی) هستند. اعتراض آنها به سختی دریافت مجوز هم، به دلیل آن است که نمی خواهند، جای پایی بگذارند! و آن را غل و زنجیر به پای تولید معنی می کنند! که این هم فاقد وجاهت قانونی است، مثلا کسی که وام می گیرد، باید تمام تضمینات لازم را بدهد، و الا هرکسی می تواند با گرفتن وام، به خارج از کشور رفته و: بدهی خود را فراموش کند! البته ساماندهی اینترنتی یعنی: تجمیع دست اندرکاران مجوز، و جلوگیری از روش های تکراری و موازی، اشکالی ندارد. ولی این نظر یک ارگانی است، که اتفاقا اصلا رشته آنها کسب و کار نیست، و معاونت اقتصادی وزارت دارایی را دارند. به دلیل تحیلی بودن، تا بحال اجرایی نشده است! مسئول طرح می گوید: ما، ده دفترچه راه کار تنظیم کرده ایم، و اگر اجرایی شود 70رتبه بالاتر می رویم. ولی خودش می داند که: چنین کاری نمی شود. بر فرض محال، ارگانها آن را اجرا کنند، سازمانها آمار دهنده، باز هم بهانه می اورند و: رتبه در همان 128می ماند! زیرا وقتی شغل و تولید در ایران اشباع شده، پیشرفت ملموسی ایجاد نخواهد شد. بلکه برعکس به علت مازاد مجوز ها،  جلوی فروش تولید گرفته، و باعث دلسردی تولید کنندگان واقعی هم می گردد. بنابر این بهتر است بجای تکیه بر امار بیگانگان، به دنبال علت اعلام این آمار های غلط رفت. یکی از دلایل آمار غلط، رسمی نیودن آن آمارها است. یعنی کسی ان را از ایران تایید، یا تهیه نکرده بلکه مانند آن دفترچه ها، تعدادی در آن سوی دنیا نشسته اند! که ایران را با عراق و افغانستان اشتباه می گیرند، و فکر می کنند استانی از استانهای بیابنی عربستان است! واگر صحبت از سختی کار تحصیلکرده ها می شود، به دلیل آن است که آنها را مجبور به مهاجرت نمایند. بعد هم در کمپ هایی آنها را نگهداری کنند که: سه روزی یکبار غذا بدهند، و از پتوهای الومینیومی از انها پذیرایی کنند. لذا ما نباید در زمین آنها بازی کنیم، و التماس آمار داشته باشیم.

False statistics for: wrong addresses.

One of the weaknesses in the country's management is the trust in the false statistics of the enemies. This causes rework, perversion and the increase in national costs, just in their desire. For example, in the business, they ranked Iran 128. This has caused a lot of expenses: planned and still the government has not been able to raise this rating in the fifth and sixth programs! While the original statistics are wrong. Because the business conditions in Iran are in another way. In Iran, permits are saturated, and production is higher than the country's demand, so that: production capacities are all part-time. But they think this is a hurdle! Until the license is given to newcomers! Until recently they said, "The doctor is over-trained!" Naturally, the solution was to reduce the capacity of universities. And this means helping businesses, while the ministry of finance or other organizations seeks to overcome barriers to this reduction in capacity. When the license is overly industrialized, so that there is no market for them, and often work with one third of the capacity, what does it mean to grant permission to new people? Guilds across the country, over licensed businesses, have unlicensed businesses: either undercover or underground. Which does not matter at all. What do you mean by giving 270,000 licenses a year? On the one hand, those who are job seekers do their job. In such cases, the government or unions are looking for him to tax, insure or organize. Usually people who seek permission are more likely to use the privileges :( Yasso are financial use). Their protest is difficult to get permission, because they do not want to, leave a footing! And it makes the chain to the foot of production! This is also lacking in legality, for example, a person who takes a loan must provide all the necessary guarantees, and if everybody can go abroad with a loan and: forget about his debt! Of course, Internet-based management means: aggregating licensors, and avoiding repetitive and parallel procedures. But this is an organisa tion, which, incidentally, is not their business at all, and they have economic vice minister of finance. Because of its analytical nature, it has not been implemented yet! The planner says: We have set up ten roadmaps, and if we are executed, we will get 70 higher ranks. But he knows that: That does not happen. Supposing that the organs run it, the organization's statisticians still excuse us, and the rating is at the same 128! Because when jobs and production are saturated in Iran, tangible progress will not be made. On the contrary, because of the surplus of licenses, it is preventing sales from being made, and disappointing real manufacturers. Therefore, it would be better to look for the cause of the false statistics instead of relying on foreigners. One of the reasons for the false statistics is the official listing of statistics. That is, no one has been approved or prepared by Iran, but like those booklets, there are some people on the other side of the world! That makes Iran confused with Iraq and Afghanistan, and they think it is a provincial capital of Saudi Arabia's desert provinces! If you talk about the hard work of educated people, it's because they are forced to emigrate. Then keep them in the camps: give them three meals a day, and take them out of aluminum blankets. So we should not play on their pitch, and begging for statistics.

إحصائیات خاطئة لـ: عناوین خاطئة.

واحدة من نقاط الضعف فی إدارة البلاد هو الثقة فی الإحصاءات الخاطئة للأعداء. هذا یسبب إعادة صیاغة ، تحریف وزیادة التكالیف الوطنیة ، فقط فی رغبتهم. على سبیل المثال ، فی الأعمال التجاریة ، احتلوا إیران المرتبة 128. وقد تسبب هذا فی الكثیر من النفقات: المخطط وما زالت الحكومة غیر قادرة على رفع هذا التصنیف فی البرنامجین الخامس والسادس! فی حین أن الإحصاءات الأصلیة خاطئة. لأن ظروف العمل فی إیران هی بطریقة أخرى. فی إیران ، تكون التصاریح مشبعة ، والإنتاج أعلى من طلب البلاد ، بحیث تكون: طاقات الإنتاج كلها بدوام جزئی. لكنهم یعتقدون أن هذا عقبة! حتى یتم منح الترخیص للقادمین الجدد! حتى وقت قریب قالوا: "إن الطبیب مدرب بشكل مفرط!" وبطبیعة الحال ، كان الحل هو تقلیل قدرة الجامعات. وهذا یعنی مساعدة الشركات ، فی حین أن وزارة المالیة أو غیرها من المنظمات تسعى للتغلب على العوائق التی تحول دون هذا التخفیض فی القدرات. عندما یكون الترخیص مفرط التصنیع ، بحیث لا یوجد سوق لهم ، وغالبًا ما یعمل بثلث الطاقة ، ماذا یعنی منح الإذن لأشخاص جدد؟ النقابات فی جمیع أنحاء البلاد ، على الشركات المرخصة ، لدیها شركات غیر مرخصة: إما سریة أو تحت الأرض. وهذا لا یهم على الإطلاق. ماذا تقصد بإعطاء 270،000 ترخیص سنویًا؟ من ناحیة ، یقوم الباحثون عن عمل بعملهم. فی مثل هذه الحالات ، تبحث الحكومة أو النقابات عنه لفرض الضرائب أو التأمین أو التنظیم. عادة ما یكون الأشخاص الذین یطلبون إذن أكثر استخدامًا للامتیازات :( Yasso هم استخدام مالی). احتجاجهم من الصعب الحصول على إذن ، لأنهم لا یریدون ذلك ، تركوا قدماً! ویجعل السلسلة إلى سفح الإنتاج! یفتقر هذا أیضًا إلى الشرعیة ، على سبیل المثال ، یجب على الشخص الذی یأخذ قرضًا تقدیم جمیع الضمانات اللازمة ، وإذا كان بإمكان الجمیع السفر إلى الخارج بقرض و: نسیان دینه! بالطبع ، الإدارة القائمة على الإنترنت تعنی: تجمیع المرخصین ، وتجنب الإجراءات المتكررة والمتوازیة. لكن هذا لیس مجرد تنظیم ، وهو ، بالمناسبة ، لیس من شأنهم على الإطلاق ، ولدیهم نائب وزیر المالیة. بسبب طبیعتها التحلیلیة ، لم یتم تنفیذها بعد! یقول المخطط: لقد وضعنا عشر خرائط طریق ، وإذا تم إعدامنا ، فسنحصل على 70 من الرتب العلیا. لكنه یعلم أن: هذا لا یحدث. لنفترض أن الأعضاء یدیرونها ، لا یزال الإحصائیون فی المنظمة یعذبوننا ، ویبلغ التصنیف 128! لأنه عندما یتم تشبع الوظائف والإنتاج فی إیران ، فلن یتحقق تقدم ملموس. على العكس من ذلك ، بسبب فائض التراخیص ، فإنه یمنع المبیعات من صنعها ، ویخیب آمال الشركات المصنعة الحقیقیة. لذلك ، سیكون من الأفضل البحث عن سبب الإحصائیات الخاطئة بدلاً من الاعتماد على الأجانب. أحد أسباب الإحصائیات الخاطئة هو القائمة الرسمیة للإحصاءات. أی أنه لم تتم الموافقة على أی شخص أو إعداده من قبل إیران ، ولكن مثل تلك الكتیبات ، یوجد بعض الأشخاص على الجانب الآخر من العالم! وهذا یجعل إیران فی حیرة من أمرها مع العراق وأفغانستان ، ویعتقدون أنها عاصمة إقلیمیة للمحافظات الصحراویة فی المملكة العربیة السعودیة! إذا كنت تتحدث عن العمل الشاق للأشخاص المتعلمین ، فذلك لأنهم مجبرون على الهجرة. ثم احتفظ بهم فی المخیمات: أعطهم ثلاث وجبات فی الیوم ، وأخرجهم من البطانیات المصنوعة من الألمنیوم. لذلك یجب ألا نلعب على أرض الملعب ، ونتوسل للإحصائیات.

Yanlış ünvanlar üçün saxta statistikalar.

Ölkənin rəhbərliyindəki zəif cəhətlərdən biri, düşmənlərin saxta statistikasına inamdır. Bu, təkrar istintaqa, təhrifə və milli xərclərin artmasına səbəb olur. Məsələn, biznesdə onlar İranı 128 sıraya qoydular. Bu çox xərclərə səbəb oldu: planlaşdırılan və hələ də hökumət beşinci və altıncı proqramlarda bu reytinqi yüksəltməmişdir! Orijinal statistikalar yanlış olsa da. Çünki İranda işgüzar şərtlər başqa bir şəkildə. İran Permissions doymuş və ölkədə istehsal ki, lazım olduğundan daha yüksək bütün yarım iş istehsal gücü. Lakin bunlar bir maneədir! Lisenziya yeni gələnlərə verildiyi qədər! Son vaxtlara qədər "Doktor artıq təlim keçdi!" Dedilər. Təbii ki, həll universitetlərin potensialını azaltmaq idi. Və bu, biznesə yardım deməkdir, maliyyə nazirliyi və ya digər təşkilatlar isə bu azalmanın potensialının qarşısını almaq üçün çalışır. Ölkənin hər tərəfindəki lisenziyalı müəssisələrdə lisenziyasız iş yerləri var: gizli və ya yeraltı. Hansı əhəmiyyətli deyil. Bir ildə 270.000 lisenziya verərək nə demək istəyirsən? Bir tərəfdən, iş axtaranlar işlərini edirlər. Belə hallarda hökumət və ya ittifaqlar ona vergi, sığortalanma və ya təşkil etmək üçün axtarırlar. İcazə verən insanlar adətən imtiyazlardan istifadə etmək üçün daha çox ehtimal olunurlar: (Yasso maliyyə mənbəyidir). Onların etirazını almaq çətindir, çünki istəmirlər, bir ayağını tərk etsinlər! Və zənciri istehsal ayağına çıxarır! Əlbəttə ki, internet-based idarəetmə deməkdir: lisenziyalaşdırıcıların birləşdirilməsi və təkrarlanan və paralel prosedurlardan yayınma deməkdir. Amma ki, yeri gəlmişkən, biznes və Maliyyə Nazirliyinin iqtisadiyyat şöbəsiniçün yalvarmalıyıq.





نوع اخبار :
برچسب : آمار های غلط برای: آدرس های غلط.،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 10:09 ب.ظ
After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and
from now on every time a comment is added I get 4 emails with the same comment.
Is there a way you are able to remove me from that service?
Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو