ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

   متاسفانه این یک شعار توخالی نیست، بلکه عین واقعیت است! زیرا بانکها نمی توانند بنگاه داری کنند، لذا اگر پولها برای پس انداز، بسوی بانکها جریان پیدا کند، سرمایه در گردش صنایع نابود می شود. به عبارت ساده تر: وقتی مردم تشویق می شوند که: با جایزه ها و بهره های زیاد، و بدون ریسک، پول خود را به بانکها بدهند، این یک فرهنگ می شود! لذا کسی به سراغ تولید نمی رود. زیرا تولید دارای ریسک است: ممکن است سود سرشار داشته و یا: زیان قابل توجهی بکند. ولی مردم ترجیح می دهند پول را در بانک ذخیره کنند، تا باخیال راحت ماهانه مبلیغی را بعنوان سود بگیرند. این مبلغ معمولا معادل تورم و یا بیش از ان است، زیرا بانک ادعا می کند که با این کار، می خواهد جلوی کاهش ارزش پول را بگیرد. پس همه چیز منطقی است! که مردم درآمد یا نقدینگی را به بانکها سوق دهند. بانکه البته از ان سو تبلیغ می کنند که: این پولها را به تولید کنندگان خواهند داد! ولی این یک دام است، زیرا به بهانه وام دادن، سند کار خانه یا محل تولید را ضمانت می گیرند! بعد با بهره ها و جریمه ها و دیرکردهایی، که فقط خودشان سر در می اورند! کارخانه را بدهکار کرده و مصادره می کنند. و چون باید سود کلانی به سپرده گذاران بدهند، کارخانه را فروخته و یا تبدیل به مجتمع مسکونی می نمایند. به عبارت علمی، پس انداز مردم در یک چرخه معیوب، از اطراف تولید خارج شده و: به دارایی های منجمد تبدیل می شود. زیرا همه بانکها ورشکسته اند. اگر تا کنون اعلام ورشکستگی نکرده اند، به اعتبار دارایی های منجمد است. خاصیت داراییهای منجمد این است که: با قیمت های نجومی، ترازنامه بانک را ترمیم کرده، و آن را سود آور نشان می دهد.  اما خریداری برای این داراییها، با قیمت های نجومی وجود ندارد. لذا بانکها دائم در حال ورشکسته تر شدن هستند، ولی با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند. با ارزیابی های غیر منطقی و خارج از عرف، آنهم توسط کارشناسان متخلف دادگستری، سعی می کنند نقدینگی را جذب کنند. البته چون بانکها دارای کارشناسان متخلف مالی هم هستند، لذا تئوری های مالی پیشرفته ای را می سازند، که فقط خودشان سر در می اورند! تا با آن علما را بایکوت  کنند. در حالیکه همه این تئوری های مالی، فقط کلاه شرعی برای رباخواری، و توجیه نزولخواری بانکها است. فرمول کلی این است: هر بانکی که توسعه می یابد، و یا هر شعبه ای که اضافه می شود، حتما یک کارخانه تعطیل و مصادره شده است. نه تنها بانکها بلکه سایر موسسات مالی، مانند بیمه و بورس و فرابورس و بازار متشکل پولی و غیره، اینطور هستند و با زبان علمی، به رباخواری مشغولند. بطوریکه اگر محاسبات رباخواری را، از رشته مدیریت مالی و بانکداری( از مبتدی  تا دکترا) بردارند، چیزی باقی نمی ماند. پس رونق تولید در گرو: عدم رونق بانکداری است. لذا بانکداران به دنبال تعطیل تولید هستند، تا شعبات بانکها را زیاد تر کنند. در حالیکه ما اصلا مشکل تولید و اشتغال نداریم، آنها ادعا می کنند که تولید، دچار مشکل است و کمبود نقدینگی دارد! تا بتوانند به بهانه تامین نقدینگی، آنها را مصادره و تعطیل نمایند. تبلیغات آنها چنان مسموم کننده است، که از گلوی برخی مسئولین هم بیرون می آید! در حالیکه صدای مسئولینی که می گویند: مشکل تولید نداریم اصلا به گوش نمی رسد! مثلا در وزارت کشاورزی اعلام کرده: خودکفا هستیم در دارو سازی و و صنعت هم، بیش از نیاز کشور تولید می شود. که گاهی بسیاری از تولید کنندگان، بخاطر نداشتن بازار ورشکسته می شوند. این یک واقعیت است: تولید در ایران به بالاتراز حد اشباع رسیده، اما بانکها نمی گذارند، این موضوع جدی تلقی شود.

Banks boom against: production boom.

   Unfortunately, this is not a hollow slogan, but the same fact! Because banks can not own firms, so if money goes to banks for savings, the capital of the industry will be destroyed. Simply put: when people are encouraged to give their money to the banks with high rewards and benefits, it's a culture! So someone does not go to production. Because production is risky: it may be profitable, or it may cause significant losses. But people prefer to save money in the bank, so as to make a lucrative monthly profit. This amount is usually equivalent to or more than inflation because the bank claims that it wants to avoid currency depreciation. So everything is logical! That people move money or liquidity to banks. Banks, of course, will advertise that: They will give these money to producers! But this is a trap because it guarantees the work of the home or the place of production under the pretext of lending! Then with the interest and fines and delinquencies that they just cry! They owe and confiscate the factory. And when they have to pay profits to depositors, they sell the plant or become a residential complex. Scientifically speaking, people's savings in a defective cycle go out of production and become frozen assets. Because all the banks are bankrupt. If they have not yet declared bankruptcy, they are credited with frozen assets. The property of frozen assets is that: at astronomical prices, the bank balance is restored, making it profitable. But the purchase for these assets is not at astronomical prices. Therefore, banks are constantly becoming bankrupt, but with a slap in their face fry. By unreasonable and out-of-court evaluations, they are trying to attract liquidity by offenders. Of course, since banks have false financiers, they also create advanced financial theories that they are just starting out for! To boycott those scholars. While all of these financial theories are just a hat for usurpation, and justifies the bank's attraction. The general formula is: any bank that develops, or any branch that is added, is definitely a factory shut down and confiscated. Not only are banks, but also other financial institutions, such as insurance and stock exchanges, over-the-counter, and money-making markets, and so on, and engage in auspices with scientific language. There is nothing left to do if there are usury calculations, from the field of financial management and banking (from beginner to doctorate). So the product boom depends on the lack of banking boom. Therefore, bankers are looking to shut down production, to boost the branches of the banks. While we do not have a problem with production and employment, they claim that production is in trouble and there is a lack of liquidity! So that they can be confiscated and shut down on the pretext of providing liquidity. Their ads are so poisonous that they come out of the throats of some officials! While the voices of the officials who say that we have no production problem do not even happen! For example, the Ministry of Agriculture has stated: We are self-sufficient in pharmaceutical industry and industry, more than the country needs. Sometimes many manufacturers are bankrupt due to lack of market. This is a fact: production in Iran is over saturated, but banks do not allow it to be considered serious.

ازدهار البنوك ضد: طفرة الإنتاج.

   لسوء الحظ ، هذا لیس شعارًا فارغًا ، ولكن نفس الحقیقة! لأن البنوك لا تستطیع امتلاك الشركات ، لذلك إذا ذهبت الأموال للبنوك من أجل التوفیر ، فسوف یتم تدمیر رأس مال الصناعة. ببساطة: عندما یتم تشجیع الناس على إعطاء أموالهم للبنوك ذات المكافآت والمزایا العالیة ، فهذه ثقافة! لذلك شخص ما لا یذهب إلى الإنتاج. لأن الإنتاج محفوف بالمخاطر: قد یكون مربحًا ، أو قد یتسبب فی خسائر كبیرة. لكن الناس یفضلون توفیر المال فی البنك ، وذلك لتحقیق ربح شهری مربح. هذا المبلغ عادة ما یعادل أو أكثر من التضخم لأن البنك یدعی أنه یرید تجنب انخفاض قیمة العملة. لذلك كل شیء منطقی! أن الناس نقل المال أو السیولة إلى البنوك. ستعلن البنوك ، بالطبع ، ما یلی: سوف یقدمون هذه الأموال للمنتجین! لكن هذا فخ لأنه یضمن عمل المنزل أو مكان الإنتاج بحجة الإقراض! ثم بالاهتمام والغرامات والانحرافات التی یبكون فقط! انهم مدینون ومصادرة المصنع. وعندما یتعین علیهم دفع الأرباح للمودعین ، فإنهم یبیعون المصنع أو یصبحون مجمعًا سكنیًا. من الناحیة العلمیة ، فإن مدخرات الأفراد فی دورة معیبة تتوقف عن الإنتاج وتصبح أصولًا مجمدة. لأن جمیع البنوك مفلسة. إذا لم یعلنوا إفلاسهم بعد ، فإنهم یضافون إلى الأصول المجمدة. تتمثل خاصیة الأصول المجمدة فی أنه: بأسعار فلكیة ، یتم استعادة الرصید المصرفی ، مما یجعله مربحًا. لكن شراء هذه الأصول لیس بأسعار فلكیة. لذلك ، أصبحت البنوك مفلسة باستمرار ، لكن مع صفعة فی وجههم. من خلال تقییمات غیر معقولة وخارج المحكمة ، یحاولون جذب السیولة من قبل الجناة. بالطبع ، نظرًا لأن البنوك لدیها ممولین مزیفین ، فإنها تنشئ أیضًا نظریات مالیة متطورة بدأت للتو! لمقاطعة هؤلاء العلماء. فی حین أن كل هذه النظریات المالیة لیست سوى قبعة لاغتصاب ، وتبریر جذب البنك. الصیغة العامة هی: أی بنك یتطور ، أو أی فرع یضاف ، هو بالتأكید مصنع تغلقه ومصادرته. لا یقتصر الأمر على البنوك ، بل أیضًا على المؤسسات المالیة الأخرى ، مثل التأمین وأسواق الأوراق المالیة والأسواق التی لا تحتاج إلى وصفة طبیة وكسب المال ، وما إلى ذلك ، والمشاركة فی رعایة اللغة العلمیة. لم یتبق شیء لفعله إذا كانت هناك حسابات ربا ، من مجال الإدارة المالیة والمصرفیة (من المبتدئین إلى الدكتوراه). لذا فإن طفرة المنتج تعتمد على نقص الطفرة المصرفیة. لذلك ، فإن المصرفیین یتطلعون إلى إیقاف الإنتاج ، لتعزیز فروع البنوك. فی حین أننا لا نواجه مشكلة فی الإنتاج والتوظیف ، فإنهم یدعون أن الإنتاج فی ورطة وهناك نقص فی السیولة! بحیث یمكن مصادرتها وإغلاقها بحجة توفیر السیولة. إعلاناتهم سامة لدرجة أنها تخرج من حناجر بعض المسؤولین! فی حین أن أصوات المسؤولین الذین یقولون أنه لیس لدینا مشكلة فی الإنتاج لا تحدث حتى! على سبیل المثال ، ذكرت وزارة الزراعة: نحن مكتفون ذاتیا فی الصناعة الدوائیة والصناعة ، أكثر من احتیاجات البلاد. فی بعض الأحیان یتم إفلاس العدید من الشركات المصنعة بسبب قلة السوق. هذه حقیقة: الإنتاج فی إیران مشبع أكثر من اللازم ، لكن البنوك لا تسمح اعتباره جدیًا.

Banklar bumu dağıdır: istehsal bumu.

   Təəssüf ki, bu boş bir şüar deyil, eyni həqiqət! Banklar firmalara sahib ola bilmədikləri üçün pul pul qənaət üçün gedirsə, sənayenin paytaxtı məhv ediləcək. Sadəcə qoy: insanları yüksək mükafat və faydaları olan banklara pul vermək təşviq edildikdə, bu bir mədəniyyət! Yəni birisi istehsalata getməz. İstehsal riskli olduğundan: bu, sərfəli ola bilər və ya əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər. Ancaq insanlar gəlirli bir aylıq mənfəət əldə etmək üçün bankda pul qazanmağı üstün tuturlar. Bu məbləğ, adətən, valyuta amortizasiyasından qaçmaq istəyirsə, bankın iddialarına görə adətən inflyasiya və ya daha çoxdur. Belə ki, hər şey məntiqlidir! İnsanlar pul və ya likvidliyi banklara daşıyırlar. Banklar, əlbəttə ki, reklam verəcəkdir: Bu pulları istehsalçılara verəcəklər! Ancaq bu, tələyədir, çünki kreditin bəhanəsi ilə evin və ya istehsal yerinin işini təmin edir! Daha sonra maraq və cəzalarla, yalnız ağladılar! Zavod borclu və müsadirə edirlər. Və əmanətçilərə mənfəət ödəməsi lazım olduqda, onlar bitki satır və ya yaşayış kompleksi olurlar. Elmi cəhətdən, qüsurlu bir dövrdə insanların qənaəti istehsaldan çıxır və donmuş aktivlər halına gəlir. Çünki bütün banklar iflas edir. Əgər onlar hələ iflas elan etmədilərsə, onlar dondurulmuş aktivlərlə kreditləşirlər. Dondurulmuş aktivlərin mülkiyyəti aşağıdakılardır: astronomik qiymətlərlə, bank balansı bərpa olunur, bu, qazanc gətirir. Lakin bu aktivlərin alınması astronomik qiymətlərlə deyil. Buna görə banklar daim bankrotlaşırlar, ancaq onların üz qızartması ilə tokatlayırlar. Əsassız və məhkəmədən kənar qiymətləndirmələrlə, onlar cinayətkarların likvidliyini cəlb etməyə çalışırlar. Əlbəttə ki, banklar yalançı maliyyəçilər olduğundan, onlar da başlamışdır ki, inkişaf etmiş maliyyə nəzəriyyələrini yaradırlar! Bu alimləri boykot etmək. Bütün bu maliyyə nəzəriyyələri qəsb etmək üçün bir şapka olsa da, bankın cəlbini doğrultur. Ümumi formul: inkişaf edən və ya əlavə edilən hər hansı bir şöbə mütləq bir zavod bağlanıb müsadirə edilir. Banklar, həm də digər maliyyə qurumları kimi sığorta və fond birjaları, over-the-counter və pul qazanmaq bazarları və s. Kimi, elmi dil ilə də məşğul olurlar. Maliyyə idarəçiliyi və bankçılıq sahəsindən (başlanğıcdan doktorantaya qədər) sələmçilik hesabları olduqda, heç bir şey qalmamalıdır. Beləliklə, məhsul bumu bank bumu çatışmazlığından asılıdır. Buna görə bankacılar, bankların şöbələrini artırmaq üçün istehsar.

نوع اخبار :
برچسب : رونق بانکها برضد: رونق تولید است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو