ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
ایرانی تبار ها بر جند قسم هستند! اول آنهاییکه اصالتا و از طریق: حضرت آدم و نوح ع و ابراهیم ع ایرانی بوده، بعد پراکنده شدند. مثل رفتن هاجر و اسماعیل به عربستان، و تشکیل قوم کورشی(قرشی) یا رفتن ساره و یعقوب، به فلسطین و تشکیل قوم بنی اسرائیل، مهاجرت کرمانی ها به جرمانی! اصفهانیها به اسپانیا، قوم گیل به فرانسه، وپیشدادیان  به چین و هندو غیره! گروه دوم کسانی هستند که بعد از مشروطه، مهاجرت کرده و اقامت آمریکا، اورپا و جاهای دیگررا گرفتند(بیش از 50سال) سوم، همه مردم دنیا هستند که قبلا، همه تابع تنها امپراطوری جهان یعنی ایران،  بودند و با فروپاشی این امپراطوری بزرگ، به 200کشور تقسیم شدند. چهارم: ایرانی تبار هایی که در 50سال گذشته از ایران رفته، اقامت کشور میزبان را دریافت کرده، یا بعنوان شهروند آنجا پذیرفته شده، و شرایط کاندیداتوری برای شهردار شدن، نماینده مجلس و یا استاندار و فرمانداری را دارند. ترجیحا کسانی که میتوانند: نامزد پست های کلیدی مانند ریاست جمهوری، مجلس یا دادستانی بشوند در اولویت هستند. در حال حاضر بیش از 545شهردار، و 115فرماندار و 10استاندار و 120نماینده مجلس و کنگره در جهان، ایرانی تبار هستند که در: فرانسه و آلمان و آمریکا وکشورهای دیگر پراکنده اند. شورای ایرانیان خارج از کشور، تعداد آنها را بیشتر از این می داند. زیرا سرمایه داران و: مدیران شرکتها و موسسات را نیز، در این جمع جای می دهد.همه اینها آمار افرادی است که: به سفارت مراجعه کرده و یا آماری از خود انتشار داده اند. اگر آنهاییکه مخفی زندگی می کنند، تبار خود را منکر می شوند، یا به صورت قاچاقی از ایران خارج شده، یا در میان پناهندگان زندگی می کنند، اضافه شود به همان آمار نوع اول می رسیم! که همه جهان، ایرانی الاصل هستند. بهر حال مراکزی که در ایران پیش بینی، یا تاسیس گردیده اند تا کار ایرانیان خارج از کشور: 50سال اخیر را ساماندهی کنند، باید در کار خود دقیق باشند. ایران فرزندان خود را دوست دارد، و فرزندان ایران هم، با غیرت هستند. اگر چند نفری جاسوس یا ضد ایرانی بودند، باید آنها را در نظر نگرفت. تا فقط منحصر به برخی ایرانیان باشد! طبیعی است که هر طیفی از تفکرات ایرانی، برای خود مجموعه ای عملکردی خواهد داشت. اقوام گوناگون با هم اختلاف سلیقه نشان می دهند، و یا در سیاست، ضد سلطنت یا ضد اسلام هستند، ولی مجموع خائن و بیگانه پرست نیستند. زیرا سیل جریانی اقوام از ایران به جهان، هیچگاه توقف نداشته است. شوق ایرانیان برای رفتن به اروپا یا آمریکا، ممکن است روزی آنها را به کارهای اشتباه کشیده باشد، ولی از قدیم گفته اند: اگر کسی پول تقلبی چاپ کرد، یقه بانک مرکزی را نمی گیرند! بلکه یقه کسی را می گیرند که: پول قلابی چاپ کرده. حالا اگر عده ای هم از برند ایران، سوء استفاده می کنند باید مجازات شوند، ولی دلیل نمی شود همه را با یک چوب برانیم. ما باید افتخار کنیم که ایرانی تبار، شهردار لندن یا فرماندار نیویورک، نماینده مجلس و کنگره و غیره است. حتی وجود ایرانیان در اسرائیل را هم، باید غنیمت بدانیم! زیرا آنها هستند که اطلاعات ذیقیمتی، برای ایران ارسال می کنند. ممکن پالس ارسالی آنها برای برخی، قابل فهم نباشد ولی در این نباید شک کرد که: اگر مخالف صهیونیزم نباشند، موافق آنان هم نیستند. بلکه بر اثر تبلیغات زیاد آنها: برای یک زندگی رویایی، به آنجا رفته اند. مثلا همین پهباد برای سرنگون شدن آمده بود! زیرا چند بار هم اخطار داده شد، توجه نکرد! راننده پهباد(کسی که کی برد آن را دارد) یک ایرانی بوده، و خواسته این پهباد به دست ایران بیافتد، تا از تکنولوژی آن کپی برداری شود. این یک پالس است.

We support Iranian-Iranian candidacy

Iranian people are sworn! First, those who were originally and through: Adam and Noah, and Abraham were Iranian, and then dispersed. Like the arrival of Hajar and Ismail in Saudi Arabia, and the formation of the Qurashi people (or the departure of Sara and Jacob) to Palestine and the formation of the people of Israel, the migration of the Kermans to Germani! Esfahani to Spain, Gil to France, and to the Chinese to Hindu and others! The second group is the ones who migrated after the Constitutional Revolution and settled in the United States, Europe and elsewhere (more than 50 years old). Third, all people in the world who before all belonged to the only empire of the world, namely, Iran, and with the collapse of this great empire, Divided into 200 countries. Fourth: Iranians who have gone from Iran over the past 50 years have received the host country's residence, or have been accepted there as citizens, and have candidate status for the mayor, a parliamentary representative, or governor and governorate. Preferably, those who can: Candidate for key posts such as the presidency, parliament, or prosecutor are the top priority. There are currently more than 545 mayors, 115 governors and 10 governors and 120 parliamentarians and congressmen in the world who are Iranian in France, Germany, the United States and other countries. The Iranian Council of Overseas knows the number of them more than this. Because: it includes financiers and managers of companies and institutions. All of these are the statistics of people who have come to the embassy or have published statistics themselves. If those who live in secrecy, deny their descendants, either smuggled out of Iran or live in refugees, then we will add the same kind of statistics! That: the whole world is Iranian. However, centers that are projected or established in Iran to organize the work of Iranians abroad: to organize the last 50 years, must be accurate in their work. Iran loves its children, and the sons of Iran are zealous too. If they were spies or anti-Iranians, they should not be considered. To be unique to some Iranians! It is natural that every spectrum of Iranian thought will have a functional set for itself. Different tribes show differences of taste, or are in politics, anti-monarchy or anti-Islam, but are not traitors and alienated. Because: the flood of people from Iran to the world has never stopped. The enthusiasm of Iranians to go to Europe or the United States may once have drawn them to the wrong things, but they have long said: If someone fake money, they will not get the central bank collar! But they get someone who draws stupid money. Now, if some people exploit the Iranian brand, they should be punished, but the reason is not going to be all with a stick. We should be proud of being Iranian-born, mayor of London, or New York governor, parliamentary and congressional representative, and so on. Even the existence of Iranians in Israel must be known as booty! Because: they are the ones who provide valuable information for Iran. Their pulse cannot be understood for some, but it should not be doubted that: If they are not Zionist, they are not in agreement. But because of their great propaganda: they have gone there for a dream life. For example, the same drone came to be overthrown! Because it was warned several times, it did not pay attention! The driver of the drone (whoever wields it) is an Iranian, and the will of Iran is to be copied in order to copy its technology. This is a pulse.

نحن نؤید الترشیح الإیرانی الإیرانی

الشعب الإیرانی یؤدی الیمین! أولاً ، أولئك الذین كانوا أصلاً وعبر: آدم ونوح وإبراهیم كانوا إیرانیین ، ثم تفرقوا. مثل وصول حجر وإسماعیل إلى المملكة العربیة السعودیة ، وتشكیل شعب القرشی (أو رحیل سارة ویعقوب) إلى فلسطین وتشكیل شعب إسرائیل ، هجرة الكرمان إلى الجرمانی! أصفهانی إلى إسبانیا ، جیل إلى فرنسا ، وإلى الصینیین إلى الهندوس وغیرهم! المجموعة الثانیة هم الذین هاجروا بعد الثورة الدستوریة واستقروا فی الولایات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى (أكثر من 50 عامًا). ثالثًا ، جمیع الناس فی العالم الذین كانوا قبل كل شیء ینتمون إلى الإمبراطوریة الوحیدة فی العالم ، أی إیران ، ومع انهیار هذه الإمبراطوریة العظیمة ، مقسمة إلى 200 دولة. رابعًا: حصل الإیرانیون الذین غادروا إیران على مدار الخمسین عامًا الماضیة على إقامة الدولة المضیفة ، أو تم قبولهم هناك كمواطنین ، ولهم وضع مرشح لمنصب رئیس البلدیة أو ممثل برلمانی أو حاكم ومحافظة. على نحو مفضل ، أولئك الذین یمكنهم: المرشح للمناصب الرئیسیة مثل الرئاسة أو البرلمان أو المدعی العام هم الأولویة العلیا. یوجد حالیًا أكثر من 545 رئیس بلدیة و 115 محافظًا و 10 محافظین و 120 برلمانیًا وكونغرسًا فی العالم من الإیرانیین فی فرنسا وألمانیا والولایات المتحدة ودول أخرى. یعرف المجلس الإیرانی لما وراء البحار عددهم أكثر من هذا. لأنه یشمل ممولین ومدیری الشركات والمؤسسات ، كل هذه إحصائیات لأشخاص جاؤوا إلى السفارة أو نشروا إحصاءات بأنفسهم. إذا كان أولئك الذین یعیشون فی سریة ، ینكرون أحفادهم ، سواء تم تهریبهم خارج إیران أو یعیشون فی لاجئین ، فسنضیف نفس النوع من الإحصاءات! أن العالم كله إیرانی. ومع ذلك ، یجب أن تكون المراكز التی یتم إسقاطها أو إنشاؤها فی إیران لتنظیم عمل الإیرانیین فی الخارج: لتنظیم السنوات الخمسین الماضیة ، دقیقة فی عملها. إیران تحب أطفالها ، وأبناء إیران متحمسون للغایة. إذا كانوا جواسیس أو مناهضین للإیرانیین ، فلا یجب النظر إلیهم. أن تكون فریدة من نوعها لبعض الإیرانیین! من الطبیعی أن یكون لكل طیف من الفكر الإیرانی مجموعة وظیفیة لنفسه. القبائل المختلفة تظهر اختلافات فی الذوق ، أو فی السیاسة ، أو ضد الملكیة أو معادیة للإسلام ، ولكنها لیست خونة ومغربة. لأن طوفان الناس من إیران إلى العالم لم یتوقف أبدا. ربما كان حماس الإیرانیین للذهاب إلى أوروبا أو الولایات المتحدة قد جرهم إلى الأمور الخاطئة ذات مرة ، لكنهم قالوا منذ فترة طویلة: إذا قام شخص ما بتزویر الأموال ، فلن یحصلوا على طوق البنك المركزی! لكنهم یحصلون على شخص یسحب مالًا غبیًا. الآن ، إذا كان بعض الأشخاص یستغلون العلامة التجاریة الإیرانیة ، فیجب معاقبتهم ، لكن السبب لن یكون كل شیء بعصا. یجب أن نفخر بكوننا من موالید إیران ، أو عمدة لندن ، أو حاكم نیویورك ، وممثل البرلمان والبرلمان ، وما إلى ذلك. حتى وجود الإیرانیین فی إسرائیل یجب أن یُعرف باسم الغنائم! لأنهم هم الذین یقدمون معلومات قیمة لإیران. لا یمكن فهم نبضهم بالنسبة للبعض ، لكن لا ینبغی الشك فی أنه: إذا لم یكونوا صهیونیین ، فهم لیسوا متفقین. ولكن بسبب الدعایة العظیمة: لقد ذهبوا هناك لحیاة الأحلام. على سبیل المثال ، تم الإطاحة بنفس الطائرة بدون طیار! لأنه تم تحذیره عدة مرات ، لم ینتبه! سائق الطائرة بدون طیار (من یدیرها) هو إیرانی ، وسیتم نسخ إرادة إیران من أجل نسخ تكنولوجیتها. هذا نبض.

İran-İran namizədliyini dəstəkləyirik

İran xalqı and içdi! First ilk o by: Adəm, Nuh, İbrahim, salamı sülh və İran olsun, sonra dağıldı. gedir Həcər və İsmayıl Ərəbistanı, və insanların Qureshi (Qureshi) və ya Sarah və Yaquba getmək kimi, Fələstin və İsrail xalqına, Jrmany Kermani köçürülüb! s Fransada İspaniya, Gill insanların, Çin Vpyshdadyan, Hindistan üçün Esfahanian! İkinci qrup, konstitusiya, immiqrasiya və yaşayış Amerika, Avropa sonra və digər ətrafında (50 il ərzində) Üçüncü olan o, dünyanın bütün insanlar artıq bütün funksiyası dünya İranda yalnız imperiya və imperiyasının dağılması ilə 200 ölkəyə bölündü. Yaxşı belə prezidentliyə, Milli Məclisin və ya prokuror olaraq namizəd əsas ismarış var olanlar üstünlük veriləcək. İran Xarici Şurası onların sayını daha çox bilir. Bütün dünya İrandır. İran uşaqlarını sevir, İranın övladları da fədakar. Onlar casus və anti-iranlılar olsaydı, 

نوع اخبار :
برچسب : این یک پالس است.،
لینک ها :
سه شنبه 19 آذر 1398 08:26 ب.ظ
I always emailed this webpage post page to all my contacts, for the reason that if like to read it
next my contacts will too.
پنجشنبه 14 آذر 1398 01:11 ب.ظ
composition du tadalafil [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url]
how to take tadalafil citrate buy cialis nota aifa tadalafil tadalafil kopen nederland http://cialisle.com/ contra
indicações tadalafil
سه شنبه 12 آذر 1398 12:35 ق.ظ
yet salad [url=http://www.viagrapid.com/]viagra[/url] virtually instruction especially video http://www.viagrapid.com/ finally anywhere significantly database cheap viagra usa
without prescription readily nature
یکشنبه 10 آذر 1398 05:09 ق.ظ
tadalafil 10 ml [url=http://www.buyscialisrx.com/]cheap cialis[/url] tadalafil mecanismo de accion cialis without prescription how long does tadalafil last unterschied
sildenafil und tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil red eyes
جمعه 8 آذر 1398 04:16 ق.ظ
placidum sildenafil 50 mg [url=http://viarowbuy.com/]generic viagra sildenafil[/url] sildenafil
con ibuprofeno viagra online prescription sildenafil
capsulas blandas usos del medicamento sildenafil http://viarowbuy.com/ vigrande sildenafil sitrat
جمعه 8 آذر 1398 12:06 ق.ظ
absolutely best natural alternative tadalafil [url=http://www.cialisps.com/]online
cialis[/url] near cuanto cuesta el tadalafil de 20mg hardly how long
does tadalafil 10mg last buy cialis online deliberately donde comprar tadalafil en andorra later tadalafil pour homme canada http://www.cialisps.com/ recently acheter tadalafil sans
ordonnance en pharmacie
سه شنبه 5 آذر 1398 02:41 ق.ظ
automatically disease [url=http://cialissom.com]cialis[/url] certainly rate cialis easily substance really inflation http://www.cialissom.com/ honestly piece
سه شنبه 5 آذر 1398 12:36 ق.ظ
I blog quite often and I truly thank you for your information. The article has really peaked my interest.

I'm going to take a note of your website and
keep checking for new details about once per week.
I subscribed to your Feed as well.
شنبه 2 آذر 1398 05:10 ق.ظ
tadalafil fda bph [url=http://cialisoni.com/]generic cialis[/url] thuoc tadalafil 20mg buy cialis online proveedores de tadalafil tadalafil tratamiento http://cialisoni.com/ mecanisme d'action du tadalafil
جمعه 1 آذر 1398 02:26 ب.ظ
peso molecular sildenafil base [url=http://viabsbuy.com]cost of generic viagra 100mg[/url] viagra
sildenafil wirkung viagra online sildenafil vasodilator effect sildenafil
zilden http://viabsbuy.com sildenafil teva 50 mg prix
پنجشنبه 30 آبان 1398 10:33 ب.ظ
new dimension generic cialis 20mg simply revolution
always responsibility [url=http://genericalis.com/]generic cialis at walmart[/url] right garage
fine distribution wide grade http://genericalis.com unfortunately past
پنجشنبه 30 آبان 1398 12:50 ب.ظ
I think the admin of this web site is really working hard for his site, since here every data
is quality based stuff.
دوشنبه 27 آبان 1398 04:20 ب.ظ
trazodone and alcohol http://trazodoneud.com/ - trazodone for sleep dosage trazodone 100 mg <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone hcl</a> how long does it take for trazodone to make you sleepy
شنبه 25 آبان 1398 10:42 ب.ظ
trazodone for insomnia http://trazodoneud.com/ - trazodone 50 mg for sleep п»їtrazodone <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone dosage</a> trazodone 150 mg
شنبه 25 آبان 1398 12:39 ق.ظ
online canadian pharmacy http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - п»їcanadian pharmacy canada online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/#">best canadian online pharmacy</a> canadian online pharmacy
سه شنبه 21 آبان 1398 11:00 ب.ظ
trazodone dosage for sleep http://trazodoneud.com/ - trazodone for insomnia trazodone for sleep <a href="http://trazodoneud.com/#">side effects of trazodone</a> trazodone for sleep
یکشنبه 19 آبان 1398 07:17 ق.ظ
S http://cialisles.com/ cialis 20mg best price, now vendita cialis originale
cialis 20mg or ed meds online without doctor prescription
یکشنبه 19 آبان 1398 06:46 ق.ظ
false gear almost generic viagra sales thick bowl twice
working especially [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] mostly guide mainly district http://viacheapusa.com/ frequently desire
شنبه 18 آبان 1398 03:06 ب.ظ
quite suck generic viagra without subscription walmart overall disk carefully ruin [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] quick convert again highway
http://www.vagragenericaar.org/ again page
جمعه 17 آبان 1398 09:47 ب.ظ
thin suit cheap viagra usa without prescription somewhere safe somewhat dot
[url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without
prescription[/url] short replacement physically peace http://www.vagragenericaar.org/ honest scene
جمعه 17 آبان 1398 07:46 ب.ظ
trazodone alcohol http://trazodoneft.com/ - trazodone for pain trazodone dogs <a href="http://trazodoneft.com/#">trazodone 50</a> trazodone 50 mg tablet
پنجشنبه 16 آبان 1398 10:10 ب.ظ
celexa weight loss http://citalopramcelexaad.com/ - citalopram weight gain citalopram 40 mg <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">celexa side effects</a> citalopram interactions
پنجشنبه 16 آبان 1398 11:10 ق.ظ
seroquel overdose http://quetiapineseroquelik.com/ - side effects of quetiapine quetiapine 25mg <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel weight gain</a> seroquel generic name
پنجشنبه 16 آبان 1398 09:12 ق.ظ
venlafaxine hcl er 37.5 mg http://venlafaxineeffexorhf.com/ - generic effexor effexor drug class <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">generic effexor</a> effexor and alcohol
یکشنبه 12 آبان 1398 11:49 ب.ظ
uk dissertation writing http://dissertationhelpmqa.com/ - help writing a dissertation dissertation editing services <a href="http://dissertationhelpmqa.com/#">phd by dissertation only</a> examples of dissertation proposals
یکشنبه 12 آبان 1398 11:06 ب.ظ
does omeprazole cause weight gain http://omeprazoleprilosecjg.com/ - ranitidine vs omeprazole how long does prilosec take to work <a href="http://omeprazoleprilosecjg.com/#">omeprazole generic</a> long term effects of omeprazole
جمعه 10 آبان 1398 02:50 ق.ظ
custom written essays http://customessaywritersfz.com/ - custom essay writing reviews academic essay writer <a href="http://customessaywritersfz.com/#">writing essays custom</a> п»їcustom essay
پنجشنبه 9 آبان 1398 12:33 ق.ظ
lisinopril adverse effects http://lisinoprilth.com/ - lisinopril dosing lisinopril classification <a href="http://lisinoprilth.com/#">lisinopril dosing</a> lisinopril generic name
سه شنبه 7 آبان 1398 05:49 ب.ظ
dissertation research http://dissertationhelpmqa.com/ - online dissertations dissertation services <a href="http://dissertationhelpmqa.com/#">dissertation examples</a> dissertation proposal
یکشنبه 5 آبان 1398 08:10 ب.ظ
college paper writers http://writemypaperbuyefp.com/ - college paper writing service reviews do my paper for me <a href="http://writemypaperbuyefp.com/#">write my paper online</a> custom paper
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو