ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
متاسفانه کپی رایت موضوعی شده که برخی ها، ایرانیان را دزد خطاب کنند. البته استاد مصطفی رحماندوست می گوید! حالا معلوم نیست از خودش است یا نقل قول، گرچه بیشتر به گفته خودش شباهت دارد تا دیگران! وی 315عنوان کتاب چاپ کرده، که تیراژ کتابهایش به بیش از 7 میلیون می رسد. ولی بسیار بدبین است و: می گوید سرانه مطالعه در ایران 2دقیقه در روز است. اما یک بررسی عمیق در این خصوص لازم است. زیرا قانون کپی رایت یک قانون ضد علمی است، و باید لغو شود. یکی از دلایل ضد علمی بودن آن، یکطرفه و ضد ایرانی بودن آن است. درست مثل بستن آب بر روی سپاه حضرت علی ع، در جنگ نهروان! آنها آب را روی ما می بندند و می گویند: کپی رایت بدهید و برای کپی رایت هم، چنان قیمت هایی را درخواست می کنند، که کاملا دور از ذهن است. ولی وقتی نوبت به خودشان می رسد، می گویند جریان اطلاعات باید آزاد باشد! مقالات نویسندگان ما، باید به آی اس آی فرستاده شود! و از بابت آن نه تنها پولی پرداخت نمی شود، بلکه بخاطر ثبت آن در آی اس آی، پول کلانی هم گرفته می شود. به زبان ساده یعنی اگر آنها مقاله، مطلب یا پژوهش داشتند به ما نمی دهند. اصلا در جریان هم نمی گذارند! مانند علوم مربوط به پهباد های پیشرفته، یاانرژی اتمی! اگر کسی هم آن را استفاده کرد، دزد نامیده می شود. ولی وقتی ایرانی موضوعی را کشف یا اختراع می کند، باید تمام نقشه آن را با پول زیاد بدهد، تا آنها تایید کنند و بعد هم به نفرات خودشان بفروشند! و تجاری سازی کنند. حداقل 20طرح مهم مرا، اجرا کردند بدون اینکه نامی برند! و به آنها اعتراض هم کردم، جواب نمی دهند! اما اگر این کار را ایرانی ها انجام دهند، فوری در امریکا دادگاه تشکیل می شود، و میلیون ها دلار از دارایی ایران مصادره می شود. خودشان اطلاعات مالی درجه چندم را، در بورس ارائه می دهند ولی، به ایرانی ها می گویند باید شفافیت داشته باشند. یعنی راههای فرار از تحریم را، به آنها بگوییم تا فوری آن راهها را هم ببندند. عوامل آن را هم دستگیر یا جریمه کنند. دلیل دوم این است که همه مواد آن، به نفع خودشان است مثلا می گویند: اگر از مرگ مولف 50سال بگذرد، لازم نیست کپی رایت پرداخت شود. لذا تمام کتابهای سعدی و حافظ و مولوی را، به هر شکلی می خواهند ترجمه و چاپ می کنند! قران ها و کتب قدیمی ما را سرقت می کنند، و فرمول های آن را به اسم خودشان ثبت می کنند. ولی از ما می خواهند که: حق تالیف مردگان را هم به حساب ورثه آنها بریزیم! اگر نشد فوری ایران را محاکمه و: اموالش را بلوکه یا مصادره می کنند. همه آثار تاریخی موزه های غربی و عربی، از ایران به سرقت رفته، هیچکدام کپی رایت هم نداده اند. کتیبه های داریوش و کورش و دیوار نوشته ها، از این نوع هستند. ولی وقتی پهباد جاسوسی آنها را، در آسمان ایران به زمین می نشانند! و از روی آن می سازند، آنها فوری در کنگره، ایران را به سرقت متهم کرده! اموالش را بلوکه می کنند. البته نمی خواهند اعتراف کنند که: طراح اصلی این پهباد ها هم، ایرانی تبارها هستند! که به محض اعزام آنها، مسیر و هدف آنها را برای ایران می فرستند. به همین دلیل ایران به راحتی آنها را کشف و ضبط می کند. برخی از طراحان هم قبل از طراحی، اعلام می کنند: از امکانات آمریکا استفاده می کنند، و بعد از تکمیل آن را برای ایران هدیه می فرستند. مانند زمان جنگ تحمیلی، وقتی دلالان اسلحه ( ایرانی تبار )، با پول عربی، برای صدام سلاح تهیه می کردند، آدرس آن را به سپاه ایران می دادند! تا آنها را شکار کنند و سالم وارد ایران بکنند! تا جاییکه امر مشتبه می شد که: ایران از آمریکا یا اسرائیل اسلحه می خرد!

Copyright, or free flow of information.

Unfortunately, copyright has been the subject of some who call Iranians a thief. Of course, the professor Mustafa Rahmanudost says! It's not known whether it's a quote or a quote, though it's more like what it says than others! He published 315 book titles, which translates his books to more than 7 million. But it is very pessimistic: It says that per study in Iran is 2 minutes a day. But a deep review is needed. Because copyright law is an anti-science law, and should be abolished. One of the reasons for its anti-academicism is its one-sidedness and anti-Iranism. Just like closing the water on the Imam Ali's army, do not fight in battle! They close the water to us and say: Copywriting, and for copyrights, they ask for such prices, which are far from the mind. But when it comes to themselves, they say the flow of information should be free! Our writers' articles should be sent to the ISI! And not only will it not be paid for it, but it will also be paid for filing it at the ISI. In plain language, they do not give us a paper, article or research. Do not keep up! Such as science-related advanced ammunition or atomic energy! If someone has used it, it's called a thief. But when Iran discoveres or invented a subject, you have to give it all the money with a lot of money to confirm them and then sell them to their own people! And commercialize. I executed at least 20 important projects without brand names! And I protested them, they do not answer! But if the Iranians do this, the US will immediately be formed in court, and millions of dollars will be seized from Iran's assets. They provide a lot of financial information on the stock exchange, but they say Iranians should be transparent. That is to say, ways to escape the sanctions, tell them to immediately close those roads. Factors are either arrested or fined. The second reason is that all the materials are in their own interests, for example, they say: If copyright is death of 50 years, copyright is not required. So they translate and print all books of Saadi, Hafez and Rumi, in any form! Steal our old books and books, and they record their formulas in their own names. But they are asking us: Let the royalties of the dead be paid to their heirs! If they do not, they will instantly try Iran and block or confiscate their property. All of the historical monuments of Western and Arab museums have been stolen from Iran, none have copyrighted. Darius and Cyrus inscriptions and wall of writing are of this type. But when their spy brigade puts them in the sky in Iran! And they build on it, they immediately accused Iran of stealing in the congress! Blocking his property. Of course, I do not want to admit that: The main designer of the drills is also Iranians! As soon as they are deployed, they send their route and purpose to Iran. That's why Iran easily detects and captures them. Some designers even announce it before design: they use the facilities of the United States, and when they are completed, they send it to Iran for gifts. Like the time of the imposed war, when the dealers of the Iranian (Iranian) gun, with Arab money, provided weapons to Saddam, they sent it to the IRGC! To hunt them and bring healthy people to Iran! As far as the matter was concerned, Iran would take up arms from the United States or Israel!

حقوق الطبع والنشر ، أو التدفق الحر للمعلومات.

لسوء الحظ ، كانت حقوق الطبع والنشر موضوعًا لبعض من یسمون الإیرانیین لصًا. بالطبع ، یقول الأستاذ مصطفى الرحمنودوست! لا یُعرف ما إذا كان اقتباسًا أم اقتباسًا ، على الرغم من أنه یشبه ما تقوله أكثر من الآخرین! نشر 315 عنوان كتاب ، وهو ما یترجم كتبه إلى أكثر من 7 ملایین كتاب. لكنها متشائمة للغایة: تقول أن كل دراسة فی إیران تستغرق دقیقتین فی الیوم. ولكن هناك حاجة إلى مراجعة عمیقة. لأن قانون حقوق التألیف والنشر هو قانون مناهض للعلم ، ویجب إلغاؤه. أحد أسباب معاداة الأكادیمیین لها هو جانب واحد ومعاداة إیران. تماما مثل إغلاق الماء على جیش الإمام علی ، لا تقاتل فی المعركة! إنهم یغلقون المیاه لنا ویقولون: حقوق التألیف والنشر ، وحقوق التألیف والنشر ، یطلبون هذه الأسعار ، التی هی بعیدة كل البعد عن العقل. لكن عندما یتعلق الأمر بأنفسهم ، یقولون إن تدفق المعلومات یجب أن یكون حراً! یجب إرسال مقالات كتابنا إلى الاستخبارات الباكستانیة! ولن یتم دفعها مقابل ذلك فحسب ، بل سیتم أیضًا دفعها مقابل إیداعه لدى ISI. فی لغة واضحة ، لا یعطوننا ورقة أو مقالة أو بحث. لا تواكب! مثل الذخیرة المتقدمة ذات الصلة بالعلوم أو الطاقة الذریة! إذا استخدمها شخص ما ، فسیطلق علیه اللص. لكن عندما تكتشف إیران أو تخترع موضوعًا ما ، علیك أن تمنحها كل الأموال بأموال كثیرة لتأكیدها ثم بیعها لشعبها! وتسویقها. قمت بتنفیذ 20 مشروعًا مهمًا على الأقل بدون أسماء تجاریة! واحتجت لهم ، لا یجیبون! لكن إذا فعل الإیرانیون ذلك ، فسوف یتم تشكیل الولایات المتحدة على الفور فی المحكمة ، وسیتم الاستیلاء على ملایین الدولارات من الأصول الإیرانیة. إنهم یقدمون الكثیر من المعلومات المالیة فی البورصة ، لكنهم یقولون إن الإیرانیین یجب أن یكونوا شفافین. وهذا یعنی ، طرق للهروب من العقوبات ، اطلب منهم إغلاق هذه الطرق على الفور. یتم القبض على العوامل أو تغریمها. السبب الثانی هو أن جمیع المواد فی مصلحتها الخاصة ، على سبیل المثال ، یقولون: إذا كانت حقوق الطبع والنشر هی وفاة 50 عامًا ، فلن تكون حقوق النشر مطلوبة. لذلك یقومون بترجمة وطباعة جمیع كتب سعدی وحافظ ورومی بأی شكل من الأشكال! سرقة كتبنا وكتبنا القدیمة ، ویقومون بتسجیل الصیغ الخاصة بهم بأسمائهم الخاصة. لكنهم یسألوننا: دعوا أموال الأموات تدفع إلى ورثتهم! إذا لم یفعلوا ذلك ، فسوف یحاكمون إیران على الفور ویحظرون أو یصادرون ممتلكاتهم. جمیع الآثار التاریخیة للمتاحف الغربیة والعربیة قد سُرقت من إیران ، ولم یحظر أی منها حقوق الطبع والنشر. نقوش داریوس وسیروس وجدار الكتابة من هذا النوع. لكن عندما یضعهم لواء التجسس فی السماء فی إیران! وبنوا علیها ، واتهموا إیران على الفور بالسرقة فی الكونغرس! حجب ممتلكاته. بالطبع ، لا أرید أن أعترف بأن: المصمم الرئیسی للتدریبات هو أیضًا إیرانی! بمجرد نشرها ، یرسلون طریقهم وهدفهم إلى إیران. لهذا السبب تكتشف إیران بسهولة وتأسرها. حتى أن بعض المصممین یعلنون ذلك قبل التصمیم: فهم یستخدمون منشآت الولایات المتحدة ، وعندما یتم الانتهاء من ذلك ، یرسلونه إلى إیران للهدایا. مثل وقت الحرب المفروضة ، عندما قام تجار السلاح الإیرانی (الإیرانی) ، بأموال عربیة ، بتزوید صدام بالأسلحة ، أرسلوها إلى الحرس الثوری الإیرانی! لاصطیادهم وإحضار أشخاص أصحاء إلى إیران! بقدر ما یتعلق الأمر ، فإن إیران ستحمل السلاح من الولایات المتحدة أو إسرائیل!

əlliflik hüququ və ya məlumatların azad axını.

Təəssüf ki, müəllif hüquqları İranlıları bir oğru deyənlərin mövzusu olmuşdur. Əlbəttə, professor Mustafa Rahmanudost deyir! Bu, bir təklif və ya bir quote olub-olmadığını bilir, baxmayaraq ki, bu, başqalarından daha çox nə deməkdir! Onun kitablarını 7 milyondan çoxuna tərcümə edən 315 kitab dərc etdirdi. Ancaq çox pis bir şeydir: İranda bir gündə 2 dəqiqəlik bir təhsil var. Ancaq dərin bir nəzərdən keçirilməlidir. Müəlliflik hüququ qanunları anti-elm qanunudur və ləğv edilməlidir. Anti-akademikliyin səbəblərindən biri onun birtərəfli və anti-iranizmidir. İmam Əliyin ordusunda suyun bağlanması kimi döyüşdə döyüşməyin! Ancaq özlərinə gəldikdə, məlumatların axını pulsuz olmalıdır deyirlər! Yazıçılarımızın məqalələri ISI-ə göndərilməlidir! Və bunun üçün yalnız ödənilməyəcək, həm də İŞİ-də verilməsi üçün ödəniləcəkdir. Düz bir dildə onlar bizə kağız, məqalə və ya tədqiqat vermir. Davam etmə! Elmi ilə əlaqəli inkişaf etmiş mühimmat və atom enerjisi kimi! Kimsə bunu istifadə etmişsə, oğru deyilir. Və ticarətləşdirin. Marka adları olmadan ən az 20 əhəmiyyətli layihə icra etdim! Onları etiraz etdim, cavab vermirlər! Borsada çox sayda maliyyə məlumatı var, ancaq İranlılar şəffaf olmalıdır. Yəni sanksiyalardan qaçmaq yolları, bu yolları dərhal bağlamaq üçün onlara söyləyin. Faktörler ya həbs olunub, ya da cərimə edilir. Beləliklə, Saadi, Hafiz və Rumi bütün kitablarını hər cür tərcümə edir və çap etdirirlər! Köhnə kitablarımızı və kitablarımızı çaldırın və formullarını öz adlarına qeyd edin. Ancaq onlar bizdən soruşurlar: ölülərin royaltları onların mirasçılarına verilsin! Əgər yoxsa, onlar dərhal İranı sınayacaq və mülklərini əlindən alacaqlar. Qərb və Ərəb muzeylərinin bütün tarixi abidələri İrandan oğurlandıqlarını, heç kimin müəllif hüquqları yoxdur. Darius və Cyrus yazıları və yazı divarları bu cürdür. Amma onların casus briqadası İranda göyə qoylah alacaqdı!

نوع اخبار :
برچسب : کپی رایت، یا جریان آزاد اطلاعات.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو