ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 29 خرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

   برخی پیرمردها و پیرزن ها، معمولا دچار بیماری روانی بازگشت می شوند: و در دوران جوانی خود تثبیت می گردند. به این معنی که فقط دوران جوانی خود را، از هرنظر ایدئال می دانند، و همیشه می گویند در زمان ما وضع عالی بوده! یا می گویند: جوان هم، جوان های قدیمی! هرچه به آنها بگویید: آن موقع مردم با خر و الاغ رفت و آمد می کردند، و از آب جوب می خوردند. بیماری تیفوس و آبله وحصبه و یرقان، مردم را از بین می برد! آخرش باز هم می گویند: ولی با اینهمه دوران بهتری بود! آنها الان را جزو دوران زندگی خود نمی دانند، از آینده هم می ترسند چون فکر می کنند: وضع بدتر خواهد شد. لذا دچار جزمیت یا دگم شده و به قول روانشناسان، تثبیت شده اند. حالا جریان اصلاحات در ایران هم، دچار این جمود فکری است، که حتی اگر قاتل هم باشند، مقدس هستند! میگویند: زن جوان خود را با هفت تیر کشته، و فرار کرده، می گوید: زنش اطلاعاتی بوده! و او را لو می داد، باید کشته می شد! عجب! اطلاعات هم، که اصلاح طلب است، یعنی کدام اطلاعات را می گوید؟ معلوم می شود که کارهایی می کرده، که اطلاعات خود دولت: اصلاحات هم نباید می فهمید؟ یا اینکه راه جدیدی پیش پای همسر آزار های جهان گذاشت: اول عضویت در اصلاحات، دوم متهم کردن همسر به کار اطلاعاتی، سوم هم کشتن او! در این روش مقامات مهم دولتی، او را ملاقات می کنند! وکلای مدافع خوبی می گیرند و: ممکن است اصلا برائت بگیرد! زیرا مقتول یک مامور اطلاعاتی و نفوذی بوده، و به او حمله کرده بوده، پس از خود دفاع کرده. گرچه الان هم که زندانی است، فرقی با ازاد بودنش ندارد! اصولا انتخاب کلمه اصلاحات برای انها اشتباه است. آنها با اینکه در بالاترین: قدرت اجرایی هم حضور دارند و: اختیارات بیش از حد هم گرفته اند، ولی ذاتشان اپوزیسیون است. همبنکه می گوید زنش اطلاعاتی بوده، بزرگترین جرم اوست. زیرا به فرموده امام خمینی، همه باید اطلاعاتی باشند. پس او به فرموده امام خمینی توجه نکرده، بلکه مخالفت هم می فرموده! یا اینکه مدافعان او می گویند: دچار اختلال روانی شده. کسی که دچار اختلال روانی می شود، نباید مسئولیت های مهم به او داده شود. اصولا ازدواج با زن جوان، شرایط خود را دارد. باید لودگی و طنازی او را بپذیرد. بداند نمی تواند پابه پای او بدود. ناراحتی قلبی که از او ذکر می کنند، نه به خاطر ذاتی بودن است، بلکه بخاطر فشار بیش از حد برای: همپای او دویدن است. همه اصلاحاتی ها اینطورند، که اگر نباشند خودشان را اصلاحاتی نمی دانند! مثلا در موضوع برجام، فقط می خواهند یک تنه از ان دفاع کنند! کسی نمانده که از برجام حمایت کند. حتی حمایت چین یا روسیه از برجام هم، بحاطر این است که آنها ناراحت نشوند! اروپا که جای خود دارد. جلوی صادرات نفت را می گیرند! می گویند نمی خواهیم: بابک زنجانی دوباره رشد کند. یا می گویند می خواهیم برجامی عمل کنیم، اگر نشد صادر نمی کنیم! دور زدن تحریم و کار های بابک زنجانی را نمی پذیرند. زیرا از ابتدا اشتباه کردند، که بابک زنجانی و: روش های دور زدن تحریم او را به مسخره گرفتند. حالا خودشان به بن رسیدند. زیرا بخاطر همین انقتادات بر دور  زدن تحریم، وزیر نفت اعلام کرده: بنام ایران نمی توانیم نفت صادر کنیم! واقعا بخاطر ایران هست، که زحمت می کشند؟ یا اینکه ایران را فدای اصلاحات کرده اند؟ آن هم اصلاحاتی که خودشان می گویند. والا اینها اصلاح طلب نیستند. بلکه شدیدا انقلابی (ازنوع خود) هستند. شدت عمل آنها در برخورد با حزب اللهی ها، بخوبی دیده می شود: آنقدر دوست دارند که ریشه احزب اللهی قطع شود، که دشمن اینطور نمی خواهد!

The murderer, the killer of the reform!

   Some old men and old women, usually returning to mental illness: and become young in their youth. This means that they only think of their youthful days ideally, and they always say that in our time it was a great state! Or say: young, old, young! As: you tell them: At that time, the people would go with donkey and ass, and they would drink water. Typhoid disease and smallpox and jaundice eliminate people! At last, they say: "But it was a better time!" They do not see it as part of their lives, they are afraid of the future because they think that the situation will get worse. So they are dogmatic or dogmatic, and they are fixed by psychologists. Now, the process of reform in Iran is also fraught with the idea that, even if they are murderers, they are sacred! They say that her young woman was killed and she escaped with a shotgun, saying her wife had information! And he would let him be killed! Wow! Information, which is reformist, which information does it say? It turns out to have done things that the government itself does not know: Reforms should not be understood? Or a new path to the world of abusive wife: first, membership in the reform, second, accusing the spouse of intelligence, the third is killing him! In this way, important government officials meet him! Attorneys are well off and: They may get lost at all! Because the victim was an intelligence and intruder, and attacked him, he defended himself. Although he is now a prisoner, he does not differ in his freedom! Basically, choosing the word for the corrections is wrong for them. Although they are at the highest level: they have executive power: they have taken too much authority, but their essence is the opposition. She says that her wife is the one who has the information, she's the biggest crime. Because, according to Imam Khomeini, everyone should have information. So he did not pay attention to Imam Khomeini, but he also disagreed! Or his defenders say that they have a mental disorder. A person with mental disorders should not be given important responsibilities. Basically, marrying a young woman has his own condition. He must admire his sassiness. She cannot know what she is doing. The heart discomfort that he cites is not due to being inherent, but because of excessive pressure for: running alongside him. All the reforms are that, if not, they do not see themselves as reformers! For example, in the subject matter, they just want to defend one body! There is no one left to support the event. Even the support of China or Russia for action is to ensure they are not upset! Europe has its place. Prevent oil exports! They say we do not want Babak Zanjani to grow again. Or they say we want to act, if we do not export! Bypassing sanctions and doing Babak Zanjani are not acceptable. Because they made a mistake from the beginning, that Babak Zanjani and: ridiculed the methods of bypassing his boycott. Now they got to Bin. Because of this order, the oil minister said: Iran cannot export oil! Is it really because of Iran that they are bothering? Or have you sacrificed Iran for reform? These are the reforms that they themselves say. Mostly, these are not reformers. They are strictly revolutionary (of their own). The severity of their actions in dealing with Hezbollah is well seen: they are so fond of cutting off the root of God as the enemy does not want!

القاتل ، قاتل الإصلاح!

   بعض كبار السن من الرجال والنساء المسنات ، وعادة ما یعودون إلى مرض عقلی: ویصبح الشباب فی شبابهم. هذا یعنی أنهم لا یفكرون إلا فی أیام شبابهم بشكل مثالی ، ویقولون دائمًا إنه فی عصرنا كانت حالة عظیمة! أو قل: الشباب والكبار والشباب! كما تقول لهم: فی ذلك الوقت ، كان الناس یذهبون مع الحمیر والحمار ، وكانوا یشربون الماء. مرض التیفوئید والجدری والیرقان یقضیان على الناس! فی النهایة ، یقولون: "لقد كان وقتًا أفضل!" إنهم لا یرون ذلك كجزء من حیاتهم ، فهم یخشون المستقبل لأنهم یعتقدون أن الوضع سوف یزداد سوءًا. لذلك هم عقائدی أو عقائدی ، ویتم إصلاحهم من قبل علماء النفس. الآن ، فإن عملیة الإصلاح فی إیران ملیئة بفكرة أنهم ، حتى لو كانوا قتلة ، فإنهم مقدسون! یقولون إن امرأة شابة قُتلت وهربت ببندقیة ، قائلة إن زوجتها لدیها معلومات! وقال انه سوف یسمح له أن یقتل! نجاح باهر! المعلومات ، التی هی إصلاحیة ، ما هی المعلومات التی تقول؟ اتضح أنه قد فعل أشیاء لا تعرفها الحكومة نفسها: لا ینبغی فهم الإصلاحات؟ أو طریق جدید إلى عالم الزوجة المسیئة: أولاً ، العضویة فی الإصلاح ، ثانیاً ، متهمة زوج الاستخبارات ، والثالث هو قتله! بهذه الطریقة ، قابله المسؤولون الحكومیون المهمون! المحامون فی وضع جید و: قد یضیعون على الإطلاق! لأن الضحیة كان ذكاء ومتسلل ، وهاجمه ، دافع عن نفسه. رغم أنه الآن سجین ، إلا أنه لا یختلف فی حریته! فی الأساس ، اختیار كلمة التصحیحات هو خطأ بالنسبة لهم. على الرغم من أنهم على أعلى المستویات: لدیهم السلطة التنفیذیة: لقد استولوا على الكثیر من السلطة ، ولكن جوهرها هو المعارضة. تقول إن زوجتها هی التی لدیها المعلومات ، إنها أكبر جریمة. لأنه وفقًا للإمام الخمینی ، یجب أن یكون لدى الجمیع معلومات. لذلك لم ینتبه للإمام الخمینی ، لكنه لم یوافق! أو یقول المدافعون عنهم أن لدیهم اضطراب عقلی. الشخص المصاب باضطرابات عقلیة لا ینبغی أن یتحمل مسؤولیات مهمة. فی الأساس ، الزواج من امرأة شابة له حالته الخاصة. یجب أن یعجب به سعادته. هی لا تستطیع أن تعرف ماذا تفعل. انزعاج القلب الذی یستشهد به لا یرجع إلى كونه متأصلاً ، ولكن بسبب الضغط الزائد من أجل: الجری بجانبه. كل الإصلاحات هی ، إن لم یكن ، فإنها لا تعتبر نفسها مصلحة! على سبیل المثال ، فی الموضوع ، یریدون فقط الدفاع عن جسد واحد! لم یتبق أحد لدعم هذا الحدث. حتى دعم الصین أو روسیا للعمل هو ضمان عدم غضبهم! أوروبا لها مكانها. منع صادرات النفط! یقولون إننا لا نرید أن ینمو بابك زنجانی مرة أخرى. أو یقولون أننا نرید أن نتصرف ، إذا لم نصدر! تجاوز العقوبات والقیام باباك زنجانی غیر مقبول. لأنهم ارتكبوا خطأ من البدایة ، أن باباك زنجانی و: سخروا من طرق تجاوز مقاطعته. الآن وصلوا إلى بن. بسبب هذا الأمر ، قال وزیر النفط: لا یمكن لإیران تصدیر النفط! هل حقا بسبب إیران یزعجون؟ أم أنك ضحت بإیران من أجل الإصلاح؟ هذه هی الإصلاحات التی یقولون هم أنفسهم. فی الغالب ، هؤلاء لیسوا مصلحین. إنهم ثوریون تمامًا (خاص بهم). إن شدة تصرفاتهم فی التعامل مع حزب الله واضحة: فهم مغرمون للغایة بقطع جذر الله كما لا یرید العدو!

İslahatın qatili olan qatil!

   Bəzi yaşlı kişilər və yaşlı qadınlar, ümumiyyətlə ruhi xəstəliyə dönürlər və gənclikdə gənc olurlar. Yəni onlar yalnız gənclər günlərini ideal şəkildə düşünürlər və həmişə deyirlər ki, bu, böyük bir dövlət idi! Yoxsa: gənc, yaşlı, gənc! Onlara söylədiyiniz kimi: O zaman insanlar eşşək və eşşəklə gedirdi, su içirdilər. Tiroid xəstəliyi və çiçək və sarılıq insanları ortadan qaldırır! Nəhayət, dedilər: "Ancaq daha yaxşı bir vaxt idi!" Həyatlarının bir hissəsi olaraq görmürlər, gələcəkdən qorxurlar, çünki vəziyyətin pisləşəcəyini düşünürlər. Beləliklə, onlar dogmatik və ya dogmatic və psixoloqlar tərəfindən müəyyən edilir. İndi İranda islahat prosesi də qatillər olsa belə, onlar müqəddəsdir ki, fikir ilə doludur! Həyat yoldaşı məlumat verdiyini söyləyərək, gənc qadının öldürüldüyünü və tüfənglə qaçdığını söyləyirlər! Və onu öldürməsinə icazə verərdi! Vay! Məlumat verən islahatçı, hansı məlumatlar deyir? Hökumətin özü bilmədiyi şeyləri etmək üçün ortaya çıxır: Reformlar anlaşılamaz mı? Yoxsa təhqir edən həyat dünyasına yeni bir yol: birincisi, islahatlara üzv olmaq, ikincisi, kəşfiyyatın həyat yoldaşını ittiham edir, üçüncüsü onu öldürür! Bu yolla, mühüm dövlət məmurları onunla görüşür! Hüquqşünaslar yaxşıdırlar və onlar da itirə bilərlər! Zərəəkən bir zəka və təhqirçi olduğundan ona hücum etdi, özünü müdafiə etdi. İndi məhbus olmasına baxmayaraq, azadlığında fərqlənmir! Əsasən, düzəlişlər üçün sözü seçmək onlar üçün yanlışdır. Ən yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq, icra hakimiyyəti var: çox səlahiyyət almışlar, lakin onların mahiyyəti müxalifətdir. Onun sözlərinə görə, həyat yoldaşı məlumatı olan, ən böyük cinayətdir. Çünki İmam Xomeyninin sözlərinə görə, hər kəsin məlumatı olmalıdır. Buna görə də İmam Xomeyniyə diqqət yetirmirdi, amma o da razılaşmadı! Və ya onun müdafiəçiləri onların ruhi bir pozuqluq olduğunu söyləyirlər. Zehni pozğunluqları olan bir kəsə əhəmiyyətli məsuliyyətlər verilməməlidir. Əsasən, bir gənc qadına evlənmək öz vəziyyətinə malikdir. Onun səliqəsini heyran etməlidir. O nə etdiyini bilmir. Onun sözlərinə görə, ürək narahatlığı özündən asılı olmayaraq deyil, həddindən artıq təzyiq səbəbi ilə yanaşı qaçır. Bütün islahatlar, əgər deyilsə, özlərini islahatçılar kimi görmürlər! Məsələn, mövzuda yalnız bir bədəni müdafiə etmək istəyirlər! Hadisəni d

 

نوع اخبار :
برچسب : قاتل هم، قاتل اصلاحاتی!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو