ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آل سعود توانست با حیله های گوناگون، آمریکا را به قربانگاه بفرستد! و انتقام چند سال دوشیده شدنش را بگیرد! البته ترامپ زرنگ بود، و دم به تله نمی داد! ولی نمی دانست آل سعود از او زرنگ تر است. او را تا لب چشمه برد، و تشنه برگرداند. و حالا ترامپ با نظر و اراده خودش، به قربانگاه می رود! یک بررسی کوتاه در روند چهل سال: بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که: عربستان همیشه آمریکا را پیشمرگ خود میدانست. ولی امریکا مثل ملخ، هرگاه یک چرخ می زد، و خودش را رها می کرد! ولی این بار دیگر نمی تواند: از دست آل سعود فرار کند. زیرا همه کلک هایش رو شده! وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، قبله اول و دوم  به اشغالگران این دوقبله هشدار دادند: تا خود را گم و گور کنند. ولی آنها سعی کردند، گردن کلفتی مثل آمریکا را جلو انداخته، و خودشان در پشت سر او قرار بگیرند. رژیم صهیونیستی و آل سعود، هر بار به امریکا رفته و ولخرجی می کردند: مثلا اسلحه یا سهام می خردیدند، ولی پول آن را نمی دادند! و مشروط می کردند به اینکه: آمریکا امنیت آنها را تضمین کند، تا همچنان دو قبله را در اشغال خود داشه باشند، تا آنجا را تخریب و از بین ببرند. و نامی از اسلام نماند. آمریکا در ابتدا حرف انها را باور می کرد، مقداری اسلحه و نیروهای امنیتی به آنها می داد! اما از پول خبری نیود. عبری ها و عرب ها می گفتند: ما از غرب انتظار داریم برای حفظ امنیت ما، ایران را نابود کند! در آن صورت پول می دهیم. لذا اولین کاری که کردند، صدام را مامور کشتار ایرانیان کردند! اما وقتی موفق نشدند، القاعده و طالبان و داعش را مسلح کردند، تا از شرق و غرب بر ایران بتازند، و ایرانیان را قتل عام کنند. اما این هم کاری از پیش نبرد، بلکه برعکس شد! عراق و شام مطیع تهران شدند، طالبان هم به مذاکره با ایران روی آورد. ائتلاف عربی درست کردند، تا به بهانه حمایت ایران از الحوثی ها، نفت کش ها را بزنند و راه را، برای حمله باز کنند! اما اروپا عقب نشینی کرد، آمریکا هم گفت ما برای جنگ نیامدیم! لذا استیصال بر ال سعود و رژیم صهیونیستی سایه افکند.  به سراغ چین و کره و ژاپن هم رفتند، جواب منفی شنیدند. اخیرا آل سعود گفته: باید ترامپ شخصا وارد جنگ با ایران شود، والا از پول خبری نیست. ترامپ میداند که از پول خبری نیست، زیرا با همین ترفند ها، آل سعود 22بیلیون دلار هزینه، روی دست آمریکا گذاشت. مثلا قول داده بود: تمام آنها را بپردازد ولی نپرداخت. اما از انطرف هم، ترامپ کار دیگری نمی تواند بکند! باید هرطور شده این گاو شیرده را بدوشد، ولو اینکه به ظاهر کارهایی را انجام دهد. لذا دستور حرکت ناوها را داد! و خودش هم گفت اگر برای امنیت عربستان، و تامین  نفت کش ها لازم باشد، به جنگ با ایران هم فکر می کند. اما مردم آمریکا بدانند: ترامپ زرنگتر از ال سعود نیست! اگر جنگ کند، آل سعود به او پولی نمی دهد، چرا که ندارد! همه بذل و بخشش های قبلی آل سعود، هم فقط وعده و دروغ بوده! مردم امریکا و اروپا بدانند که: آل سعود نه تنها پولی ندارد بدهد، بلکه اگر لازم باشد مانند یازده سپتامبر، مراکز مطالبه گر امریکایی را هم منفجر می کند، تا کسی نتواند سند ارائه دهد. زیرا مهمترین هدف انفجار برج های دوقلو، از بین بردن اسناد تجاری و: مدارک بدهی آل سعود بود. ال سعود همه نفت ها را مجانی می داد! لذا طلبی نداشت که بگیرد، بذل و بخشش های او، از پول حجاج ایرانی بود. زیرا هر سال نفری یک میلیون دلار، از حجاج ایران می گرفت تا: اجازه زیارت به آنها بدهد! مدتی که ایران حجاج نفرستاد، فقر و بدبختی گریبان آنها را گرفت، و به ایران التماس کردند: دوباره کاروان های حج را راه اندازی کند، ولی با قیمت ده برابر!

America goes to the altar!

Al Saud could send America to the altar with various tricks! And take revenge for a few years! Of course, the tramp was savory, and the tail did not give a trap! But he did not know Al Saud is wiser than him. He fired him to the lips, and thirsty. And now, with his own will, Tramp goes to the altar! A brief survey of the forty years: after the Islamic Revolution shows that: Arabia always considered America as its predecessor. But the United States, like a grasshopper, whenever a wheel ran, and let go of itself! But this time it cannot: escape from Al Saud. Because all his tricks have been! When the Islamic Revolution occurred, the first and second qiblah warned the occupiers of these two bouts: to be lost and buried. But they tried to push the throat like the United States, and themselves behind him. The Zionist regime and Al Saud, went to the United States everyday and exorcised: for example, weapons or stocks, but did not pay! And they were conditioned that: the United States would ensure their security, so that they would continue to occupy two Qiblahs, so that they could be destroyed and destroyed. And there is no name for Islam. America initially believed them, gave them some weapons and security forces! But no news comes. Hebrew and Arabs said: We expect the West to destroy Iran to protect our security! In that case, we will give money. So the first thing they did, Saddam was the agent of killing Iranians! But when they did not succeed, they armed al-Qaeda, the Taliban and ISIS to sow the Iranians from the East and the West. But this did not go ahead, but it turned out to be the opposite! Iraq and the dinners were Tehran's follower, the Taliban also negotiated with Iran. They created the Arab coalition to justify Iran's support for the al-Hawthis, oil tankers and open the way for attack! But Europe retreated, America also said we did not come to war! Therefore, it is a shame on Al Saud and the Zionist regime. They came to China, Korea and Japan, they answered the negative. Al Saud recently said: "Must the Tramp person go into war with Iran, he does not have the money. Tramp knows that there is no money, because with the same tricks, Al Saud cost the United States $ 22 billion. He promised, for example, to pay all but not pay. But on the other hand, Tramp cannot do anything else! It's about to make that lactating cow, even if it does seem to do something. So I ordered the ship to move! And he also said that if he needed Saudi security and supply of oil tankers, he would think of a war with Iran. But the American people know: Tramp is no stranger than El Saud! If he does, Al Saud does not give him money, because he does not! All the previous sins of Al Saud are both promises and lies! The people of America and Europe know that: Al Saud does not only have no money, but if necessary, as well as on September 11, US military centers will also blow up so that nobody can submit a document. Because the main purpose of the explosion of twin towers was the elimination of commercial documents and: Al Saud's debt records. El Saud would give all the oil free! Therefore, he did not have the desire to take his wallet and his forgiveness from the Iranian pilgrimage. Because every year, one million dollars was taken from Iran's pilgrimage to allow them to pilgrimage! For a while, when Iran did not send the hajjis, their poverty and misery struck them and begged Iran to launch Hajj caravans, but at a price of ten times!

أمریكا تذهب إلى المذبح!

آل سعود یمكن أن یرسل أمریكا إلى المذبح بعدة حیل! وانتقم لبضع سنوات! بالطبع ، كان الشرك لذیذًا ، ولم یعط الذیل مصیدة! لكنه لم یكن یعلم أن آل سعود أكثر حكمة منه. أطلقه على الشفاه وعطش. والآن ، بمشیئته الخاصة ، یذهب ترامب إلى المذبح! أظهر مسح موجز لأربعین عامًا: بعد الثورة الإسلامیة أن: العربیة كانت دائمًا تعتبر أمریكا سلفها. لكن الولایات المتحدة ، مثل الجندب ، كلما ركضت عجلة ، وتركت نفسها! لكن هذه المرة لا تستطیع: الهروب من آل سعود. لأن كل حیله كانت! عندما حدثت الثورة الإسلامیة ، حذرت القبلة الأولى والثانیة المحتلّین من هذین الأمرین: الضیاع والدفن. لكنهم حاولوا دفع الحلق مثل الولایات المتحدة ، وأنفسهم وراءه. النظام الصهیونی و آل سعود ، ذهبوا إلى الولایات المتحدة كل یوم وطردوا: على سبیل المثال ، أسلحة أو مخزونات ، لكنهم لم یدفعوا! وكانوا مشروطین بما یلی: أن الولایات المتحدة ستضمن أمنهم ، حتى یستمروا فی احتلال قبلتین ، حتى یمكن تدمیرهم وتدمیرهم. ولیس هناك اسم للإسلام. أمریكا صدقتهم فی البدایة ، أعطتهم بعض الأسلحة وقوات الأمن! لكن لا توجد أخبار. قال العبریة والعرب: نتوقع أن یدمر الغرب إیران لحمایة أمننا! فی هذه الحالة ، سنقدم المال. أول شیء فعلوه هو أن صدام كان عمیل قتل الإیرانیین! لكن عندما لم ینجحوا ، قاموا بتسلیح القاعدة وطالبان وداعش من أجل زرع الإیرانیین من الشرق والغرب. لكن هذا لم یمضی قدماً ، لكن اتضح أنه عكس ذلك! العراق وموجی العشاء: طهران ، طالبان أیضا التفاوض مع إیران. لقد أنشأوا التحالف العربی لتبریر دعم إیران للحوثیین وناقلات النفط وفتح الطریق للهجوم! لكن أوروبا تراجعت ، وقالت أمریكا أیضا أننا لم نأتی إلى الحرب! لذلك ، من العار على آل سعود والنظام الصهیونی. جاؤوا إلى الصین وكوریا والیابان ، وأجابوا السلبیة. قال آل سعود مؤخرًا: "یجب على شخص الترامب الدخول فی حرب مع إیران ، فهو لا یملك المال. یعرف ترامب أنه لا یوجد مال ، لأنه بنفس الحیل ، كلف آل سعود الولایات المتحدة 22 ملیار دولار. ووعد ، على سبیل المثال ، بدفع جمیع ولیس دفع. ولكن من ناحیة أخرى ، یمكن أن الصعلوك لا تفعل أی شیء آخر! إنها على وشك أن تصنع تلك البقرة المرضعة ، حتى لو بدا أنها تفعل شیئًا ما. لذلك أمرت السفینة بالتحرك! وقال أیضًا إنه إذا احتاج إلى الأمن السعودی وإمداد ناقلات النفط ، فسوف یفكر فی حرب مع إیران. لكن الشعب الأمریكی یعرف: الصعلوك لیس غریباً عن آل سعود! إذا فعل ذلك ، فإن آل سعود لا یعطیه المال ، لأنه لا یفعل ذلك! كل آثام آل سعود السابقة هی وعود وأكاذیب! یعرف شعب أمریكا وأوروبا أن: آل سعود لیس لدیه أموال فقط ، ولكن إذا لزم الأمر ، وكذلك فی 11 سبتمبر ، ستنفجر المراكز العسكریة الأمریكیة أیضًا بحیث لا یستطیع أحد تقدیم مستند. لأن الغرض الرئیسی من انفجار البرجین التوأمین كان التخلص من المستندات التجاریة و: سجلات دیون آل سعود. آل سعود یعطی كل النفط مجانا! لذلك ، لم یكن لدیه الرغبة فی أخذ محفظته ومغفرته من الحج الإیرانی. لأنه فی كل عام ، یتم أخذ ملیون دولار من الحج الإیرانی للسماح لهم بالحج! لفترة من الوقت ، عندما لم ترسل إیران الحجاج ، ضربهم الفقر والبؤس وطلبوا من إیران إطلاق قوافل الحج ، ولكن بثمن عشر مرات!

Amerika qurbangaha gedir!

Əl-Səud Amerikanı qurbangaha müxtəlif təfəkkürlərlə göndərə bilərdi! Və bir neçə ildən qisas alın! Əlbəttə, tramp ləzzətli idi və quyruq bir tələ vermədi! Ancaq Al Səuddan daha ağıllı olduğunu bilmirdilər. O, dodaqlara və susuzluğa atdı. Və indi, öz iradəsi ilə, Tramp qurbangaha gedir! Bu qırx il qısa bir araşdırma: İslam İnqilabından sonra: Ərəbistan hər zaman Amerikanı sələfi olaraq qəbul edir. Amma ABŞ, çəyirtkə kimi, bir təkər qaçdı və özünü buraxdı! Amma bu dəfə mümkün deyil: Al Sauddan qaçmaq. Çünki bütün fəndləri var idi! İslam İnqilabının baş verib ki, birinci və ikinci Qibla işğal Dvqblh öz itirilmiş mövzusunda xəbərdar etdi. Ancaq onlar boğazı ABŞ-a və onun arxasında saxlamağa çalışdılar. İsrail və Səudiyyəlilər, onlar Amerika və savurganlık getmək hər dəfə: məsələn, silah və ya səhmlərin Khrdydnd üçün, lakin bu pul deyil! İslam üçün heç bir ad yoxdur. Amerika əvvəlcə onlara inandı, onlara silah və təhlükəsizlik qüvvələri verdi! Amma heç bir xəbər gəlmir. İvrit və ərəblər dedilər: Qərbin təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün İranı məhv etməsini gözləyirik! Bu halda pul verəcəyik. Beləliklə, onlar ilk etdilər, Səddam İranlıları öldürmə agenti idi! Amma uğursuz zaman, Şərq və İran Btaznd üzərində Qərb və İran cinayəti Əl-Qaidə və Taliban və digər silahlı İslam Dövləti. Amma bu, davam etməyib, əksinə, çıxdı! İraq və Moji'nin yeməyi: Tehran, Taliban da İranla danışıqlar etdi. Onlar ərəb koalisiyasını əl-Hawthis, neft tankerləri üçün İranın dəstəyini haqq qazandırmaq və hücum yolu açmaq üçün yaratdılar! Amma Avropa geri çəkildi, Amerikada da döyüşə gəlmədi dedik! Buna görə də, Əl-Saud və Sionist rejimi ayıbdır. Onlar Çin, Koreya və Yaponiyaya gəldilər, mənfi cavab verdilər. Əl Saud yaxınlarda belə demişdi: "Tramp adam İranla müharibə etməlidir, pul yoxdur. Tramp heç bir pul olmadığını bilir, çünki eyni tövsiyələrlə Əl Saud ABŞ-a 22 milyard dollar xərcləyir. O, məsələn, hamısını ödəməyini, lakin ödənməməsini vəd etdi. Digər tərəfdən Tramp başqa bir şey edə bilməz! Bir şey etmək kimi görünsə belə, laktasiya inəyi etməkdir. Buna görə də gəmi hərəkt var!

نوع اخبار :
برچسب : آمریکا به قربانگاه می رود!،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 10:03 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of
precious familiarity on the topic of unexpected emotions.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو