ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

به نظر برخی ها دنیا فقط آمار است. همه چیز از آمار به وجود می اید، و به آمار ختم می شود. لذا تحصیلات در زمینه آمار، به دوران کارشناسی یا ارشد و دکتری تمام نمی شود.  دنیای اعداد از قدیم دنیای مرموزی بوده، برخی ها با یک حرکت جابجایی اعداد، حتی بیماری ها را درمان می کردند! علوم غریبه یا جفر که: سابقه طولانی دارد، بازی با اعداد برای تعیین سرنوشت شاهان بود. رعیت نیز از ان بهره ای نداشت، لذا آن را علوم غریبه می گفتند. روش نوشتن این اعداد هم، کاملا رمزی و بین ثروتمندان و: وابستگان دربار تدریس می شده است. امروز نیز دنیای دیجیتال با تمام وسعتش، فقط از صفر و یک تشکیل می شود! در دنیای سیاست و اقتصاد هم، همین آمار و اعداد است که حرف اول را می زند. اگر کسی می خواهد ایران را تحقیر کند، می گوید آمار نشان میدهد که: فساد در ایران زیاد شده! و اگر آمریکا را بخواهد تعریف کند، می گوید آمار استخدام بالا رفته! اما این آمار ازکجا آمده، و چه کسی آن را تحقیق کرده، معلووم نیست و اصلا نیازی هم، به راستی آزمایی ندارد! اگر کسی هم اعتراض کند، ناراحت می شوند. در حالیکه در علم آمار، راههای بسیار سخت و پیچیده ای وجود دارد، تا میانگین را به حقیقت نزدیک کند. واگر کسی راستی آزمایی های لازم را، بلد نباشد یا آن را انجام ندهد یعنی: دروغ شاخدار گفته است. چرا که دروغ معمولی، نیازی به امار ندارد تا: همه را فریب دهد. از این نظر آمار کلیه سازمان های بین المللی، باطل و اشتباه است: چه موسسه گالوپ باشد چه صندوق بین المللی پول، یا سازمان گات و غیره! چرا که از شدت وسعت، به بی خاصیتی می رسد. یا از شدت کلی بودن بی نتیجه است. مثلا اگر یک مدرسه بگوید: تعداد نمرات زیر ده دانش آموزان، 30درصد کل است براحتی میتوان آن را، راستی آزمایی کرد چون:(بزحاضر دزد حاضر) همه چیز دم دست و قابل راستی آزمایی است. اما این ادعا اگر درسطح کشور بشود، قابل راستی آزمایی نیست. چه رسد به سطح جهان! مثلا اگر بگویند در جهان، 30درصد مردم گرسنه اند، اصلا سخن علمی نگفته اند! از همان دروغ های شاخدار است. زیرا کسی نمی تواند آن را راستی آزمایی کند. البته آنها می گویند حدودا! چرا حدودا 70درصد نمی گویند؟ پس هیچ راهی برای اثبات آن نیست. یعنی امکان ندارد: از طریق پیمایش یا آمایش، به واقعی بودن آن پی برد. از راه نمونه برداری نیز قابل اثبات نیست. زیرانمی توان ساعات غذا خوردن افراد را، کنترل کرد و یا میزان مصرف مواد غذای آنها را اندازه گرفت! حتی اگر در یک جامعه برگزیده(نمونه گیری هسته ای)، این را دقیق ارزیابی کنیم، قابل تعمیم به جوامع دیگر نیست. چون اصلا رفتار انسان، آمار پذیر یا چارچوب پذیر نیست. مثلا در ایران چاقی، فشار خون و مرض قند، تا 95مردم را آزار می دهد! ولی عده ای می گویند: مردم ایران گرسنه و بدبخت هستند؟ نشانه گرسنگی، فشار خون بالا است؟ با اینکه همه نقل و انتقالات پولی، از راههای قانونی بوده، می گویند دزدی و فساد زیاد است. 124000پیامبر آمد که این مردم را درست کند، نشد! حالا منتظرند دو روزه همه درست شوند. در حالیکه همه این اظهار نظر ها، برای باز کردن راه دزدی خودشان است! تا اگر گرانفروشی یا دزدی کردند، بگویند همه دزد هستند، ماهم ناچاریم! لذا آمارهای جهانی باید اصلاح، یا دید مردم درست و انتظارات آنها منطقی باشد. در این صورت، ایران در تمام امور جهانی، رتبه یک را دارد: نفت ایران ممکن است، از امریکا کمتر باشد، یا گاز آن از روسیه، ولی به نسبت جمعیت بالاتر از آنها است. تعداد سربازان و موشک ها، و یا تولید فولاد و گندم، باید در اسکیل درست قرار بگیرند.

Global Statistics Correction Institute!

Some people think the world is just statistics. Everything comes from statistics, and it ends with statistics. Graduating in statistics, bachelor's degree, and doctorate and postgraduate studies is therefore not completed. The world of numbers has long since been a mysterious world, some with a numerical movement, even cure diseases! The science: of strangers or Jeffers who have a long history, a game with numbers to determine the fate of the kings. The landlord did not enjoy it, so it was called the sciences of strangers. The method of writing these numbers is also completely coded and taught among the wealthy and: court affiliated. Today, the digital world is just from zero and one! In the world of politics and economics, the same numbers and numbers are the first ones. If anyone wants to humiliate Iran, he says the statistics show that corruption in Iran has increased! And if he wants to define the US, he says the employment rate has gone up! But these statistics come from, and who has researched it, is not disappointed, and does not need to be verified at all! If someone protests, they get upset. While in statistics, there are some very complicated and difficult ways to bring the average closer to reality. And if someone does not know or do not do the necessary verifications, that is: a lying guy has said. Because ordinary lies, there is no need to cheat everyone. In this regard, the statistics of all international organizations are false and incorrect: whether the Gallup Institute, the IMF, or the GATT, etc.! Because of its severity, it becomes inconsequential. Or it is futile by the general severity. For example, if a school says: The number of grades below ten students, 30% of the total, can easily be verified, because: (The thief is present) everything is perfect and verifiable. But the claim, if it is at the national level, is not verifiable. Let alone the world! For example, if you say that 30% of the world is hungry in the world, they have not even talked about science! Of the same horned lies? Because: nobody can verify it. Of course they say about! Why do not they say about 70 percent? So there's no way to prove it. That is, it is not possible: through scrolling or scrolling, it becomes realistic. It cannot be verified by sampling. Undertakers can control the hours of eating, or measure their dietary intake! Even if in a selected society (nuclear sampling) it is accurate, it cannot be generalized to other societies. Because: at all human behavior is not statisticized or framed. For example in Iran, obesity, blood pressure and diabetes mellitus up to 95 people! But some say: Iranians are hungry and miserable? A sign of hunger is high blood pressure? Though all monetary transfers are legal in law, they say robbery and corruption are high. 124,000 Prophet came to establish these people! Now they are waiting for two days to get everything right. While all these comments are to open their way to theft! As long as they are expensive or steal, they say that they are all thieves, we are obliged! Therefore, global statistics should be reformed, or the people are right and their expectations are reasonable. In this case, Iran has the first rank in all world affairs: Iran's oil may be less than the USA, or its gas is from Russia, but in proportion to its population. The number of soldiers and missiles, or the production of steel and wheat, should be in the right direction.

معهد تصحیح الاحصاءات العالمیة!

بعض الناس یعتقدون أن العالم هو مجرد إحصاءات. كل شیء یأتی من الإحصاءات ، وینتهی مع الإحصاءات. وبالتالی ، لم یكتمل التخرج فی الإحصاء ودرجة البكالوریوس والدكتوراه والدراسات العلیا. منذ فترة طویلة عالم الأعداد كان عالمًا غامضًا ، بعضها به حركة عددیة ، وحتى علاج الأمراض! علم الغرباء أو جیفرز الذین لدیهم تاریخ طویل ، لعبة بها أرقام لتحدید مصیر الملوك. المالك لم یستمتع به ، لذلك كان یطلق علیه علوم الغرباء. طریقة كتابة هذه الأرقام هی أیضًا مشفرة تمامًا وتعلیمها بین الأثریاء والمحكمة التابعة لها. الیوم ، العالم الرقمی هو فقط من الصفر وواحد! فی عالم السیاسة والاقتصاد ، نفس الأرقام والأرقام هی الأولى. إذا أراد أی شخص إذلال إیران ، یقول إن الإحصائیات تظهر أن الفساد فی إیران قد زاد! ویقول إنه إذا أراد تعریف الولایات المتحدة ، فقد ارتفع معدل التوظیف! لكن هذه الإحصائیات تأتی من ، ومن قام بالبحث عنها ، لیست بخیبة أمل ، ولا تحتاج إلى التحقق منها على الإطلاق! إذا احتج شخص ما ، فإنهم ینزعجون. بینما فی الإحصاءات ، هناك بعض الطرق المعقدة والصعبة للغایة لتقریب المتوسط ​​من الواقع. وإذا كان شخص ما لا یعرف أو لا یقوم بالتحققات اللازمة ، فذلك هو: الرجل الكذب قال. لأن الأكاذیب العادیة ، لیست هناك حاجة لخداع الجمیع. فی هذا الصدد ، فإن إحصاءات جمیع المنظمات الدولیة غیر صحیحة وغیر صحیحة: سواء كان معهد غالوب أو صندوق النقد الدولی أو الجات ، إلخ! بسبب شدته ، یصبح غیر منطقی. أو أنها غیر مجدیة من الشدة العامة. على سبیل المثال ، إذا تقول إحدى المدارس: یمكن بسهولة التحقق من عدد الدرجات التی تقل عن عشرة طلاب ، 30٪ من المجموع ، وذلك لأن: (السارق موجود) ، كل شیء مثالی ویمكن التحقق منه. لكن الادعاء ، إذا كان على المستوى الوطنی ، غیر قابل للتحقق. ناهیك عن العالم! على سبیل المثال ، إذا قلت إن 30٪ من سكان العالم جائعون فی العالم ، فإنهم حتى لم یتحدثوا عن العلم! من نفس الأكاذیب مقرن. لأنه لا یمكن لأحد التحقق من ذلك. بالطبع یقولون عن! لماذا لا یقولون حوالی 70 فی المئة؟ لذلك لیس هناك طریقة لإثبات ذلك. هذا غیر ممكن: من خلال التمریر أو التمریر ، تصبح واقعیة. لا یمكن التحقق من ذلك عن طریق أخذ العینات. یستطیع متعهدو دفن الموتى التحكم فی ساعات الأكل ، أو قیاس مدخولهم الغذائی! حتى لو كان فی مجتمع محدد (أخذ العینات النوویة) فهو دقیق ، لا یمكن تعمیمها على المجتمعات الأخرى. لأنه فی كل الأحوال لا یتم إحصاء السلوك البشری أو تأطیره. على سبیل المثال فی إیران ، تصل السمنة وضغط الدم ومرض السكری إلى 95 شخصًا! لكن البعض یقول: الإیرانیون جائعون وبائسون؟ علامة على الجوع هو ارتفاع ضغط الدم؟ رغم أن جمیع التحویلات النقدیة قانونیة فی القانون ، إلا أنهم یقولون إن السرقة والفساد مرتفعة. جاء 124000 النبی لتأسیس هؤلاء الناس! الآن ینتظرون لمدة یومین للحصول على كل شیء بشكل صحیح. فی حین أن كل هذه التعلیقات تفتح طریقها للسرقة! طالما أنهم غالیون أو یسرقون ، یقولون إنهم جمیعًا لصوص ، فنحن ملزمون! لذلك ، ینبغی إصلاح الإحصاءات العالمیة ، أو أن الناس على حق وتوقعاتهم معقولة. فی هذه الحالة ، تحتل إیران المرتبة الأولى فی جمیع الشؤون العالمیة: قد یكون نفط إیران أقل من الولایات المتحدة الأمریكیة ، أو أن غازها من روسیا ، ولكن یتناسب مع عدد سكانها. یجب أن یكون عدد الجنود والصواریخ ، أو إنتاج الصلب والقمح ، فی الاتجاه الصحیح.

Global İstatistik Düzeltme Enstitüsü!

Bazı insanlar dünyanın sadece istatistik olduğunu düşünüyor. Her şey istatistiklerden gelir ve istatistiklerle biter. Bu nedenle istatistik, lisans, doktora ve lisansüstü çalışmaları tamamlanmadı. Sayı dünyası uzun zamandan beri gizemli bir dünya, bazıları sayısal harekete sahip, hatta hastalıkları tedavi ediyor! Uzun bir geçmişi olan yabancıların veya Jeffers'in bilimi, kralların kaderini belirlemek için sayıları olan bir oyun. Ev sahibi bundan hoşlanmadı, bu yüzden yabancılara bilimler deniyordu. Bu sayıları yazma yöntemi de zenginler arasında ve tamamen mahkeme tarafından kodlanmış ve öğretilmiştir. Bugün, dijital dünya sadece sıfır ve birinden! Politika ve ekonomi dünyasında, aynı sayılar ve sayılar ilkidir. İran’ı küçük düşürmek isteyen varsa, istatistiklerde İran’da yolsuzluğun arttığını gösteriyor! ABD'yi tanımlamak istiyorsa, istihdam oranının yükseldiğini söylüyor! Ancak bu istatistikler gelir ve araştırmayı kim yapmış, hayal kırıklığına uğramamış ve hiç doğrulanması gerekmiyor! Birisi protesto ederse sinirlenir. İstatistiklerdeyken, ortalamayı gerçeğe yaklaştırmak için çok karmaşık ve zor yollar var. Ve eğer birisi gerekli doğrulamaları bilmiyorsa veya yapmıyorsa, bu: yalancı bir adam söyledi. Sıradan yalanlar yüzünden herkesi kandırmaya gerek yok. Bu bağlamda, tüm uluslararası kuruluşların istatistikleri yanlış ve yanlıştır: Gallup Enstitüsü, IMF veya GATT vb. Ciddiyeti nedeniyle önemsiz hale gelir. Veya genel şiddeti tarafından boşuna. Örneğin, bir okul diyorsa: On öğrencinin altındaki notların sayısı, toplamın% 30'u kolayca doğrulanabilir, çünkü: (Hırsız var) Her şey mükemmel ve doğrulanabilir. Ancak, ulusal düzeyde ise, iddia doğrulanamaz. Bırak dünyayı yalnız bırak! Örneğin, dünyanın% 30'unun dünyada aç olduğunu söylerseniz, bilim hakkında bile konuşmadılar! Aynı boynuzlu yalanlardan. Çünkü kimse bunu doğrulayamıyor. Tabii ki hakkında diyorlar! Neden yaklaşık yüzde 70 demiyorlar? Yani bunu kanıtlamanın yolu yok. Yani mümkün değil: kaydırma veya kaydırma yoluyla gerçekçi hale gelir. Örnekleme ile doğrulanamaz. Teşebbüsler yemek saatlerini kontrol edebilir ya da diyet alımlarını ölçebilir! Seçilmiş bir toplumda (nükleer örnekleme) doğru olsa bile, diğer toplumlara genelleştirilemez. Çünkü hiçğday üretimi doğru yönde olmalıdır.

نوع اخبار :
برچسب : موسسه تصحیح آمارهای جهانی!،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 06:58 ق.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different web address and
thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to finding out about your web page again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :