ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 19 خرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
جواب رئیس جمهور آمریکا را، باید رئیس جمهور ایران، بدهد و سخنگو فقط می تواند: جواب سخنگو را بدهد. اینکه چرا این سلسله مراتب دیلماتیک! رعایت نمی شود یا بی سوادی دیپلماتیک است، یا نخواندن تاریخ! شاید فکر می کنند رئیس جمهور امریکا، در حدی نیست که رئیس جمهور ایران، با آن دهان به دهان شود! بهتر است همان سخنگو، جواب همه را یکجا بدهد! که اگر قرار شد تنبیه شود، او را عوض کنند! اما این کار در عرف دیپلماتیک، یعنی ندادن پاسخ! یا نشنیده شدن آن از سوی طرف مقابل است. زیرا سخنگوی وزیر خارجه آمریکا، با سخنگوی وزیر خارجه ایران، هم تراز هستند، و نباید سخنگو بزرگتر از حد ش، حرف بزند و یا: خود را همقطار رئیس جمهور امریکا بداند. البته اگر بخواهد ما حاضریم، کلاس مجانی بگذاریم، و اجرش را هم از خدا بخواهیم: مثل اول انقلاب که 60نفر از: اولین مسئولین رده های رمز را، آموزش دادیم، ولی به ما چیزی ندادند! حتی یک تعارف هم نکردند. و خودشان حق التدریس های کلان به جیب زدند، و به سفرهای رویایی رفتند. البته شاید هم نظر شان یک انتقام تاریخی است! یعنی تاریخ را خوانده و می دانند: در گذشته قبل از انقلاب اسلامی، یک مستشار ساده آمریکایی در ایران، بالاتر از شاه و وزرا و مجلسی ها بوده. یک انگلیسی هم می نوشته: ورود سگ و ایرانی! به این محل ممنوع است. حالا دارد تلافی می کند: می گوید رئیس جمهور آمریکا سگ کی باشد، که حتی راجع به او فکر کرد، چه اینکه اذیت شده، و جواب هم تهیه کنند. لذا برای آنها همان: موضع گیری های سخنگو بس است. در این حالت رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آن، مشاور امنیت ملی و یا حتی مسئول: میز ایران(برایان هوک) همه کسانی هستند: در حد یک سخنگو، که برایش دیکته می کنند و او انشا می خواند. اما مشکل این نظریه آن است که: هیچوقت آن را اعلام نمی کنند. حداقل برای یکبار هم شده، باید اعلام کند که یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا، و وزیر خارجه اش ارزش پاسخ دادن ندارد. به گفته قران کریم: مانند سگ هاری است که: اگر او را بزنی  یا نزنی پارس می کند،( فَمَثَلُهُ کمَثَلِ الْکلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُکهُ یَلْهَثْ). نه تنها در این عرصه، بلکه در عرصه های اقتصادی هم همین سیاست است: دولت روسیه تصمیم گرفت که: از یورو و دلار خارج شود، و از ارزهای جایگزین استفاده کند، بلافاصله رئیس بانک مرکزی به آنجا رفت! و او را از سرعت در این کار برخذر داشت، شاید هم او را منع کرد. کار متقابلی که باید انجام می شد تا: دلار امریکا سقوط کند. اما با این ممانعت، دلار باز هم بر تخت پادشاهی نشست. البته برای اینکه کسی نفهمد، گاهی هم سرخم می کرد. دشمن دلار ها را از ایران خارج می کرد، تا گرانتر شود. مانند جنگ نهروان که: آب را بر روی سپاه علی ع بستند. اینها هم می گویند درست است که: آمریکا دلار ها را بر روی ما بسته، و در همه حوزه ها تحریم کرده، ولی ما در این کار با آمریکا مقابله به مثل نمی کنیم. اگر این تبعیت از امیر المومنین نبود، کل کالاهای آمریکایی را، باید تحریم می کردیم: معامله با آنها ممنوع، و خروج دلار را جرم می دانستیم. تا آمریکا بداند با چه کسی طرف است. در حالیکه الان بیشترین ارز را به کالاهای امریکایی، تخصیص دادند آنهم با پرداخت: بیش از 50درصد کار مزد به: دلالان دور زدن تحریم. بیشترین دانشجو را به آمریکا فرستادند، با سهمیه های ارزی بسیار بالا. گفتند آنقدر از امریکا کالا بخریم که: عاقبت شرم کند و دست از تحریم بردارد. این بزرگواری از سوی آمریکاییها قابل درک نبود. چرا باید در صف: انتظار قطع تحریم ها بمانند؟ در حالیکه می دانند: تحریم ها بیشتر هم خواهد شد؟

Diplomatic history and customs

 The president of the United States must give the President of Iran an answer, and the spokesman can only: Answer the spokesman. Why this hilarious dilemma! Do not respect, or be diplomatic illiteracy, or do not read history! Maybe the president of the United States is not too much of a mouthful to be delivered by the president of Iran! It's better to be the same speaker, give the answer all together! If he is to be punished, change him! But this is in the diplomatic convention, not to answer! Or not being heard by the other party. Because the spokesman for the US secretary of state is aligned with the spokesman for the Iranian foreign minister, he should not speak a bigger spokesman than himself, or: he should consider himself the co-rapporteur of the United States. Of course, if we want to, let's have a free class, and we ask God for the same thing: as in the first revolution, of which we trained 60 of the first secretary officials, they did not give us anything! They did not even compliment. And they themselves hijacked the right to teach, and went to dream trips. Of course, their opinion is a historical revenge! They have read history and know: In the past, before the Islamic Revolution, a simple American master in Iran was above the Shah and ministers and parliamentarians. An English writer writes: "The entrance of the dog and the Iranian!" This place is forbidden. Now he's retaliating: He says that the president of the United States is a dog who even thought of him, how to get annoyed and to answer. So for them: the speaker's position is enough. In this case, the president of the United States, his foreign minister, a national security adviser, or even the responsible: The Iran Desk (Brian Hooke) is all: as a speaker, who dictates to him and he reads. But the problem with this theory is that they never announce it. At least once, it must be announced that the rumors of the president of the United States and his foreign minister are not worthy to answer. According to Quran, Karim: Like a dog, it is a rage that: If you bite him or not, he will bark, (). Not only in this field, but also in the economic arena, is the same policy: the Russian government decided: to withdraw from the euro and the dollar, and to use alternative currencies, immediately the head of the central bank went there! And he was in a hurry to do this, perhaps he also banned him. The reciprocal work to be done was to: US dollar collapse. But with this ban, the Dollar still settled on the throne. Of course, for somebody did not understand, he sometimes barked. The enemy took the dollars out of Iran to become more expensive. Like the Nabourne War, which put water on the army. They also say it's true that: The US has closed the dollars and banned us in all areas, but we do not deal with America with this. If this was not the case with Amir al-Momenin, we would have to boycott the entire American merchandise: the deal was forbidden to them, and we considered the withdrawal of the dollar as a crime. So that the US knows who the party is. While they now allocate most of the currency to American goods, they pay by paying more than 50% of the wage to: Brokers bypassing sanctions. Most students were sent to the United States, with very high quotas. They said they would buy so much from the US that it would be a shame to end it and stop sanctions. This magnanimity was not understood by the Americans. Why should they stay in line: wait for suspension of sanctions? While they know: sanctions will be even greater?

التاریخ الدبلوماسی والعادات

 یجب على رئیس الولایات المتحدة أن یقدم للرئیس الإیرانی إجابة ، ولا یمكن للمتحدث إلا: الإجابة على المتحدث. لماذا هذه المعضلة فرحان! لا تحترم أو تكون الأمیة الدبلوماسیة ، أو لا تقرأ التاریخ! ربما لم یكن رئیس الولایات المتحدة من الفم الذی لم یلقاه رئیس إیران! من الأفضل أن تكون المتحدث نفسه ، أعط الإجابة معًا! إذا أراد أن یعاقب ، فغیره! لكن هذا فی المؤتمر الدبلوماسی ، ولیس للإجابة! أو لا یسمع من قبل الطرف الآخر. نظرًا لأن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة متحالف مع المتحدث باسم وزیر الخارجیة الإیرانی ، یجب ألا یتكلم متحدثًا أكبر منه ، أو: یجب أن یعتبر نفسه المقرر المشارك للولایات المتحدة. بالطبع ، إذا أردنا ذلك ، فلنحصل على طبقة مجانیة ، ونطلب من الله نفس الشیء: كما فی الثورة الأولى ، التی دربنا منها 60 من السكرتیر الأول ، لم یعطونا أی شیء! لم یكملوا. وقد اختطفوا هم أنفسهم الحق فی التدریس ، وذهبوا إلى رحلات الأحلام. بالطبع ، رأیهم هو الانتقام التاریخی! لقد قرأوا التاریخ ویعرفون: فی الماضی ، قبل الثورة الإسلامیة ، كان سید أمریكی بسیط فی إیران فوق الشاه والوزراء والبرلمانیین. یكتب كاتب إنجلیزی: "مدخل الكلب والإیرانی!" هذا المكان ممنوع. إنه الآن ینتقم: یقول إن رئیس الولایات المتحدة هو كلب فكر به ، وكیفیة الانزعاج والإجابة علیه. بالنسبة لهم: موقف المتحدث یكفی. فی هذه الحالة ، فإن رئیس الولایات المتحدة أو وزیر خارجیته أو مستشار الأمن القومی أو حتى المسؤول: مكتب إیران (براین هوك) هو كل شیء: كمتحدث ، یملی علیه ویقرأ. لكن المشكلة فی هذه النظریة هی أنهم لم یعلنوا عنها مطلقًا. مرة واحدة على الأقل ، یجب الإعلان عن أن شائعات رئیس الولایات المتحدة ووزیر خارجیته لا تستحق الإجابة. وفقًا للقرآن الكریم: مثل الكلب ، فمن الغضب أنه: إذا عضته أم لا ، فسوف ینبح (). لیس فقط فی هذا المجال ، ولكن أیضًا فی المجال الاقتصادی ، هی نفس السیاسة: قررت الحكومة الروسیة: الانسحاب من الیورو والدولار ، واستخدام العملات البدیلة ، على الفور ذهب رئیس البنك المركزی هناك! وكان فی عجلة من أمره للقیام بذلك ، وربما حظره أیضًا. كان العمل المتبادل الذی یتعین القیام به هو: انهیار الدولار الأمریكی. ولكن مع هذا الحظر ، لا یزال الدولار مستقراً على العرش. بالطبع ، بالنسبة لشخص ما لم یفهم ، كان ینبح أحیانًا. أخذ العدو الدولارات من إیران لیصبح أكثر تكلفة. مثل حرب نابورن ، التی وضعت الماء على الجیش. یقولون أیضًا إنه صحیح: لقد أغلقت الولایات المتحدة الدولار وحظرتنا فی جمیع المجالات ، لكننا لا نتعامل مع هذا الأمر. إذا لم یكن الأمر كذلك مع أمیر المؤمنین ، فسنضطر إلى مقاطعة البضائع الأمریكیة بأكملها: كانت الصفقة ممنوعة علیهم ، واعتبرنا سحب الدولار جریمة. حتى تعرف الولایات المتحدة من هو الحزب. بینما یخصصون الآن معظم العملة للبضائع الأمریكیة ، إلا أنهم یدفعون من خلال دفع أكثر من 50٪ من الأجر إلى: الوسطاء یتخطون العقوبات. تم إرسال معظم الطلاب إلى الولایات المتحدة ، بحصص عالیة جدًا. قالوا إنهم سیشترون الكثیر من الولایات المتحدة بحیث یكون من العار وضع حد له ووقف العقوبات. هذا الفهم لم یفهمه الأمریكیون. لماذا یجب علیهم البقاء فی الطابور: انتظر تعلیق العقوبات؟ بینما یعرفون: العقوبات ستكون أكبر؟

Diplomatik tarix və gömrük

 Birləşmiş Ştatların prezidenti İranın prezidentinə bir cavab verməlidir və sözçüsü yalnız: sözçüyə cavab verə bilər. Niyə bu şən dilemma! Hörmət və ya diplomatik savadsızlıq etmə, ya da tarix oxumaq! Bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, İran prezidentinin təslim etməsi üçün çox ağıl deyil! Eyni natiq olmaq, cavabı bir araya gətirmək daha yaxşıdır! Əgər cəzalandırılsaydı, onu dəyişdirin! Ancaq bu, diplomatik konvensiyada deyil, cavab vermir! Yoxsa digər tərəfdən eşidilmir. Çünki ABŞ dövlət katibinin sözçüsü İran xarici işlər nazirinin sözçüsü ilə uyğunlaşdırıldığından, özü ilə müqayisədə böyük bir sözçüsü danışmamalıdır və ya özünü ABŞ-ın həmməruzəçisi hesab etməlidir. Əlbəttə ki, istəsək, sərbəst bir sinifə sahib olaq və eyni şey üçün Allahdan xahiş edirik: birinci katibliyin 60 nümayəndəsini hazırladığımız ilk inqilabda olduğu kimi, bizə heç bir şey vermədi! Onlar həvəsləndirmirdilər. Onlar özlərini öyrətmək hüququ qaçırdılar və yuxu gəzintilərinə getdilər. Əlbəttə ki, onların fikirləri tarixi bir intiqamdır! Onlar tarixini oxudular və bilirdilər: Keçmişdə, İslam inqilabından əvvəl İranda sadə Amerikalı usta Şahdan, nazirlərdən və millət vəkillərindən üstündü. İngilis yazıçısı yazır: "It və İranın girişi!" Bu yer qadağandır. İndi o, misal çəkir: ABŞ-ın prezidenti prezident belə düşünürdü, necə narahat edilsin və necə cavab verəcək bir it. Yəni onlar üçün: spikerin mövqeyi kifayətdir. Bu vəziyyətdə ABŞ-ın prezidenti, xarici işlər naziri, milli təhlükəsizlik məsləhətçisi və ya məsuliyyət daşıyan məsuliyyət daşıyır: İran Masası (Brian Hooke) hamısıdır: ona diktə edən və oxuyan bir danışan kimi. Amma bu nəzəriyyənin problemi onsuz da elan etməməsidir. Ən azı bir dəfə ABŞ-ın prezidentinin və xarici işlər nazirinin sözlərinə cavab verməyə layiq deyil. Quran görə it quduz kimi: o) (basın və ya hürən retaliating əgər. Yalnız bu sahədə deyil, iqtisadi sahədə də eyni siyasətdir: Rusiya hökuməti qərara gəldi: avro və dollardan çəkilmək və alternativ valyutalardan istifadə etmək üçün dərhal mərkəzi bankın başçısı getdi! Və bunu etmək üçün tələsik idi, bəlkə də onu aq?

نوع اخبار :
برچسب : تاریخ و عرف دیپلماتیک!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :