ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ترامپ می گوید ایران ضعیف شده (اگر بخواهد ما حاضریم مذاکره کنیم)!میدانید چرا این طور حرف می زند؟ برای اینکه مسئولین ایرانی، به سیاست التماسی و دیپلماسی گدایی روی آورده اند. وزیر خارجه ایران می گوید: آمریکا حتی از ورود دارو به ایران ممانعت می کند.  این یعنی که ایران هیچ دارویی ندارد، تولید هم نمی کند، و فقط منتظر رسیدن دارو های آمریکایی است. اگر این دارو ها نرسد، ایرانی ها مریض می شوند و می میرند! همانطور که در باره یمنی ها تبلیغ می کنند. در حالیکه یمن دارای کارخانه های متعدد، و توانایی های اقتصادی زیاد است. مردم آن رشد جمعیتی معادل 8درصد داشته اند! یعنی چند برابر رشد متوسط جهانی . پس اینهمه تبلیغ در مورد مرگ کودکان، زنان و بیماری های واگیردار برای چیست؟ فقط برای اینکه آنها را گدا نشان دهند. ایران را هم، خود وزیر خارجه و دستیارانش گدا و: نیازمند آمریکا نشان می دهند، بعد می گویند ایران هراسی شده! ایران هراسی دشمن، یک ریال ارزش ندارد، چون دشمن دشمن است. بلکه این اظهار نظرهای سخیف است که، ایران هراسی ایجاد می کند. مردم دنیا که به ایران دسترسی ندارند، لذا دو راه برای دریافت اخبار وجود دارد: یا از صدا و سیمای ایران بگیرند، یا از رسانه هاس بیگانه. اغلب چون رسانه های بیگانه، غرض ورزی می کنند مورد قبول: افکار عمومی هم نیستند. وقتی افکار عمومی آن را می پذیرد، که صدا و سیمای ایران بگوید، یا وزیر خارجه اش تایید کند! افکار عمومی جهان بداند که: ایران دارای بالاترین قدرت های: سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.  به افکار یک مشت آدم های تربیت شده: دامان انگلیس و امریکا گوش ندهند. آنها نمی خواهند باور کنند، که ایران ابر قدرت است، زیرا تمام ذهنیت آنها پرشده از این که: انگلیس قدرت برتر است، یا آمریکا فقط کدخدای جهان است. سالها است که کدخدایی آمریکا تمام شده. ایران در هیچ چیزی احتیاج به آمریکا ندارد. خود آمار امریکایی ها می گوید: مصرف همه چیز در ایران سه برابر متوسط جهانی است. این نشان دارندگی است . یعنی دارد که می خورد! دارد که مصرف می کند. گوشت را گرانتر می کنند، باز هم می خرند. اصلا مردم تا چیزی گران نشود، سراغش نمی روند! مردم ایران بر اثر مصرف زیاد دارو، رکورد زده اند. انوقت آنها ما را محتاج دو قلم داروی آمریکایی نشان می دهند! یا می گویند آمریکا نباید ما را تحریم کند. بابا! مردم دنیا بدون آمریکا هم زندگی می کنند. مردم ایران اصلا نمی دانند: آمریکا چه تولید می کند. ایرانی ها فکر می کنند: مسئولین آمریکا فقط نشسته اند، در باره ایران مصاحبه می کنند و بد می گویند! لذا شعار می دهند مرگ بر امریکا. آمریکایی شغلش بدگویی به ایرانیان است. یعنی فقط مسافرت می کنند: با این و آن راجع به ایران صحبت می کنند، تا بتوانند پولی از عربها بگیرند. آمریکایی ها از نظر شما، خدای روزی دهنده هستند! از نظر مردم ایران، مشتی بیکار و علاف، دوره گرد و باجگیر هستند. لازیجانی و دیگران وقتی راجع: به آمریکا صحبت می کنند همیشه، دهانشان را پر می کنند و می گویند: آمریکایی ها! (جمع الجمع) ولی وقتی به ایران می رسد، می گویند ملت ایران!( جمع نمی بندند) در حالیکه برعکس است. آمریکایی ها چند نفر بیشتر نیستند: فقط ترامپ بولتون هستند. بقیه مردم آمریکا کاری به کار ایران ندارند. بارها رهبر انقلاب فرموده که ما با مردم آمریکا مشکل نداریم. برعکس آمریکایی ها ملت ایران تنها نیست باید گفت همه مردم دنیا ملت ایران هستند. مسئولین به فرمان رهبری گوش کنند، اینقدر آمریکا را بزرگ نکنند. بدانندایران نیازی به امریکا ندارد، بلکه این آمریکاست که: برای مذاکره له له می زند!

Iran does not need America!

Tramp says Iran is weak (if we want to, we are ready to negotiate)! You know why this is so? For: Iranian officials to turn to politics of begging and diplomacy. Iran's foreign minister says the United States will even prevent drug imports to Iran. This means that Iran does not have any drugs; it does not produce, and just waiting for American drugs. If these drugs do not arrive, the Iranians will get sick and die! As they advertise about Yemenis. While: Yemen has many factories and a lot of economic abilities. People have had a population growth of 8%! That is, the multiplier of global average growth. So what's so much about the deaths of children, women and infectious diseases? Just to show them beggars. Iran, the foreign minister himself and his associate’s beggars, and show America need, then they say that Iran is afraid! Iran is an enemy of the enemy, it does not have a rial, because it is an enemy of the enemy. Instead, it is a slanderous commentary that puts Iran at risk. People in the world who do not have access to Iran, so there are two ways to receive news: either from Iran's sound and television, or from foreign media. Often foreign media out there are accepted: public opinion is not. When it accepts public opinion, that Iran's voice and its statement, or its foreign minister approves! The public opinion in the world knows that Iran has the highest powers: political, economic and social. Listen to the thoughts of a handful of people: do not listen to the British and the Americas. They do not want to believe that Iran is a superpower, because all their mentality is filled with the fact that: Britain is superior, or America is just the hell of the world. For many years, American codebook has ended. Iran does not need anything in America at all. Americans themselves say the consumption of everything in Iran is three times the global average. This is a badge. That means he eats! It consumes it. They make meat more expensive, they buy it again. People do not get anything expensive, they will not go! The people of Iran have recorded a record due to the high consumption of medicine. Sometimes they need us to have two American drugs! Or they say the US should not boycott us. Daddy! The people of the world live without the United States. The people of Iran do not know at all: what produces the United States. Iranians think: US officials are just sitting, interviewing Iran and saying bad! So they chant death to America. An American is a job of being an Iranian. That is, they just travel: talk to this and that about Iran, so that they can take money from the Arabs. Americans are yours, God! For the Iranian people, a handful of unemployed people is an outrageous person. Larijani and others, when they say: Talk to the United States, they always fill their mouths and say: Americans! (Aggregate), but when it comes to Iran, they say the nation of Iran! (Unless they are):, while the opposite is true. There are not many Americans: Bolton's Trump. The rest of the American people do not have to do with Iran. For many times, the leader of the revolution has said that we do not have trouble with the American people. Unlike the Americans, the Iranian nation is not alone. It must be said that all people of the world are Iranian people. Officials listen to the leadership order, so do not magnify America. Know that Iran does not need a United States, but it's America that: It crushes talks!

إیران لا تحتاج إلى أمریكا!

یقول ترامب إن إیران ضعیفة (إذا أردنا ذلك ، فنحن مستعدون للتفاوض)! أنت تعرف لماذا هذا؟ لكی یلجأ المسؤولون الإیرانیون إلى سیاسات التسول والدبلوماسیة. یقول وزیر الخارجیة الإیرانی إن الولایات المتحدة ستمنع حتى واردات المخدرات إلى إیران. هذا یعنی أن إیران لا تملك أی أدویة ، ولا تنتج ، وتنتظر فقط المخدرات الأمریكیة. إذا لم تصل هذه الأدویة ، فإن الإیرانیین سیمرضون ویموتون! كما یعلنون عن الیمنیین. فی حین أن الیمن بها العدید من المصانع والكثیر من القدرات الاقتصادیة. كان لدى الناس نمو سكانی قدره 8 ٪! وهذا هو ، مضاعف متوسط ​​النمو العالمی. إذن ما الذی یدور حول وفاة الأطفال والنساء والأمراض المعدیة؟ فقط لنریهم المتسولین. إیران ، وزیر الخارجیة نفسه ورفاقه المتسولین ، ویظهرون حاجة أمریكا ، ثم یقولون إن إیران خائفة! إیران عدو للعدو ، ولیس لها ریال ، لأنها عدو للعدو. بدلاً من ذلك ، إنه تعلیق مشین یعرض إیران للخطر. الأشخاص فی العالم الذین لا یستطیعون الوصول إلى إیران ، لذلك هناك طریقتان لتلقی الأخبار: إما من الصوت والتلفزیون فی إیران ، أو من وسائل الإعلام الأجنبیة. غالبًا ما یتم قبول وسائل الإعلام الأجنبیة: الرأی العام لیس كذلك. عندما یقبل الرأی العام ، فإن صوت إیران وبیانها ، أو وزیر خارجیتها یوافق! یعرف الرأی العام فی العالم أن إیران تتمتع بأعلى القوى: السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. استمع إلى أفكار حفنة من الناس: لا تستمع إلى الأمریكیین والبریطانیین. إنهم لا یریدون أن یصدقوا أن إیران قوة عظمى ، لأن كل عقلیاتهم ملیئة بحقیقة أن: بریطانیا متفوقة ، أو أمریكا هی مجرد جحیم العالم. لسنوات عدیدة ، لقد انتهى كتاب الشفرة الأمریكی. إیران لا تحتاج إلى أی شیء فی أمریكا على الإطلاق. یقول الأمریكیون أنفسهم إن استهلاك كل شیء فی إیران یعادل ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمی. هذه شارة. هذا یعنی أنه یأكل! یستهلكها. أنها تجعل اللحوم أكثر تكلفة ، وشرائه مرة أخرى. الناس لا یحصلون على أی شیء باهظ الثمن ، فلن یذهبوا! سجل شعب إیران رقما قیاسیا بسبب ارتفاع استهلاك الدواء. فی بعض الأحیان یحتاجون منا أن یكون لدینا اثنین من المخدرات الأمریكیة! أو یقولون إن الولایات المتحدة یجب ألا تقاطعنا. یا أبی! شعوب العالم تعیش بدون الولایات المتحدة. شعب إیران لا یعرف على الإطلاق: ما الذی ینتج الولایات المتحدة. الإیرانیون یفكرون: المسؤولون الأمریكیون یجلسون فقط ، یجرون مقابلات مع إیران ویقولون سیئین! لذلك یرددون الموت لأمریكا. الأمریكی وظیفة كونه إیرانی. أی أنهم یسافرون فقط: تحدثوا مع هذا وعن إیران ، حتى یتمكنوا من أخذ أموال من العرب. الأمریكیون لك یا الله! بالنسبة للشعب الإیرانی ، حفنة من العاطلین عن العمل هی شخص شائن. لاریجانی وآخرون ، عندما یقولون: تحدثوا إلى الولایات المتحدة ، فإنهم دائمًا یملئون أفواههم ویقولون: الأمریكیون! (مجامیع) ، لكن عندما یتعلق الأمر بإیران ، یقولون أمة إیران! (ما لم تكن كذلك) ، فی حین أن العكس هو الصحیح. لا یوجد الكثیر من الأمیركیین: بولتون ترامب. لا علاقة لبقیة الشعب الأمریكی بإیران. لعدة مرات ، قال زعیم الثورة أننا لا نواجه مشكلة مع الشعب الأمریكی. على عكس الأمریكیین ، فإن الأمة الإیرانیة لیست وحدها ، ویجب القول إن جمیع شعوب العالم هم شعب إیرانی. یستمع المسؤولون إلى أمر القیادة ، لذلك لا تضخّم أمریكا. اعلم أن إیران لا تحتاج إلى الولایات المتحدة ، لكن أمریكا هی التی: تحطم المحادثات!

İrana Amerika ehtiyacı yoxdur!

Tramp deyir ki, İran zəifdir (istəsək, danışıqlara hazırıq)! Nə üçün belədir? İran rəsmiləri dilənçilik və diplomatiya siyasətinə müraciət etsinlər. İranın xarici işlər naziri deyib ki, Birləşmiş Ştatlar hətta İrana narkotik maddələrin idxalı qarşısını alacaq. Bu deməkdir ki, İran heç bir dərmana malik deyil, istehsal etmir və yalnız Amerika dərmanlarını gözləyir. Bu dərmanlar gəlməsə, İranlılar xəstələnəcək və ölür! Yəmənlər haqqında reklam verdikləri kimi. Yəməndə bir çox zavod və bir çox iqtisadi qabiliyyət var. İnsanlar əhalisinin 8% -i artmışdır! Yəni, qlobal ortalama artımın sürəti. Beləliklə, uşaqlar, qadınlar və yoluxucu xəstəliklər haqqında çox şey nədir? Yalnız dilənçilərə göstərmək. İran, xarici işlər nazirinin özü və köməkçiləri dilənçilərə və Amerikanı göstərməyə ehtiyac duyur, sonra isə İranın qorxduğu deyirlər! İran düşmənin bir düşmənidir, bir rial yoxdur, çünki düşmənin düşmənidir. Bunun əvəzinə, İranı təhlükə altına alan bir böhtandır. Dünyada İrana giriş imkanı olmayan insanlar, yəni xəbər almaq üçün iki yol var: İran səs və televiziyasından ya da xarici mətbuatdan. Tez-tez xarici mətbuatda qəbul edilənlər: ictimai rəy deyil. İctimaiyyəti qəbul etdikdə, İranın səsi və ifadəsi və ya xarici işlər naziri təsdiqləyir! Dünyada ictimaiyyətin bildiyi kimi, İranın ən yüksək səlahiyyətləri var: siyasi, iqtisadi və sosial. Bir neçə insanın düşüncələrini dinləyin: İngilis və Amerika dinləməyin. Onlar İranın bir super güc olduğuna inanmaq istəmirlər, çünki bütün zehniyyəti İngiltərənin üstünlüyü və ya Amerika dünyanın cənnətidir. Uzun illərdir Amerika kodeksi sona çatdı. İran heç bir şeyə Amerikada ehtiyac duymur. Amerikalıların özləri deyirlər ki, İranda hər şeyin istehlakı üç dəfə qlobal səviyyədədir. Bu bir rozetdir. Yəni o yeyir! Bunu istehlak edir. Əti daha bahalı edirlər, yenidən satın alırlar. İnsanlar bahalı heç nə almırlar, getməyəcəklər! İran xalqı tibbin yüksək istehlakı səbəbindən bir rekord qeyd etdi. Bəzən iki amerikalı dərmanımız var. Yoxsa ABŞ bizi boykot etməməli deyirlər. Daddy! Dünyanın xalqı ABŞ olmadan yaşayır. İran xalqı heç nə bilmir: nə Amerika Birləşmiş Ştatlarını çıxarır. İranlılar düşünür: ABŞ rəsmiləri sadəcə oturur, İranla danışıqlar edir və pis deyirlər!  

نوع اخبار :
برچسب : Iran does not need America!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو