ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

جنگ روانی برای پیشبرد جنگ نظامی است، و جنگ نظامی آخرین نقطه: مقاومت هر کدام از طرفین می باشد، که پس از آن سقوط یک طرف را درپی خواهد داشت. اما جنگ روانی برخلاف تئوری های موجود، از سوی دشمن طراحی و اجرا نمی شود! زیرا دو دلیل عمده مانع این کار می شود: یکی نداشتن اطلاعاتی کافی دشمن، از ریزه کاری های فرهنگی یکدیگر است. دلیل دوم بی اثر بودن آن است، زیرا وقتی دشمن حرفی می زند، مسلما برای منافع خودش است، وکسی که عاقل باشد، حرف او را نمی پذیرد. بنابر این جنگ روانی از سوی دوستان، آنهم دوستان بسیار نزدیک، که با همه ریزه کاری ها آشنایی دارند، صورت می گیرد! مانند جنگ روانی پدر علیه پسر، یا پسر علیه پدر. زیرا هر دو میدانند اگر به فلان موضوع، اشاره شود چه عکس العملی خواهند داشت! از این جهت باید دوستان بسیار نزدیک را، به دو نوع خودی و غیر خودی تقسیم کرد. خودی آنهایی هستند که: جنگ روانی را برای خودشان نگهمیدارند، و به عنوان اختلاف سلیقه یا اختلاف خانوادگی، نمی گذارند کسی بفهد. ولی غیر خودی ها آنهایی هستند که: جار می زنند تا کسان دیگری که: منتظر سوء استفاده هستند، از ان بهره ببرند. مثلا کسانی که در ایران اعتراض می کنند، تا 95درصد این اعتراضات خودی است. زیرا دشمن نمی تواند از ان بهره برداری کند. جلوی مجلس جمع می شوند، مشکلاتشان را می گویند. مسولان به آنها گوش داده، آن ها را رفع میکنند. اما کسانی هستند که بعنوان غرامت دیده از: بانکهای خصوصی جمع می شوند! اول به رادیو های بیگانه خبر می دهند، و عکس و تفصیلات را برای آنها می فرستند! و دشمن هم از انها، بعنوان ستون پنجم استفاده می کنند. حرف آنها هم حقیقت نیست! زیرا موقعی که پول می گذاشتند و سود می گرفتند، دولت کاره ای نبود! حالا که ضرر کردند، دولت را مسئول می دانند. سواری را به دیگران دادند، و دستمزدش را از کس دیگری می خواهند! در مسائل اقتصادی همه اینگونه است. یعنی افراد بین خودشان قرار مدار می گذارند. تا موقعی سود می برند، دولت را در نظر نمی گیرند، حتی مالیات و عوارض را پرداخت نمی کنند! چون اصلا با اظهار آن مخالفت هستند. اما همینکه از سود، ضرر می کنند سراغ دولت می ایند. و معلوم نیست ضرر کرده باشند، چون دولت به روابط فیمابین آنها، جاهل است. خودشان عالمانه سر دولت را کلاه می گذارند. کسانی پولها را اختلاس یا دزدی می کنند، اگر در ایران بمانند که دستگاه قضایی، آنها را دستگیر می کند. لذا می بینیم که به دستور دشمن (امریکا و اروپا) پولها را اختلاس می کنند، به آنجا برده پناهندگی می گیرند. شاکیان بجای اینکه دولت کانادا یا اروپا یا آمریکا را، مقصر بدانند که چرا آنها را حمایت کرده، و مسترد نمی کنند، یقه دولت ایران را می گیرند! در بحث های سیاسی یا فقهی هم چیزی مشابه آن است. سالها بود که عده ای در حوزه، فلسفه را قبول نداشتند و امام خمینی، که فلسفه درس می داد، ظرف غذای او را آب می کشیدند! که یعنی نجس است. یا اینکه او را سیاسی می دانستند و می گفتند: دین از سیاست جدا است!مانند فرزند علامه امینی می گفتند: اسلام دین حکومت نیست! و هنوز هم دست بردار نیستند. البته تناقض آنها در حکومت پیامبر در مدینه، و حکومت حضرت علی در کوفه آشکار می شد، یا می گفتند اسلام دین حب است! ولی بغض آن را فراموش می کردند. به همان میزان که مومنان:خدا را دوست دارند،( اشد حبا لله) به دشمنان خدا سخت می گیرند( اشدا علی الکفار). ولی اقایان یکطرف را می گیرند! ممکن است این حرف را مارکسیسم یا لیبرالیزم هم بگوید، ولی کسی به حرف آنها گوش نمی دهد. اما از دوستان چه؟

Who is the victor of psychological warfare?

The psychological warfare is to advance the military warfare, and the military warfare is the last point: the resistance of each side, followed by the collapse of one side. But the psychological warfare, contrary to existing theories, is not designed by the enemy! Because there are two main reasons for this: one lacking enough information from the enemy is one of the cultural differences. The second reason is its ineffectiveness, because when an enemy speaks, it is definitely for his own interests, and he who is wise does not accept his words. So the psychological warfare is made by friends, very close friends, who are familiar with all the details! Like the father's psychic war against the boy, or the boy against the father. Because they both know what reaction they will have if they are addressed to this topic! Therefore, close friends should be divided into two types of self and outsiders. Insiders are those who: hold a psychological war for themselves, and do not let anyone know as differences of taste or family conflict. But non-natives are the ones who jump to benefit from others who are waiting for abuse. For example, those who protest in Iran, up to 95 percent of these protest protests. Because the enemy can not exploit it. They gather in front of the parliament, they say their problems. The authorities listen to them, remove them. But there are those who are seen as reparations: private banks are gathering! First, they announce alien radios, sending them photos and details! And the enemy uses them as a fifth column. Their words are not the truth! Because when it was money and profits, there was no government! Now that they are losing, they are responsible for the government. Riding on to others, and asking for her wages from someone else! In economic matters, this is all the same. That is, people put the circle between themselves. Until they benefit, they will not pay the government, even taxes and duties! Because they are at all disagreeing with it. But when they lose profits, they turn to the government. And it is unknown to them, because the government is ignorant of their relationship. They themselves wisely hat the head of the state. Those people are embezzling or stealing money if they stay in Iran that the judiciary will arrest them. So we see that the enemy orders (America and Europe) to embezzle money, they get asylum there. The plaintiffs, instead of blaming the Canadian or European or American governments for supporting and refusing them, take the collapse of the Iranian government! There is something similar in political or jurisprudential discussions. For many years, some in the field did not accept philosophy, and Imam Khomeini, who taught philosophy, drank his food! That is, unclean. Or they considered him politically, and they said: religion is separate from politics. Like the son of Allameh Amini, they said: Islam is not the religion of rule! And still do not give up. Of course, their contradiction in the rule of the Prophet in Medina and the rule of Imam Ali in Kufa was revealed, or they said that Islam is religion! But they forgot about it. As much as believers: love God, they are so hard for the enemies of God. But they get one side! It may also say Marxism or liberalism, but nobody listens to them. But:  what about friends?

من هو منتصر الحرب النفسیة؟

الحرب النفسیة هی تطویر الحرب العسكریة ، والحرب العسكریة هی النقطة الأخیرة: مقاومة كل جانب ، تلیها انهیار جانب واحد. لكن الحرب النفسیة ، على عكس النظریات الموجودة ، لیست مصممة من قبل العدو! لأن هناك سببان رئیسیان لهذا: واحد یفتقر إلى معلومات كافیة من العدو هو واحد من الاختلافات الثقافیة. السبب الثانی هو عدم فعالیته ، لأنه عندما یتحدث العدو ، فهذا بالتأكید من أجل مصلحته الخاصة ، ومن هو الحكیم لا یقبل كلماته. لذا فإن الحرب النفسیة هی من صنع الأصدقاء ، والأصدقاء المقربین جدًا ، الذین یعرفون كل التفاصیل! مثل حرب الأب النفسیة ضد الصبی ، أو الصبی ضد الأب. لأنهم یعلمون ما رد الفعل الذی سیحصلون علیه إذا تم توجیههم إلى هذا الموضوع! لذلك ، یجب تقسیم الأصدقاء المقربین إلى نوعین من الذات والأشخاص الخارجیین. المطلعون هم الذین: شنوا حربًا نفسیة على أنفسهم ، ولا یدعوا أحد یعرف اختلافات الذوق أو الصراع الأسری. لكن غیر المواطنین هم الذین یقفزون للاستفادة من الآخرین الذین ینتظرون سوء المعاملة. على سبیل المثال ، أولئك الذین یحتجون فی إیران ، ما یصل إلى 95 فی المئة من هذه الاحتجاجات الاحتجاجیة. لأن العدو لا یستطیع استغلاله. یجتمعون أمام البرلمان ، یقولون مشاكلهم. السلطات تستمع إلیهم ، ترفعهم. لكن هناك من ینظر إلیهم على أنهم تعویضات: البنوك الخاصة تتجمع! أولاً ، یعلنون أجهزة الرادیو الغریبة ، ویرسلون لهم الصور والتفاصیل! والعدو یستخدمهم كعمود خامس. كلماتهم لیست هی الحقیقة! لأنه عندما كان المال والأرباح ، لم تكن هناك حكومة! والآن بعد أن فقدوا ، أصبحوا مسؤولین عن الحكومة. ركوب على الآخرین ، وطلب أجرها من شخص آخر! فی الأمور الاقتصادیة ، هذا كل نفس. وهذا هو ، وضع الناس الدائرة بین أنفسهم. حتى یستفیدون ، لن یدفعوا للحكومة ، حتى الضرائب والرسوم! لأنهم یختلفون على الإطلاق معها. لكن عندما یخسرون الأرباح ، یلجئون إلى الحكومة. وهذا غیر معروف لهم ، لأن الحكومة تجهل علاقتهم. هم أنفسهم یكرهون رأس الدولة بحكمة. إن هؤلاء الأشخاص یختلسون أو یسرقون الأموال إذا بقوا فی إیران حتى یعتقلهم القضاء. لذلك نرى أن العدو یأمر (أمریكا وأوروبا) باختلاس الأموال ، وأنهم یحصلون على اللجوء هناك. إن المدعین ، بدلاً من إلقاء اللوم على الحكومات الكندیة أو الأوروبیة أو الأمریكیة لدعمهم ورفضهم ، یأخذون انهیار الحكومة الإیرانیة! هناك شیء مشابه فی المناقشات السیاسیة أو الفقهیة. لسنوات عدیدة ، لم یقبل البعض فی هذا المجال الفلسفة ، وشرب الإمام الخمینی ، الذی علم الفلسفة ، طعامه! هذا هو نجس. أو اعتبروه سیاسیًا ، وقالوا: الدین منفصل عن السیاسة ، مثل ابن اللامینی أمینی ، قالوا: الإسلام لیس دین الحكم! وما زلت لا تستسلم. بالطبع ، تم الكشف عن تناقضهم فی حكم النبی فی المدینة وسیادة الإمام علی فی الكوفة ، أو قالوا إن الإسلام دین! لكنهم نسوا ذلك. لدرجة أن المؤمنین یحبون الله ، () سیواجهون أعداء الله (). لكنهم یحصلون على جانب واحد! قد یقول أیضًا الماركسیة أو اللیبرالیة ، لكن لا أحد یستمع إلیهم. ولكن ماذا عن الأصدقاء؟

Psixoloji müharibənin qalibi kimdir?

Psixoloji müharibə hərbi müharibəni inkişaf etdirməkdir və hərbi müharibə son nöqtəsidir: hər tərəfin müqaviməti, bir tərəfin dağılması. Ancaq psixoloji müharibə, mövcud nəzəriyyələrə zidd olaraq, düşmən tərəfindən hazırlanmır! Bunun iki əsas səbəbi var: düşməndən kifayət qədər məlumat olmayan bir mədəni fərqliliklərdən biridir. İkinci səbəb onun təsirsiz olmasıdır, çünki bir düşmən danışarkən, öz maraqları üçün mütləqdir, ağıllı olan isə sözlərini qəbul etmir. Beləliklə, psixoloji müharibə bütün detallar ilə tanış olan dostlar, çox yaxın dostlar tərəfindən hazırlanır! Atanın oğlana qarşı olan psixik müharibəsi və ya oğlana qarşı atası kimi. Hər ikisi də bu mövzuya yönəldikləri təqdirdə hansı reaksiyanı biləcəklərini bildikləri üçün! Buna görə yaxın yoldaşlar iki növ özünə və xaricinə bölünməlidirlər. İçərilər, özləri üçün psixoloji bir müharibə keçirirlər və hər kəsə dad və ya ailə münaqişəsi kimi fərqlənməsinə icazə vermirlər. Ancaq yerli olmayanlar sui-istifadəni gözləyən başqalarından faydalanmaq üçün atladılar. Məsələn, İranda etiraz edənlər, bu etiraz nümayişlərinin yüzdə 95-ə qədərini təşkil edir. Düşmən bunu istismar edə bilməz. Parlament qarşısında toplanırlar, problemlərini söyləyirlər. Məqsədlər onları dinləyir və onları çıxarır. Ancaq təzminat olaraq görülənlər var: xüsusi banklar toplanır! Birincisi, yad radioları elan edir, onlara foto və məlumat göndərir! Düşmən onları beşinci sütun kimi istifadə edir. Sözləri həqiqət deyil! Çünki pul və mənfəət olduğunda hökumət yox idi! İndi onlar itirirlər, onlar hökumət üçün məsuliyyət daşıyırlar. Başqalarına sürüşmək və başqa birindən əmək haqqını istəmək! İqtisadi məsələlərdə bu eynidır. Yəni, insanlar özləri arasında dairəni qoyurlar. Onlar fayda verməyincə, hökumətə, hətta vergi və vəzifəyə ödəmirlər! Çünki bunlar tamamilə razı deyil. Ancaq gəlirləri itirərkən hökumətə müraciət edirlər. Hökumət onların əlaqələrindən cahildir, çünki bu, onlara məlum deyil. Onlar özləri ağılla dövlət başçısını şapka edirlər. İranda qaldıqları təqdirdə, məhkəmə orqanları onları həbs edərsə, həmin insanlar pul yeyir və ya oğurlayırlar. Beləliklə, düşmən sifarişlərini (Amerika və Avropanın) pul qazanmaq olduğunu görürük, orada sığı

نوع اخبار :
برچسب : پیروز جنگ روانی کیست؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو