ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 28 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

شاید به نظر برسد که: شایعه ساز فردی دارای دوشاخ و دم باشد! ولی این طور نیست، او در کنار ما است و: به دنبال هر حادثه ای خبری از خود جعل می کند. این خبر ممکن است از روی ساده باوری باشد، یا خیانت پیشگی. مثلا رئیس رسانه ملی گفته است: که آمریکا تجهیزات خود را آماده کرده، تا بعد از ماه رمضان به ایران حمله کند! این گفته او دوحالت دارد: یا از روی سادگی است، که چنین ساده باوری نباید رئیس رسانه ملی باشد. افکار عمومی یک ملت و شاید جهان را، به دست کسی داده اند که ساده اندیش و ترسو است. حرف فرماندهان سپاه و ارتش را نمی شنود، ولی حرف جان بولتن و پمپیو را خوب می شنود، و باور می کند! این شخص لایق راهبری یک رسانه بزرگ نیست. او فقط باید به امور فنی بپردازد، و از پرداختن به امور دیگر خود داری کند. حالا اگر خدای نکرده، مغرض باشد و بخواهد تشویش اذهان عمومی بکند، که اصلا جای او در رسانه ملی، حتی در قسمت فنی هم نیست! بلکه جای او در درون زندانها، به حکم جاسوسی یا تحریک افکار عمومی، و تشویق دشمن به تجاوز است. به نظر می رسد که حالت دوم قوی تر باشد! زیرا که اصلا جنگی در بین نیست: رهبر انقلاب فرموده که نه ما جنگ را شروع می کنیم، و آنها هم می دانند که جنگ به نفعشان نیست! حتی ترامپ یا وزیر خارجه آمریکا، برایان هوک و جان بولتون و کنگره هم، گفته اند هیچ دستوری برای جنگ با ایران صادر نشده! رئیس ستاد ارتش هم گفته: رفت و آمد ناوهای آمریکایی، مثل همیشه و حتی کمتر است! و خلیج فارس از همیشه خلوت تر است. باز رئیس رسانه ملی این ها را نشنیده! یا خود را به نشنیدن زده است. حتی اگر آنها هم برنامه جنگی داشته باشند، باید این نوع اظهار نظر ها در شورای عالی امینت ملی مطرح شود، نه اینکه به فضای مجازی و رسانه ها کشیده شود. ماه رمضان تمام شده، و ما خواهیم دید که هیچ جنگی صورت نمی گیرد، ولی این باید دلیل بزرگی برای محاکمه: رئیس رسانه شود و یا حداقل کنار گذاشته شود. تا کنون می دیدیم، که شایعه جنگ بسیار قوی پحش می شود، ولی نمی دانستیم ریشه آن در ریاست صدا و سیمای خودمان است. وقتی رئیس رسانه ملی جنگ طلب باشد، رده های پایین مثل خبرنگاران، تحلیل گران و تهیه کنندگان هم اثر می گیرند. بطور طبیعی در فضای مجازی و رسانه ای نیز نفوذ می کند. تحلیلگران واحد مرکزی خبر، بجای نقل سخنان رئیس سناد ارتش، و بررسی ایعاد آن به نقل سخنان: دشمنان پرداخته و ساعتها در باره آن، سخن پراکنی می کنند و یا مستند پخش می کنند! تمام صداو سیما پر می شود از چهره: ترامپ و بولتون و برایان هوک! به هر بهانه ای نظرات داخل خانه آنها هم، پخش می شود ولی برای پخش تحلیل های سپاه، وجوهات کلان طلب می کنند، و یا می گویند وقت نداریم! و برنامه ها پر است. اگر هم مجبور شوند، برنامه سرد و سختی را پخش می کنند، که طرفدار نداشته باشد. بعد هم می گویند بوقی است! یعنی دستوری است: و ارتش و سپاه  دستور دادند. به دنبال آن اظهار نظر های نتانیاهو، آل سعود و دیگر مرتجعان، همه اخبار را پر می کند! و تحلیل ها راجع به آنان بیشتر می شود. حتی به اندازه ای که برایان هوک را نشان می دهند، سخنان رهبری را نشان نمی دهند! روش آنها در بازرگانی، تجارت و اقتصادهم برعکس خواسته مردمی است. آنها غالبا با نشان دادن نقاط ضعف، سیاهنمایی واقعی می کنند. به سراغ چند گرانفروش می روند، و قیمت آنها را به تمام فروشنده ها القا می کنند. و اگر مجبور شوند به کاهش قیمت بپردازند، طوری آن را بیان می کنند که: به مردم القا کنند دروغ، و کاهش قیمت در کار نیست. حتما برنامه بعد از حمله هم، تهیه کرده اند!

Who is the rumor?

Maybe it looks like: An individual rumor has a dance and a tail! But that's not the case, he is beside us: he is faking news after any incident. This news may be based on simplicity, or treachery. For example, the head of the national media said: "America has prepared its equipment to attack Iran after Ramadan!" This is a double story: either from simplicity, that such simplicity should not be the head of the national media. The public opinion of a nation and perhaps of the world has been given to someone who is simple and timid. He does not hear the commanders of the army and the army, but he understands the words of John Bulletin and Pampia, and believes! This person is not worthy of leading a large media. He only has to deal with technical matters, and he must refrain from dealing with other matters. Now, if he has not been God, he is disloyal and wants to disturb public opinion, which is not his place in the national media, even in the technical field! Instead, it's in prisons, in spying or inciting public opinion, and encouraging the enemy to rape. It looks like the second mode is stronger! Because there is no war at all: the leader of the revolution said that we will not start the war, and they also know that the war is not in their favor! Even Tramp, the US secretary of state, Bryan Hook and John Bolton and Congress, have said that no warrant has been issued to Iran! The chief of the army also said: the: movement of American ships is as always and even less! And the Persian Gulf is more secluded than ever. Do not hear the National Media Directorate open! Or he did not even hear. Even if they have a war program, this kind of commentary should be raised at the Supreme Council of National Security, rather than being drawn to the cyberspace and the media. The month of Ramadan is over, and we will see that there is no war, but this should be a big reason for the trial: be the head of the media or at least be set aside. So far, we saw that the rumor of a very strong war was notorious, but we did not know that it was the root of our own voice. When the head of the national media is warlord, the lower ranks, such as reporters, analysts and suppliers, are also affected. It also naturally penetrates cyberspace and media. Analysts at the Central News Center, instead of quoting the Senate Army's speeches, and reviewing its source, quoted the words: "The enemies have been talking and spreading their watches for hours!" Sima's full voice is full of faces: Tramp and Bolton and Brian Hooke! Under any pretext, their home-made comments are broadcast, but they are asking for money for the analysis of the IRGC, or they say they do not have time! And the programs are full. If they are forced to, they will play a cool and hard program that does not have a fan. Then they say that it is Boogie! That is the command: they ordered the army and the army. Followed by Netanyahu, Al Saud and other rebels' comments all the news! And the analysis becomes more and more about them. Even as Brian Hook does not show leadership remarks! Their method in business, trade, and economics is, on the contrary, a popular demand. They often show real blackness by showing weaknesses. They go to some expensive retailers, and they're pricing them for all vendors. And if they are forced to cut prices, they say it: It's to people that they are lying, and that they do not cut prices. Surely the program has been prepared after the attack!

من هی الشائعات؟

ربما یبدو الأمر كما یلی: شائعة فردیة لها رقصة وذیل! ولكن هذا لیس هو الحال ، فهو بجانبنا: إنه یزیف الأخبار بعد أی حادث. قد تستند هذه الأخبار إلى البساطة أو الخیانة. على سبیل المثال ، قال رئیس الإعلام الوطنی: "أمریكا أعدت معداتها لمهاجمة إیران بعد رمضان!" هذه قصة مزدوجة: إما من البساطة ، أن مثل هذه البساطة لا ینبغی أن تكون رئیسًا لوسائل الإعلام الوطنیة. لقد تم إعطاء الرأی العام للأمة وربما فی العالم لشخص بسیط وخجول. إنه لا یسمع قادة الجیش والجیش ، لكنه یفهم كلام جون نشرة وبامبیا ، ویؤمن! هذا الشخص لا یستحق قیادة وسائل الإعلام الكبیرة. علیه فقط التعامل مع الأمور الفنیة ، ویجب علیه الامتناع عن التعامل مع الأمور الأخرى. الآن ، إذا لم یكن الله ، فهو خائن ویرید أن یزعج الرأی العام ، وهو لیس مكانه فی وسائل الإعلام الوطنیة ، حتى فی المجال التقنی! بدلاً من ذلك ، فهی فی السجون ، فی التجسس أو التحریض على الرأی العام ، وتشجیع العدو على الاغتصاب. یبدو أن الوضع الثانی أقوى! لأنه لا توجد حرب على الإطلاق: قال زعیم الثورة أننا لن نبدأ الحرب ، وهم یعلمون أیضًا أن الحرب لیست فی صالحهم! حتى ترامب ، وزیر الخارجیة الأمریكی ، براین هوك وجون بولتون والكونجرس ، قالا إنه لم یتم إصدار أی مذكرة لإیران! وقال قائد الجیش أیضًا: إن حركة السفن الأمریكیة كما هی دائمًا وحتى أقل! والخلیج الفارسی أكثر عزلة من أی وقت مضى. لا تسمع المدیریة الوطنیة للإعلام مفتوحة! أو حتى لم یسمع. حتى إذا كان لدیهم برنامج حرب ، فینبغی رفع هذا النوع من التعلیقات فی المجلس الأعلى للأمن القومی ، بدلاً من أن یوجه إلى الفضاء الإلكترونی ووسائل الإعلام. لقد انتهى شهر رمضان ، وسنرى أنه لا توجد حرب ، لكن هذا یجب أن یكون سببًا كبیرًا للمحاكمة: أن تكون رئیسًا لوسائل الإعلام أو على الأقل ستوضع جانباً. حتى الآن ، رأینا أن شائعات عن حرب قویة للغایة كانت سیئة السمعة ، لكننا لم نعلم أنها كانت جذر صوتنا. عندما یكون رئیس الإعلام الوطنی هو أمیر الحرب ، تتأثر الرتب الأدنى ، مثل المراسلین والمحللین والموردین. كما یخترق بشكل طبیعی الفضاء الإلكترونی والوسائط. ونقل محللون فی مركز الأخبار المركزی ، بدلاً من اقتباس خطابات جیش مجلس الشیوخ ، ومراجعة مصدرها ، الكلمات: "الأعداء كانوا یتحدثون وینشرون ساعاتهم لساعات!" صوت سیما ممتلئ بوجوه: ترامب وبولتون وبریان هوك! تحت أی ذریعة ، یتم بث تعلیقاتهم محلیة الصنع ، لكنهم یطلبون المال لتحلیل الحرس الثوری الإیرانی ، أو یقولون إنهم لیس لدیهم وقت! والبرامج ممتلئة. إذا اضطروا إلى ذلك ، فسوف یلعبون برنامجًا رائعًا وصعبًا لا یحتوی على مروحة. ثم یقولون أنه هو الرقصة! هذه هی القیادة: لقد أمروا الجیش والجیش. تلاه نتنیاهو و آل سعود و تعلیقات المتمردین الآخرین كل الأخبار! ویصبح التحلیل أكثر وأكثر عنهم. حتى براین هوك لا تظهر تصریحات القیادة! على العكس من ذلك ، فإن طریقتهم فی الأعمال والتجارة والاقتصاد هی مطلب شعبی. غالبا ما تظهر سواد حقیقی من خلال إظهار نقاط الضعف. یذهبون إلى بعض تجار التجزئة باهظة الثمن ، ویقومون بتسعیرها لجمیع البائعین. وإذا أُجبروا على خفض الأسعار ، فإنهم یقولون ذلك: إن الأمر یكذب على الناس ، وأنهم لا یخفضون الأسعار. بالتأكید تم إعداد البرنامج بعد الهجوم!

Bu söz-söhbət kimdir?

Bəlkə belə görünür: fərdi bir söz-söhbət bir rəqs və quyruq var! Ancaq bu vəziyyət belə deyil, o yanımızda: hər hansı bir hadisə sonrası xəbərlər yalan. Bu xəbər sadəliyə və ya xəyanətə əsaslanır. Məsələn, milli mətbuatın rəhbəri deyib: "Amerika Ramazandan sonra İrana hücum etməyə hazırlaşdı!" Bu ikiqat hekayədir: ya sadəlikdən, belə bir sadəlik milli media başçısı olmamalıdır. Bir millətin və bəlkə də dünyanın ictimai rəyi sadə və ürkütücü olan birinə verilmişdir. Ordu və ordunun komandirlərini eşitmir, ancaq John Bulletin və Pampia'nın sözlərini anlamır və inanır! Bu şəxs böyük bir mediaya liderlik etməməyə layiq deyil. O, yalnız texniki məsələlərlə məşğul olmalıdır və digər məsələlərlə məşğul olmaqdan çəkinməlidir. İndi əgər o, Allah deyilsə, sadiqdir və milli mətbuatda, hətta texniki sahədəki yeri də olmayan ictimai fikirləri pozmaq istəyir! Bunun əvəzinə həbsxanalarda, casusluqda və ictimaiyyətə təhrik etməkdə, düşmənə təcavüzə təşviq edilir. İkinci rejim güclü olduğuna bənzəyir! Çünki heç bir müharibə yoxdur: inqilab lideri müharibə başlamayacağımızı və döyüşün onların xeyrinə olmadığını da bildiklərini söylədi! Hətta Tramp, ABŞ dövlət katibi Bryan Hook və John Bolton və Konqres, İrana heç bir razılıq verilmədi! Ordu şefi ayrıca dedi: Amerika gəmilərinin hərəkəti hər zaman olduğu kimi daha azdır! Fars körfəzi hər zamankindən daha təkdir. Milli Media Müdiriyyətini açıq eşitməyin! Yoxsa eşitməmişdi. Müharibə proqramı olsa belə, bu cür şərh Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasında qaldırılmalı, kiberməkan və mətbuata çəkilməməlidir. Ramazan ayı sona çatdı və biz döyüşün olmadığını görürük, amma bu mühakimə üçün böyük bir səbəb olmalıdır: mətbuatın rəhbəri olsun və ya heç olmasa kənara qoyun. İndiyə qədər çox güclü bir müharibənin söz-söhbətinin bədnam olduğunu gördük, amma biz bunun öz səsimizin kökü olduğunu bilmirdik. Milli medianın rəhbəri müharibə başçısı olduqda, məruzəçilər, analitiklər və tədarükçülər kimi alt sıralar da təsirlənir. Kiberməkan və media də təbii olaraq nüfuz edir. Mərkəzi Xəbərlər Mərkəzindəki analitiklər, Senat Ordusunun danışmalarına istinad edərək və onun qaynağını nəzərdən keçirmək əvəzinə sözlərinə istinad etdi: "Düşmənlər saatlarını danışır və saatlarla yayırlar!" Sima tam səsi yüzlərlə doludur: Tramp və Bolton və Brian Hooke! Hər hansı bir bəhanə ilə, onların ev şərhləri yayımlanır, lakin onlar IRGC təhlili üçün pul tələhazırlanıb!

نوع اخبار :
برچسب : شایعه ساز کیست؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو