ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 27 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آمریکا باید از شورای امنیت اخراج شود. البته بهتر است که خود ترامپ پیشقدم شود، و قبل از استیضاح این کار را انجام دهد. زیرا کنگره بدنیال تخقیق در این مورد است. براساس تحقیقات کنگره، ایران اصلا تهدید به حساب نمی اید، و تا کنون کسی را تهدید نکرده، در هیچیک از عملیات منتسبه شرکت نداشته است. بلکه این عربستان بود که حادثه یازده سپتامبر را، بوجود آورد و داعش و طالبان را، با پول نفت به راه انداخت و القاعده را، به رهبری یکی از همین شاهزاده های سعودی ایجاد کرد. ولی همه جا انگشت اتهام به سوی ایران است: جای قاتل و شهید عوض شده است. با اینکه هیچ فرمانی برای جنگ با ایران، از سوی کنگره صادر نشده، ولی ترامپ و دار ودسته اش، چنان نشان می دهند که گویا به فرمان کنگره! مامور جنگ با ایران هستند. تا کنون ترامپ از خیلی موافقنامه های بین المللی خارج شده، لذا اگر از شورای امنیت ساز مان ملل هم خارج شود، اتفاقی نمی افتد . اما اگر خودش به انتخاب و اراده خارج نشود، به دلایل زیادی باید آنها را اخراج کرد! مهمترین دلیل در گیری با ایران است. برجام را پاره کرده و از قطعنامه های سازمان ملل، سرپیچی نمود. از سارمان زیر مجموعه و توافقنامه های معتبر آن خارج شده است. دلیل مهم دیگر این است که: از حق وتو خود به نفع رژیم اشغالگر خیلی سوء استفاده نموده است. اعضا دائم و غیر دائم شورای امینت، باید این لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند! هیچیک از اعضا دائم شورای امنیت، از حق وتو استفاده نکرده! و تک روی ننموده. ولی آمریکا از حق وتو  بسیار سوء استنفاده کرده، از توافقنامه ها خارج شده، و قطعنامه های شورای امینت را ( مثلا 2332 برجام) را زیر پا گذاشته است. سومین دلیل مهم این است که بدون اجازه شورای امینت، در تمام کشورها پایگاههای نظامی ایجاد کرده، واستقلال آنها را خدشه دار کرد. به تنهایی به چندین کشور حمله نظامی نموده، آنجا را اشغال کرده، یا به رژیم های کودتایی آنها، کمک نظامی نموده، و یا به آنها اسلحه فروخته تا: با دولت قانونی خود جنگ کنند! ( مانند ونزوئلا و کوبا). البته رسانه ها هم بی تقصیر نیستند زیرا، اخیرا ترامپ گفته که رسانه های جعلی، مشغول پخش اخبار نادرست، در مورد ایران هستند. اما فقط موضوع ایران نیست، که شورای امنیت باید در مورد آن، آمریکا را اخراج کند. بلکه ترامپ و دوستانش در مورد نژاد پرستی، سیاست های ضد مهاجرت، و اعزام ناوهای جنگی برای: ایجاد تنش هم شریک جرم هستند. چنین عضوی شایسته شورای امنیت سازمان ملل نمی باشد. اخیرا هم که اعلام کرده حق عضویت چندین سال را نپرداخته، و تصمیم به پرداخت هم ندارد. کمک های خود به سازمان های خیریه، مخصوصا آوراگان فلسطین را هم قطع کرده، و همه آنها را به جیب شرکت خودش ریخته، یا خرج داماد و دخترش نموده! یا برای در خواست همسر یهودی اش، به اسرائیل فرستاده تا مردم آمریکا، همچنان در فقر بیکاری به سر ببرند. اگر بلایی که بر سر همه کشرها آورده، فقط یکی از انها را بر سر خودش بیاورند، کافی است! مثلا کودکان یمنی که با سلاح های امریکایی، بمباران می شوند، یکباره تغییر جهت دهد و کودکان آمریکایی و: فرزندان و نوه های ترامپ را بمباران کند. کافی است برای یکی از جرمهایی که: پلیس آمریکا می کند(مانند کشتار سیاهپوستان) و عفو بین الملل آنها را می داند، او را محاکمه کنند. یا اینکه بگویند در زندانهای آمریکا، چه می گذرد و بیش از یک چهارم مردم آمریکا، چرا در زندان هستند؟ آیا کسی ضمانت می کند: آنهاییکه بیرون هستند بهتر از زندانی ها هستند؟ یا زندانبانها که از شکنجه زندانیان لذت می برند، آیا خودشان از زندانیها بهترند؟ پول مردم بی خانمان چه می شود؟

Dismissal from the Security Council!

America should be fired from the Security Council. Of course, it's better to take the train itself, and do it before impeachment. Because: the congressional body is a prerequisite for this. According to the congressional inquiry, Iran is not threatened at all, and has not threatened anyone, has not participated in any of its operations. It was Saudi Arabia that created the 9/11 incident and set up ISIL and the Taliban with oil money and created al-Qaeda under the leadership of one of these Saudi princes. But everywhere there is a fingering charge towards Iran: the place of the killer and the martyr has been changed. Although no command has been issued by Congress for a war on Iran, but the tramp and his body, so show that it seems to be under the command of Congress! They are the warlord with Iran. So far, Tramp has come out of many international agreements, so nothing happens if the UN Security Council is withdrawn. But if he does not go by choice and will, for many reasons he should be fired! The most important reason is engagement with Iran. Taking the breakthrough and breaking the UN resolutions. Sourman has released its subset and its authoritative agreements. Another important reason is that: it has abused its veto for the occupying regime. Permanent and non-permanent members of the Council of Intelligence should erase this disgrace from their lap! No one of the permanent members of the Security Council has vetoed! Do not go alone. But the United States has abused veto power, abandoned agreements, and violated Security Council resolutions (for example, 2332). The third most important reason is that, without the permission of the Security Council, military bases have been created in all countries, undermining their independence. It has attacked, attacked, attacked or assisted military regimes, or sold weapons to several states to fight their own government! (Like Venezuela and Cuba). Of course, the media are not without blame because, recently, Trump said that fake media are broadcasting false news about Iran. But it's not just Iran's issue, which the Security Council must expose to the United States. Instead, Tramp and his friends talk about racism, anti-immigration policies, and the deployment of combat warships to: create tension as a partner in crime. Such a member is not worthy of the UN Security Council. Recently, he has announced that he has not paid his membership fee for several years, and he has no decision to pay. He also cut off his contributions to charity organizations, especially the Palestinians, and poured them all into their pockets, or spent their bridegroom and daughter! Or: sent to Israel at the request of his Jewish wife, so that the American people continue to live in poverty. If it's a blow to all the nations, just bring one of them on their own, it is enough! For example, the Yemeni children who are being bombed with American weapons will suddenly change their minds and bombs American children and children and grandchildren of Tramp. Suffice it to prosecute one of the crimes: American police (such as the killing of black people) and Amnesty International. Or to say that in US prisons, what happens and more than a quarter of the American people, why are they in jail? Does anyone guarantee: who are outside are better than prisoners? Or are the guards who enjoy the torture of prisoners, are they better off prisoners? What's the money of homeless people?

الفصل من مجلس الأمن!

یجب طرد أمریكا من مجلس الأمن. بالطبع ، من الأفضل أن تأخذ القطار نفسه ، وأن تفعل ذلك قبل المساءلة. لأن هیئة الكونغرس هی شرط أساسی لذلك. ووفقًا للتحقیق الذی أجراه الكونغرس ، فإن إیران لیست مهددة على الإطلاق ، ولم تهدد أحداً ، ولم تشارك فی أی من عملیاتها. المملكة العربیة السعودیة هی التی أوجدت حادث 11/9 وأنشأت تنظیم داعش وطالبان بأموال النفط وأنشأت تنظیم القاعدة تحت قیادة أحد هؤلاء الأمراء السعودیین. ولكن فی كل مكان هناك تهمة بالإصبع تجاه إیران: لقد تم تغییر مكان القاتل والشهید. رغم أن الكونجرس لم یصدر أی أمر بحربه على إیران ، إلا أن المتشرد وجسده ، لذلك أظهر أنه یبدو أنه تحت قیادة الكونغرس! هم أمیر الحرب مع إیران. حتى الآن ، خرجت شركة Tramp من العدید من الاتفاقات الدولیة ، لذلك لا یحدث شیء إذا تم سحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن إذا لم یذهب عن طریق الاختیار والإرادة ، فلأسباب كثیرة یجب طرده! السبب الأكثر أهمیة هو التواصل مع إیران. أخذ الاختراق وكسر قرارات الأمم المتحدة. أصدر سورمان مجموعته الفرعیة واتفاقیاته الرسمیة. سبب مهم آخر هو: لقد أساء استخدام الفیتو لنظام الاحتلال. یجب على الأعضاء الدائمین وغیر الدائمین فی مجلس الاستخبارات أن یمحووا هذا العار من حضنهم! لم یعترض أحد من الأعضاء الدائمین فی مجلس الأمن! لا تذهب وحدها. لكن الولایات المتحدة أساءت استخدام حق النقض ، وتخلت عن الاتفاقات ، وانتهكت قرارات مجلس الأمن (على سبیل المثال ، 2332). السبب الثالث الأكثر أهمیة هو أنه ، دون إذن من مجلس الأمن ، تم إنشاء قواعد عسكریة فی جمیع البلدان ، مما یقوض استقلالها. لقد هاجمت الأنظمة العسكریة أو هاجمتها أو هاجمتها أو ساعدتها ، أو باعت أسلحة لعدة دول لمحاربة حكومتها! (مثل فنزویلا وكوبا). بالطبع ، لیست وسائل الإعلام خالیة من اللوم لأنه فی الآونة الأخیرة ، قال ترامب إن وسائل الإعلام المزیفة تبث أخباراً كاذبة عن إیران. لكنها لیست قضیة إیران فقط ، التی یجب على مجلس الأمن كشفها للولایات المتحدة. بدلاً من ذلك ، یتحدث ترامب وأصدقاؤه عن العنصریة والسیاسات المناهضة للهجرة ونشر السفن الحربیة القتالیة من أجل: خلق التوتر كشریك فی الجریمة. هذا العضو لا یستحق مجلس الأمن الدولی. فی الآونة الأخیرة ، أعلن أنه لم یدفع رسوم عضویته لعدة سنوات ، ولیس لدیه قرار بالدفع. كما قطع مساهماته فی المنظمات الخیریة ، وخاصة الفلسطینیین ، وصبها جمیعًا فی جیوبهم ، أو أمضى عریسهم وابنته! أو أرسل إلى إسرائیل بناءً على طلب زوجته الیهودیة ، حتى یواصل الشعب الأمریكی العیش فی فقر. إذا كانت هذه ضربة لجمیع الدول ، فما علیك سوى إحضار واحد منهم ، فهذا یكفی! على سبیل المثال ، فإن الأطفال الیمنیین الذین یتعرضون للقصف بالأسلحة الأمریكیة سوف یغیرون رأیهم فجأة ویفجرون أطفالاً وأمریكیین وأحفاد ترامب. یكفی أن تحاكم إحدى الجرائم: الشرطة الأمریكیة (مثل قتل السود) ومنظمة العفو الدولیة. أو أن نقول ذلك فی السجون الأمریكیة ، ماذا یحدث وأكثر من ربع الشعب الأمریكی ، لماذا هم فی السجن؟ هل یضمن أی شخص: من هم فی الخارج أفضل من السجناء؟ أم أن الحراس الذین یتمتعون بتعذیب السجناء ، هل هم أفضل حالاً من السجناء؟ ما هی أموال المشردین؟

Vabastada Julgeolekunõukogult!

Ameerika tuleks Julgeolekunõukogult vallandada. Loomulikult on parem rong ise võtta ja teha seda enne süüdimõistmist. Kuna kongressi organ on selle eelduseks. Kongressi uurimise kohaselt ei ole Iraan üldse ohus ega ole kedagi ohustanud, ei ole osalenud üheski selle tegevuses. See oli Saudi Araabia, mis lõi 11. septembri vahejuhtumi ning asutas nafta rahaga ISILi ja Talibani ning lõi al-Qaida ühe Saudi Araabia vürstide juhtimisel. Aga igal pool on Iraani vastu sõrmeotsing: tapja ja märtri asukoht on muutunud. Kuigi kongress ei ole Iraani vastu sõda andnud ühtegi käsku, kuid tramp ja tema keha näitavad, et see näib olevat Kongressi käsu all! Nad on Iraani sõjapealik. Siiani on Tramp välja tulnud paljudest rahvusvahelistest lepingutest, nii et midagi ei juhtu, kui ÜRO Julgeolekunõukogu tagasi võetakse. Aga kui ta ei vali ega taha, tuleb ta paljudel põhjustel vallandada! Kõige olulisem põhjus on seotus Iraaniga. Läbimurdmine ja ÜRO resolutsioonide rikkumine. Sourman on välja andnud oma alamhulga ja autoriteetsed kokkulepped. Teine oluline põhjus on see, et: ta on kuritarvitanud oma veto okupatsioonirežiimi suhtes. Luurenõukogu alalised ja alalised liikmed peaksid kustutama selle häbimärgi oma süles! Ükski Julgeolekunõukogu alalistest liikmetest ei ole veto! Ära mine üksi. Kuid Ameerika Ühendriigid on kuritarvitanud vetoõigust, loobunud lepinguid ja rikkunud Julgeolekunõukogu resolutsioone (näiteks 2332). Kolmas kõige olulisem põhjus on see, et ilma Julgeolekunõukogu loata on kõikides riikides loodud sõjaväebaasid, mis õõnestavad nende sõltumatust. Ta on rünnanud, rünnanud, rünnanud või abistanud sõjalisi režiime või müünud ​​relvi mitmele riigile oma valitsuse vastu võitlemiseks! (Nagu Venezuela ja Kuuba). Meedia ei ole muidugi süüdi, sest hiljuti ütles Trump, et võltskandjad edastavad vale uudiseid Iraani kohta. Kuid see ei ole ainult Iraani küsimus, mida Julgeolekunõukogu peab Ameerika Ühendriikidele avaldama. Selle asemel räägivad Tramp ja tema sõbrad rassismi, sisserände vastastest poliitikatest ja võitlussõjalaevade kasutuselev

نوع اخبار :
برچسب : اخراج از شورای امنیت!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic