ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سالهاست که دولت تصمیم دارد: چهار صفر از پول ملی حذف کند، ولی خحالت می کشد یا می ترسد! در حالیکه قران فرموده: آنچه به تو امر شده باید اجرا کنی، و از بدگویان و مسخره کنندگان نترسی. خداوند تو را از شر مسخره کنندگان، محفوظ می دارد! بعد از نزول این ایه 7نفر از افرادیکه، پیامبر را به مسخره می گرفتند، یکی پس از دیگری به درک واصل شدند! آخرین نفر وقتی پایش لرزید، در خال افتادن به چاه فریاد زد: محمد مرا کشت! الان هم یکی پس از دیگری دشمنان اسلام، به درک واصل می شوند! از حسنی مبارک و صدام تا معمر قذافی و آل سعود. چرا باید از اجرای احکام الهی ترسید؟ بانک مرکزی به کمک امپریالیزم سابق! پول ملی را بی ارزش کردند، ولی راه چاره دارد و آن، حذف صفر از پول ملی است. اگر آنها در عرض هفتاد سال، 150هزار برابر ارزش پول ملی ما را کم کردند، با حذف 5صفر میتوان به برابری رسید. حتی حذف 4صفر هم میتواند: پایه خوبی باشد زیرا مردم به آن عادت کرده، و در روز مره بکار می برند. لذا حق مردم با این وسیله، از دشمن گرفته می شود. راه آن هم ساده است. امسال بجای چاپ اسکناس های جدید، فقط سکه ده هزار ریالی بزنند، و روی آن بزرگ بنویسند یک تومان! حتی میتوانند زیر آن بنویسند: معادل ده هزار ریال.  مردم میتوانند همان پولهای قدیمی را استفاده کنند، یا از این سکه ها. طبیعی است که این سکه ها رونق خواهد گرفت. در سال بعد 2تومانی و 5تومانی رایج شود، و در سال سوم، اسکناس های قدیمی از دور خارج شود. نقشه دشمن که شکست خورد، موضوع ساده تر می شود. زیرا آنها برای کاهش پول ملی ما، هزینه های کلانی انجام داده اند. نزدیک به 22تریلیون دلار بدهی آمریکا، فقط به همین منظور است! زیرا که به عنوان سوبسید به: بازارهای مالی ترکیه و امارات تزریق می کرد، تا آنها دلار ها را از ایران، به هر قیمتی شده خارج کنند. حالا که ببینند برعکس شده و ممکن است: با حذف دو صفر دیگر همه هزینه های آنها پوچ شود. لذا در کار خود تجدید نظر می کنند. اگر تا حالا تجدید نظر نکردند، روی ترس مسئولین حساب باز کرده بودند. راه دیگری که وجود دارد: دست کشیدن از شعار اقتصاد منهای نفت مصدقی ها است. اگر آن سیاست درست بود، در این هفتاد سال خودی نشان می داد. زیرا که دلار های نفتی، حق الناس است و باید به مردم داده شود. وقتی به هر بهانه ای بخواهند: آن را به مردم ندهند، طبیعتا خداوند هم مانع تراشی می کند: و گردن کلفت ها را به جان آنها می اندازد: چو سائل از تو، به زاری طلب کند چیزی،  بده! و گرنه ستمگر به زور بستاند. مردم اینهمه زاری می کنند: که بیکاریم فقیریم بی پولیم! آن وقت دولتمردان توجه نکنند، دلار ها کنار بگذارند یا ذخیره کنند!(والذین یکنزون الذهب و الفضه) خداوند هم، ستمگرانی مثل آمریکا و اروپا و چین و روسیه و هند! را مامور می کند تا دلار ها را بستانند! چرا ستمگران اینهمه قوی هستند؟ که هفتاد سال است دولتهای مختلف در ایران، نتوانستند دلار ها را از انها بگیرند؟ دلیلش روشن است: خداوند به آنها اجازه داده! تا شاید دولتها به خود ایند، و دست از اقتصاد منهای نفت بکشند! نفت ثروتی خدادادی برای: رفع مشکلات مردم است. نمی شود که مردم روی چاههای نفت باشند، ولی درآمد آن ها را کسان دیگری ببرند! از زمان ویلیام ناکس صد و ده سال می گذرد، 40سال او برد وبعد هم، آمریکایی ها و روسیه و چین و هند. فقط به این دلیل که دولت ها، نمی خواستند یارانه ارزی بدهند! نه به درد دنیای آنها خورد، و نه به درد آخرت. کافی است عکس ان اعلام شود: هر ایرانی صد هزار دلار درآمد نفت دارد، که باید از آمریکا و اروپا بگیرد! آنوقت مردم پشتیبان دولت شده و می گیرند.

It keeps you from ridiculous.

For many years, the government has decided to remove four zero national currency, but it does not hesitate or fears! As the Qur'an says, you have to do what you have been commanded, and do not be afraid of the scammers and the mockers. God will protect you from ridiculous! After the fall of this year, 7 of those who were mocking the Prophet were conceived one after the other! The last man shook at his feet, shouted at the well when he fell asleep: Muhammad kills me! Now, one after the other, the enemies of Islam are being conceived! From Hosni Mubarak and Saddam to Muammar Gaddafi and Al Saud. Why should you fear the implementation of divine ordinances? Central Bank with the help of former imperialism! It devalued the national currency, but it has a solution, and that is the removal of zero from the national currency. If they dropped 150 thousand times the value of our national currency within seventy years, we can achieve equality by eliminating 5 Zero. Even removing 4 zeros can be: It's a good foundation because people are accustomed to it, and they use it on a day's notice. Therefore, the rights of the people with this device are taken from the enemy. The way is simple. Instead of printing new banknotes this year, only 10,000 riyals are coin, and write a large one on it! They can even write under it: equivalent to ten thousand rials. People can use the same old money, or these coins. It's natural that these coins will flourish. In the following year, 2 tomans and 5 tomans will be commonplace, and in the third year, old banknotes will be removed. The map of the enemy that failed has become much easier. Because they have incurred huge costs to reduce our national currency. Nearly $ 22 trillion in US debt, just for that! Because it was injected as a subsidy to: Turkish and Emirati financial markets, so that they would withdraw dollars from Iran at any price. Now that they see it is reversed and it is possible: by eliminating two other zeroes, all of their costs are absent. So they revisit their work. If they have not yet reconsidered, they have been afraid of the account officials. Another way is to abandon the economy slogan minus the oil of the Mossadeghs. If that policy was correct, it would have been in its seventy years. Because oil dollars are a right and must be given to the people. When they ask for any excuse: do not give it to the people; naturally, God will also obstruct them: He will throw his necks at them: He wants you to ask for something, give it! And if the wrongdoer turns out to be powerless. The people are mournful: we are unemployed, we are unemployed! Then do not pay attention to the governments, keep the dollars aside or save! God, oppressors like America and Europe and China, Russia and India! Kills the dollars! Why are oppressors so strong? For some seventy years, different governments in Iran have been unable to get dollars from them? The reason is clear: God allowed them! So governments may do it themselves, and stop the economy from mines! Oil is a wealth of gods for: solving people's problems. People cannot be on oil wells, but their income will be taken by others! Since William Knox spent 100 years and ten years, he was 40 years old, and then, Americans and Russia, China and India. Just because the governments did not want to subsidize the currency! Not for the pain of their world, nor to the pain of the Hereafter. It's enough to be photographed: Every Iran has 100,000 dollars of oil revenue, which must be taken from America and Europe! Then people will be backed up and taken.

انا کفیناک المستهزئین

لسنوات عدیدة ، قررت الحكومة إزالة أربعة عملة وطنیة صفریة ، لكنها لا تتردد أو تخشى! كما یقول القرآن ، علیك أن تفعل ما أمرت به ، ولا تخافوا من المحتالین والسخریة. الله یحمیك من السخافة! بعد خریف هذا العام ، تم تصور 7 من أولئك الذین كانوا یسخرون من النبی واحدا تلو الآخر! آخر رجل هز على قدمیه ، وصاح على البئر عندما سقط نائماً: محمد یقتلنی! الآن ، واحدة تلو الأخرى ، أعداء الإسلام یجری تصوّرهم! من حسنی مبارك وصدام إلى معمر القذافی وآل سعود. لماذا یجب أن تخشى تنفیذ المراسیم الإلهیة؟ البنك المركزی بمساعدة الإمبریالیة السابقة! لقد خفضت قیمة العملة الوطنیة ، ولكن لدیها حل ، وهذا هو إزالة الصفر من العملة الوطنیة. إذا انخفضوا بمقدار 150 ألف مرة قیمة عملتنا الوطنیة خلال سبعین عامًا ، فیمكننا تحقیق المساواة من خلال القضاء على 5 Zero. حتى إزالة 4 أصفار یمكن أن تكون: إنها قاعدة جیدة لأن الناس معتادون علیها ، ویستخدمونها فی غضون یوم واحد. لذلك ، تؤخذ حقوق الناس مع هذا الجهاز من العدو. الطریق بسیط. بدلاً من طباعة أوراق نقدیة جدیدة هذا العام ، فقط عشرة آلاف ریال عملات معدنیة ، واكتب واحدة كبیرة علیها! یمكنهم حتى الكتابة تحتها: أی ما یعادل عشرة آلاف ریال. یمكن للناس استخدام نفس الأموال القدیمة ، أو هذه العملات. من الطبیعی أن تزدهر هذه العملات المعدنیة. فی العام التالی ، سیكون هناك 2 تومان و 5 تومانات شائعة ، وفی السنة الثالثة ، ستتم إزالة الأوراق النقدیة القدیمة. أصبحت خریطة العدو التی فشلت أسهل بكثیر. لأنها تكبدت تكالیف ضخمة لخفض عملتنا الوطنیة. ما یقرب من 22 تریلیون دولار من دیون الولایات المتحدة ، لذلك فقط! لأنه تم ضخه كدعم لـ: الأسواق المالیة التركیة والإماراتیة ، حتى یتسنى لهم سحب الدولارات من إیران بأی ثمن. الآن بعد أن رأوا أنه قد تم عكسه ومن الممكن: من خلال القضاء على اثنین من الأصفار الأخرى ، كل تكالیفهم غائبة. لذلك یعیدون النظر فی عملهم. إذا لم یعیدوا النظر بعد ، فقد خافوا من حساب المسؤولین. هناك طریقة أخرى هی التخلی عن شعار الاقتصاد مطروحًا منه نفط المصدقین. إذا كانت هذه السیاسة صحیحة ، لكانت فی السبعین سنة. لأن دولار النفط حق ویجب أن یعطى للناس. عندما یطلبون أی عذر: لا تعطیه للناس ؛ وبطبیعة الحال ، سوف یعوقهم الله أیضًا: سوف یلقی أعناقه علیهم: إنه یرید منك أن تطلب شیئًا ، وتعطیه! وإذا تبین أن المخالف هو عاجز. الناس یشعرون بالحزن: نحن عاطلون عن العمل ، نحن عاطلون عن العمل! ثم لا تولی اهتماما للحكومات ، والحفاظ على الدولار جانبا أو حفظ! اللهم اضطهد مثل أمریكا وأوروبا والصین وروسیا والهند! یقتل دولار! لماذا الظالمون أقویاء؟ منذ حوالی سبعین عامًا ، لم تستطع الحكومات المختلفة فی إیران الحصول على دولارات منها؟ السبب واضح: لقد سمح الله لهم! لذا قد تفعل الحكومات ذلك بنفسها ، وتوقف الاقتصاد عن المناجم! النفط ثروة من الآلهة من أجل: حل مشاكل الناس. لا یمكن للناس أن یكونوا على آبار النفط ، لكن دخلهم سیؤخذ بواسطة الآخرین! منذ أن قضى ویلیام نوكس 100 عامًا وعشرة أعوام ، كان یبلغ من العمر 40 عامًا ، ثم الأمریكیون وروسیا والصین والهند. فقط لأن الحكومات لم ترغب فی دعم العملة! لیس لآلام عالمهم ، ولا لآلام الآخرة. یكفی تصویر: كل إیران لدیها 100000 دولار من عائدات النفط ، والتی یجب أن تؤخذ من أمریكا وأوروبا! ثم سیتم نسخ الناس احتیاطیا.

Bu sizi gülüncdən qoruyur.

Uzun illər hökumət dörd sıfır milli valyutanı qaldırmağa qərar verdi, lakin tərəddüd etmir və qorxmur! Quranda deyildiyi kimi, əmr etdiyiniz əməlləri yerinə yetirməli və aldatmacalardan və istehza edənlərdən qorxma. Allah sizi gülüncdən qoruyacaq! Bu ilin payızından sonra Peyğəmbəri istehza edənlərin bəziləri birinin ardınca düşdülər! Son adam ayaqlarına sarsıldı, yatdığı zaman qışqırdı: Məhəmməd məni öldürdü! İndi bir-birinin ardınca İslamın düşmənləri düşünüləcək! Hüsnü Mübarəkdən Səddamdan Muammer Qəddafiyə və Əl Səudə. Niyə ilahi əməllərin həyata keçirilməsindən qorxmalıyıq? Köhnə imperializmin köməyi ilə Mərkəzi Bank! Milli valyutanı devalvasiya etdi, ancaq bir həll var, yəni milli valyutadan sıfırın çıxarılmasıdır. Əgər onlar yetmiş il ərzində milli valyutamızın dəyərini 150 min dəfə azaldılarsa, biz 5 Zero aradan qaldıraraq bərabərlik əldə edə bilərik. 4 ədəd sıfırdan belə çıxarmaq olar: Bu yaxşı bir təməldir, çünki insanlar bunu almışdır və bir günün xəbərdarlığından istifadə edirlər. Buna görə də, bu cihazla insanların hüquqları düşməndən alınır. Yol sadədir. Bu il yeni banknotların çap edilməsi əvəzinə, yalnız 10 min riyal pul daşıyır və üzərinə böyük bir yazı yazır! Hətta on min rialə bərabərdirlər. İnsanlar eyni köhnə puldan, ya da bu pullardan istifadə edə bilərlər. Bu sikkələrin sürətlə inkişaf edəcəyi təbiidir. Bundan sonrakı ildə 2 toman və 5 toman yayılacaq, üçüncü ildə də köhnə pullar çıxarılacaq. Başarısız olan düşmənin xəritəsi çox asanlaşdı. Çünki milli valyutamızı azaltmaq üçün böyük xərclər çəkmişlər. ABŞ borcunda təxminən 22 trilyon dollar, bunun üçün! Çünki, Türk və ABŞ-ın maliyyə bazarlarına bir subsidiya olaraq enjekte edilmişdir ki, İranı dollarları hər hansı bir qiymətdən geri çəkəcəklər. İndi görürlər ki, bunun əksinədir və mümkündür: iki digər sıfırın aradan qaldırılması ilə onların bütün xərcləri yoxdur. Beləliklə, onlar işlərinə yenidən baxırlar. Əgər onlar yenə də yenidən nəzərdən keçməsələr, hesabçılardan qorxurlar. Başqa bir yol isə iqtisadiyyatın sloganını Mossadeghs neftindən imtina etməkdir. Bu siyasət doğru olarsa, bu, yetmiş il ərzində olardı. Çünki neft dollarları bir haqqdır və insanlara verilməlidir. Hər hansı bir bəhanə soruşduqda: insanlara verməyin, təbii ki, Allah da onları maneə törədir: Onlara boyunlarını atacaq. Və əgər günahkar zəif olslınacaq.

نوع اخبار :
برچسب : انا کفیناک المستهزئین،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic