ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دلار های سرگردان که مایه عذاب مردم، و بیماری اقتصاد ایران شده، باید بین مردم پخش شود، تا اینهمه گرفتاری از بین برود. یعنی بجای یارانه ریالی یا کالایی، بهتراست عین جنس یعنی دلار مستقیما به مردم داده شود، تا همه مشکلات حل شود. اول اینکه مردم دلار را ببینند دیگر ساکت می شوند! و اعتراضی نمی کنند، و نارضایتی ها فروکش می کند. دوم اینکه زحمت دولت برای خرید و توزیع کالا کم می شود! سوم اینکه قیمت دلار براثر فراوانی عرضه، کاهش می یابد و در دست همه وجود خواهد داشت .چهارم اینکه مطابق عدل علی اقدام شده، و بیت المال عینا به مردم داده شده! نه معوض آن. پنجم اینکه مردم ایران محق تر از: مردم جاهای دیگر برای دریافت این پول هستند. شما می خواهید دلار بدهید از ونزوئلا گوشت وارد کنید! یا از اوروگوئه برنج، و یا از  کره خودرو و از چین، لوازم یدکی . خوب همین پول را به مردم ایران بدهید: برنج و گندم و همه کالاها را تحویل بگیرید! می گویند 14 میلیارد دلار ارز،  برای خرید دارو و کالاهای اساسی تخصیص یافته! کدام دارو؟ براساس آمار وزیر بهداشت، همه داروها در ایران ساخته می شود! سال گذشته واردات دارو بیش از یک میلیارد دلار نشد. بقیه هم همینطور است. وقتی دلار به مردم داده شود، خودشان برنج داخلی می خرند و: تولید کننده هم خوشحال می شود. اما اگر دولت بخرد و وارد کند، اولا که خلاف شرع و قانون است! زیرا شرعا مردم باید کار کنند و: مایحتاج خودشان را تولید کنند: (ویل لقوم یلبسون مالا ینسجون) قانونا هم، کالاهایی که تولید داخل دارند، نباید از خارج خریداری شود. ثانیا باعث دلالی می شود: حتی اگر بصورت کالا برگ و کارت سوخت و غیره. زیرا مردم پول می خواهند، تا به زخم زندگی بزنند. برنج و گوشت آنقدر خوردند! که چاقی و نقرس و چربی و دیابت گرفته اند. لذا اگر 14میلیارد دلار به هرنفر بدهند، نفری 175دلار می شود. در اینصورت حاشیه ها نیز از بین می رود: زیرا مردم از کمبود کالا یا پول ناراضی نیستند، بلکه از بی عدالتی ناراضی هستند: فکر می کنند دولت می خواهد: لفت و لیس کند یا درصد و پورسانت، برای کارمندان بگیرد! همانطور که بانکها بیشترین وام را، به کارمندان عالیرتبه خود می دهند. تصور مردم هم این است که: دولت کام وزرا را با این 14میلیارد دلار شیرین می کند! زیرا طبق آماری که هرسال داده می شود، دو برابر این پول برای خرید: کالاهای اساسی داده شده، ولی هیچ گزارشی دریافت نشده! و فقط گفته اند که خرج: دور زدن تحریم ها شده! حرفهای غیر منطقی را مرغ پخته! هم می فهمد چه رسد به مردم ایران. البته این اشتباه از آنجا ناشی می شود که: بین نفوذی ها و خدمتگزارها خطی کشیده نمی شود، لذا جای قاتل و مقتول عوض می شود . علت اینهمه سوء فهم هم، از تقسیم نکردن: مستقیم دلار ها برمی خیزد. زیرا حضرت علی ع وقتی بیت المال را تقسیم می کرد، آنها را تبدیل به دینار نمی کرد، بلکه اگر فرش گلستان هم بود، تکه می شد تا به همه برسد! این اقایان صد میلیارد دلار را، هر ساله نفله می کنند! و انتظار دارند مردم چیزی نگویند! سالهای اول و دوم باور کردند که: برای کالاهای اساسی یا: پروژه های عمرانی و زیر ساخت ها است، الان که دیگر چیزی باقی نمانده؟ همه چیز ساخته شده، واگر هم باقی مانده، با تولید داخلی مرتفع می شود. مجلس باید بپرسد: دولت دنبال کدام سوراخ دعا است؟ که 120میلیارد دلار درآمد نفتی و: غیر نفتی را در ان بگذارد؟ این همان دولتی است که: از دولت قبل این سوال را می کرد! و بابک زنجانی ها را زندانی کرد، و احمدی نژاد را هم می خواست زندانی کند. حالا بگوید در 6سال گذشته، 700میلیارد دلار را چه کرده؟

Wandering dollars!

The wandering dollars, which have been tormented by the people, and the illness of the Iranian economy, must be spread amongst the people, so that all the troubles are eliminated. Instead of subsidizing a Rial or commodity, it is better to give the same gender, the dollar, directly to the people, so that all problems can be solved. First, people see the dollar, they are no longer silent! And they do not protest, and dissatisfaction subsides. Second, the bother of the government is reduced to buying and distributing goods! Thirdly, the price of the dollar will be reduced due to the frequency of supply, and it will be at the hands of all. Fourth, according to Ali's judgment and Beit Elmal has been given to the people alike! Not so bad. Fifth, the people of Iran are taller than: people elsewhere to receive this money. You want to give dollars from Venezuela meat! Or from Uruguay to rice, or from car butter and from China, spare parts. Well, give the same money to the Iranian people: hand over rice and wheat and all the goods! They say $ 14 billion worth of funds to buy pharmaceuticals and essential goods! Which medicine? According to the Minister of Health, all drugs are being made in Iran! Last year, drug imports did not exceed $ 1 billion. The rest is the same. When dollars are given to people, they themselves buy rice internally and the producer is happy too. But if the government buys and imports, firstly it is against the law and the law! Because people are supposed to work and: produce their own supplies: legally, goods that are manufactured inside should not be purchased from abroad. Secondly, it will cause a dealership: even if the goods contain leaf and fuel card, and so on. Because: people want money to live a wound. Rice and meat have eaten so much! They have got obesity and gout, and fat and diabetes. So, if they give $ 14 billion to anyone, they'll get $ 175. In this case, the margins will also be eliminated: because people are not dissatisfied with the lack of goods or money, they are dissatisfied with injustice: they think the government wants to: lick or lend, or take a percentage and an allowance for employees! As the banks make the most loans, they give their high-ranking employees. The people's impression is that: The government will sweep the ministers with these 14 billion dollars! Because according to the statistics given annually, twice the money for purchase: basic goods given, but no reports were received! And they have just said that spending: Avoid sanctions! Irrelevant words are cooked chicken! He understands, let alone Iranian people. Of course, this mistake comes from the fact that: between intruders and servants is not linear, so the place of the killer and the victim is changed. The reason for this misunderstanding is that of not dividing: directing the dollar. Because Imam Ali, when he divided Beit Elmal, did not convert them to the Dinar, but if it was Golestan's carpet, it would be fragmented to reach everyone. These people bill a billion dollars each year! And they expect people to not say anything! The first and second years believed that: for basic goods or: construction projects and infrastructure, now that there is nothing else left? Everything is made, if left unaltered; it is eliminated by domestic production. The parliament should ask: What hole is prayer for the government? Which would give $ 120 billion in oil and non-oil revenues? This is the same government: it asked the government before! And Babak Zanjani was imprisoned, and Ahmadinejad also wanted to be imprisoned. Now, say, what has he done over the past six years?

تجول دولار!

یجب أن یتم توزیع الدولار المتجول ، الذی عذبه الشعب ، ومرض الاقتصاد الإیرانی ، بین الناس ، حتى یتم القضاء على جمیع المشاكل. بدلاً من دعم الریال أو السلعة ، من الأفضل إعطاء نفس الجنس ، الدولار ، للناس مباشرةً ، بحیث یمكن حل جمیع المشكلات. أولاً ، یرى الناس الدولار ، لم یعودوا صامتین! وهم لا یحتجون ، وینحسر الاستیاء. ثانیاً ، یتم تقلیل اهتمام الحكومة بشراء وتوزیع البضائع! ثالثًا ، سیتم تخفیض سعر الدولار نظرًا لتكرار العرض ، وسیكون على أیدی الجمیع ، رابعًا ، وفقًا لحكم علی ، وتم إعطاء بیت المال للناس على حد سواء! لیس سیئا للغایة خامساً ، شعب إیران أطول من: أشخاص فی أماكن أخرى لتلقی هذه الأموال. ترید أن تعطی دولار من فنزویلا اللحوم! أو من أوروغوای إلى الأرز ، أو من زبدة السیارات ومن الصین ، قطع الغیار. حسنًا ، أعط المال نفسه للشعب الإیرانی: سلم الأرز والقمح وجمیع البضائع! یقولون الأموال بقیمة 14 ملیار دولار لشراء الأدویة والسلع الأساسیة! أی دواء؟ وفقًا لوزیر الصحة ، یتم تصنیع جمیع الأدویة فی إیران! فی العام الماضی ، لم تتجاوز واردات المخدرات ملیار دولار. الباقی هو نفسه. عندما یتم منح الدولارات للناس ، فإنهم یشترون الأرز داخلیًا ویكون المنتج سعیدًا أیضًا. لكن إذا اشترت الحكومة وارداتها ، فهذا أولاً یتعارض مع القانون والقانون! نظرًا لأنه من المفترض أن یعمل الأشخاص و: ینتجون اللوازم الخاصة بهم: من الناحیة القانونیة ، لا ینبغی شراء البضائع المصنعة من الخارج. ثانیاً ، سوف یتسبب ذلك فی بیع: حتى لو كانت البضاعة تحتوی على أوراق وبطاقة وقود ، وهكذا. لأن الناس یریدون المال للعیش الجرح. لقد أكل الأرز واللحوم كثیراً! لدیهم السمنة والنقرس ، والدهون والسكری. لذلك ، إذا قدموا 14 ملیار دولار لأی شخص ، فسوف یحصلون على 175 دولار. فی هذه الحالة ، سیتم أیضًا التخلص من الهوامش: نظرًا لأن الأشخاص غیر راضین عن نقص السلع أو الأموال ، فإنهم غیر راضین عن الظلم: فهم یعتقدون أن الحكومة ترید: لعق أو إقراض ، أو الحصول على نسبة مئویة وبدل للموظفین! وبما أن البنوك تحصل على معظم القروض ، فإنها تمنح موظفیها رفیعی المستوى. انطباع الناس هو أن: الحكومة ستكتسح الوزراء بـ 14 ملیار دولار! لأنه وفقًا للإحصاءات التی یتم تقدیمها سنویًا ، ضعف مبلغ الشراء: البضائع الأساسیة المقدمة ، لكن لم یتم استلام أی تقاریر! وقد قالوا للتو هذا الإنفاق: تجنب العقوبات! الكلمات غیر ذات صلة هی الدجاج المطبوخ! إنه یفهم ، ناهیك عن الشعب الإیرانی. بالطبع ، یأتی هذا الخطأ من حقیقة أن: بین المتسللین والخدم لیس خطیًا ، لذلك یتم تغییر مكان القاتل والضحیة. سبب سوء الفهم هذا هو عدم الانقسام: توجیه الدولار. لأن الإمام علی ، عندما قسم بیت المال ، لم یحولهم إلى الدینار ، ولكن إذا كان سجادة جولستان ، فسیكون مجزأة للوصول إلى الجمیع. هؤلاء الناس فاتورة ملیار دولار سنویا! ویتوقعون أن لا یقول الناس أی شیء! اعتقدت السنوات الأولى والثانیة ما یلی: بالنسبة للسلع الأساسیة أو: مشاریع البناء والبنیة التحتیة ، والآن أنه لم یتبق شیء آخر؟ كل شیء مصنوع ، إذا ترك دون تغییر ، یتم القضاء علیه عن طریق الإنتاج المحلی. یجب على البرلمان أن یسأل: ما هی الحفرة التی تصلی من أجل الحكومة؟ ما الذی سیعطی 120 ملیار دولار من عائدات النفط وغیر النفطیة؟ هذه هی نفس الحكومة: لقد طلبت من الحكومة من قبل! وسجن بابك زنجانی وأراد أحمدی نجاد أن یُسجن. الآن ، على سبیل المثال ، ماذا فعل خلال السنوات الست الماضیة؟

Dolaşan dollar!

Xalqın əzab çəkən dolaşan dollarları və İran iqtisadiyyatının xəstəliyini insanlara yaymaq lazımdır ki, bütün çətinliklər aradan qaldırılsın. Bir rial və ya əmtəənin subsidiyasiyasının əvəzinə bütün problemləri həll etmək üçün eyni cinsi, dolları birbaşa insanlara vermək daha yaxşıdır. Birincisi, insanlar dollarları görürlər, artıq səssiz qalırlar! Və onlar etiraz etmirlər və narazılıq azalır. İkincisi, hökumətin narahatlığı malları almağa və paylamağa azalır! Çox pis deyil. Beşinci, İran xalqı, bu pulları almaq üçün başqa bir yerdən daha uzundur. Venesuela ətindən dollar vermək istəyirsən! Və ya Uruqvaydan düyüə, ya avtomobil yağı və Çindən, ehtiyat hissələri. Eh, İran xalqına eyni pul verin: düyü və buğda və bütün mallar! Onlar dərman və əsas mallar almaq üçün 14 milyard dollar məbləğində vəsait deyirlər! Hansı dərman? Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə, bütün narkotiklər İranda hazırlanır! Ötən il narkotik idxalı 1 milyard dolları keçməmişdir. Qalanlar eynidır. Dollarlara insan verildikdə, özləri düyüləri daxili olaraq alırlar və istehsalçı çox xoşbəxtdir. Amma hökumət satın alır və idxal edərsə, əvvəlcə qanun və qanunlara zidddir! Çünki insanlar işləməlidirlər və öz mallarını istehsal edirlər: qanuni olaraq, içəridə istehsal olunan mallar xaricdən alınmamalıdır. İkincisi, bu bir dilerə səbəb olacaq: mallarda yaprak və yanacaq kartı və s. İnsanlar yara yaşamaq üçün pul istəyirlər. Pirinç və ət çox yemiş! Onlar obezite və gut və yağ və diabet var. Beləliklə, hər kəsə 14 milyard dollar verərsə, onlar 175 dollar alacaqlar. Banklar ən çox kredit verdikləri üçün yüksək səviyyəli işçilərini verirlər. Xalqın təəssüratı budur: Hökumət nazirləri bu 14 milyard dollarla süpürəcək! Çünki hər il verilmiş statistikaya görə, iki dəfə satın alınması üçün pul: əsas mal verilmiş, lakin heç bir məlumat alınmamışdır! Və yalnız dedilər ki, xərcləmə: sanksiyalardan çəkinin! Həqiqi sözlər toyuq bişirilir! Elə bilir ki, İran xalqı. Əlbəttə ki, bu səhv, ziyanlılar və qulluqçular arasında lineer deyildir, yəni qatilin və qurbanın yeri dəyişdirilir. Bu anlaşılmazlığın səbəbi bölünməməkdir: dollar yönəldilməsi. Çünki İmam Əlietdi?

نوع اخبار :
برچسب : دلار های سرگردان!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :