ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آمار جهانی رتبه های ایران را، برعکس نشان می دهد، تا دل آمریکا و آمریکا پرستان را شاد کند. مثلا می گویند رتبه ایران در کسب و کار 128 است، درحالیکه گرجستان 40می باشد!(رادیو اقتصاد) اما واقعیت این است که: کسب و کار آنها حرام است، و در ایران به آنها پرداخت نمی شود! بیشتر درآمد گرجستان، مانند دیگر کشورها، از روسپیگری زنان و: مشزوبخواری مردان است! قاچاق بدن انسان، مواد مخدر و فروش اسلحه، بالاترین کسب و کار هانی است که: در ایران حرام است! لذا ما از اینکه در این آمارها، ردیف آخر هم باشیم، خوشحالتریم! از خداوند می خواهیم در این ماه رمضان، به همه جهانیان هم توفیق دهد، تا در کسب و کار حرام نروند. و به بهانه سود آوری یا اشتعال، مردم دنیا را به نابودی نکشانند. مسئله دیگر این است که آمار کسب و کار هم، مانند آمار های نظامی و اطلاعاتی، کاملا سری و محرمانه است. زیرا در رقابت شدیدی قراردارد، که اگر کوچکترین اطلاعاتی ناخواسته درز کند، باعث سرقت دزدان و کلاشان می گردد. متاسفانه در این خصوصو هم آمریکا پرستان، برعلیه اقتصاد ایران کار می کنند! مثلا دور زدن تحریم ها، یک امر کاملا سری و امنیتی است، و اگر کسی آن را افشا کند، یک اقدام ضد امنیتی انجام داده. ولی آنها به بهانه جریان آزاد اطلاعات! جاسوسی می کنند و دستمزدهای کلان می گیرند، و بعد هم می گویند: جنگ و جاسوسی کسب و کار من است! اقتصاد داخلی ایران نیز مانند اقتصاد خارجی آن، محرمانه است زیرا شبکه توزیع و تولید رسمی، مورد رصد بانکها هستند و: به بهانه وام دادن آنها را مصادره و تخریب کرده، و مدیران آن را زندانی می کنند. لذا آمار تولید و توزیع و کسب وکار ایران هم امنیتی است، و کسانی که آن را افشا می کنند، اقدامات ضد امنیتی می کنند. و همین امر راه را برای مزدوران آمریکا، باز می کند تا پولهای ایران را اختلاس کنند، و برای ارباب بفرستند، و خودشان هم در انجا پناهنده شده! و زندگی خفت بار را ادامه دهند. موضوع سوم  دزدی ها و اختلاس ها است. دولتهای ایران در طی چهل سال، همگی پاکدست بودند و برای مردم زحمت کشیدند، و اقتصاد را بارور کرده، و کسب و کار را رونق دادند. زیرا همه آنها تحت نظر ولی فقیه کار می کردند، و نمی توانستند دزدی کنند. اما جریان ضد ملی، به دنبال اختلاس بودند، و سعی داشتند دولتمردان را مسئول این کار بدانند. آنهاییکه علنا و با شعار دزدی از ایران، وارد دولت می شدند، اینها دولتمرد نبودند، بلکه جاسوس و دزدان بین المللی بودند، که نفوذ می کردند وضربه خود را می زدند، و به دامان اربابشان فرار می کردند. رسانه ها مخصوصا رادیو اقتصاد هم، از این موضوع استفاده می کرد! و همه آنها را به عنوان مسئولین: دزد و فاسد ایرانی نام می برد! رادیو آمریکا هم سعی دارد دزدی آمریکا پرستان را، به عنوان مسئولین پاکدست ایرانی جا بزند. اما اگر اینها هم دزد بودند، فرار می کردند و در پناه آمریکا زندگی می کردند. مسئولینی که مانده اند و: با جان ودل فعالیت می کنند نباید: با این توهین ها از جا در بروند، و فکر کنند مردم هم قدر انها را نمی دانند. در همین جریان سیل معلوم شد: کسب و کار ایرانی، بسیار پر رونق است! زیرا اغلب مزارع و خانه ها، در سیل خراب شدند! اگر کسب وکار نبود، مردم اینهمه خانه، حتی در درون دره ها نمی ساختند! کمک های میلیاردی مردم به سیل زده ها را، هیچ کس نتوانست کتمان کند، از کجا اورده بودند؟ آیا مردم هم دزدی کرده بودند، تا به سیل زده ها کمک کنند؟ این است که به همه مزدوران آمریکایی، در صدا و سیما و رسانه اخطار می شود: دست از تحقیر مسئولین بردارند، و زحمات شبانه روزی آنها را، با نام دزدان فراری یکی نکنند.

Iran business; rank?

The global statistics show Iran's ranks to rejoice in the hearts of Americans and Americans. For example, they say the rank of Iran in business is 128, while Georgia is 40. (Radio economy) But the fact is: their business is forbidden, and they are not paid in Iran! Most of Georgia's income, like in other countries, is from women's prostitution: it's about men's love! Trafficking in human beings, drugs and arms sales is Hani's highest business, which is forbidden in Iran! So, we're happier to be in the top row in these statistics! We ask God to give this world of Ramadan success, so as not to forbid the business. And, on the pretext of profitability or ignition, people do not destroy the world. Another issue is that business statistics, such as military and intelligence statistics are totally secret and confidential. Because it is in a tough competition that if the smallest unwanted information is seamless, it will steal robbers and their entirety. Unfortunately, in this regard, the Americans are working against the Iranian economy! For example, bypassing the sanctions is a completely secret and security issue, and if anyone discovers it, it will take an anti-security measure. But they are under the pretext of free flow of information! They spy on and get huge wages, and then they say: War and spy on my business! The domestic economy of Iran, like its foreign economy, is confidential because the official distribution and production network is monitored by the banks and, under the pretext of lending; they are confiscated and imprisoned by its directors. Therefore, Iran's production and distribution statistics and the Iranian business are both security, and those who disclose it take anti-security measures. And this will open the way for the US mercenaries to embezzle the money of Iran, and send it to the lord, and they themselves have also been refugees there! And continue living dementia. The third topic is burglary and embezzlement. Over the course of forty years, the Iranian governments were all clean and bothering the people, boosting the economy, and boosting the business. Because: they all worked under the wing jurisprudence, and could not steal. But the anti-nationalist movement was looking for embezzlement, and they tried to hold the rulers responsible for this. Those who entered the government publicly and with the slogan of stealing from Iran, these were not state officials, but were international spies and thieves, who penetrated their own souls, and escaped to their masters. The media, especially the radio economics, used this! And they all call them the authorities: the crooked thieves! The US radio also tries to steal American predators as Pakistani officials in Iran. But if these were also thieves, they fled and lived in refuge in America. The officials who are left and: they should work with John Deadly: do not stop with these insults, and think that people do not know how much they are. In the same flood it turned out: Iranian business is very thriving! Because most farms and houses were damaged in the flood! If there was no business, people did not build so many houses, even inside the valleys! Where did they come from the billions of people helping the flood, no one could conceal? Did people also steal to help flood? It is a warning to all the American mercenaries in the sound and the media and the media: they do not give up the humiliation of the authorities, and do not spare them the nightmares of the runaway thieves.

إیران المرتبة التجاریة؟

تظهر الإحصاءات العالمیة أن صفوف إیران تفرح فی قلوب الأمریكیین والأمیركیین. على سبیل المثال ، یقولون إن تصنیف إیران فی مجال الأعمال هو 128 ، بینما جورجیا هی 40. (اقتصاد الرادیو) ولكن الحقیقة هی: أعمالهم محظورة ، ولا یتم دفعها فی إیران! معظم دخل جورجیا ، كما هو الحال فی بلدان أخرى ، یأتی من دعارة النساء: إنه یتعلق بحب الرجال! یمثل الاتجار بالبشر والمخدرات ومبیعات الأسلحة أعلى أعمال هانی المحظورة فی إیران! لذلك ، نحن أكثر سعادة لأن نكون فی الصف العلوی فی هذه الإحصاءات! نسأل الله أن یمنح عالم رمضان هذا النجاح ، حتى لا یحرم الأعمال. وبسبب ذریعة الربحیة أو الاشتعال ، لا یدمر الناس العالم. قضیة أخرى هی أن إحصاءات الأعمال ، مثل الإحصاءات العسكریة والاستخباریة ، سریة وسریة تمامًا. لأنه فی منافسة صعبة ، إذا كانت أصغر المعلومات غیر المرغوب فیها سلسة ، فسوف تسرق اللصوص وكاملهم. لسوء الحظ ، فی هذا الصدد ، یعمل الأمریكیون ضد الاقتصاد الإیرانی! على سبیل المثال ، تجاوز العقوبات مسألة سریة وأمنیة تمامًا ، وإذا اكتشفها أی شخص ، فسیتخذ إجراءً مضادًا للأمن. لكنها تحت ذریعة التدفق الحر للمعلومات! إنهم یتجسسون ویحصلون على أجور ضخمة ، ثم یقولون: الحرب والتجسس على عملی! إن الاقتصاد المحلی لإیران ، مثله مثل اقتصادها الأجنبی ، سری لأن شبكة التوزیع والإنتاج الرسمیة تتم مراقبتها من قبل البنوك ، وبذریعة الإقراض ، تتم مصادرتها وسجنها من قبل مدیریها. لذلك ، فإن إحصاءات الإنتاج والتوزیع الإیرانیة والأعمال الإیرانیة كلاهما أمن ، وأولئك الذین یكشفون عنها یتخذون تدابیر مضادة للأمن. وهذا سیفتح الطریق أمام المرتزقة الأمریكیین لاختلاس أموال إیران وإرسالها إلى الرب ، وهم أنفسهم أیضًا لاجئون هناك! ومواصلة العیش الخرف. الموضوع الثالث هو السطو والاختلاس. على مدار أربعین عامًا ، كانت جمیع الحكومات الإیرانیة نظیفة ومضایقة للناس ، ودعم الاقتصاد ، وتعزیز الأعمال التجاریة. لأنهم جمیعا یعملون تحت فقه الجناح ، ولا یستطیعون السرقة. لكن الحركة المناهضة للقومیة كانت تبحث عن الاختلاس ، وحاولوا تحمیل الحكام مسؤولیة ذلك. أولئك الذین دخلوا الحكومة علنًا وشعار السرقة من إیران ، لم یكونوا مسؤولین حكومیین ، بل كانوا جواسیس ولصوص عالمیین ، الذین اخترقوا أرواحهم ، وهربوا إلى أسیادهم. استخدمت وسائل الإعلام ، وخاصة اقتصادیات الرادیو ، هذا! وكلهم یسمونهم بالسلطات: اللصوص المحتالون! تحاول الإذاعة الأمریكیة أیضًا سرقة الحیوانات المفترسة الأمریكیة كمسؤولین باكستانیین فی إیران. ولكن إذا كان هؤلاء أیضًا لصوص ، فقد فروا وعاشوا فی أمریكا. المسؤولون الذین تركوا و: یجب علیهم العمل مع جون دیدل: لا تتوقف عن هذه الشتائم ، واعتقد أن الناس لا یعرفون كم هم. فی نفس الفیضان ، اتضح أن العمل الإیرانی مزدهر للغایة! لأن معظم المزارع والمنازل تضررت فی الفیضان! إذا لم یكن هناك عمل ، فإن الناس لا یبنون الكثیر من المنازل ، حتى داخل الودیان! من أین أتوا من ملیارات الأشخاص الذین ساعدوا الفیضان ، لا أحد یستطیع أن یخفی؟ هل سرق الناس أیضًا للمساعدة فی الفیضان؟ إنه تحذیر لجمیع المرتزقة الأمریكیین فی الصوت والإعلام ووسائل الإعلام: إنهم لا یتخلون عن إذلال السلطات ، ولا یدخرون لهم كوابیس اللصوص الهاربین.

Rang iranien des entreprises?

Les statistiques mondiales montrent que les rangs iraniens se réjouissent dans le cœur des Américains et des Américains. Par exemple, ils disent que le rang de l'Iran dans les affaires est de 128, alors que celui de la Géorgie est de 40. (économie de la radio) Mais le fait est que leurs affaires sont interdites et qu'ils ne sont pas payés en Iran! La plupart des revenus de la Géorgie, comme dans d'autres pays, proviennent de la prostitution des femmes: il s'agit de l'amour des hommes! La traite des êtres humains, la vente de drogue et d'armes sont les affaires les plus importantes de Hani, ce qui est interdit en Iran! Nous sommes donc plus heureux d’être au premier rang de ces statistiques! Nous demandons à Dieu de donner à ce monde de succès pour le Ramadan, afin de ne pas interdire les affaires. Et, sous prétexte de rentabilité ou d'allumage, les gens ne détruisent pas le monde. Un autre problème est que les statistiques sur les entreprises, telles que les statistiques sur l'armée et le renseignement, sont totalement secrètes et confidentielles. Parce que la concurrence est féroce et que, si la plus petite information non désirée est transparente, elle volera les voleurs et leur intégralité. Malheureusement, à cet égard, les Américains travaillent contre l’économie iranienne! Par exemple, contourner les sanctions est une question de sécurité et complètement secrète, et si quelqu'un le découvre, cela nécessitera une mesure anti-sécurité. Mais ils sont sous le prétexte de la libre circulation de l'information! Ils espionnent et gagnent des salaires énormes, puis ils disent: Guerre et espionne mes affaires! L’économie nationale iranienne, tout comme son économie étrangère, est confidentielle, car le réseau officiel de distribution et de production est contrôlé par les banques qui, sous prétexte de prêts, sont confisquées et emprisonnées par ses dirigeants. Par conséquent, les statistiques de production et de distribution de l'Iran et de son activité iranienne sont à la fois sécuritaires et ceux qui le divulguent prennent des mesures anti-sécuritaires. Et cela ouvrira la voie aux mercenaires américains pour détourner l’argent de l’Iran et l’envoyer au seigneur, et ils ont eux-mêmes été réfugiés là-bas! Et continuer à vivre la démence. Le troisième sujet est cambriolage et détournement de fonds. Au cours des quarante dernières années, les gouvernements iraniens ont tous été propres et gênaient la population, stimulant l'économie et les affaires. Parce qu'ils travaillaient tous sous la jurisprudence de l'aile et ne pouvaient pas voler. Mais le mouvement anti-nationaliste cherchait à détourner des fonds et a tenté de tenir les dirigeants pour responsables. Ceux qui sont entrés dans le gouvernement en public et avec le slogan de voler l'Iran, ce n'étaient pas des représentants de l'État, mais des espions et des voleurs internationaux, qui ont pénétré dans leur propre âme et se sont échappés vers leurs maîtres. Les médias, en particulier l’économie de la radio, l’ont utilisée! Et ils les appellent tous les autorités: les voleurs tordus! La radio américaine tente également de voler des prédateurs américains en tant te.

نوع اخبار :
برچسب : رتبه کسب و کار ایران؟،
لینک ها :
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 01:57 ق.ظ
this post presents clear idea in support of the new visitors of blogging, that really how to do running a blog
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :