ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 مدتهاست فروپاشی آمریکا انجام شده و: استخوانهای آن شکسته، ولی مثل اینکه دوست ندارند، آن را باور کنند! بدهی 24تریلیون دلاری آمریکا، آن را به گداترین کشور دنیا تبدیل کرده، و هرچه تارمپ زور می زند: از این گرداب بیرون بیاید، وضع بدتر می شود: وقتی ترامپ از پیمان جهانی تجارت اسلحه خارج شد، معلوم شد که فروپاشی امریکا، بجایی رسیده که ترامپ چاره ای جز: خروج از نهاد های بین المللی، و فرو رفتن در انزوا ندارد. ولی در ادامه آن فعالیت، رفوگران امپریالیزم شروع بکار کردند! تا این نشانه های فروپاشی را، برعکس معرفی کنند. دیلماسی التماسی آن را فقط یک اشتباه خواند و:از ترامپ خواهش کرد: از این کارها نکند و به تجارت جهانی برگردد. بعد هم که دید این کارها بطور سریالی ادامه دارد، گفت که او این کار را عمدا می کند! تا به مردم خود بیشتر برسد. روانشناسی اجتماعی هم مانند روانشناسی فردی، میتواند در توجیه درست این رفتار، به ما کمک کند تا معلوم شود کدام درست است. همه انسانها دوران  نوجوانی، جوانی و میانسالی دارند، و تجربه کرده اند که انسان در دوران بلوغ، می خواهد همه جهان را از نو درست کند. بقول حافظ طرحی نو در اندازد! ولی به سن جوانی که میرسد می بیند: مشکل است لذا در حد کشور خود فعالیت می کند، بزرگتر که می شود این محدوه ها کمتر می شود، تا جاییکه انسان در سنین پیری می بیند: نه تنها جهان را نتوانست تغییر بدهد، حتی خانواده خود را هم، قادرنیست. خودش هم را نمی تواند تغییر دهد! آمریکا نیز تا چند سال قبل، فکر می کرد دنیا را تغییر می دهد! و نظم نوین جهانی درست می کند! ولی حالا می خواهد خودش را تغییر دهد! وخواهد دید از ان هم، عاجز تر است. اما کاسه لیسان نمی خواهند: این را باور کنند! در همایش آینده پژوهی، سخنران مهم آن می گفت: ما باید از کشورهای بزرگ یاد بگیریم! یعنی خروج ترامپ را از همه قراردادهای اجتماعی، علامت بزرگی آن کشورها می دانست! و از ما می خواست از انها یاد بگیریم، تا آینده ای بهتر داشته باشیم. درحالیکه آنها با هر ترفندی، می خواهند برای نجات خود از فقر و گدایی، ثروت مردم ایران را دزدی کرده، به 25تریلیون دلار دزدی خود، اضافه کنند و این کسانی که واداده هستند، و می خواهند که از آمریکا یا اروپا، تقلید کنند، عمدا یا سهوا مزدور آمریکا هستند! رفیق دزد و شریک قافله، به حساب می آیند. آنها با بزک کردن دزدی های آمریکا، و جوان نشان دادن آن، اعتماد مردم را که از انها سلب شده، می خواهند بازسازی کنند! و آنها را به دوران طلایی شان برگردانند. ولی کور خوانده اند! قبلا از طریق بانک سوئیس اموال ایران را دزدی می کردند! مدتی به وسیله شرکتهای هرمی دلار ها را از دست مردم خارج کردند و حالا می خواهند: با بلاکچین و رمز ارز! مردم را دوباره سرکیسه کنند! حتی از یاکوزاهای ژاپنی هم استفاده می کنند. وبنام توشی دلارها را از مردم می گیرند! وفقط می گویند ما اعتماد کنیم! کاری که قاچاقچیان می کنند! اگر راست می گویند بجای دلار ریال قبول کنند! یا اصلا چیزی نگیرند! مگر همه چیز براساس اعتماد نیست؟ بیایند و اعتماد کنند و: بیت کوین را رایگان به مردم بدهند! اگر بخواهند بنام رمز ارزو غیره، پولهای مردم را از دستشان بگیرند، مردم بیدارند و به آنها باج نمی دهند! رفوگران امپریالیسم، یا همان یقه سفید ها هم، اگر قضد خیانت ندارند، و نمی خواهند: با فین تک وابزارهای دیگر، سرمردم را کلاه بگذارند، بهتر است یک فین تک، یا رمز ارز ایرانی براساس ریال درست کنند، و آن را بومی کنند. یا اگر می خواهند خدمت کنند، رمز ارزها را فقط برای ورود: دلار طراحی کنند، نه خروج دلار و طلا و اموال مردم.

Reflection of Imperialism

 For a long time, the collapse of the United States has taken place: its bones are broken, but they do not like to believe it! The $ 24 trillion debt of the United States has made it the worst country in the world, and the more tangrams force it to come out of this vortex, things get worse: when the Tramp broke out the Global Arms Commerce Agreement, it turned out that the US collapse had come to an end That is, the tramp has no choice but to depart from international institutions, and do not drown in isolation. But after that, the imperialists began to work! To: reverse these signs of collapse. Dilmassi Svilasi called it a mistake, and asked: "Do not do this and return to world trade." Then he saw that these works are going on serially, saying that he is deliberately doing so! To reach more people. Social psychology, as well as individual psychology, can, in correct justification of this behavior, help us determine what is right. All humans have adolescence, youth, and middle age, and have experienced that humans during puberty want to rebuild the whole world. According to Hafez, he plans a new project! But it is difficult to reach the younger age when it comes: it is difficult to do so within the limits of its own country, the larger that these limits become less, to the extent that man sees aging: not only could the world not change, even the family You cannot afford it either. It cannot change itself! The United States also thought it would change the world a few years ago! And the new world order! But now wants to change herself! And he will see it more, more difficult. But the Lysan Bowl does not want to believe it! At the Futurist Conference, the keynote speaker said: We must learn from big countries! That is, the departure of Tramp from all social conventions was a sign of those countries! And we wanted to learn from them, to have a better future. While they are trying, with every trick, to steal the wealth of the Iranian people to save their $ 25 trillion in robbery, and those who are idle and want to imitate America or Europe, Deliberately or inadvertently hired by the United States! Comrade: Thief and Friend's Comrade. They rebuild the confidence of the people who have been stripped of them by stealing America's thieves, and young people showing them! And bring them back to their golden age. But they are blind! Previously, they were stealing Iranian property through the Swiss bank! For some time, the pyramid firms pulled the dollars away from the people and now they want: with the blockade and the password of the currency! Repeat people again! They even use Japanese jazz. Toshiba Takes Dollars From People! And just say we trust! What smugglers do! If you are right to accept Rials instead of Rial! Or do not take anything at all! Is not everything based on trust? Come and trust and give free bit coin to the people! If they want to get rid of people's money in the name of a cursed one, they will wake people and not give them a ransom! Imperialist refugees, or the same white collar, if the judge does not betray, and do not want to: hang over my head with the fines of one of the other remedies, it is better to make a single Finn, or a password for the Iranian currency based on the Rial, and make it indigenous . Or if they want to serve, the password for the currencies only for entry: design the dollar, not the withdrawal of dollars and gold and property of the people.

انعكاس للإمبریالیة

 لفترة طویلة ، حدث انهیار الولایات المتحدة: عظامها مكسورة ، لكنها لا تحب أن تصدقها! إن دیون الولایات المتحدة البالغة 24 تریلیون دولار قد جعلتها أسوأ بلد فی العالم ، وكلما زاد عدد التنغرام من إجبارها على الخروج من هذه الدوامة ، تزداد الأمور سوءًا: عندما اندلعت اتفاقیة الترامب اتفاقیة تجارة الأسلحة العالمیة ، اتضح أن انهیار الولایات المتحدة قد انتهى أی أن الشرك لیس لدیه خیار سوى الخروج عن المؤسسات الدولیة ، ولا تغرق فی عزلة. ولكن بعد ذلك ، بدأ الإمبریالیون فی العمل! لعكس علامات الانهیار هذه. وصفه دیلماسی سفیلاسی بأنه خطأ ، وسأل: "لا تفعل هذا وتعود إلى التجارة العالمیة". ثم رأى أن هذه الأعمال تجری بشكل متتابع ، قائلاً إنه یقوم بذلك عمداً! للوصول إلى المزید من الناس. علم النفس الاجتماعی ، وكذلك علم النفس الفردی ، یمكن ، فی التبریر الصحیح لهذا السلوك ، مساعدتنا فی تحدید ما هو صحیح. جمیع البشر لدیهم سن المراهقة والشباب ومتوسط ​​العمر ، وقد عانوا من أن البشر خلال فترة البلوغ یریدون إعادة بناء العالم بأسره. حسب حافظ ، یخطط لمشروع جدید! ولكن من الصعب الوصول إلى سن أصغر عندما یأتی: من الصعب القیام بذلك فی حدود بلدها ، كلما أصبحت هذه الحدود أقل ، بقدر ما یرى الرجل شیخوخة: لا یمكن للعالم فقط أن یتغیر ، حتى الأسرة لا یمكنك تحمله أیضا. لا یمكن تغییر نفسه! اعتقدت الولایات المتحدة أیضًا أنها ستغیر العالم منذ بضع سنوات! والنظام العالمی الجدید! لكن الآن ترید تغییر نفسها! وسوف یرى ذلك أكثر وأكثر صعوبة. لكن لیزان السلطانیة لا ترید أن تصدق ذلك! فی مؤتمر المستقبل : قال المتحدث الرئیسی: یجب أن نتعلم من الدول الكبرى! وهذا یعنی أن رحیل الترامب من جمیع الاتفاقیات الاجتماعیة كان علامة على تلك البلدان! وأردنا أن نتعلم منهم ، أن یكون لهم مستقبل أفضل. بینما یحاولون ، بكل خدعة ، سرقة ثروات الشعب الإیرانی لتوفیر ما قیمته 25 تریلیون دولار من عملیات السطو ، وأولئك الذین هم عاطلون عن العمل ویریدون تقلید أمریكا أو أوروبا ، عمدا أو عن غیر قصد التعاقد مع الولایات المتحدة! الرفیق اللص ورفیق الصدیق. إنهم یعیدون بناء ثقة الأشخاص الذین جردوا منهم بسرقة اللصوص الأمریكیین والشباب الذین یعرضون علیهم! وإعادتهم إلى عصرهم الذهبی. لكنهم أعمى! فی السابق ، كانوا یسرقون الممتلكات الإیرانیة عبر البنك السویسری! لبعض الوقت ، سحبت شركات الهرم الدولارات بعیدا عن الناس والآن یریدون: مع الحصار وكلمة المرور للعملة! كرر الناس مرة أخرى! حتى أنهم یستخدمون موسیقى الجاز الیابانیة. توشیبا تأخذ الدولار من الناس! ونقول فقط أننا نثق! ماذا یفعل المهربون! إذا كنت محقًا فی قبول الریال بدلاً من الریال! أو لا تأخذ أی شیء على الإطلاق! ألا یعتمد كل شیء على الثقة؟ تعال والثقة وإعطاء بیتكوین مجانیة للشعب! إذا أرادوا التخلص من أموال الناس باسم شخص ملعون ، فإنهم سوف یوقظون الناس ولا یعطونهم فدیة! اللاجئون الإمبریالیون ، أو ذوی الیاقات البیضاء نفسها ، إذا لم یخون القاضی ، ولا یریدون: تعلیق رأسی مع بعضهم البعض ، فمن الأفضل عمل عملة فینلندیة واحدة ، أو عملة فارسیة على أساس الریال ، وجعلها أصلیة . أو إذا كانوا یرغبون فی الخدمة ، فكلمة المرور الخاصة بالعملات فقط للدخول: تصمیم الدولار ، ولیس سحب الدولارات والذهب وممتلكات الناس.

かがり帝国主義

 アメリカは長い崩壊されていると骨が折れますが、のような私はそれを信じるのは好きではありません! $ 24兆アメリカは、それが世界でGdatryn国になっており、多くのTarmp力はワールプールから出てくる、それが悪化の債務:グローバル・コンパクトの腕のトランプがトレードオフするとき、それはアメリカの崩壊は、代わりに達したことが判明トランプの選択が、国際機関からの出口にではなく、分離ダイビングインチしかし、彼らはRofougaran帝国主義を開始し、それを維持します!逆に崩壊の兆しが導入されています。それはちょうど間違いだったとDylmasyを頼んだ:トランプは、これらの事からではない懇願し、世界貿易に戻ります。より多くの人々に到達します。社会心理学だけでなく、個々の心理学は、私たちが正しいとする決定を支援するために、この動作を修正正当化することができます。すべての人間、思春期、青年や中年、そしてそれは思春期に経験を人間は、あなたが新たに世界を創造します。新たな計画によると、キーパーがスローされます!しかし、ある若い年齢は国が機能するように多くの問題が、大きな以下の範囲は、古い時代の人々が、でも家族をするだけでなく、世界は変更できませんでした見ている程度に、あるを見てQadrnyst、独自の。彼女は変更することはできません!アメリカはまた、数年前、世界は変化していると考えています!また、新しい世界秩序を作成します!しかし、今、彼はそれを変更したいです! Vkhvahdはそれがより面倒である、ことを参照してください。しかし、ボウルの使用人が、これはそれを信じるようにしたくありません!今後の研究の会議では、話者はそれを言った:私たちは大きな国から学ばなければなりません!すべての社会的慣習、国の偉大なのシンボルからトランプの撤退!そして、私たちはより良い未来を持っているために、彼らから学びたいと思っ。すべてのトリックと同じように、彼らは貧困や物乞い、富イランの人々から身を保存したいと辞任25000000000000ドル自体は、追加強盗、それらを盗んだ、と彼らはアメリカやヨーロッパからのもの、模倣傭兵は故意または過失アメリカです!同志キャラバン泥棒とパートナーは、考慮されます。彼らはアメリカの盗難を偽装し、それらから採取された人々の自信を示したヤングは、彼らが再構築したいです!そして、彼らの黄金時代に戻します。しかし、ブラインドは、読んでください!スイスの銀行強盗を経由してイランには以前に財産でした!彼らは再び人々を強要します!でも、日本人はYakvzahayを使用しています。彼らは人々からトシ産を。

نوع اخبار :
برچسب ها : かがり帝国主義،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :