ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از وقتی بانک ها در جهان ایجاد شد، در کنار ان سرقت و دزدی و غارت هم زاییده شد. زیرا محلی بود برای ذخیره پول! و همین کافی بود تا همه را، به فکر فرو ببرد که: چطور میتوان اینهمه پول را یکجا صاحب شد! در این خصوص بین هیچکس فرقی نبود! حتی کسی که بانک را تاسیس کرده بود، خود را مالک پول های مردم میدانست. لذا با همان پولها، زمین و ساختمان می خرید، و نقدینگی بانک را به دارایی های جامد تبدیل می کرد. وقتی نقدینگی از دستش خارج می شد، ناچار با تبلیغات زیاد از مردم خواهش می کرد: تا بیشتر از قبل، پولهای خود را به بانک بسپارند، و در عوض سود بگیرند! دولتها برای جلوگیری از این سرفت اعلام نشده، مانع اعطای سود می شدند. یا نرخ بهره را کاهش می دادند. زیرا نرخ بهره بالا، پولها را به سوی بانکها سرازیر می کرد. و تولید از بین می رفت. بانکها هم که پول داشتند، ولی بدهکار سود مردم می شدند، بناچار سوی تولید نمی رفتند! بلکه به سوی دلالی و: تجارت زود بازده می رفتند. از این جهت در اقتصاد کشور، اخلال ایجاد می شد. دولت ها با کاهش دستوری نرخ بهره، سعی می کردند تولید را حمایت کنند. زیرا بیش از 90درصد: هزینه های تولید را بهره های بانکی، جرایم و دیر کرد و امثال آن تشکیل می داد. لذا یک در گیری مستمر بین: منافع ملی و منافع بانکها وجود داشت. بعد از انقلاب اسلامی، برای حل این مسئله، بانکداری اسلامی را مصوب نمودند. ولی بانکها راه خود را می رفتند. مدتی صندوقهای قرض الحسنه ایجاد شد، که با یک توطئه بانکها، طومار انها پیچیده شد. بانکها به افزایش نرخ سود و: جذب نقدینیگی و رکود تولید ادامه دادند. تا اینکه بانکهای خصوصی آمدند، تا کمی از این درگیری بکاهند! ولی فوری مصوبه ای گدراندند، و آنها را در یکی از بانکهای قبلی ادغام کردند، و بقیه را نیز مجبور به اطاعت از:  سود بالا نمودند. ولی علما بپا خواستند و با این زیاده خواهی بانکها، مقابله کردند! لذا شورای پول و اعتبار برای پاسخگویی، بازار متشکل پولی و مالی را تصویب داد. و صرافی ها را هم، به کمک بانکها فرستاد. زیرا اصل صرافی هم مورد اشکال بود. چون پول را با پول عوض می کردند، و اضافه دریافتی داشتند. اکنون علما را پیچانده اند! کلمات و اصطلاحات جدید به کار برده اند، تا آنها از اصل موضوع آگاه نشوند. بانکها در ایران خیانت دیگری را هم انجام می دهند. که باز مثل قبلی، قابل اصلاح نیست(تربیت نا اهل را، چون گردکان بر گنبد است) این عمل بانکه تضعیف ریال در مقابل دلار است. روزی که نفت ملی شد، و قرار شد به دلار فروخته شود، برابری آن یک ریال بود. یعنی هرکس یک ریال می داد، در سال 1330یک دلار می گرفت. ولی بانکها با جمع آوری دلار ها، تحت عنوان هدایت نقدینگی سرگردان! و انتقال آن به دبی (توسط یکی از اعضا هیات مدیره: فعلی بازار متشکل پولی و بانکی) باعث بالا رفتن برابری دلار شدند. تا جاییکه دولت وقت مجبور شد، بانک مرکزی تاسیس کند! و مانع کاهش قدرت پول ملی شود. ولی بانکها راه خود را رفتند، و بانک ملی مرکزی را هم جلو انداختند! بطوریکه بانک مرکزی درست برخلاف: ماموریت قانونی خود، یکی از عوامل تضعیف پول ملی شد. و اکنون دلار 140هزار برابر ریال شده است. علما سعی کردند با شورای فقهی، مانع این دزدی ها شوند. ولی کوس استقلال بانک مرکزی زده شد! یعنی بانک مرکزی، بدون توجه به دستور علما، باید کار خودش را انجام دهد! البته در ظاهر گفتند می خواهد: تورم را کنترل کند، ولی دروغ از آب در امد. تورم همچنان بالا می رفت.. بر اثر تضعیف پول ملی و تورم، قدرت خرید مردم کاهش، و ظرفیت تولید هم، به تعطیلی کشیده می شد.

Modern plunder

Since the creation of banks in the world, robbery and robbery and robbery were also created. Because it was local to save money! And that was enough to throw up all, thinking: how can one get all that money together! There was no difference between anyone! Even the one who founded the bank considered himself to be the owner of the money of the people. So, with the same money, they bought land and buildings, and converted the liquidity of the bank into solid assets. When liquidity went out, it was inevitably required a lot of people to advertise: to pay more money to the bank than before, and to make profits instead! Governments prevented the granting of profits to avoid this undisclosed evidence. Or interest rates. Because: the high interest rates poured money into banks. And the production was destroyed. The banks also had the money, but they owed the profit of the people, so they did not go to production! But they went to the dealership and: the early trading would return. It was disturbed in the economy of the country. Governments tried to support production by decreasing the rate of interest. Because more than 90 percent of it was: production costs were bank interest, crime and late, and so on. So there was a continuous clash between: national interests and the interests of banks. After the Islamic Revolution, Islamic banking was approved to solve this problem. But the banks went their own way. For a while, the funds were created for the borrowing of Hassaneh, which was compounded by a bank conspiracy. Banks continued to increase interest rates: liquidity absorption and a downturn in production. Until private banks come to a bit, they will reduce the conflict! But they quickly adopted the law, merged them into one of the previous banks, and forced others to obey: they increased profits. But the Ulema asked, and they were struggling with the excesses of the banks! Thus, the Money and Credit Council approved the financial and monetary market for accountability. And they sent the exchangers with the help of the banks. Because: the currency exchange was also a problem. Because: they changed the money with money, and they were paid extra. Now the scholars have wound themselves! New words and phrases have been used so that they do not understand the subject matter. Banks in Iran also make other bets. Which: is not the same as the previous one (it's a poor education because the Geviz is on the dome). This is the practice of weakening the Rials against the dollar. The day the national oil was sold, and was supposed to be sold in dollars, it was a Rial. That is, everyone gave a Rial; he would take one dollar in 1330. But the banks are wasting money under the guise of collecting dollars! And its transfer to Dubai (by one of the members of the board of directors: the current banking and monetary market) has pushed up the dollar. As long as the government has been forced to establish a central bank! And it prevents the weakening of the national currency. But the banks went their way, pushing the central bank too! So the central bank, in contrast to its legal mission, was a factor in weakening the national currency. And now the dollar is 140 thousand times the Rial. The ulama tried to prevent the theft through the jurisprudence council. But the central bank independence was kicked out! That is, the central bank, without regard to the orders of the Ulema, must do its own thing! Of course, they said they wanted to: control inflation, but lies got out of the water. Inflation continued to rise. Due to the weakening of the national currency and inflation, the purchasing power of the people declined, and production capacity was shut down.

النهب الحدیث

منذ إنشاء البنوك فی العالم ، تم إنشاء السرقة والسطو والسرقة. لأنه كان المحلیة لتوفیر المال! وكان ذلك كافیًا لإلقاء كل شیء والتفكیر: كیف یمكن للمرء جمع كل هذه الأموال معًا! لم یكن هناك فرق بین أی شخص! حتى الشخص الذی أسس البنك اعتبر نفسه مالك أموال الناس. لذا ، وبنفس المال ، قاموا بشراء الأراضی والمبانی ، وحولوا سیولة البنك إلى أصول قویة. عندما خرجت السیولة ، كان لا بد من مطالبة الكثیر من الناس بالإعلان: لدفع أموال أكثر للبنك عن ذی قبل ، وجنی الأرباح بدلاً من ذلك! منعت الحكومات منح الأرباح لتجنب هذه الأدلة غیر المكشوف عنها. أو أسعار الفائدة. لأن ارتفاع أسعار الفائدة سكب المال فی البنوك. وتم تدمیر الإنتاج. كان لدى البنوك أیضًا المال ، لكنهم مدینون بربح الشعب ، لذلك لم یذهبوا إلى الإنتاج! لكنهم ذهبوا إلى الوكالة: وسیعود التداول المبكر. كان منزعجاً فی اقتصاد البلاد. حاولت الحكومات دعم الإنتاج من خلال خفض معدل الفائدة. لأن أكثر من 90 فی المائة منه كان: تكالیف الإنتاج كانت الفائدة المصرفیة والجرائم والمتأخرة ، وهلم جرا. لذلك كان هناك صدام مستمر بین: المصالح الوطنیة ومصالح البنوك. بعد الثورة الإسلامیة ، تمت الموافقة على الخدمات المصرفیة الإسلامیة لحل هذه المشكلة. لكن البنوك ذهبت بطریقتها الخاصة. لفترة من الوقت ، تم إنشاء الأموال لاقتراض حسانة ، والتی ضاعفتها مؤامرة بنكیة. واصلت البنوك زیادة أسعار الفائدة: امتصاص السیولة وتراجع الإنتاج. حتى تأتی البنوك الخاصة إلى حد ما ، فإنها سوف تقلل من الصراع! لكنهم سرعان ما تبنوا القانون ، ودمجوهم فی أحد البنوك السابقة ، وأجبروا الآخرین على الانصیاع: لقد زادوا الأرباح. لكن العلماء طلبوا ، وكانوا یكافحون مع تجاوزات البنوك! وبالتالی ، وافق مجلس المال والائتمان على السوق المالیة والنقدیة للمساءلة. وأرسلوا المبادلات بمساعدة البنوك. لأن صرف العملات كان أیضا مشكلة. لأنهم غیروا المال بالمال ، وتم دفع أموال إضافیة لهم. الآن وقد جرح العلماء أنفسهم! تم استخدام كلمات وعبارات جدیدة حتى لا یفهموا الموضوع. البنوك فی إیران تصنع رهانات أخرى. وهذا لیس هو نفسه التعلیم السابق (إنه تعلیم ضعیف لأن الجوز فی القبة) ، وهذه هی ممارسة إضعاف الریال مقابل الدولار. فی الیوم الذی تم فیه بیع النفط الوطنی ، وكان من المفترض أن یتم بیعه بالدولار ، كان الریال. وهذا هو ، أعطى الجمیع الریال ، وقال انه سیأخذ دولار واحد فی 1330. لكن البنوك تهدر الأموال تحت ستار جمع الدولارات! وقد أدى نقلها إلى دبی (من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة: السوق المصرفیة والنقدیة الحالیة) إلى ارتفاع الدولار. طالما اضطرت الحكومة إلى إنشاء بنك مركزی! ویمنع ضعف العملة الوطنیة. لكن البنوك ذهبت فی طریقها ، ودفع البنك المركزی أیضا! وهكذا ، فإن البنك المركزی ، على عكس مهمته القانونیة ، كان عاملاً فی إضعاف العملة الوطنیة. والآن الدولار هو 140 ألف مرة الریال. حاول العلماء منع السرقة من خلال مجلس الفقه. لكن تم استقلال البنك المركزی! وهذا هو ، البنك المركزی ، بغض النظر عن أوامر العلماء ، یجب أن یفعل الشیء الخاص به! بالطبع ، قالوا إنهم یریدون: السیطرة على التضخم ، لكن الأكاذیب خرجت من الماء. واصل التضخم ارتفاعه ، بسبب ضعف العملة الوطنیة والتضخم ، انخفضت القوة الشرائیة للناس ، وتم إغلاق الطاقة الإنتاجیة.

Müasir talan

Dünyada bankların yaradıldığı gündən etibarən soyğunçuluq və soyğunçuluq və quldurluq da yaradıldı. Çünki pul qazanmaq yerli idi! Və bütün bunları atmaq üçün kifayət idi: düşündüm ki, bütün bunları birlikdə necə əldə edə bilərsiniz! Hər kəs arasında heç bir fərq yox idi! Bankı təsis edən hətta özünü də xalqın pulunun sahibi hesab edirdi. Belə ki, eyni pulla, torpaq və binaları alıb, bankın likvidliyini möhkəm aktivlərə çevirdi. Likvidlik çıxdıqda, çox sayda adamın reklamını tələb etmək tələb olundu: əvvəl banka daha çox pul ödəmək və bunun əvəzinə gəlir vermək! Hökumətlər bu açıqlanmayan sübutlardan qaçınmaq üçün mənfəətin verilməsini maneə törətmişlər. Və ya faiz dərəcələri. Çünki yüksək faiz dərəcələri banklara pul tökdü. Və istehsal məhv edildi. Banklarda da pul var idi, amma xalqın mənfəətinə borclu idi, buna görə də istehsalata getmədilər! Amma onlar dilerə getdilər və: erkən ticarət geri qayıdardı. Ölkənin iqtisadiyyatında narahat oldu. Hökumətlər maraq nisbətini azaldaraq istehsalını dəstəkləməyə çalışdı. Bunun yüzdə 90-dan çoxu istehsal xərcləri bank faizləri, cinayətlər və gec idi və s. İdi. Beləliklə, milli maraqlar və bankların maraqları arasında davamlı bir qarşıdurma oldu. İslam inqilabından sonra İslam bankçılığı bu problemi həll etmək üçün təsdiqləndi. Amma banklar öz yolu ilə getdi. Bir müddətdir, fondlar bankın sui-qəsdinə yol açan Həsənan borcuna görə yaradılmışdır. Banklar faiz dərəcələrini artırmağa davam edirdi: likvidlik əmsalı və istehsalatda azalma. Xüsusi banklar bir qədər gəldikcə münaqişəni azaldacaq! Ancaq onlar tez bir zamanda qanun qəbul etdilər, əvvəlki banklardan birinə birləşdirdilər və başqalarını itaət etməyə məcbur etdilər: onlar gəlirləri artırdılar. Amma Ulema soruşdu və onlar bankların həddən artıq uğrunda mübarizə aparırdılar! Beləliklə, Pul və Kredit Şurası hesabatlılıq üçün maliyyə və pul bazarını təsdiqləmişdir. Onlar bankların köməyi ilə mübadiləçilər göndərdilər. Valyuta mübadiləsi də bir problem olduğundan. Çünki pulları pulla dəyişdilər və əlavə ödənişlər edildi. İndi alimlər özlərini yaraladılar! Mövzunu başa düşməmək üçün yeni sözlər və ifadələr istifadə edilmişdir. İranda banklar digər bahislər də edir. Hələ əvvəlki kimi eyni deyil (Gürkan qübbədə olduğu üldi.

نوع اخبار :
برچسب ها : غارت مدرن،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :