ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

پانزدهمین نمایشگاه بزرگ بورس بانک و بیمه یا درواقع بازار سرمایه در حالی برگزار می شود که نه تنها در کتاب گینس نامی ندارد بلکه برای ثبت جهانی ان نیز اقدامی نکرده اند. اگر اقتصاد ایران یک نفر حامی داشت، وضعش اینطور نبود! همه از ان طلبکارند، و مانند یتیم، هرکسی از راه می رسد، یک توسری به او می زند! در حالیکه وزیر اقتصاد،  همان دفاعی که از عملکرد خود، یا دولت یازدهم می کند، با همان شور وعلاقه، از اقتصاد ایران دفاع می کرد، وضع اینطور نبود! البته یک ذکر کوتاهی نمود: وی که در این رویداد بزرگ مالی جهان، در نمایشگاه بین المللی تهران، سخنرانی می کرد گفت: اقتصاد ایران از نظر نیروی انسانی باهوش، بسیار غنی است معادن نفت و گاز فراوان دارد! ولی ادامه نداد که همه عوامل تولید، در ایران همینطور هستند. سرمایه در ایران بقدری زیاد است، که می گویند پولهای سرگردان! ( بعد یکی هم پیدا می شود این پولهای سرگردان را اختلاس می کند) در واقع اقتصاد ایران، بالاترین قدرت اقتصادی جهان را دارد. نباید به گفته های رادیو آمریکا گوش داد، که از یک اقتصاد دان درپیتی نقل می کند که: اقتصاد ایران فلک زده است! بدبخت نمی داند اگر 25تزیلیون دلار: سرمایه گذاری ایرانیان در آمریکا نبود، آنها فلاکت زده می شدند. ایران نه تنها بدهی سر رسید شده ندارد، بلکه مطالبات و ذخیره ارزی زیادی دارد، که میتواند تمام آمریکا را یکجا بخرد! گرچه براثر بی عرضگی برخی مسئولین ایرانی، هر روز اموال ایران را، مانند دزدهای سرگردنه، به سرقت می برند، که این از فلاکت هم بدتر است! که ناچار می شوند به دزدی روی آورند. این نوع اظهار نظرها که: فلاکت خودشان را به ایران نسبت می دهند، نشان می دهد که: در طول تاریخ چگونه نتیجه کار: پیامبران و ادیان توحیدی را از بین می بردند! و همه چیز را،  برعکس نشان می دادند. خانه ای که حضرت ابراهیم برای توحید بنا کرد،(کعبه)، آن را تبدیل به مرکز نگهداری: بت های هبل و لات و عزا کردند. عبدالمطلب حتی حاضر نشد: برای آن جنگ کند! گفت صاحب خانه خداست، و خودش آن را حفظ می کند. انیمیشن های کارگردان قدیمی در سالهای 1350 نشان می دهد که: مصادره کردن چه راحت است.  دریکی از این فیلم ها، که در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در امده، داستان بی فرزندی حضرت ذکریا، و بعد دوری حنه از فرزندش(مریم بین عمران) را، بصورت سام نریمان و زال در می اورند! و جبرائیل را به سیمرغ تشبیه می کنند! البته برخی معتقدند که: فردوسی تقصیر نداشته. او شیعه بوده و می خواست: عقاید شیعه را بنویسد، ناچار شد از عناصر افسانه ای استفاده کند. حضور رستم بر بالین سهراب، نمادی از به دامن گرفتن: سر مبارک حضرت علی اکبر، توسط امام حسین ع، در روزعاشورا است. آتش رفتن سیاوش هم افسانه ای است در مقابل: واقعیت گلستان شدن آتش برای حضرت ابراهیم. بهر حال برداشت های عمومی، با برداشت های خصوصی یا فرهیختگان، فرق دارد. اگر حافظ از می و میخانه صحبت می کنند، همه خواص میدانند که منظور او، خدا و عشق به اهل بیت است، ولی عموم مردم چه می گویند؟ ترجمه های انگلیسی و آمریکایی، عربی و غیره چه می شود؟  با کسانی که مشروبخواری خود را، گردن عمرخیام می اندازند چه باید کرد؟ عمر خیام می گوید: گویند بهشت و حورعین خواهد بود!  آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود. اگر ما می و معشوق گزیدیم، چه باک!  چون عاقبت کار چنین خواهد بود. حالا ممکن است مسئولین هم، با توسری زدن به اقتصاد ایران، نظر دیگری دارند ومی گویند: این برای ما کافی نیست، ولی برداشت رادیو آمریکا وانگلیس، و منافقین چه می شوند؟

Global Financial Event: in Iran.

The fifteenth largest stock exchange and insurance market, or in fact the capital market, is being held not only in the Guinness Book, but also for the global record-keeping. If the Iranian economy was a supporter, that was not the case! Everyone is a worshiper, and as an orphan, everyone is coming in, it gives him a blessing! While the minister of economics, the same defensive as his own, or the eleventh state, defended the Iranian economy with the same passion, this was not the case! "The Iranian economy is very smart, rich in rich manpower, has a lot of oil and gas mines," he said in a speech at the international capital of the world at this major international financial event. But he did not continue to say that all the factors of production are the same in Iran. Capital in Iran is so high, that they say the wandering money! (Next, one finds that these wanders are embezzled). Indeed, Iran's economy has the highest economic power in the world. He should not listen to the words of American radio, who tells of an economist in a pirate: Iran's economy has been flaccid! It is unfortunate that if 25 trillion dollars were not: Iranian investment in the United States, they would have been miserable. Iran not only has no debt, it has a lot of demands and savings, which can buy the whole United States! However, due to the indifference of some Iranian officials, they steal Iran's property every day, such as stealing thieves, which is worse than misery! Who are forced to steal? These types of comments that attribute their misery to Iran show that: Throughout history, the outcome of the work: the prophets and monotheistic religions were eliminated! And they showed everything in the opposite direction. The house that Abraham built for Tawhid, (Ka'bah), turned it into a center of maintenance: the idols of Habal and Lut and mourned. Abdulmutallab did not even agree: to fight for it! He said that he is the owner of the house of God, and he himself preserves it. The animations of the old director in the year 1350 show that it's easy to confiscate. In one of these films, which is featured at the Fajr International Film Festival, the story of Zechariah's childlessness, and his subsequent distraction from his son (Maryam Imamran), are in the form of Sam Nariman  and zal! And Gabriel likes Simorgh! Of course, some argue that Ferdowsi did not blame. He was a Shiite and he wanted to write Shiite beliefs, he had to use legendary elements. The Presence of Rostam on the Sohrab Bazaar, A Symbol of Awakening: The Happy Head of Imam Ali Akbar, by Imam Hussein, is in Rawashurra. Siavosh's fires are also legendary. In contrast:, the reality of the fire of fire for Abraham. However, public perceptions differ from private perceptions or intuitions. If Hafez speaks of the house or the tavern, all the properties know that he means God and love the household, but what does the general public say? What's English and American, Arabic, and so on? What should I do with those who drink their drinking neck? Omar Khayyam says: they say heaven and Hourain will be! There will be milk and honey. If we were and we loved, what buck! Because: the sequel will work. Now, officials may also have another comment saying that this is not enough for us, but what do the American radio and the United States think of the hypocrites?

الحدث المالی العالمی والعالمی فی إیران.

إن سوق الأسهم والتأمین الخامس عشر الأكبر ، أو فی الواقع سوق رأس المال ، محتجز لیس فقط فی كتاب غینیس ، ولكن أیضًا لحفظ السجلات العالمیة. إذا كان الاقتصاد الإیرانی داعمًا ، فلیس هذا هو الحال! الكل یعبد ، وكیتیم ، كل شخص یدخل ، یعطیه نعمة! فی الوقت الذی دافع فیه وزیر الاقتصاد ، وهو نفسه دفاعی عن نفسه ، أو عن الدولة الحادیة عشرة ، عن الاقتصاد الإیرانی بنفس العاطفة ، لم یكن الأمر كذلك! وقال فی كلمة ألقاها فی العاصمة الدولیة للعالم فی هذا الحدث المالی الدولی الكبیر "الاقتصاد الإیرانی ذكی للغایة وغنی بالموارد البشریة الغنیة ولدیه الكثیر من مناجم النفط والغاز." لكنه لم یستمر فی القول إن جمیع عوامل الإنتاج هی نفسها فی إیران. رأس المال فی إیران مرتفع للغایة ، لدرجة أنهم یقولون المال المتجول! (بعد ذلك ، یجد المرء أن هؤلاء التجوال مختلسون) ، وفی الواقع ، یتمتع الاقتصاد الإیرانی بأعلى قوة اقتصادیة فی العالم. لا ینبغی له أن یستمع إلى كلمات الإذاعة الأمریكیة ، التی تحكی عن خبیر اقتصادی فی قرصنة: الاقتصاد الإیرانی كان متقلبًا! من المؤسف أنه لو لم یكن 25 تریلیون دولار: استثمار إیرانی فی الولایات المتحدة ، لكانت بائسة. لا تملك إیران دیونًا فحسب ، بل لدیها الكثیر من المطالب والمدخرات ، التی یمكنها شراء الولایات المتحدة بأكملها! ومع ذلك ، بسبب عدم اكتراث بعض المسؤولین الإیرانیین ، فإنهم یسرقون ممتلكات إیران كل یوم ، مثل سرقة اللصوص ، وهو أسوأ من البؤس! الذین یجبرون على السرقة. تظهر هذه الأنواع من التعلیقات التی تنسب البؤس لإیران ما یلی: على مر التاریخ ، تم القضاء على نتائج العمل: تم القضاء على الأنبیاء والأدیان التوحیدیة! وأظهروا كل شیء فی الاتجاه المعاكس. المنزل الذی بناه إبراهیم لتوحید ، (الكعبة) ، حوله إلى مركز للصیانة: أصنام حبال و لوت و حدادا. عبد المطلب لم یوافق حتى على: الكفاح من أجل ذلك! قال إنه صاحب بیت الله ، وهو نفسه یحفظه. تظهر الرسوم المتحركة للمخرج القدیم فی عام 1350 أنه من السهل المصادرة. فی أحد هذه الأفلام ، الذی تم عرضه فی مهرجان الفجر السینمائی الدولی ، فإن قصة خلو زكریا ، وما تبعه من هانا عن ابنه (مریم عمیرام) ، مثل سام نوریمان وزال! وغابرییل یحب سیمورج! بالطبع ، یجادل البعض بأن فردوسی لم یتحمل اللوم. لقد كان شیعیا وأراد أن یكتب المعتقدات الشیعیة ، وكان علیه استخدام العناصر الأسطوریة. وجود رستم على بازار سوهراب ، رمز الصحوة: رأس سعید للإمام علی أكبر ، للإمام حسین ، موجود فی رواشورا. حرائق شیافوش هی أیضا أسطوریة ، وعلى النقیض من ذلك ، فإن حقیقة إطلاق النار على إبراهیم. ومع ذلك ، تختلف التصورات العامة عن التصورات الخاصة أو الحدس. إذا كان حافظ یتحدث عن المنزل أو الحانة ، فإن كل الخصائص تعرف أنه یعنی الله وحب الأسرة ، ولكن ماذا یقول عامة الناس؟ ما هی اللغة الإنجلیزیة والأمریكیة والعربیة وما إلى ذلك؟ ماذا علی أن أفعل مع أولئك الذین یشربون رقبتهم؟ یقول عمر الخیام: یقولون إن السماء وحورین سوف یكونان! سیكون هناك الحلیب والعسل. إذا كنا وكنا نحب ، ما باك! لأن تتمة ستعمل. الآن ، قد یكون لدى المسؤولین أیضًا تعلیق آخر یقول إن هذا لا یكفی بالنسبة لنا ، لكن ما رأی الإذاعة الأمریكیة والولایات المتحدة فی المنافقین؟

İran'da Global ve Global Finansal Etkinlik.

En büyük onbeşinci borsa ve sigorta piyasası veya aslında sermaye piyasası yalnızca Guinness Book'ta değil aynı zamanda küresel kayıt tutma için tutulmaktadır. İran ekonomisi bir destekçi olsaydı, durum böyle değildi! Herkes bir tapan, ve bir yetim olarak, herkes geliyor, ona bir lütuf veriyor! Ekonomi bakanı, kendi savunucusu ya da on birinci devletle aynı savunmacı, İran ekonomisini aynı tutkuyla korurken, durum böyle değildi! “İran ekonomisi çok akıllı, zengin insan gücü bakımından zengin, çok fazla petrol ve gaz madenine sahip” dedi. Bu uluslararası uluslararası finansal etkinlikte dünyanın uluslararası başkentinde yaptığı konuşmada. Ancak İran'da üretim faktörlerinin hepsinin aynı olduğunu söylemeye devam etmedi. İran'da sermaye o kadar yüksek ki, dolaşıp para diyorlar! (Daha sonra, bu gezginlerin zimmetlendiğini bulur). Aslında İran'ın ekonomisi dünyadaki en yüksek ekonomik güce sahiptir. Bir korsanda bir ekonomiste söyleyen Amerikan radyosunun sözlerini dinlememeli: İran ekonomisi durgunlaştı! Maalesef 25 trilyon dolar olmasaydı: İran’a ABD’ye yapılan yatırımlar, mutsuz olurdu. İran'ın sadece borcu yok, tüm Amerika'yı satın alabilecek bir çok talebi ve tasarrufu var! Bununla birlikte, bazı İranlı yetkililerin ilgisizliği nedeniyle, her gün İran'ın mülkünü çalıyorlar, örneğin mutsuzluktan daha kötü olan hırsızları çalmak gibi! Kim çalmaya zorlandı. Onların sefaletini İran'a bağlayan bu tür yorumlamalar şunu gösteriyor: Tarih boyunca, eserin sonucu: peygamberler ve tek tanrılı dinler ortadan kalktı! Ve her şeyi ters yönde gösterdiler. İbrahim'in Tawhid için inşa ettiği ev (Ka'bah), onu bir bakım merkezine çevirdi: Habal ve Lut putları ve yas. Abdulmutallab kabul etmedi: bunun için savaş! Tanrı'nın evinin sahibi olduğunu ve kendisini koruduğunu söyledi. 1350 yılında eski yönetmenin animasyonları, el koymanın kolay olduğunu gösteriyor. Fajr Uluslararası Film Festivali'nde yer alan bu filmlerden birinde, Zakaria'nın ahlaksızlığının hikayesi ve daha sonra Hannah'yı oğlundan (Maryam Amiram) uzaklaştırması Sam Noriman ve Zal gibi! Gabriel Simorgh'u seviyor! Tabii ki, bazıları Ferdowsi'nin suçlamadığını iddia ediyor. Şii idi ve Şii inancı yünüyor?

نوع اخبار :
برچسب ها : رویداد جهانی و بزرگ مالی در ایران.،
لینک ها :
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 01:41 ب.ظ
http://canadiannowv.com - canada drug pharmacy buy generic viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">online pharmacy canada</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 07:35 ق.ظ
http://holidayrentallorgues.com - where to buy viagra get viagra <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">buy cheapest viagra</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 08:19 ق.ظ
http://buyviagenonline.com - buy viagra without prescription viagra women <a href="http://buyviagenonline.com/#">buy viagra connect</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 05:24 ق.ظ
http://onlineviagenfox.com - buy viagra online cheap buy cheap viagra <a href="http://onlineviagenfox.com/#">viagra online prescription free</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:46 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - best place buy viagra online what does viagra do <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy cheap viagra online</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 06:51 ب.ظ
http://gogogeneric.com/ - does cvs sell generic viagra no prescription cialis <a href="http://gogogeneric.com/">canadian viagra generic</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 05:09 ب.ظ
http://cheapviagrafasg.com/ - where to buy viagra over the counter viagra without prescription <a href="http://cheapviagrafasg.com/#">buy viagra cheapest</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 12:20 ب.ظ
http://www.hitcialisosn.com/ - buy generic cialis online india tadalafil cialis <a href="http://www.hitcialisosn.com/">best place buy generic cialis</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 05:43 ق.ظ
http://buyviagrawww.com/ - how much will viagra cost when it goes generic discount viagra <a href="http://buyviagrawww.com/#">where can i purchase generic viagra</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:45 ق.ظ
http://canadabuyeds.com/ - where buy viagra online cialis for sale <a href="http://canadabuyeds.com/">where to buy viagra online safely</a>
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 10:45 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com - get viagra cheap canada viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap real viagra</a>
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 05:30 ب.ظ
http://viagrageneric7k.com/ - when will viagra go generic in the united states generic viagra online <a href="http://viagrageneric7k.com/#">when will generic viagra be available?</a>
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 12:32 ب.ظ
http://gocialisgjb.com/ - can i buy cialis in mexico tadalafil reviews <a href="http://gocialisgjb.com/">buy cialis online using paypal</a>
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 06:13 ق.ظ
http://onlineviagrayvrj.com/ - buy cheap viagra online viagra alternative <a href="http://onlineviagrayvrj.com/#">buy viagra online legally</a>
شنبه 14 اردیبهشت 1398 06:17 ب.ظ
If you want to get much from this post then you have
to apply such strategies to your won web site.
شنبه 14 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ
Someone essentially help to make severely posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page and thus far?
I amazed with the analysis you made to make this actual submit amazing.
Wonderful activity!
شنبه 14 اردیبهشت 1398 04:31 ب.ظ
I have read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking
for revisiting. I surprise how much effort you put to make this sort of wonderful informative
web site.
شنبه 14 اردیبهشت 1398 02:32 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly
helpful & it helped me out much. I am hoping to give something
again and help others like you helped me.
شنبه 14 اردیبهشت 1398 01:29 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing problems with
your website. It looks like some of the written text within your content are
running off the screen. Can someone else please provide
feedback and let me know if this is happening to them as well?
This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously.
Cheers
شنبه 14 اردیبهشت 1398 10:57 ق.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
You're incredible! Thanks!
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:16 ق.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with my
myspace group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
شنبه 14 اردیبهشت 1398 03:28 ق.ظ
Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in web explorer,
may test this? IE still is the marketplace leader
and a huge component to people will leave out your great writing because of this problem.
جمعه 13 اردیبهشت 1398 01:24 ب.ظ
Post writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write otherwise it is
complex to write.
جمعه 13 اردیبهشت 1398 11:29 ق.ظ
Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I hesitate
a lot and never manage to get anything done.
جمعه 13 اردیبهشت 1398 05:17 ق.ظ
Excellent article! We will be linking to this great post on our site.

Keep up the great writing.
جمعه 13 اردیبهشت 1398 03:14 ق.ظ
I seriously love your website.. Pleasant colors & theme.
Did you develop this website yourself? Please reply back as I'm hoping to create
my own personal blog and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named.

Many thanks!
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 10:22 ب.ظ
AnthonyCoffe buy cialis generic cialis what is the difference between cialis 36 hour and daily [url=http://www.buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url]
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 09:01 ب.ظ
Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and
starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 06:20 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet viewers, its
really really good article on building up new web site.
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 06:10 ب.ظ
I blog frequently and I seriously appreciate your information. The article
has truly peaked my interest. I am going
to take a note of your website and keep checking for new information about once a week.
I subscribed to your RSS feed too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :