ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

فیلم دروازه بان، کار مشترک آلمان و انگلیس نشان داد که: حتی فوتبال هم میتواند: دشمنی های دیرینه را از یاد ببرد، دو کشور آلمان و انگلستان که با هم، جنگهای شدیدی داشته اند، دوست شوند. البته ممکن است دوستی ها کامل نشود، ولی همینکه می گویند جنگ تمام شده، یعنی زمینه دوستی ها آماده ست.  با تحلیل درست حوادث امروز، میتوان به تحلیل تاریخی دست یافت. و اینکه مردم خواهان همزیستی هستند، ولی یک عده فرمانده در رقابت: بی پایان مردم را برعلیه یکدیگر می شورانند. در حادثه تروریستی سریلانکا، بخوبی دیده می شود: در کشوری که 70درصد آن بودایی است، انفجار کلیسا(12درصد) را به مسلمانان(10درصدی) نسبت می دهند! واین نشان می دهد که چگونه، سازماندهی گروههای تامیل و دیگر تروریستها، طوری انجام می شود که: جای پایی از انها باقی نماند. بودائیها اغلب اریایی هستند، و از ایران رفته اند. سریلانکا جزو ممالک ایرانی بوده، و نام فارسی آن سراندیب است. همزمانی بودا با کورش هخامنشیان و دین زرتشت، نشان می دهد که دین حضرت ابراهیم، چگونه مصادره شده است. حضرت ابراهیم در ایران (ایلام) به دنیا آمده، و به رسم ایرانی ها، روز سیزده بدر بت ها را شکسته. ولی دشمنان حضرت ابراهیم، دین او را به نفع خود مصادره کرده اند. در یونان به شکل سقراط و بقراط در امده! در ایران بنام زردشتی، و در هند و شرق آسیا، به نام بودایی است. کلمه بودا از همان بود فارسی است، چنانچه نیشتا یا باشا در ژاپن، به همین معنی است: از بودن و (باش) و نبودن(نیشتا) می اید. و بزرگترین مذهب ژاپنی هاست.  یکی از دلایل این تفاوت ها، پراکندگی وسیع و نبود امکانات ارتباطی بوده است. چون آریا ئی ها، سلاح و رشد جمعیت بیشتری داشته اند، از اوراسیا به ایران، هند و اروپا رفته، سرزمین های وسیعی را در 2500سال پیش گرفته اند. اما به دلیل برتری جویی سران، هر سرزمین تغییراتی، در آئین حضرت ابراهیم بوجود آوردند. اغلب کسانی که این انحراف را ایجاد کردند، از همان بت پرستان زمان ابراهیم بودند، که از او ضربه خورده بودند. لذا برخی آموزه های ابراهیمی:( یا ده فرمان حضرت موسی) را، با بت پرستی به نسبت هر سر زمین! مخلوط کردند تا بتوانند: به سروری خود ادامه دهند.. براساس روایات موجود،  هبوط حضرت آدم در سراندیب بود(ابن عباس هندوستان گفته است) و: دنبال حوا گشت تا او را در عرفات پیدا کرد. با توجه به این حدیث میتوان گفت: زمین و قاره ها در ان موقع، به شکل امروز نبوده! به همین جهت نامگذاری ها متفاوت است. براساس حدیث دحوالارض، زمین از محل خانه خدا گسترش یافته، یعنی بقیه جاها زیر آب بوده، یا هنوز آماده سکونت نبوده است. لذا نسل حضرت آدم، پس از آماده سازی زمین، در ان توزیع شدند. برخی جاها، آب دریاها خشک شد یا: بین خشکی ها جدایی انداخت. هر جمعیتی که سرزمین جدیدی را کشف، یا آن را آماده می کرد، مشخصات جدیدی را هم ایجاد می کرد، که در همه امور مانند ازدواج، زبان و تاریخ موثر بود. مانند بت پرستی که امری آگاهانه، برای مقابله با انبیا بود. ولذا هنگامی که به نسل بعدی می رسید، چندان از ان آگاه نبود، و یا آن را لازم نمی دانست، لذا به دنبال اصل خویش می رفت! تا با انها متحد شود. در جنگهای صلیبی، اروپا می خواست آگاهانه، محدوده خود را جدا نگهدارد. ولی نسل بعد آن را نپسندیدند! به سوی اسیا و هند و آمریکا رفتند، تا اصل خود را پیدا کنند. جنگ جهانی اول و دوم هم، برای حفظ قدرت رایش یا اروپای جدید بود، که نسل بعدی آن را نپذیرفتند، و بازگشت به خویشتن را دنبال کردند. و امروز زمان(فاز) یکی شدن و: با هم شدن همه دنیا است.

Global convergence

The goalkeeper's film, a joint work between Germany and the United Kingdom, showed that even football could be remembered: the ancient hostilities, the two countries of Germany and England, which together had wars of great friendship. Of course, friendships may not be complete, but they say that the war is over, that is, the field of friendship is ready. By analyzing the events of today, a historical analysis can be made. And that people want to coexist, but a number of commanders in the rivalry: endless people are fighting against each other. In a terrorist incident in Sri Lanka, it is well seen: in a country where 70% are Buddhists, they attribute the church blast (12%) to Muslims (10%)! This shows how, organizing the Tamil groups and other terrorists is done in such a way that there is no way left behind. Buddhists are often Arians, and they have gone from Iran. Sri Lanka is one of the Iranian countries, and the Persian name is Sardan. The synchronization of Buddha with Cyrus the Achaemenids and the Zoroastrian religion shows how the religion of Abraham has been confiscated. Abraham was born in Iran (Ilam), and, according to the Iranians, he broke thirteen boders of idols. But the enemies of Abraham, his religion have confiscated him. In Greece, in the form of Socrates and Hippocrates! In Iran, Zoroastrian, and in India and East Asia, it is called Buddhism. The word Buddha is the same as Farsi, if Nishta or Basha in Japan means the same: being and being (being) and not being (Nishta). And the greatest religion is the Japanese. One of the reasons for these differences is the wide dispersion and the lack of communication facilities. Since the Aryans, the weapons and the growing population, have gone from Eurasia to Iran, India and Europe, they have taken large lands in 2,500 years. But because of the supremacy of the leaders, every land of change was created by the Prophet Ibrahim. Often, those who created this deviation were from the idolaters of Abraham's time, who had been hit by him. Therefore, some of the Abraham teachings of: (or the Ten Commandments of Prophet Moses), with idolatry to each other! They mixed up so that they could continue their own life. According to the traditions, the death of Adam was on the head (Ibn Abbas said that India), and: He sought Eve to find him in Arafat. According to this hadith, Earth and continents were not in the form of today! That's: why naming is different. According to the Hadith, the land spread from the house of God, that is, the rest was under water, or not yet ready to dwell. Therefore, the generation of Adam was distributed after the preparation of the land. In some places, seawater was dried up or separated from land. Any population that discovered or prepared a new land would have created new features that were effective in all matters, such as marriage, language, and history. As for idol worship, which: was consciously, to confront the prophets. So when it came to the next generation, it was not very aware of it or did not need it, so it followed its principle! To: unite with them. In the Crusades, Europe wanted to consciously keep its boundaries separate. But the next generation did not like it! They went to Asia, India and the United States to find their point. The first and second world wars were also to maintain the power of the Reich or New Europe, which did not accept the next generation, and followed, back to their own. And today is the time (phase) of being one and the whole world.

التقارب العالمی

أظهر فیلم حارس المرمى ، وهو عمل مشترك بین ألمانیا والمملكة المتحدة ، أنه حتى كرة القدم یمكن تذكرها: الأعمال العدائیة القدیمة ، وهما دولتا ألمانیا وإنجلترا اللتان خاضتا معًا حروب صداقة كبیرة. بالطبع ، قد لا تكتمل الصداقات ، لكنهم یقولون إن الحرب قد انتهت ، أی أن مجال الصداقة جاهز. من خلال تحلیل أحداث الیوم ، یمكن إجراء تحلیل تاریخی. وأن الناس یریدون التعایش ، ولكن هناك عددًا من القادة فی التنافس: أناس لا نهایة لهم یقاتلون ضد بعضهم البعض. فی حادثة إرهابیة فی سریلانكا ، یُرى ذلك جیدًا: فی بلد حیث 70٪ من البوذیین ، فإنهم یعزون انفجار الكنیسة (12٪) إلى المسلمین (10٪)! هذا یوضح كیف یتم تنظیم مجموعات التامیل والإرهابیین الآخرین بطریقة لا تتركها خلفهم. البوذیین هم فی الغالب أریانیین ، وقد ذهبوا من إیران. سریلانكا هی واحدة من الدول الإیرانیة ، والاسم الفارسی هو ساردان. یُظهر تزامن بوذا مع سایروس الأخمینیین ودین الزرادشتیة كیف تمت مصادرة دین إبراهیم. وُلد إبراهیم فی إیران (إیلام) ، ووفقًا للإیرانیین ، فقد كسر ثلاثة عشر إصدارًا من الأوثان. لكن أعداء إبراهیم دینه صادروه. فی الیونان ، فی شكل سقراط وأبقراط! فی إیران ، الزرادشتیة ، وفی الهند وشرق آسیا ، تسمى البوذیة. كلمة بوذا هی نفس كلمة الفارسیة ، إذا كانت نیشتا أو باشا فی الیابان تعنی نفس الشیء: الوجود والوجود (الوجود) ولیس (النیشتا). وأكبر دین هو الیابانیون. أحد أسباب هذه الاختلافات هو التشتت الواسع ونقص مرافق الاتصالات. منذ أن انتقل الآریون ، الأسلحة والأعداد السكانیة المتزایدة ، من أوراسیا إلى إیران والهند وأوروبا ، فقد استولوا على أراضی كبیرة منذ 2500 عام. ولكن بسبب تفوق القادة ، تم إنشاء كل أرض التغییر من قبل النبی إبراهیم. فی كثیر من الأحیان ، كان أولئك الذین خلقوا هذا الانحراف من المشركین فی زمن إبراهیم ، الذی كان قد ضربه. لذلك ، بعض التعالیم الإبراهیمیة: (أو الوصایا العشر للنبی موسى) ، مع عبادة الأصنام لبعضهم البعض! لقد اختلطوا حتى یتمكنوا من مواصلة حیاتهم الخاصة ، ووفقًا للتقالید ، كان موت آدم على رأسه (قال ابن عباس عن الهند) ، وسعى حواء للعثور علیه فی عرفات. وفقًا لهذا الحدیث ، لم تكن الأرض والقارات فی شكل الیوم! لهذا السبب التسمیة مختلفة. وفقًا للحدیث ، فالأرض الممتدة من بیت الله ، أی أن البقیة كانت مغمورة بالمیاه ، أو لیست جاهزة بعد للسكن. لذلك ، تم توزیع جیل آدم بعد إعداد الأرض. فی بعض الأماكن ، جفت میاه البحر أو انفصلت عن الأرض. أی سكان اكتشفوا أو أعدوا أرضًا جدیدة كان سیخلقون میزات جدیدة كانت فعالة فی جمیع الأمور ، مثل الزواج واللغة والتاریخ. أما عبادة الأوثان ، التی كانت واعیة ، فی مواجهة الأنبیاء. لذلك عندما یتعلق الأمر بالجیل التالی ، لم تكن تدركه جیدًا أو لم تكن بحاجة إلیه ، لذلك اتبعت مبدأه! لتتحد معهم. فی الحروب الصلیبیة ، أرادت أوروبا أن تبقی حدودها منفصلة عن وعی. لكن الجیل القادم لم یعجبه! ذهبوا إلى آسیا والهند والولایات المتحدة لإیجاد وجهة نظرهم. كانت الحربان العالمیتان الأولى والثانیة هی الحفاظ على سلطة الرایخ أو أوروبا الجدیدة ، التی لم تقبل الجیل القادم ، ثم عاودت قوتها. والیوم هو الوقت (المرحلة) لكونك واحدًا والعالم بأسره.

Συνολική σύγκλιση

Φυσικά, οι φιλίες μπορεί να μην είναι πλήρεις, αλλά λένε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, δηλαδή, ο τομέας της φιλίας είναι έτοιμος. Αναλύοντας τα γεγονότα του σήμερα, μπορεί να γίνει μια ιστορική ανάλυση. Και ότι οι άνθρωποι θέλουν να συνυπάρξουν, αλλά πολλοί διοικητές στην αντιπαλότητα: οι ατελείωτοι άνθρωποι αγωνίζονται ο ένας εναντίον του άλλου. Η τρομοκρατική επίθεση στη Σρι Λάνκα, και δει: σε μια χώρα όπου το 70 τοις εκατό βουδιστές, εκκλησία έκρηξης (12 τοις εκατό) και μουσουλμάνοι (10%) της ημέρας! Αυτό δείχνει πώς η οργάνωση των ομάδων του Ταμίλ και άλλων τρομοκρατών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνει πίσω τους κανένα τρόπο. Οι Βουδιστές είναι συχνά Αρειανοί και έχουν πάει από το Ιράν. Η Σρι Λάνκα είναι μία από τις ιρανικές χώρες και το περσικό όνομα είναι η Σαρδηνία. Συνδικάτο Βούδα Αχαιμενιδών Κύρου και Ζωροαστρισμός, η θρησκεία του Αβραάμ, πώς κατασχέθηκαν. Ο Αβραάμ γεννήθηκε στο Ιράν (Ιλάμ) και, σύμφωνα με τους Ιρανούς, διέσχισε δεκατρείς ειδωλολάτρες. Αλλά οι εχθροί του Αβραάμ, η θρησκεία του τον έχουν κατασχέσει. Στην Ελλάδα, με τη μορφή του Σωκράτη και του Ιπποκράτη! Στο Ιράν, Ζωροαστριανός, και στην Ινδία και την Ανατολική Ασία, ονομάζεται Βουδισμός. Ο Βούδας ήταν από την περσική λέξη, αν Nyshta ή Μπάσα στην Ιαπωνία, αυτό σημαίνει: ον και (είναι) ή όχι (Nyshta) έρχεται. Και η μεγαλύτερη θρησκεία είναι οι Ιάπωνες. Ένας από τους λόγους αυτών των διαφορών είναι η μεγάλη διασπορά και η έλλειψη εγκαταστάσεων επικοινωνίας. Δεδομένου ότι οι Άριοι, τα όπλα και ο αυξανόμενος πληθυσμός, έχουν περάσει από την Ευρασία στο Ιράν, την Ινδία και την Ευρώπη, έχουν πάρει μεγάλες εκτάσεις στα 2.500 χρόνια. Αλλά λόγω της υπεροχής των ηγετών, κάθε χώρα αλλαγής δημιουργήθηκε από τον προφήτη Ιμπραήμ. Συχνά, εκείνοι που δημιούργησαν αυτή την απόκλιση ήταν από τους ειδωλολάτρες του χρόνου του Αβραάμ, οι οποίοι είχαν πληγεί από αυτόν. :( Έτσι, μερικές από τις διδασκαλίες του Αβραάμ ή Μωυσή τις Δέκα Εντολές), με την ειδωλολατρία από οποιαδήποτε γη! Σύμφωνα με αυτό το χαντίθ, η Γη και οι ηπείρους δεν είχαν τη μορφή του σήμερα! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ονομασία είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τον Hadith, η γη εξαπλώθηκε από το σπίτι του Θεού, δηλαδή το υπόλοιπο ήταν κάτω από το νερό ή ακόμα δεν ήταν έτοιμο να κατοικήσει. Ως εκ τούτου, η γενιά του Αδάμ διανεμήθηκε μετά την προετοιμασία της γης. Σε ορισμένες περιοχές, το θαλασσινό νερό στεσμου.

نوع اخبار :
برچسب ها : همگرایی جهانی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :