ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 24 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سنتکام از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران، بعنوان مرکز فرماندهی گروههای: تروریستی شناخته شد. و هر آن امکان دارد موشک بر سر آنها فرود آید. لذا بهتر است که فوری تسلیم شوند. براساس یک نظر سنجی در بین: نیرو های نظامی سنتکام، 80درصد آنها خواهان بازگشت به خانه های خود هستند. 10درصد بدنبال راهی برای تسلیم شدن! و الباقی هم بدنبال انتقام گرفتن: از فرماندهان خود بودند. آنها می گفتند اگر مجبور شویم، فرمانده خود را می کشیم! زیرا علت این امر، طولانی شدن حضور انها در ناوهای جنگی، یا پایگاههای نظامی اطراف ایران است. 25درصد این نیروها، به محض دریافت نامه اعزام، دچار عوارض روانی شده، از اعزام منع می گردیدند. از انهاییکه با اعزام انها موافقت شده، حدود 50درصد به روانپریشی دچار شده اند. زیرا از یکسو حقوق آنها به موقع رداخت نمی شود، لذا در ارسال پول برای خانواده خود، دچار مشکل هستند و از سوی دیگر، خبر های خوشی از پولهای فرستاده شده هم، به گوش نمی رسد. بخشی از پولها به بهانه واریزی در محل، از بین می رود و بخشی نیز بعنوان دستمزد، یا کارآنه برداشت می شود . حتی پولهایی که به همکاران خود می دهند، تا به دست خانواده هاشان برساند، مغلوم نیست چه می شود. لذا بزرگترین دغدغه نیروهای سنتکام، مشکلات خانوادگی آنها است. زیرا به امید دستمزد بالاتر، به این نیروها ملحق شده اند. شرکت های امنیتی مثل بلاک واتر، وضع و روز بهتری ندارد. زیرا فقط وقتی به آنها پول داده می شود، که ماموریت کشتار افرادی را انجام داده باشند! در بقیه روزها  فقط باید: مشروبخوری و دیوانه بازی کنند! دیوانه بازی آنها برای این است که: تمام عملیات آنها برعلیه مردم افغانستان یا عراق، در پرونده شان ضبط و این پرونده ها، توسط نیروهای ایرانی حک شده است. ایرانی ها آنها را غیابا محاکمه، و آماده دستور رهبری هستند. مقام معظم رهبری، که فرماندهی کل قوا را هم بعهده دارد، و دستور جنگ و صلح با ایشان است، به این دلیل تا کنون دستور جهاد نداده اند، تا مبادا افرادی بیگناه کشته شوند. اگر اطلاعات ایرانیان از پرونده ها تکمیل شود، مجرمین به سزای اعمال خود می رسند. یکی دیگر از دلایل تعویق فرمان جنگ، احتمال توبه و بازگشت این نیروها است. همانطور که اشاره شد، شاید فقط یک درصد این نیروها که: در غرب اسیا مستقر هستند، دستشان به خون بیگناهان آلوده شده باشد. لذا 99درصد نیروها، تقریبا بی گناه هستند. از لحاظ روانی این 99درصد، آمادگی دارند با اولین شلیک گلوله از سوی ایرانیان، همگی تسلیم شوند و مانند: تفنگدارن دریایی قبلی، بعد از اسارت فوری آزاد شده، به خانه های خود برگردند. بخشی از سینگالهایی که می رسد، نشان می دهد حتی نیاز به شلیک گلوله هم نیست! کافی است اخطار داده و کاملا موضوع جدی شود. در آنصورت همه ناوها، با تمام تجهیزات خود، صحیح و سالم تحویل نیروی دریایی: مقتدر جمهوری اسلامی خواهد شد. اغلب آنها خواب های آشفته، از حملات قایق های تندرو: نیروی زمینی سپاه دارند. یا از پهبادهای  هوافضای سپاه، در هراس هستند، لذا ترجیح می دهند بطور رسمی، بعنوان اسیر جنگی، سلاح خود را قبل از درگیری، تحویل دهند. و این البته به دلیل ان است که: طراح اغلب این ناوها، جت های جنگی و هواپیماهای اف 16تا 35 ، همگی ایرانی بودند! و راز و رمز آنها را در اختیار: ارتش جمهوری اسلامی گذاشته اند. لذا به نظر می رسد: نیروهای امنیتی سنتکام، هرچه سریعتر توبه نموده و: تسلیم و یا به ایران پناهنده شوند. طبیعی است که ایرانی ها قول می دهند: مانند گذشته (از گروگانگیری 1980تا اسارت تفنگداران2017 ) آنها را بعد از تسلیم،  آزاد کنند

What should Centcom do?

Centcom was recognized by the Supreme National Security Council of Iran as the center of terrorist groups. And any missile can land on them. It is therefore best to surrender. Based on: a poll conducted by: Stockton's military, 80 percent of them want to return to their homes. 10% looking for a way to surrender! And the rest were looking for revenge: they were their commanders. They said if we had to kill our commander! Because the reason for this is the prolonged presence of them in naval warships, or military bases around Iran. 25% of these forces, after sending a letter, were subject to psychological complications, were denied deployment. Of those agreed upon with their deployment, roughly 50 percent have been subjected to psychosis. Because, on the one hand, their rights are not timely paid, so it's difficult to send money to your family, and, on the other hand, happy news of the money sent is not heard. Part of the money is destroyed on the pretext of transferring funds, and partly as a wage or salary. Even the money that their colleagues give to their families is not what it is. So the greatest concern of the Centcom forces is their family problems. Because: they have joined these forces in hopes of higher wages. Security companies like Block Water do not have a better day. Because only when they are paid to them, who have committed killing missions! In the rest of the days you just have to: play a crazy and crazy! Their crazy play is that: all their operations against the people of Afghanistan or Iraq are recorded in their case and these cases are carved by Iranian forces. The Iranians are being prosecuted without trial and ready for leadership. The Supreme Leader, who is also the commander of the power and the command of war and peace with them, has not ordered jihad so far, so that innocent people will not be killed. If Iranian information is completed, the perpetrators will come to their senses. Another reason for the postponement of the war command is the possibility of repentance and the return of these forces. As mentioned, perhaps only one percent of the forces that are stationed in western Asia are infected with the blood of innocent people. So 99% of the troops are almost innocent. Psychologically, these 99 percent are ready to surrender with the first firing bullets from Iranians, such as: The former Marine Corps, released after their immediate captivity, return to their homes. The part of the signalas that it shows does not even require firing bullets! It is enough to be warned and completely serious. In this case, all the ships, with all their equipment, will be delivered to the Navy correctly and soundly: the Islamic Republic will be powerful. Most of them are disturbed sleep, from radical boat attacks: the IRGC's ground forces. Or they are afraid of the airspace of the Revolutionary Guard, so they prefer to formally hand over their weapons before the conflict, as a captive of war. And this is, of course, because designers of most of these ships, jets and F-16 to 35 planes were all Iranian! And the secret to them is: the Islamic Republic's army. So it looks like: The security forces of Centcom are repenting as quickly as possible: surrendering or getting refugees to Iran. It is natural that the Iranians promise to release them after the surrender, as in the past (as: from the 1980 hostage-taking to the captivity of the Marines of 2017)

ماذا یجب أن تفعل سنتکام؟

وقد تم الاعتراف سنتکام من قبل المجلس الأعلى للأمن القومی الإیرانی كمركز للجماعات الإرهابیة. وأی صاروخ یمكنه الهبوط علیهم. لذلك من الأفضل الاستسلام. بناءً على استطلاع للرأی أجراه: جیش ستوكتون ، یرید 80٪ منهم العودة إلى منازلهم. 10 ٪ یبحثون عن وسیلة للاستسلام! وكان الباقون یبحثون عن الانتقام: لقد كانوا قادتهم. قالوا إذا كان علینا قتل قائدنا! لأن السبب فی ذلك هو وجودهم لفترة طویلة فی السفن الحربیة البحریة أو القواعد العسكریة فی جمیع أنحاء إیران. 25 ٪ من هذه القوات ، بعد إرسال خطاب ، تعرضوا لمضاعفات نفسیة ، تم رفض نشرهم. من هؤلاء المتفق علیهم مع نشرهم ، ما یقرب من 50 فی المئة تعرضوا للذهان. لأنه ، من ناحیة ، لا تُدفع حقوقهم فی الوقت المناسب ، لذلك من الصعب إرسال الأموال إلى أسرتك ، ومن ناحیة أخرى ، لا تُسمع أخبار سعیدة عن الأموال المرسلة. یتم تدمیر جزء من المال بحجة تحویل الأموال ، وجزئیا أو أجر. حتى الأموال التی یقدمها زملاؤهم لعائلاتهم لیست هی ما هی علیه. لذا فإن أكبر مصدر قلق لقوات سنتکام هو مشاكلهم العائلیة. لأنهم انضموا إلى هذه القوى على أمل الحصول على أجور أعلى. شركات الأمن مثل بلوك ووتر لیس لدیها یوم أفضل. لأنه فقط عندما یتم الدفع لهم ، الذین ارتكبوا مهام القتل! فی بقیة الأیام ، علیك فقط: لعب مجنون ومجنون! لعبتهم المجنونة هی أن: جمیع عملیاتهم ضد شعب أفغانستان أو العراق یتم تسجیلها فی قضیتهم وهذه الحالات یتم نحتها بواسطة القوات الإیرانیة. تتم محاكمة الإیرانیین دون محاكمة وعلى استعداد للقیادة. المرشد الأعلى ، وهو أیضاً قائد القوة وأمر الحرب والسلام معهم ، لم یأمر بالجهاد حتى الآن ، حتى لا یقتل الأبریاء. إذا اكتملت المعلومات الإیرانیة ، فإن الجناة سوف یتوصلون إلى رشدهم. سبب آخر لتأجیل قیادة الحرب هو إمكانیة التوبة وعودة هذه القوات. كما ذُكر ، ربما یصاب واحد فی المئة فقط من القوات المتمركزة فی غرب آسیا بدماء الأبریاء. لذلك 99 ٪ من القوات تقریبا بریئة. من الناحیة النفسیة ، فإن 99 فی المائة منهم على استعداد للاستسلام بأول طلقات إطلاق من الإیرانیین ، مثل: فرقة مشاة البحریة السابقة ، التی أُطلقت بعد أسرهم الفوری ، تعود إلى منازلهم. جزء من علائم أنه یظهر لا یتطلب حتى إطلاق النار! یكفی أن تكون حذر وجاد تماما. فی هذه الحالة ، سیتم تسلیم جمیع السفن ، بكل معداتها ، إلى القوات البحریة بشكل صحیح وسلیم: ستكون الجمهوریة الإسلامیة قویة. معظمهم منزعجون من النوم ، من هجمات القوارب المتطرفة: القوات البریة للحرس الثوری. أو أنهم یخافون من المجال الجوی للحرس الثوری ، لذلك فهم یفضلون تسلیم أسلحتهم رسمیًا قبل النزاع ، كأسیر للحرب. وهذا بالطبع ، لأن مصممی معظم هذه السفن والطائرات من طراز F-16 إلى 35 كانوا جمیعهم إیرانیون! والسر لهم هو: جیش الجمهوریة الإسلامیة. یبدو الأمر كما یلی: قوات الأمن فی سنتکام تتوب بأسرع ما یمكن: الاستسلام أو نقل اللاجئین إلى إیران. من الطبیعی أن یتعهد الإیرانیون بالإفراج عنهم بعد الاستسلام ، كما كان فی الماضی (منذ احتجاز رهائن عام 1980 إلى أسر المارینز عام 2017)

O que o Centcom deveria fazer?

O Centcom foi reconhecido pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã como o centro de grupos terroristas. E qualquer míssil pode pousar neles. Portanto, é melhor se render. Com base em uma pesquisa realizada por: militares de Stockton, 80 por cento deles querem voltar para suas casas. 10% procurando uma maneira de se render! E o resto estava procurando vingança: eles eram seus comandantes. Eles disseram que se tivéssemos que matar nosso comandante! Porque a razão para isso é a presença prolongada deles em naves de guerra navais ou bases militares em torno do Irã. 25% destas forças, após o envio de uma carta, foram sujeitas a complicações psicológicas, foram negadas a implantação. Dos que concordaram com a sua implantação, cerca de 50 por cento foram submetidos a psicose. Porque, por um lado, os seus direitos não são pagos a tempo, por isso é difícil enviar dinheiro para a sua família e, por outro lado, as boas notícias do dinheiro enviado não são ouvidas. Parte do dinheiro é destruído sob o pretexto de transferir fundos e parcialmente como salário ou salário. Mesmo o dinheiro que seus colegas dão às suas famílias não é o que é. Portanto, a maior preocupação das forças do Centqam são seus problemas familiares. Porque eles se juntaram a essas forças na esperança de salários mais altos. Empresas de segurança como a Block Water não têm um dia melhor. Porque somente quando são pagos a eles, quem cometeu missões de matar! No resto dos dias você só tem que: jogar um louco e louco! Sua loucura é que todas as suas operações contra o povo do Afeganistão ou do Iraque estão registradas em seu caso e esses casos são esculpidos pelas forças iranianas. Os iranianos estão sendo processados ​​sem julgamento e prontos para a liderança. O Líder Supremo, que também é o comandante do poder e o comando da guerra e da paz com eles, não ordenou a jihad até agora, para que pessoas inocentes não sejam mortas. Se a informação iraniana for completada, os perpetradores cairão em si. Outra razão para o adiamento do comando de guerra é a possibilidade de arrependimento e o retorno dessas forças. Como mencionado, talvez apenas um por cento das forças que estão estacionadas na Ásia ocidental estejam infectadas com o sangue de pessoas inocentes. Então 99% das tropas são quase inocentes. Psicologicamente, esses 99% estão prontos pare 2017)

نوع اخبار :
برچسب : سنتکام چه باید کند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو